Khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở thuộc phạm vi bộ, ngành

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc phạm vi bộ, ngành
... công nghệ quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ phải đăng kết quan đăng - Đối với kết thực nhiệm vụ khoa học công ... làm vi c kể từ ngày kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận, tổ chức, cá nhân chủ trì thực nhiệm vụ khoa học công nghệ phải đăng kết quan đăng ... quan đăng + Kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sau quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận, phải đăng kết quan đăng thời gian...
 • 3
 • 295
 • 0

Tài liệu Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành phố cấp sở trong phạm vi địa phương ppt

Tài liệu Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương ppt
... đăng kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Nhận Giấy chứng nhận đăng kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 01 Phiếu đăng kết (theo mẫu) Mỗi nhiệm vụ khoa học công ... quan đăng Đối với kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp: + Kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ đăng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp trước quan quản ... quan quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ công nhận Tổ chức, cá nhân đăng kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ có trách nhiệm xác định độ bảo mật thông tin kết thực nhiệm vụ khoa học công nghệ...
 • 5
 • 242
 • 0

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh, thành phố cấp sở trong phạm vi địa phương docx

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương docx
... sơ Thành phần hồ sơ - Phiếu đăng kết thực nhiệm vụ khoa hoạc công nghệ (phụ lục II) (mỗi nhiệm vụ KH&CN phải có phiếu đăng kết riêng) - Bản y Biên họp Hội đồng nghiệm thu thức nhiệm vụ ... học Công nghệ tỉnh Bình Định Địa chỉ: 68 Lê Duẩn - TPQN Tiếp nhận hồ sơ ghi vào sổ có nhận bên (đối với hồ sơ hoàn chỉnh) Thẩm định hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng kết thực nhiệm vụ Mô tả ... định Quyết định số 03/2007/QĐBKHC - Phiếu đăng kết thực nhiệm vụ Quyết định số 03/2007/QĐ- khoa hoạc công nghệ BKHC Yêu cầu Yêu cầu điều kiện để thực TTHC: Không ...
 • 4
 • 201
 • 0

Quy định quan rlis tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở trên địa bàn tỉnh

Quy định quan rlis và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp sơ sở trên địa bàn tỉnh
... QUY ĐịNH Quản lý tổ chức thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quy t định số: 21 /2011/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2011 Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp) ... thể Quy Định) Chương II XÁC ĐỊNH CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ỨNG DỤNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Điều Xác định nhiệm vụ KH&CN cấp sở: 1.Đề tài, Dự án NCKH cấp sở phải Hội đồng tư vấn KHCN cấp sở thông ... hành cấp Tỉnh nguồn thu từ hoạt động đơn vị, mức hỗ trợ để thực nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp sở tối đa không 80% tổng kinh phí thực - Đối với đơn vị lại, mức hỗ trợ để thực nhiệm vụ khoa học công...
 • 25
 • 337
 • 0

Đề tài khoa học công nghệ cấp bộ năm 2013: Tăng cường chế phối hợp giữa các quan giám sát chuyên ngành đối với thị trường tài chính Việt Nam

Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2013: Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giám sát chuyên ngành đối với thị trường tài chính Việt Nam
... dựng chế phối hợp thức quan giám sát chuyên ngành Việt Nam vấn đề cấp thiết Chính vậy, đề tài Tăng cường chế phối hợp quan giám sát chuyên ngành thị trường tài Việt Nam lựa chọn nghiên cứu Đối ... CHUYÊN NGÀNH ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CỦA VIỆT NAM 2.1 Các quan tham gia giám sát thị trường tài Việt Nam Hoạt động giám sát thị trường tài Việt Nam thực sở giám sát chuyên ngành Với lĩnh vực thị ... chuyên ngành nhằm tăng cường ổn định chung cho thị trường tài Việt Nam rút CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC GIÁM SÁT ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1.1 Tổng quan giám sát khu vực tài thị trường tài...
 • 92
 • 133
 • 0

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học công nghệ cấp huyện ( Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Lạng Sơn)

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện ( Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Lạng Sơn)
... phố thuộc tỉnh Nghiêm Công (2 005), Nghiên cứu hoàn thiện chế phối hợp ngành, cấp quản hoạt động khoa học công nghệ cấp huyện/ quận 7 Nguyễn Việt Cường (2 005), Khái quát quản quản hành ... Keywords Quản khoa học; Khoa học công nghệ; Cấp huyện Content Luận văn gồm chương: - Chương 1: Cở sở luận - Chương 2: Thực Trạng hoạt động KH&CN hệ thống quản KH&CN cấp huyện tỉnh Lạng Sơn ... Hồng (2 011): Giải pháp nâng cao hiệu công tác quản nhà nước khoa học công nghệ cấp huyện tỉnh Lào Cai Luận văn Thạc sĩ; 13 Mai Thanh Long (2 010): Chính sách thúc đẩy tiến khoa học công nghệ...
 • 4
 • 325
 • 2

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học công nghệ cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)

Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống quản lý khoa học và công nghệ cấp huyện (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn)
... tài: Sự cần thiết hoàn thiện hệ thống Quản khoa học công nghệ cấp huyện (nghiên cứu trường hợp tỉnh Lạng Sơn) với mong muốn kết nghiên cứu góp phần đẩy mạnh hoạt động quản khoa học công nghệ ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÝ TRUNG KIÊN SỰ CẦN THIẾT HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP HUYỆN (Nghiên cứu trƣờng hợp tỉnh Lạng Sơn) ... ký hoạt động khoa học công nghệ theo thẩm quyền; 24 Xây dựng quản hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia khoa học công nghệ; hệ thống thống kê khoa học công nghệ tiêu chí thống thống nƣớc;...
 • 102
 • 122
 • 0

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ cấp bộ nghiên cứu xây dựng công nghệ tối ưu nhuộm tận trích một số loại vải PES WOOL KS trương phi nam

Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ nghiên cứu xây dựng công nghệ tối ưu nhuộm tận trích một số loại vải PES WOOL  KS trương phi nam
... 51 53 55 57 58 TÓM TẮT NHIỆM VỤ Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng công nghệ tối ưu nhuộm tận trích số loại vải PES/ Wool" nhằm mục tiêu: Xây dựng công nghệ nhuộm tối ưu đáp ứng yêu cầu chất lượng, giảm ... len Nghiên cứu xác định thông số công nghệ xây dựng quy trình nhuộm với nhóm thuốc nhuộm tương ứng cho mặt hàng PES Nghiên cứu xác định thông số công nghệ xây dựng quy trình nhuộm tận trích cho ... Nam - Xây dựng liệu thuốc nhuộm axit dùng để nhuộm thành phần len có thị trường Việt Nam Xác định thông số công nghệ tối ưu cho thuốc nhuộm phân tán để nhuộm PES Xác định thông số công nghệ tối...
 • 199
 • 180
 • 0

Danh mục đề tài/ nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp bộ năm 2012

Danh mục đề tài/ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2012
... Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo nước thay nhập - Công bố báo khoa học liên quan đến kết nghiên cứu tạp chí kỷ yếu hội nghị khoa học chuyên ngành quốc ... Tên đề tài alcohol (PVA) ứng dụng xử lý nước thải công nghiệp thực phẩm Định hướng mục tiêu giữ công trình; 48 Nghiên cứu phát triển công Xây dựng quy trình công nghệ nghệ màng lọc sinh học thiết ... dân Tên đề xuất đề tài Xây dựng thí nghiệm mở dạy học học phần “Thí nghiệm vật lí phổ thông” 46 Ghi Ghi STT Tên đề xuất đề tài Mục tiêu 157 Nghiên cứu tính toán chi Xác định sở khoa học thực...
 • 56
 • 308
 • 0

Danh mục các tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch 2013

Danh mục các tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp nhà nước thực hiện trong kế hoạch 2013
... TT 10 11 12 Tổ chức chủ trì Tên đề tài giải pháp giảm thiểu thiệt hại biến đổi khí hậu (BĐKH-25) Nghiên cứu chế sách, định hướng đổi công nghệ để giảm thiểu khí nhà kính hướng tới kinh ... điều kiện thực tế Việt Nam khu kinh tế ven biển (BĐKH-29) Nghiên cứu xây dựng chế, sách liên kết vùng việc ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (BĐKH-30) nhân chủ trì Hiệp hội Công nghiệp ... vững - Viện Khoa học Xã hội Việt Nam Nghiên cứu đề xuất giải pháp Viện Khoa học Kỹ nhằm giảm thiểu phát thải khí CO2 thuật Môi trường - Trường lĩnh vực sản xuất gạch ngói, gốm sứ Đại học Xây dựng...
 • 2
 • 524
 • 0

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐỂ TUYỂN CHỌN
... học Mục tiêu: 2013-2014 - Xác định kiểu Gene Vận động viên (VĐV) cấp cao số nhóm môn thể thao, từ lựa chọn kiểu Gene có ưu thê, để kiểm chứng phục vụ công tác tuyển chọn VĐV - Cung cấp luận khoa ... nghiên cứu chuyên sâu để ứng dụng công nghệ Gene công tác tuyển chọn đào tạo VĐV có thành tích cao Việt Nam - Đề xuất, kiến nghị giải pháp thực việc ứng dụng công nghệ Gene tuyển chọn, đào tạo VĐV ... Viện Khoa học Thể dục thể thao chủ trì xây dựng hồ sơ thuyết minh để tham 2013-2014 gia tuyển chọn Mục tiêu: - Nghiên cứu mô hình đặc tính vận động viên cấp cao để xây dựng quy trình tuyển chọn, ...
 • 21
 • 285
 • 0

Các biểu tổng hợp đề xuất nghiệm vụ khoa học công nghệ cấp nhà nước năm 2012

Các biểu tổng hợp đề xuất nghiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước năm 2012
... §¬n vÞ BiÓu B2-KH2012-NN PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẦN GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2012 Tên vấn đề KH&CN: Lý đề xuất vấn đề: 1 2.1 Tính cấp thiết phát triển ... nghiệm, xưởng thực nghiệm v.v ) 3.4 Nhu cầu hợp tác quốc tế Dự kiến hiệu mang lại: , ngày tháng năm 20 Tổ chức, cá nhân đề xuất (Họ, tên, chữ ký đóng dấu tổ chức) Ghi chú: Mỗi Phiếu đề xuất ... đề xuất trình bày không 04 trang A4 Chi tiết xem hướng dẫn Công văn số 328/BKHCN-KHTC ngày 18 tháng 02 năm 2011của Bộ Khoa học Công nghệ ...
 • 2
 • 321
 • 0

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp ĐHQG- HCM loại A, B

Hợp đồng thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQG- HCM loại A, B
... tiến độ thực < /b> Thời hạn thực < /b> hợp < /b> đồng:< /b> tháng kể từ ngày Tiến độ thực < /b> hiện:< /b> phụ lục Hợp < /b> đồng < /b> Điều Tài < /b> hợp < /b> đồng < /b> Kinh phí b n A chuyển cho b n B thực < /b> Hợp < /b> đồng < /b> triệu đồng < /b> (b ng chữ ) để thực < /b> nhiệm ... dứt thực < /b> Hợp < /b> đồng < /b> không lỗi b n A b n B phải b i thường 100% kinh phí b n A cấp < /b> để thực < /b> đề < /b> tài < /b> b) Trường hợp < /b> có để khẳng định không nhu cầu thực < /b> đề < /b> tài:< /b> - Nếu hai b n thống chấm dứt hợp < /b> đồng < /b> xác ... b i thường 100% kinh phí b n A cấp < /b> để thực < /b> đề < /b> tài < /b> - Nếu b n A đơn phương chấm dứt thực < /b> Hợp < /b> đồng < /b> không lỗi b n B bên B bồi thường số kinh phí sử dụng để thực < /b> đề < /b> tài,< /b> phải thực < /b> toán kinh phí theo...
 • 6
 • 267
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sởthủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước và cấp bộđề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp trườngđề tài khoa học và công nghệ cấp bộchương trình khoa học và công nghệ cấp bộnhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nướctóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp bộthuyêt minh đê tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp đhqg năm 2010thuyét minh đè cưcíng đè tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cáp đhqghnthưyét minh đè cương đè tài nghiên củtj khoa học và công nghệ cáp đhqghnđề tài khoa học công nghệ cấp cơ sởcơ sở lý luận triết học của quan điểm khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo là những quốc sách hàng đầu trong quá trình thực hiện côngtrung tâm khuyến nông quốc gia 2008 nấm ăn cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng nxb nông nghiệpđề xuất một số giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ lĩnh vực khoa học giáo dục ở một số cơ sở nghiên cứutiến hành cách mạng khoa học và công nghệ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm