Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBPVT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy địa cá thể mà có tƣợng dị ứng gây miễn dịch  Tuổi: thú nhỏ khả đáp ứng miễn dịch không cao hệ thống quan miễn ... Điều chứng tỏ liều protein tái tổ hợp MBP-VT2eB 75 g 50 g /heo kích ứng đáp ứng miễn dịch yếu, tƣợng nguyên nhân sau:  Vì protein tái tổ hợp nên cấu trúc không gian bị thay đổi không giống với cấu...
 • 52
 • 414
 • 1

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... loài khác khả đáp ứng miễn dịch khác Ở cá thể khác tính sinh miễn dịch khác nhau, do:  Di truyền: ngƣời ta tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO Sinh viên thực hiện:...
 • 52
 • 288
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo - phụ lục

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo - phụ lục
... contrast difference limits - -0 .32667 1.80181 - 0.11500 1.65507 - -0 .38000 1.56041 - 0.16500 1.65507 - 0.44167 1.88438 - -0 .05333 1.80181 - 0.49167 1.88438 - -0 .49500 1.65507 * denotes a statistically ... (3) 0.90.939 (2) 1/2048 Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến (*) 88.5D, 89.5D,90.4D, 92.2D, 93.2D mẫu lô 5, 92.1A lô đối chứng 0.91 0.388 0.89 0.912 ... 0.165 0.142 0.164 0.11 0.131 0.131 0.111 0.102 0.158 0.154 1/64 Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến 0.145 0.047 0.119 0.172 0.11 0.104 0.151 0.105...
 • 6
 • 220
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo.pdf

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với Protein MBP-VT2eB trên heo.pdf
... loài khác khả đáp ứng miễn dịch khác Ở cá thể khác tính sinh miễn dịch khác nhau, do:  Di truyền: ngƣời ta tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy ... 8/2005 “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO” Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO Sinh viên thực...
 • 52
 • 237
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Nội dung)
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... loài khác khả đáp ứng miễn dịch khác Ở cá thể khác tính sinh miễn dịch khác nhau, do:  Di truyền: ngƣời ta tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO Sinh viên thực hiện:...
 • 52
 • 216
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO (Phụ lục)
... (3) 0.90.939 (2) 1/2048 Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến (*) 88.5D, 89.5D,90.4D, 92.2D, 93.2D mẫu lô 5, 92.1A lô đối chứng 0.91 0.388 0.89 0.912 ... 0.165 0.142 0.164 0.11 0.131 0.131 0.111 0.102 0.158 0.154 1/64 Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến Đối chứng âm phiến Đối chứng dương phiến 0.145 0.047 0.119 0.172 0.11 0.104 0.151 0.105...
 • 7
 • 243
 • 0

đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein MBP - VT2eB trên heo

đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein MBP - VT2eB trên heo
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP- VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... YÊU CẦU - Mục tiêu Đánh giá khả ứng dụng protein tái tổ hợp MPB-VT2e sản xuất vacxin phòng bệnh phù E coli heo - Yêu cầu  Xây đựng thí nghiệm kiểm tra khả đáp ứng miễn dịch MBP- VT2eB heo  Định ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP- VT2eB TRÊN HEO Sinh viên thực hiện:...
 • 52
 • 204
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 6 pptx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 6 pptx
... 6. 7400000 39 064 05 5203 564 5.9597925 7.5202075 7. 066 666 7 463 0815 67 17773 6. 0594231 8.0739102 6. 6250000 7 962 150 5817 762 5.7527015 7.4972985 7.1200000 3484250 5203 564 6. 3397925 7.9002075 6. 5750000 ... 0. 165 0.142 0. 164 0.11 0.131 0.131 0.111 0.102 0.158 0.154 1 /64 0.173 0.138 0.155 0. 165 0.098 0.1 0.131 0.124 0.112 0.13 0.1 36 1/128 (5) Đối chứng âm phiến (6) Đối chứng dƣơng phiến (7) Đối chứng ... 1/2048 ĐC (*) (1) Đối chứng âm phiến (2) Đối chứng dƣơng phiến (3) Đối chứng âm phiến (4) Đối chứng dƣơng phiến (*) 88.5D, 89.5D,90.4D, 92.2D, 93.2D mẫu lô 5, 92.1A lô đối chứng 0.91 0.388 0.89...
 • 7
 • 250
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 5 ppt

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 5 ppt
... liều độc tố vero xuống 2TCID50 kết âm tính Điều chứng tỏ liều protein tái tổ hợp MBP-VT2eB 75 g 50 g /heo kích ứng đáp ứng miễn dịch yếu, tƣợng nguyên nhân sau:  Vì protein tái tổ hợp nên cấu ... kháng protein tái tổ hợp MBP-VT2eB Huyết không bất hoạt có bổ sung sodium azid 0, 05% gây độc tế bào vero Liều tiêm 50 μg /heo 75 g /heo có lập lại không lập lại không đủ khả gây đáp ứng miễn dịch ... cao liều tiêm cao 75 g/ml có lập lại Kết nhƣ sau: 30 31 Thời điểm 24 gi : Đối chứng dƣơng : tế bào phát triển tốt Đối chứng âm: có tƣợng tế bào chết với hình thái nhƣ chết độc t : tế bào co tròn,...
 • 9
 • 277
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 4 potx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 4 potx
... lúc 14 ngày tuổi với liều 50 g protein tái tổ hợp/ml  Lô 3: tiêm lần vào lúc 14 ngày tuổi 24 ngày tuổi với liều 50 g protein tái tổ hợp/ml  Lô 4: tiến hành tiêm lần vào lúc 14 ngày tuổi với ... 6, 74 ± 0,873 3,83 ± 0,153 4, 15 ± 0 ,40 4 3,78 ± 0,23 3,67 ± 0,96 9,67 ± 1,53 10,75 ± 1,9 10,9 ± 0,89 10,5± 1,73 5, 84 ± 1 ,46 7,12 ± 0 ,44 7,12 ± 0 ,44 6,82 ± 1,11 Từ cho thấy, vacxin tái tổ hợp MBP-VT2eB ... kiểm tra phản ứng trung hòa độc tố Đối chứng (+) giếng có tế bào vero, đối chứng (-) giếng đƣợc ủ với 100 l dịch lọc vi khuẩn có nồng độ TCID50 xác định Ủ 37oC CO2 5% 48 -72g Đánh giá kết cách...
 • 9
 • 196
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 3 pps

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 3 pps
... tố khả liên kết với thụ thể đặc hiệu tế bào gốc nên khả gây bệnh Dựa phản ứng trung hòa độc tố verotoxin tế bào vero, xác định hiệu giá kháng huyết Nhờ đánh giá đƣợc khả gây đáp ứng miễn dịch protein ... định hiệu giá kháng huyết đánh giá hiệu vacxin Protein MBP-VT2eB đƣợc tạo dựa tiểu phần B độc tố VT2e qui định khả liên kết với thụ thể đặc trƣng tế bào đích Do tiêm protein MBP-VT2eB heo heo tạo ... Tp Hồ Chí Minh 3. 2 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Tiêm protein tái tổ hợp MBP-VT2e heo theo mẹ đánh giá độ an - toàn dịch tiêm - Khảo sát liều TCID50 độc tố VT2e tế bào vero - Khảo sát hiệu giá kháng thể...
 • 9
 • 189
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 2 docx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 2 docx
... loài khác khả đáp ứng miễn dịch khác Ở cá thể khác tính sinh miễn dịch khác nhau, do:  Di truyền: ngƣời ta tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy ... [4] 2. 1 .2 Đáp ứng miễn dịch 2. 1 .2. 1 Kháng nguyên[4] a Định nghĩa Kháng nguyên chất tự nhiên hay tổng hợp có khả gây đáp ứng miễn dịch đƣợc đƣa vào thể động vật thích hợp chất có khả phản ứng với ... nguyên gây miễn dịch hai qui trình khác khả gây đáp ứng miễn dịch khác Mỗi loại kháng nguyên thích hợp với qui trình gây miễn dịch riêng Đối với kháng nguyên yếu phải tuân theo qui trình miễn dịch...
 • 9
 • 168
 • 0

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 1 ppsx

Luận văn : ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO part 1 ppsx
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBP-VT2eB TRÊN HEO Sinh viên thực hiện: TRƢƠNG THỊ ... 2 .1. 2.2 Kháng thể 2 .1. 2.3 Cơ chế đáp ứng miễn dịch 2 .1. 2.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến đáp ứng miễn dịch 2 .1. 3 Phân loại .9 2 .1. 3 .1 Vacxin sống 2 .1. 2.2...
 • 9
 • 172
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn về mỏi trường của hàng xuất khẩu việt namđánh giá khả năng đáp ứng về vật liệu và độ chính xác định vịđánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốnkhả năng đáp ứng miễn dịch khi nhiễm hpvđánh giá khả năng đáp ứng của nguồn nước đối với cấp nướcđánh giá khả năng đáp ứng các quy định quốc tế về thuốc nhuộm azo trong sản phẩm da giầy việt namđánh giá khả năng thích ứngđánh giá khả năng thích ứng của một số tổ hợp lúa lai f1 mới chọn tạo tại lào caiđánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huế down tại đâyđánh giá khả năng thích ứng của giống cừu phan rang nuôi ở thừa thiên huếđánh gia khả năng thích ứng của một số giống rau ăn củ tại sơn laphân tích sản phẩm để đánh giá khả năng thích ứng với thị trườngnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangđánh giá khả năng phản ứngđánh giá khả năng phản ứng chéo với adn sắnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học