Bai 8 quang hop o thuc vat

Bài 8. Quang hợp thực vật

Bài 8. Quang hợp ở thực vật
... vt Kin thc: I Khỏi quỏt v quang hp Khỏi nim Vai trũ II Lỏ l c quan quang hp Hỡnh thỏi, gii phu Lc lp l bo quan quang hp H sc t quang I Khỏi quỏt v quang hp thc vt Quang hp l gỡ? Quan sỏt tranh ... s to NH3 hi cho cõy Nitơ có phải nguyên liệu tạo nên chất hu thể thực vật không? Nhng chất nguyên liệu tạo nên chất hu thể thực vật Khụng ch cú N2 l nguyờn liu chớnh to nờn cht hu c c th thc vt ... tng quỏt ca quỏ trỡnh quang hp? Phng trỡnh: 6CO2 + 6H2O AS mt tri C6H12O6 + 6H2O Dip lc I Khỏi quỏt v quang hp thc vt Vai trũ ca quang hp ?Nghiờn cu SGK, PTTQ cho bit quang hp cú vai trũ nh...
 • 22
 • 1,053
 • 8

Bai 8 Quang hop o thuc vat

Bai 8 Quang hop o thuc vat
... hợp cacbonhiđrat giải phóng oxi từ khí cacbonic nước Phương trình tổng quát quang hợp? 6CO2 + 12 H 2O C6H1 2O6 + 6O2 + 6H 2O ( ĐK: AS , Diệp lục) Tại vế có H 2O ? H 2O H+ + OHOH- OH + e (OH- nhường ... NADPH CTCT:C32H30ON4Mg COOCH3 COOC20H39 -Diệp lục b: Hấp thụ ánh sáng truyền đến DL a ( VK DL b) COOCH3 CTCT: C32H2 8O2 N4Mg COOC20H29 b- Carotenoit ( Sắc tố đỏ, da cam, vàng) Carotenoit có vai trò ... VK lam, t o đỏ, khuê t o) sơ đồ hấp thụ truyền NL ánh sáng Carotenoit Diệp lục b Diệp lục a Diệp lục a trung tâm phản ứng CTCT: C32H30ON4Mg CTCT: C32H2 8O2 N4Mg COOCH3 COOC20H29 COOCH3 COOC20H29...
 • 26
 • 550
 • 1

Bài 8 . Quang hợp thực vật

Bài 8 . Quang hợp ở thực vật
.. . CO2 BÀI : H2O QUANG HP THỰC VẬT Lồi thực vật hấp thu nguồn lượng ánh sáng mặt trời gọi q trình ? Mơi trường QUANG HP THỰC VẬT BÀI : I- Khái quát quang hợp thực vật : 1- Quang hợp ? Là trình .. . H2O 2- Vai trò quang hợp :  VaiCƠ QUAN NÀO CỦA THỰC VẬT i sống tr trò quang hợp đối vớ THỰC đất nhHIỆNế ?HỢP ? th QUANG _Sản phẩm quang hợp nguồn chất hữu cung cấp thức ăn sinh vật _Nguồn nguyên .. . lượtrình quang cho biết : hợp vàdiệp lục hấp thụ tổng hợp cacbohiđrat Nguyên liệu quang phó Sản i từ hợpgiảigì? - ng ôxphẩm khí cacbonic nướ gì? quang hợp tạo c - Điều kiện trình quang hợp? PTTQ...
 • 20
 • 551
 • 0

Tài liệu Bài 8: Quang hợp thực vật doc

Tài liệu Bài 8: Quang hợp ở thực vật doc
... Quang hợp thực vật trình biến đổi lượng ánh sáng mặt trời diệp lục hấp thụ thành lượng hóa học tổng hợp cacbohidrat, giải phóng oxi từ CO2 nước Phương ... nên khoảng quang hợp rỗng Đặc điểm (bên trong) Hệ gân có mạch dẫn xuất phát từ bó mạch cuống đến TB nhu mô Trong có nhiều lục lạp Ý nghĩa Vận chuyển nước, ion khoáng sản phẩm quang hợp Lục lạp ... lạp bào quan tham gia vào trình quang hợp > Có lớp: màng & màng > Các túi dẹt (tilakoit) xếp chồng thành grana > Trên màng tilakoit chứa enzim hệ sắc tố quang hợp > Trong chất chứa ribosome ARN,...
 • 21
 • 419
 • 1

bài 8 quang hợp thực vật

bài 8 quang hợp ở thực vật
... I/KHÁI QUÁT VỀ QUANG HỢP THỰC VẬT 1/ KHÁI NIỆM QUANG HỢP -Quang hợp TV trình sử dụng lượng ánh sáng mặt trời HS quan sát hình diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohiđrat giải phóng ... tăng cung cấp nguồn dưỡng khí tới khí vật hiếu khí hưởng cho sinh quyển? II/ LÁ LÀ CƠ QUAN QUANG HỢP: 1/ Hình thái giải phẫu bên thích nghi với chức quang hợp: -Diện tích bề mặt lớn tăng khả hấp ... VAI TRÒ CỦA QUANG HỢP TOÀN BỘ SỰ SỐNG TRÊN HÀNH TINH PHỤ THUỘC VÀO QUANG HỢP, DO: Nêu số sản phẩm QH có vai trò -Sản phẩm QH có vai trò nguồn thức ăn cho sinh giới, nguyên liệu nguồn thực phẩm...
 • 7
 • 345
 • 0

bài giảng sinh học 11 bài 8 quang hợp thực vật

bài giảng sinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vật
... 60mgCO2/dm /h 15mgCO2/dm2/h Nhiệt độ thích hợp 20 300C 25 350C 30 400C Nhu cầu n ớc cao Thấp, 1/2 thực vật C3 Thấp Hô hấp sáng có Không Không Năng suất sinh học Trung bình Cao gấp đôi C3 Thấp Nghiờn ... C3, C4, CAM Ban ngy Ban ờm Ban ngy Ban ngy Ban ngy Thc vt C3 Nghiờn cu SGK, kt hp cỏc hỡnh 8. 2, 8. 3, 8. 4, 8. 5 hon thnh phiu hc sau: TaiLieu.VN Thc vt C4 Thc vt CAM Phiu hc 2: Qỳa trỡnh c nh CO2 ... sỏng Lc lp C6H12O6 (ng) S pha TaiLieu.VN ca quang hp Da vo s pha ca quang hp, tho lun 2em/ nhúm hon thnh phiu hc sau: PHT 1: Tỡm hiu pha ca quỏ trỡnh quang hp Pha sáng Nguyên liệu Pha tối H2O,...
 • 20
 • 1,787
 • 2

bài 8. quang hợp thực vật

bài 8. quang hợp ở thực vật
... quang hợp, nơi với chức quang hợp? xảy phản ứng sáng - Xoang Tilacôit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp - Chất lục lạp nơi diễn phản ứng pha tối quang hợp (?) ... luận: Quang hợp diễn chủ yếu xanh xanh quan chuyên trách quang hợp Ngoài ra, phần có màu xanh khác vỏ thân, đài hoa, xanh thực quang hợp Như để thích nghi với chức quang hợp phải có cấu tạo phù hợp ... muối khoáng đến tận tế bào để thực quang hợp vận chuyển sản phẩm quang hợp khỏi đến nơi khác Ánh sáng xuyên qua dễ dàng Thực chức quang hợp Chứa nguyên liệu quang hợp Phiếu học tập: Nghiên cứu...
 • 7
 • 1,296
 • 0

Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4(kĩ thuật cao)

Bài 9: Quang hợp ở thực vật C3, C4(kĩ thuật cao)
... niệm quang hợp, vai trò quang hợp? • Câu 2: Cấu tạo thích nghi với chức quang hợp nào? Tiết 9: QUANG HỢP THỰC VẬT C3,C4 I PHA SÁNG CỦA QUANG HỢP Khi chiếu ánh sáng nhấp nháy cường độ quang hợp ... định sau đúng? A Thực vật C4 chu trình Canvin B Cường độ quang hợp thực vật C cao thực vật C4 C Thực vật C4 có chu trình C4 xảy trước chu trình Canvin D Đa số thực vật quang hợp theo chu trình ... tục Quang hợp thực vật có hai pha: Pha sáng pha tối Yêu cầu: xem mô hình động mô pha sáng quang hợp! -Năng lượng ánh sáng diệp lục hấp thụ sử dụng vào trình nào? -Sản phẩm pha sáng quang hợp...
 • 16
 • 1,625
 • 36

Bài 9: Quang hợp thực vật

Bài 9: Quang hợp ở thực vật
... vùng sa mạc quang hợp nh nào? Các loại khác quang hợp có giống không? Bài mới: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM I/ Hai pha trình quang hợp ? Thế quang hợp? Gồm ... nào? Quang hợp thực vật trình sử dụng l ợng ánh sáng mặt trời đợc thực vật hấp thụ để tổng hợp cacbonhiđrat giải phóng oxi từ khí cacbonic nớc Gồm pha sáng pha tối Bài 9: Quang hợp thực vật C3, ... NADPH Các hợp chất hữu 11 Bài 9: Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Với nguyên liệu sản phẩm biểu diễn thành sơ đồ pha sáng, pha tối ? 12 Quang hợp thực vật C3, C4, CAM Sơ đồ trình pha quang hợp Pha...
 • 28
 • 201
 • 0

BÀI 8: QUANG HỢP CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx

BÀI 8: QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT ppsx
... định CO2 TV C4 - thực vật CAM sản phẩm Khác : III MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỰC VẬT C3,C4,CAM - Mỗi nhóm thực vật có đặc Thực vật điểm hình thái, giải phẫu CAM Thực vật C4 khác nhau,dẫn ... 2.- Trình bày đặc điểm máy quang hợp? (Lá, lục lạp) Bài mới: Các em học lớp 10 quang hợp ,quang hợp trình tổng hợp chất hữu từ vô ,nhờ lượng ánh sáng diệp lục Quang hợp thực ? Phần tổ chức dạy ... rộng ? HS: Thực vật C3, C4 thực vật CAM GV: Quang hợp nhóm thực vật có điểm giống ? Khác ? HS: Đều giống pha sáng – khác pha tối GV: Thực vật C3 bao gồm loại thực vật nào? Chu trình Canvin Benson...
 • 17
 • 736
 • 3

bài 8 Quang hợp các nhóm thực vật

bài 8 Quang hợp ở các nhóm thực vật
... gđ: quang lí, quang phân li nước, quang hoá 2.Pha tối Khác nhóm thực vật C3, C4, CAM • Hoạt động nhóm Hãy phân biệt trình cố định CO2 nhóm thực vật qua PHT 2 .8 Đặc điểm Thực vật C3 Thực vật ... lạp Đường glucôzơ II Quang hợp nhóm thực vật - Cơ chế: quang hợp gồm pha diễn lục lạp Pha sáng: Giống nhóm thực vật Hoạt động nhóm Trao đổi để hoàn thành nội dung PHT 1 .8 - Nơi diễn : Tilacôit ... với chức quang hợp hình ảnh sau Chất (Strôma) Màng Tilacôit Màng Cấu tạo lục lạp I.Khái niệm hai pha quang hợp Hoạt động nhóm: Hãy phân tích sơ đồ hình 8. 1 để thấy rõ chất pha quang hợp gọi trình...
 • 18
 • 375
 • 5

bÀI 8 QUÁ TRÌNH QUANG HỢP THỰC VẬT

bÀI 8 QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
... bố hệ sắc tố quang hợp, nơi xảy phản ứng sáng Xoang tilacoit nơi xảy phản ứng quang phân li nước trình tổng hợp ATP quang hợp Chất lục lạp nơi diễn pha tối quang hợp Hệ sắc tố quang hợp - Diệp ... để thực quang hợp vận chuyển sản phẩm quang hợp khỏi + Trong có nhiều tế bào chứa những hạt màu lục gọi diệp lục Lục lạp bào quan quang hợp - Yêu cầu HS lên bảng viết lại phương trình tổng quát ... CO2 H2O Phương trình tổng quát trình quang hợp: CO2 + 12 H2O ánh sáng mặt trời àdiệp lục C6H12O6 + + O2 + 6H2O 2.Vai trò quang hợp: - Là nguồn chất hữu làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng - Là...
 • 3
 • 109
 • 0

BÀI: QUANG HỢP THỰC VẬT

BÀI: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
... lục a IV CỦNG CỐ  Quang hợp gì? Viết phương trình tổng quát quang hợp?  Mô tả phù hợp cấu tạo chức lá?  Thành phần hệ sắc tố vai trò chúng quang hợp  Cơ quan thực vật quang hợp được? a b hoa ... QUANG HỢP THỰC VẬT HỌAT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV yêu cầu HS: - Quan sát hình 8.1 sgk trang 36 Trả lời câu hỏi : +quang hợp gi? +viết phương trình tổng quát trình quang hợp ... chứa sắc tố quang hợp -Hệ gân : +Gồm mạch gỗ mạch rây xuất phát từ bó mạch cuống đến tận tế bào nhu mô +Vận chuỷển nước ion khóang tới tế bào để thực quang hợp +Vận chuyển sản phẩm quang hợp khỏi...
 • 4
 • 6,595
 • 25

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11: Quang hợp thực vật

Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 39 SGK Sinh 11: Quang hợp ở thực vật
... quang hợp Bài trước: Giải 1,2,3 trang 31 SGK Sinh 11: Dinh dưỡng nitơ thực vật (tiếp theo) B Hướng dẫn giải tập SGK trang 39 Sinh Học lớp 11: Quang hợp thực vật Bài 1: (trang 39 SGK Sinh 11) Quang ... tổng quát quang hợp: 6C02+ 12H20-— > C6Hl206+ O2 + H2O Bài 2: (trang 39 SGK Sinh 11) Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Đáp án hướng dẫn giải 2: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên ... chứa lục lạp (với hệ sắc tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Bài 4: (trang 39 SGK Sinh 11) Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Đáp án hướng dẫn giải 4: Diệp lục carôtenoit...
 • 4
 • 402
 • 0

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... nguồn cung cấp nito cho thực vật d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 26 Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi ... sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại ánh sáng nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b Hô hấp sáng có ảnh hưởng xảy bào quan lá? c Những có màu đỏ có quang hợp không ... điều kiện môi trường khô nóng, thực vật thích nghi việc trao đổi nước quang hợp? Câu 23 a Diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b Giữa pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào?...
 • 6
 • 559
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 8 quang hợp ở thực vậtsinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtsinh 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtbài 9 quang hợp ở thực vật c3 c4 cambài giảng quang hợp ở thực vật c3 c4 cambài 9 quang hợp ở thực vậtbài giảng quang hợp ở thực vậttiõt 7 bµi 8 quang hợp ở thực vậtbµi 8 quang hợp ở thực vậtquang hợp ở thực vật bài 8bài giảng điện tử quang hợp ở thực vậtđề kt 15 phút sinh 11 bài quang hợp ở thực vậtgiáo án bài quang hợp ở thực vậtbài tập điền từ thích hợp vào chỗ trống để tạo thành câu hoàn chỉnh về vai trò của quá trình quang hợp ở thực vậtquang hợp ở thực vậtVăn bản pháp quyCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhdanh muc thong tin du lieu ban doVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMột số giải pháp giảm thiểu căng thẳng trong công việc đối với nhân viên ngân hàng TMCP công thương việt nam tại khu vực TPHCMBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnPhap lenh chong ban pha gia s20 2004Hướng dẫn thi hành điều lệ đảngThực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chínhĐo lường sự thỏa mãn của khách hàng sử dụng dịch vụ điện thoại di động thuê bao trả trước tại trung tâm thông tin di động khu vực II (TP HCM) VMS mobifone (đính kèm file spss)PDF Immunology of Pregnancy PDF Download (Medical Intelligence Unit) by Gil Mor (Editor)Cục Quản lý cạnh tranhsuy niệm năm sự thươngOBJECTIVE PRACTICE TEST OF UNIT 43 muay thai training exercises the ultimate guide to fitness, strength, and fight preparation blue snake books (2013)100 CÁCH CHỮA BỆNH ĐAU LƯNGTuyen tap cac bai toan hinh khong gianBài 7. Liên kết giữa các bảng