Điện phân và pin ,tế bào nhiên liệu

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Tế bào nhiên liệu nguồn năng lượng mới, siêu sạch nhiều triển vọng " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... trình phát triển Gemini vào năm 1965 Với công suất khoảng 1kW, tế bào nhiên liệu cung cấp đồng thời điện nước uống cho phi hành gia vũ trụ Nhiều nghiên cứu tế bào nhiên liệu tiếp tục phát triển để ... xem nguồn lượng siêu sạch. Bên cạnh có loại như: Tế bào nhiên liệu kiềm-AFC (Alkaline fuel cell), tế bào nhiên liệu có màng trao đổi proton-PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel cell), tế bào nhiên ... đáp ứng nhu cầu lượng họ tiến lớn việc bảo tồn phát triển lượng đáng tin cậy tái tạo không tốn Tế bào nhiên liệu có tiềm để đáp ứng nhu cầu Hay Công ty Năng lượng tế bào nhiên liệu (FuelCell Energy),...
 • 15
 • 166
 • 0

Tế bào nhiên liệu pps

Tế bào nhiên liệu pps
... Các tế bào nhiên liệu (tiếng Anh: fuel cell) biến đổi lượng hóa học nhiên liệu thí dụ hiđrô trực tiếp thành lượngđiện Không giống pin ắc quy, tế bào nhiên liệu không bị điện khả tích điện Tế bào ... thông qua tế bào nhiên liệu chương trình du hành vũ trụ Gemini Apollo Các tế bào nhiên liệu sử dụng chương trình Gemini NASA phát triển vào năm 1965 Với công suất khoảng kW tế bào nhiên liệu cung ... trình hóa học vật lý lượng thu Các loại tế bào nhiên liệu chung nguyên tắc mô tả dựa vào tế bào nhiên liệu PEM (Proton Exchange Membrane - tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton) sau: Ở bề mặt...
 • 8
 • 60
 • 3

Tế bào nhiên liệu potx

Tế bào nhiên liệu potx
... Các tế bào nhiên liệu (tiếng Anh: fuel cell) biến đổi lượng hóa học nhiên liệu thí dụ hiđrô trực tiếp thành lượng điện Không giống pin ắc quy, tế bào nhiên liệu không bị điện khả tích điện Tế bào ... thông qua tế bào nhiên liệu chương trình du hành vũ trụ Gemini Apollo Các tế bào nhiên liệu sử dụng chương trình Gemini NASA phát triển vào năm 1965 Với công suất khoảng kW tế bào nhiên liệu cung ... trình hóa học vật lý lượng thu Các loại tế bào nhiên liệu chung nguyên tắc mô tả dựa vào tế bào nhiên liệu PEM (Proton Exchange Membrane - tế bào nhiên liệu màng trao đổi proton) sau: Ở bề mặt...
 • 10
 • 89
 • 0

Các tế bào nhiên liệu sinh học enzyme

Các tế bào nhiên liệu sinh học enzyme
... glucose nhiên liệu bioanode giảm oxy nước biocathode Các tế bào nhiên liệu sinh học giới thiệu vào năm 1911 Potter men nuôi cấy tế bào E Coli điện cực bạch kim, đến năm 1962 tế bào nhiên liệu sinh học ... trọng tế bào nhiên liệu sinh học, loại tế bào nhiên liệu lowtemperature, xúc tác trình điện cực Quá trình oxy hóa nhiên liệu, nói đường, xúc tác enzyme glucose oxidase (enzyme cảm biến sinh học ... bioenzymatic Các số chuyển từ μA để mA/cm2 Oxy hóa hoàn toàn nhiên liệu sinh học Một vấn đề gây rắc rối cho tế bào nhiên liệu sinh học enzyme mật độ lượng thấp trình oxy hóa không hoàn toàn nhiên liệu sinh...
 • 11
 • 231
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin trong biên tập tư liệu sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học phần kiến thức tế bào thực vật sinh học 6

Ứng dụng công nghệ thông tin trong biên tập tư liệu và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học phần kiến thức tế bào thực vật sinh học 6
... biên tập liệu sử dụng BGĐT thực tế đạt kết cao 22 CHƯƠNG 2: BIÊN TẬP TƯ LIỆU VÀ SỬ DỤNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC PHẦN KIẾN THỨC TẾ BÀO THỰC VẬT TRONG SINH HỌC 2.1 Nội dung phần kiến thức: ... giảng dạy phần kiến thức TBTV chương trình sinh học lớp THCS - Lý luận ứng dụng CNTT dạy học sinh học - Bộ liệu dạy học phần kiến thức TBTV Sinh học - Bài giảng điện tử dạy học phần kiến thức ... môn Sinh học, chọn đề tài Biên tập liệu sử dụng giảng điện tử dạy học phần kiến thức Tế bào thực vật sinh học Mục đích nghiên cứu - Khóa luận nghiên cứu việc biên tập liệu sử dụng giảng điện...
 • 83
 • 2,580
 • 0

Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).

Xây dựng phần mềm tế bào học hỗ trợ cho dạy và học phần cấu tạo tế bào (Chương trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban Ban khoa học tự nhiên).
... (Chơng trình sách giáo khoa Sinh học 10 trung học phổ thông thí điểm phân ban - Ban khoa học tự nhiên) Thuật ngữ Xây dựng phần mềm đợc xem xét dới góc độ lý luận dạy học chữ xây dựng đợc hiểu xây dựng ... thiết kế phần mềm tế bào học Phân tích cấu trúc nội dung chơng trình sinh học 10 (sách giáo khoa thí điểm phân ban - Ban KHTN, 2) làm sở cho việc nghiên cứu xây dụng phần mềm sinh học tế bào Điều ... chơng trình sinh học 10 ban KHTN: V.3 Phân tích cấu trúc chơng trình nội dung sách giáo khoa sinh học 10 ban KHTN ( 2) Chơng II Xây dựng sử dụng PM hỗ trợ cho dạy học sinh học I Nguyên tắc xây dựng...
 • 100
 • 374
 • 0

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh tế bào cơ ( phần 1 ) pptx

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh và tế bào cơ ( phần 1 ) pptx
... lớp cách điện dược gọi vỏ myelin, tạo tế bào soan (Schwann) Vỏ myelin không liền mạch mà chia thành đoạn Giữa tế bào soan eo (nút) Ranvier Hình 2 .1 Thành phần nơron Hình 2.2 Tế báo thần kinh vỏ ... màng phát sinh tượng điện sinh học 2.2.3 Synapse Chỗ tiếp xúc sợi trục tế bào cạnh dùng để giao tiếp gọi synap (khớp thần kinh) Thông tin xuất phát từ thân tế bào đơn hướng qua khớp thần kinh, dọc ... nguồn gốc từ “vân”, thuật ngữ cho xương.(Xem hình 2. 6) Sợi vân tương ứng với sợi thần kinh bao myelin đươc phân biệt điện sinh lý đỗi với tế bào thần kinh hệ thống ống tuần hoàn (TTS), cấu trúc...
 • 8
 • 245
 • 0

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh tế bào cơ ( phần 2 ) ppsx

Điện từ sinh học/Tế bào thần kinh và tế bào cơ ( phần 2 ) ppsx
... kích hoạt xảy tế bào thần kinh, gọi xung thần kinh Tương tự, tế bào cơ, gọi xung Phép đo điện sinh học trọng vào chênh lệch điện qua màng tế bào; phép đo điện xung hoạt động gọi điện hoạt động- ... kích hoạt (3 b), lần khác, đáp ứng cục thấy (3 a) Với tác nhân (4 ) vượt ngưỡng, xung thần kinh xuất 2. 6 Quá trình tạo điện hoạt động Điện hoạt động biến đổi nhanh điện nghỉ màng tế bào, từ phân ... Hình 2. 7 Điện màng tế bào theo Theodore H Bullock 2. 5 Khả kích thích tế bào thần kinh Nếu tế bào thần kinh kích thích, điện truyền màng thay đổi Sự kích thích để kích thích (chẳng hạn,...
 • 11
 • 265
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự lớn lên phân chia của tế bào pps

Bài giảng điện tử môn sinh học: Sự lớn lên và phân chia của tế bào pps
... lớn lên tế bào 1 Sự lớn lên tế bào +Tế bào lớn lên nào? +Nhờ đâu tế bào lớn lên được? Các tế bào tế bào non, hình thành, có kích thước bé; nhờ trình trao đổi chất chúng lớn lên thành tế bào ... chất tế bào phân chia, xuất vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành tế bào -Các tế bào tiếp tục lớn lên tế bào mẹ Các tế bào lại tiếp tục phân chia tạo thành 4, thành 8, tế bào -Các tế bào phân sinh ... 2 Sự phân chia tế bào +Tế bào phân chia nào? +Các tế bào phận có khả phân chia? -Tế bào lớn lên đến kích thước định phân chia +Các quan thực vật rễ, thân, lá lớn lên cách nào? Quá trình phân chia...
 • 9
 • 383
 • 0

skkn xây dựng sử dụng tài liệu tự học tương tác để dạy học phần sinh học tế bào – sinh học 10 THPT

skkn xây dựng và sử dụng tài liệu tự học tương tác để dạy học phần sinh học tế bào – sinh học 10 THPT
... cường hoạt động tự học HS Xuất phát từ thực tế trên, chọn đề tài nghiên cứu: Xây dựng sử dụng tài liệu tự học tương tác (THTT) để dạy học phần Sinh học tế bào - Sinh học 10 THPT với mong muốn ... liệu có tính tương tác cao giúp HS tự học chưa quan tâm, đầu tư xây dựng sử dụng 3.1.2 Khảo sát thực trạng dạy tự học sử dụng tài liệu tự học tương tác dạy học Sinh học GV trường THPT Tác giả phát ... sinh trình tự học tập nhà - Tất giáo viên Sinh học dạy phần Sinh học tế bào sử dụng tài liệu để dạy lớp dạy ôn tập cho học sinh hay dùng để dạy luyện thi đội tuyển học sinh giỏi lớp 10 có hiệu...
 • 42
 • 191
 • 0

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 10KVA sử dụng nhiên liệu khí Biogas ủ từ phân heo

Khảo sát hoạt động của máy phát điện công suất 10KVA sử dụng nhiên liệu khí Biogas ủ từ phân heo
... khảo sát hoạt động máy phát điện loại 10 kVA chạy nhiên liệu khí biogas đƣợc từ phân heo 2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích Tận dụng gas sinh từ phân heo lên men yếm khí để chạy máy phát điện ... HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC ************* KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN CÔNG SUẤT 10 KVA SỬ DỤNG NHIÊN LIỆU BIOGAS TỪ PHÂN HEO Giáo viên hƣớng dẫn TS DƢƠNG NGUYÊN ... máy động không bị rỉ, làm giảm ma sát ổ trục đưa nhiệt lượng phát sinh ma sát khỏi ổ trục 2.2.4 Cấu tạo động đƣợc chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu biogas Về động sử dụng nhiên liệu biogas động...
 • 44
 • 424
 • 0

Các biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng diễn đạt nội dung trong quá trình tổ chức hoạt động tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học sinh học 10- phần sinh học tế bào

Các biện pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng diễn đạt nội dung trong quá trình tổ chức hoạt động tự lực nghiên cứu sách giáo khoa trong dạy học sinh học 10- phần sinh học tế bào
... thực tế, thực hành 11 CHƯƠNG QUY TRÌNH VÀ CÁC BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN CHO HỌC SINH KỸ NĂNG DIỄN ĐẠT NỘI DUNG TRONG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TỰ LỰC NGHIÊN CỨU SÁCH GIÁO KHOA 2.1 Các biện pháp diễn đạt nội dung: ... Thủy (2007), Các biện pháp rèn luyện cho học sinh kỹ diễn đạt nội dung trình tổ chức hoạt động tự lực nghiên cứu sách giáo khoa sinh học 11, Luận văn thạc sĩ giáo dục học, Trường Đại Học sư phạm ... tích nội dung chương trình sinh học lớp 10- phần sinh học tế bào để chọn đơn vị kiến thức dùng để rèn luyện kỹ diễn đạt nội dung học sinh 5.4 Xây dựng vận dụng quy trình tổ chức hoạt động tự lực...
 • 25
 • 958
 • 3

Thử nghiệm cải tiến các thí nghiệm, phần Sinh học tế bào - SH10 THPT

Thử nghiệm và cải tiến các thí nghiệm, phần Sinh học tế bào - SH10 THPT
... trên, định lựa chọn đề tài: Thử nghiệm cải tiến thí nghiệm, phần Sinh học tế bào - SH10 THPT Mục đích nghiên cứu Thông qua việc thử nghiệm TN phần SH tế bào - SH10 THPT, rút thuận lợi khó khăn ... điểm cấu trúc nội dung phần SH Tế bào - SH10 THPT Phần SH tế bào phần thứ hai chương trình SH10 THPT, gồm có chương: Chương I: Thành phần hóa học tế bào Chương II: Cấu trúc tế bào Chương III: Chuyển ... Thanh: Thử nghiệm cải tiến thí nghiệm nhằm nâng cao chất lượng dạy học thực hành Sinh học 10 Lê Phan Quốc: Xây dựng tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Sinh học 10 THPT Cao Thị Minh Tú: Thử nghiệm cải tiến...
 • 64
 • 612
 • 3

Bài 8: Sự lớn lên phân chia của tế bào

Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào
... đổi chất - Vách tế bào, chất tế bào, không bào lớn lên nhân hình thành nhân Vách ngăn chia tế bào cũ thành tế bào Tế bào phận có khẳê phân chia ? Gia tăng số lượng tế bàovà phân hóa thành phận ... phân bào diễn sau : - Đầu tiên từ nhân hình thành nhân tách xa - Chất tế bào phân chia, xuất vách ngăn chia tế bào cũ thành tế bào - Tế bào tiếp tục lớn lên đến tế bào mẹ CỦNG CỐ 1.Các tế bào ... CỐ 1.Các tế bào mô có khả phân chia mô sau ? a Mô che chở b Mô bì x c Mô phân sinh • 2.Các tế bào sau tế bào có khả phân chia ? X • a .Tế bào non b .Tế bào già c .Tế bào trưởng thành Giỏi • DẶN...
 • 11
 • 2,174
 • 7

Luận văn sinh học - Buoc dau xay dung cau hoi TNKQ chuong I va chuong II phan “ Sinh hoc te bao”, SH10 nang cao - THPT

Luận văn sinh học - Buoc dau xay dung cau hoi TNKQ chuong I va chuong II phan “ Sinh hoc te bao”, SH10 nang cao - THPT
... I: Mở đầu Phần II: Tổng quan t i liệu Phần III: Kết nghiên cứu Chơng I: Cở sở lý luận đề t i Chơng II: Kết xây dựng câu h i TNKQ Chơng III: Kết thực nghiệm Phần IV: Kết luận kiến nghị Phần phụ ... nâng cao chất lợng dạy học chơng I chơng II phần II Sinh học tế bào SH10 nâng cao - THPT Nhiệm vụ đề t i: 5.1 Tìm hiểu sở lý luận xây dựng câu h i TNKQ n i chung phần Sinh học tế bào ", SH10 ... lục I: Bộ câu h i TNKQ chơng I chơng II Phần Sinh học tế bào, SH 10 nâng cao - THPT Phụ lục II: Đáp án câu h i TNKQ Phụ lục III: Mẫu phiếu hớng dẫn làm Phụ lục IV: Độ khó độ phân biệt câu hỏi...
 • 48
 • 302
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tế bào nhiên liệu là gìđiện phân và pin điện hóatế bào nhiên liệu fuel cell2 21 nguyên lý hóa học của tế bào nhiên liệu fuel cell nguồn wikipediaví dụ về sử dụng thí nghiệm ảo mạch điện đánh lửa điện tử và mạch báo nhiên liệu trên ôtôbài sự lớn lên và phân chia của tế bàosự lớn lên và phân chia của tế bàosinh hoc; cau truc va truc nang cua cac dai phan tu trong te baotrinh bay truc nang va cau truc cua cac dai phan tu trong te baosự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vậtứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống bảng trò chơi ô chữ và trắc nghiệm hình ảnh trong dạy học khâu củng cố phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình nâng caoxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi thiết kế bài giảng theo hướng dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phần sinh học tế bào sinh học 10 chương trình chuẩngiáo án sinh học lớp 6 bài 8 sự lớn lên và phân chia của tế bào ppsphân biệt giữa tế bào nhân sơ và tế bào nhân thựcphần ii chương ii 2 3 xử lý nhiên liệu và tái xử lý nhiên liệuThông tư 136 2015 TT-BTC quy định phí sử dụng trạm thu phí Cầu Cổ ChiênThông tư 205 2015 TT-BTC về chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020Thông tư 01 VBHN-BGDĐT Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm nonThông tư 17 2016 TT-BTTTT quy định về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di độngThông tư 01 2016 TT-BTNMT quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấpThông tư 01 2016 TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuậtThông tư 06 2015 TT-BTP quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứngThông tư 45 2016 TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí quốc lộ 1 - Quảng NgãiThông tư 25 2016 TT-BTC về mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphatThông tư 12 2016 TT-BTC hướng dẫn về thuế tài nguyênThông tư 04 2016 TT-BKHCN về thẩm định báo cáo đánh giá an toàn bức xạ trong hoạt động thăm dò, khai thác quặng phóng xạThông tư 05 2016 TT-BYT quy định về kê đơn thuốc trong Điều trị ngoại trúThông tư 02 2016 TT-BCT về nguyên tắc điều hành nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan đối với muối, trứng gia cầm năm 2016Thông tư 07 2016 TT-BTC hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoánThông tư 09 2016 TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcThông tư 19 2016 TT-BTC quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nướcTrắc nghiệm hàm số Mũ và LogaritCau hoi trac nghiem tin hoc van phong có đáp án_De thi vien chuc giao ducNghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắtNghiên cứu marketing dịch vụ vận tải đường sắt tt