điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng. giải pháp làm tăng cũng như giảm cầu về cầu hàng hóa

điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng

điều tra số liệu về tiêu dùng cũng như những yếu tố tác động đến khả năng tiêu dùng của người dân tại thành phố Hải Phòng
... nhóm 13 đưa số đề xuất để tăng mức chi tiêu giảm mức chi tiêu người dân sau: + thu nhập người dân tác động mạnh đến khả tiêu dùng dân để tăng mức chi tiêu cần tăng thu nhập cho người dân cách ... + số lượng thành viên gia đình có tác mạnh đến khả tiêu dùng người dân với quan hệ chiều Tức tăng số lượng thành viên tăng chi tiêu tăng Tuy nhiên để xã hội phát triển ổn định biến số lượng thành ... thêm triệu vnđ chi tiêu hộ gia đình trung bình tăng thêm 0.56169 triệu vnđ cho thấy: Nếu yếu tố khác không đổi, tính trung bình thu số thành viên hộ gia đình tăng thêm người chi tiêu hộ gia đình...
 • 27
 • 75
 • 0

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân tỉnh trà vinh

Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thoát nghèo của người dân tỉnh trà vinh
... trung nghiên c a ng i dân t nh Trà Vinh ng c - Khuy n ngh sách nh i dân t nh Trà Vinh thoát nghèo th i gian t i 1.3 Câu h i nghiên c u - Nh ng y u t ng m thoát nghèo c a t nh Trà Vinh? - Nh tá ng ... i dân thoát nghèo 3.3.2 ng tài s d nh y u t kh n i dân t nh Trà Vinh G i Pi=E(Y=1/Xi)=P(Y=1) xác su thoát nghèo bi c l p Xi có giá tr c th : Bi n ph thu c Yi (1: thoát nghèo - nhóm h 2011 -h nghèo ... phù h p th c i trà th c t hai nhóm h (Tabachnick cl a bàn khác S quan sát ng v i t l h nghèo h thoát nghèo huy n 3.1 Huy n S h S h thoát S h nghèo S h thoát nghèo nghèo kh o sát nghèo kh o sát...
 • 82
 • 287
 • 2

Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm nữ trang vàng PNJ tại thành phố hồ chí minh

Đề tài nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá trị cảm nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm nữ trang vàng PNJ tại thành phố hồ chí minh
... B TR NG TÀI CHÍNH I H C TÀI CHÍNH-MARKETING - L NG MINH TÂM TÀI NGHIÊN C U CÁC Y U T N GIÁ TR C M NH N C A NG I V I S N PH M N T I THÀNH PH TÁC I TIÊU DÙNG TRANG VÀNG PNJ H CHÍ MINH Chuyên ... PTT3 PNJ giá c n đ nh, th ng nh t toàn h th ng Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a PNJ có sách thu đ i có l i cho ng i tiêu dùng Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng ... a PNJ giá c c nh tranh so v i th ng hi u khác Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a PNJ giá c phù h p v i kh n ng tài c a Tôi mua n trang vàng PNJ s n ph m n trang vàng c a...
 • 112
 • 163
 • 0

Luận văn : Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng glucosinolate tích lũy trong rễ bất định, tìm hiểu đặc tính và điều khiển các yếu tố tác động đến khả năng sinh tổng hợp glucosinolate

Luận văn : Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng glucosinolate tích lũy trong rễ bất định, tìm hiểu đặc tính và điều khiển các yếu tố tác động đến khả năng sinh tổng hợp glucosinolate
... từ tìm hiểu đặc tính điều khiển yếu tố tác động đến khả sinh tổng hợp glucosinolate cải xanh Nội dung đề tài bao gồm:  Khảo sát ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng thực vật đến khả phát sinh rễ ... sinh rễ bất định  Khảo sát tăng trưởng rễ bất định tích lũy glucosinolate rễ Khảo sát ảnh hưởng amino acid lên sinh tổng hợp glucosinolate rễ bất định -2- Chƣơng Tổng quan tài liệu CHƢƠNG TỔNG ... nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng nguồn gốc mẫu cấy nồng độ CĐHSTTV lên khả phát sinh rễ bất định 29 Bảng 3.2 Các nghiệm thức khảo sát ảnh hưởng acid amin lên tích lũy glucosinolate rễ bất định...
 • 66
 • 1,452
 • 9

Phân tích những yếu tố tác động đến khả năng thu hút khách của một khu du lịch biển tại Nha Trang

Phân tích những yếu tố tác động đến khả năng thu hút khách của một khu du lịch biển tại Nha Trang
... hiểu rõ vấn đề đến khai thác hoạt động du lịch biển Chương Phân tích khả thu hút khách khu du lịch dốc Lết Trong chương chủ yếu đề cập phân tích đến yếu tố ảnh hưởng đến khả thu hút khách (tài nguyên, ... hoạt động thu hút khách du lịch khu du lịch Là địa điểm tiên phong dẫn đầu hoạt động khai thác loại hình du lịch lặn biển, Nha Trang hướng đến đánh thức loại hình du lịch mới- Du lịch lặn biển ... trại sôi vào buổi tối Đưa du khách tìm đến cảm giác lạ, thoả mãn nhu cầu tham quan, học hỏi, nghỉ ngơi du khách 1.3 Những yếu tố tác động đến khả thu hút khách khu du lịch biển 1.3.1 Nguồn tài...
 • 39
 • 227
 • 0

Những yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết sàn Hose giai đoạn 2007-2009

Những yếu tố tác động đến chính sách cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết sàn Hose giai đoạn 2007-2009
... i a hóa l i i ch c a doanh nghi p - Trang 24 - PH N NG D NG NGHIÊN C U T I TRUNG QU C PHÂN TÍCH CÁC Y U T NH H NG N CHÍNH SÁCH C T C C A CÁC DOANH NGHI P NIÊM Y T T I HOSE 2007-2009 2.1 Lý s d ... nh v sách c t c huy ng ngu n v n tài tr c a Trung Qu c: Các doanh nghi p sách c t c n Qu c u ang n nh Ng c phát tri n th ng có khuynh h ng trì c l i, h u h t doanh nghi p niêm y t Trung giai ... 108 doanh nghi p niêm y t sàn HOSE tính 31/12/2007 M u b t tr u t 2007 d li u chi ti t t n m 2007 tr n h t cv c s n, doanh nghi p niêm y t nhi u ch y u 2006 – 2007 b t tr u chi tr c t c t niêm...
 • 83
 • 128
 • 1

Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Luận văn thạc sĩ các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo trên địa bàn tỉnh vĩnh long
... trạng hộ nghèo Vĩnh Long tiếp cận tín dụng ưu đãi thức Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Long nào? - Các yếu tố mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến khả tiếp cận tín dụng thức hộ nghèo Vĩnh Long? ... TRỌNG HƯNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Chuyên ngành: Kinh tế - Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ... Nguồn: Tính toán từ số liệu khảo sát năm 2014 4.3 KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH PROBIT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN TÍN DỤNG ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI HỘ NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG Khả tiếp cận...
 • 67
 • 229
 • 2

Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh long an

Các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh long an
... nhằm trả lời cho câu hỏi: - Khả trả nợ khách hàng nhân đo lường cách nào? - Các yếu tố tác động đến khả trả nợ KHCN Agribank Long An? - Tác động yếu tố đến khả trả nợ KHCN Agribank Long An nào? ... CẨM NHUNG CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH LONG AN Chuyên ngành:Tài ngân hàng Mã số: ... NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Các yếu tố tác động đến khả trả nợ khách hàng nhân Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Tỉnh Long An công trình nghiên...
 • 87
 • 482
 • 10

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH XÂY DỰNG ĐƯỜNG Ô TÔ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THÔNG XE CỦA NÚT GIAO THÔNG ĐIỀU KHIỂN BẰNG ĐÈN TÍN HIỆU
... sau: Nghiên cứu phơng pháp tính toán khả thông hành nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu yếu tố ảnh hởng đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu Nghiên cứu mô hình tính ... hùng Luận án thạc sỹ khkt Chơng II tổng quan điều khiển giao thông khả thông xe nút giao thông điều Khiển đèn tín hiệu 2.1 tổng quan điều khiển giao thông đèn tín hiệu 2.1.1 Mục đích điều khiển giao ... Chơng iII Nghiên cứu ảnh hởng yếu tố đến khả thông xe nút giao thông điều khiển đèn tín hiệu 3.1 Các tham số điều khiển tín hiệu đèn 3.1.1 Pha điều khiển Pha hệ thống điều khiển cho số hớng định...
 • 128
 • 575
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng rượu bia của người dân tại thành phố Tây Ninh Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng rượu bia của người dân tại thành phố Tây Ninh Đại học Kinh tế TP.HCM, 2015
... B GIÁO D O I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR PHÂN TÍCH CÁC Y U T N A BÀN T NH LONG AN Chuyên ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 LU T TS DI P GIA LU T Tp.H Phân tích -2013 Các thông tin c TP ... 34 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH NGHIÊN C U CÁC Y U T N C .34 3.1 Mô hình nghiên c u .34 3.2 Các gi nh 35 3.3 Mô t d li u 37 3.4 Phân tích mô hình h ... h i quy thu ngân sách c a huy .45 n 2000 n 46 DANH M C CÁC Bi ng kinh t TH n 1987- 21 Bi u u kinh t 22 Bi u u kinh t 22 Bi u u kinh t 23 Bi u 2.5 S n 2005- Bi u 2.6 T Bi u 2.7 S Bi u 2.8...
 • 81
 • 106
 • 0

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng rượu bia của người dân tại thành phố tây ninh

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức tiêu dùng rượu bia của người dân tại thành phố tây ninh
... CHÍ MINH TR PHÂN TÍCH CÁC Y U T N A BÀN T NH LONG AN Chuyên ngành: Chính sách công Mã s : 60340402 LU T TS DI P GIA LU T Tp.H Phân tích -2013 Các thông tin c TP 30 tháng DANH M C CÁC B NG B ng ... .23 2.2.2 Nh ng thành t u h n ch c c 27 2.2.3 Tình hình v nhân t n ngu ng 29 K T LU .32 34 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH NGHIÊN C U CÁC Y U T N C .34 ... Tuy - II M C TIÊU NGHIÊN C U sau: (1) mô hình (2) (3) Phân tích c (4) công tác U - ánh giá tình hình th c hi n công tác thu qu n lý ngu n thu ngân a bàn t nh Long An s d - phân tích y u t ng...
 • 81
 • 206
 • 0

Những yếu tố tác động đến ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên về hoạt động giảng dạy tại trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam sài gòn

Những yếu tố tác động đến ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên về hoạt động giảng dạy tại trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam sài gòn
... HĐGD Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn Đối tượng phạm vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Những yếu tố tác động đến YKPH HSSV HĐGD Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn ... giáo viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn số liệu thu thập, phân tích từ thực tế nghiên cứu tác giả Câu hỏi nghiên cứu Những yếu tố tác động đến YKPH HSSV HĐGD Trường Trung cấp Kỹ ... tố tác động đến YKPH HSSV HĐGD Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn đề xuất cácgiải pháp nâng cao hiệu việc lấy YKPH HSSV HĐGD Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn thời gian...
 • 5
 • 163
 • 1

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại thành phố hải phòng

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp tại thành phố hải phòng
... 2.1 Mục đích - Thực trạng hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp 2.2 Yêu cầu - Các số liệu điều ... 2.3.3 Tình hình hoạt động hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp 31 2.3.4 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp ... yêu cầu Xuất phát từ thực tiến trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu thực trạng đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động Văn phòng đăng quyền sử dụng đất cấp thành phố Hải Phòng Mục...
 • 98
 • 242
 • 0

Những yếu tố tác động đến ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên về hoạt động giảng dạy tại trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam sài gòn

Những yếu tố tác động đến ý kiến phản hồi của học sinh sinh viên về hoạt động giảng dạy tại trường trung cấp kỹ thuật và nghiệp vụ nam sài gòn
... YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA HSSV VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY TẠI TRƢỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ NAM SÀI GÒN 3.1.1 Kết khảo sát yếu tố tác động đến YKPH HSSV HĐGD Trƣờng Trung cấp ... 3.1 Yếu tố tác động đến ý kiến phản hồi HSSV hoạt động giảng dạy trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn 47 3.1.1 Kết khảo sát yếu tố tác động đến YKPH HSSV HĐGD Trường Trung cấp Kỹ ... thành Trường Trung học nghề Quận 8, sau thay đổi danh xưng thành trường Trung học Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn cuối Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Nam Sài Gòn Trường Trung cấp kỹ thuật & nghiệp...
 • 94
 • 319
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: cac yeu to tac dong den kha nang tiep can von tin dung chinh thuc cua doanh nghiep nhophụ lục 2 bảng hỏi điều tra chính thức nhân tố tác động đến khả năng vay mua nhà của đối tượng có thu nhập thấp trên địa bàn tp hcmnhững yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò sữatác động đến khả năng cạnh tranh của hàng dệt may việt nam so với hàng dệt may trung quốc3 10 tình hình sử dụng nước cho sinh hoạt của người dân tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang năm 2012các nghiên cứu về các yếu tố tác động đến quyết định gửi tiền của khách hàng cá nhân tại nhtmnhững nhân tố tác động đến khả năng xuất khẩu hàng hóa của việt nam vào thị trường eukhái quát chung về các yếu tố tác động đến và đảm bảo áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânphân tích các yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng của khách hàng đi siêu thị về ngành hàng mì ăn liềnđánh giá nhu cầu chuẩn hóa dữ liệu không gian về đất đai tại thành phố hải phòngnhững yếu tố tác động đến việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001 2008chƣơng 1 tổng quan về các yếu tố tác động đến sự lựa chọn ngân hàng thƣơng mại trong vay tiêu dùng của khách hàng cá nhâncác yếu tố tác động đến và đảm bảo áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sựnhững yếu tố tác động đến hành vi người tiêu dùngluan van ve cac yeu to anh huong den kha nang tiep can nguon von tin dung cua doanh nghiep vua va nhohttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEĐề thi HSG mẫuĐề thi HSG cấp trườngDE HSG HUYEN MO CAY-BTKiểm tra 15 phút GDCD 8Đề Cương Hóa 11bai tap nito va hop chatbài tập ôn kiêm tra sinh học lơp 10dan xuat halogen-ancol-phenolĐề Cương Hóa 9LISTENING 15P, 45 PHUT CHO HS 6,7,8,9NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpLuyện tập Trang 52Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003TẬP ĐỀ KT CHƯƠNG I ĐẠI 7Gửi bạn Nguyễn Hồng Tâm ( bài hình)Đề Cương Toán 7kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)Ma trận, đề, đáp án kiểm tra 1 tiết Ngữ văn 8 (hk1)