Đồ án lò con lăn nung gạch lát nền 1.5 triệu m2năm (Thuyết minh+bản vẽ lò)

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Định Bình được xây dựng trên lưu vực sông Côn, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (thuyết minh + bản vẽ)

Dự án thủy lợi hồ chứa nước Định Bình được xây dựng trên lưu vực sông Côn, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (thuyết minh + bản vẽ)
... Công trình thuỷ lợi Bảng 1-1 : Lưu lượng nước lớn qua thời đoạn thi công mùa kiệt Thời đoạn Tháng XI-III Tháng XI-IV Tháng XI-V Tháng XI-VI Tháng XII-III Tháng XII-IV Tháng XII-V Tháng XII-VI Qmax5% ... chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 285 : 2002 công trình đầu mối thuỷ lợi dự án Hồ chứa nước Cửa Đạt thuộc cấp I 2.4.2 Chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công: Lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi công lưu ... độ ta tính quan hệ Q- Ztl lũ P=1% qua nen đáy tràn + Ta xây dựng quan hệ Q-Ztl lũ qua nen +Ta giã thiết cấp lưu lượng qua đáy tràn để xây dựng Q-Ztl qua đáy tràn + Bằng phương pháp cộng toạ...
 • 108
 • 186
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp xích + đai ( thuyết minh + bản vẽ )

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY hộp giảm tốc bánh răng trụ 1 cấp xích + đai ( thuyết minh + bản vẽ )
... Fr1 + RBY = SVTH: Lê Nguyên Bình (1 ) Lớp: DCK12 Trang 29 Đồ án thiết kế máy ∑M DY = Rd ( l1 + c + c1 ) − RBY ( c + c1 ) + Fr1 .c1 = (2 ) Rd ( l1 + c + c1 ) + Fr1 .c1 2295 ( 91, + 83, + 83, ) +1 9 87, ... +D1 ) ] −8 .( D2 −D1 ) 2 = 2.4000 − 3 ,14 ( 10 00 + 250 ) + 2.4000 − 3 ,14 . (1 0 00 + 25 0) ] − 8. (1 0 00 − 25 0) = 944 (mm) - Kiểm tra theo điều kiện ( 19 [ 1] ) 94 0,55(D1+D 2 )+ h ≤ A ≤ 2(D1+D 2) SVTH: ... 0,9)lm = (0 ,8 ÷ 0, 9) .11 0 = (8 8 ÷ 99)mm Chọn lt = 90 mm - Với d = 45 (mm): lm = (1 , 2 ÷ 1, 4). br = (1 , 2 ÷ 1, 4). 86 = (1 0 3 ÷ 12 0) lấy lm = 11 5 mm lt = (0 ,8 ÷ 0,9)lm = (0 ,8 ÷ 0, 9) .11 5 = (9 2 ÷ 10 3,5)mm...
 • 54
 • 321
 • 0

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY hộp giảm tốc bánh răng nón 1 cấp xích + đai ( thuyết minh + bản vẽ )

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY hộp giảm tốc bánh răng nón 1 cấp xích + đai ( thuyết minh + bản vẽ )
... = 11 5 515 (Nmm) Tại z = [a1;b1] M x( m − m ) = Rd ( a1 + b1 ) − RAy × b1 = 15 30 × ( 75,5 + 90 ) − 2297, × 90 = 4644 9( Nmm) Tại mặt cắt k-k: M x ( k −k ) = Rđ ( a1 + b1 + c1 ) − RAy ( b1 + c1 ) ... 944 (mm) - Kiểm tra theo điều kiện ( 19 [ 1] ) 94 0,55(D1+D 2 )+ h ≤ A ≤ 2(D1+D 2) ⇔ 0,5 5(2 50 +1 0 0 0) +1 3 ,5 ≤ 944 ≤ 2(2 50 +1 0 0 0) 7 01 < 944 < 2500 SVTH: Xaypasong Lớp: DCK12 Trang 13 Đồ án thiết kế máy ... chủ yếu bánh đai Chiều rộng bánh đai : B= (Z - 1) t+2s Tra bảng ( 10 − [ 1] )ta có: t = 26, h0 = 6, s =17 257 ⇒ B = ( 1) .26 + 2 .17 = 60 (mm) Đường kính bánh đai: Bánh dẫn Dn1 = D 1+2 ho= 250 + 2.6...
 • 60
 • 427
 • 3

Thiết kế quy trình sản xuất gạch ốp lát con lăn (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế quy trình sản xuất gạch ốp lát lò con lăn (thuyết minh+bản vẽ)
... Nguyễn Ngọc Minh Phương Page Quy trình công nghệ sản xuất gạch lát GVHD: Lê Tấn Vang Chương 2: TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM GẠCH ỐP LÁT PHÂN LOẠI Cơ sở phân loại: Gạch gốm ốp lát phân thành nhóm dựa vào ... Minh Phương Page 48 Quy trình công nghệ sản xuất gạch lát SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương GVHD: Lê Tấn Vang Page 49 Quy trình công nghệ sản xuất gạch lát GVHD: Lê Tấn Vang LỰA CHỌN THIẾT BỊ PHỤ VI ... Minh Phương Page Quy trình công nghệ sản xuất gạch lát Nhóm BIIb Nhóm BIII GVHD: Lê Tấn Vang ≤ < WA 10 WA > 10 SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page Quy trình công nghệ sản xuất gạch lát GVHD: Lê Tấn...
 • 58
 • 544
 • 2

Tính toán thiết kế con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò)

Tính toán thiết kế lò con lăn sản xuất gạch lát nền (Thuyết minh+ bản vẽ chi tiết lò)
... nằm : Khác với đứng, nằm dược xây vòm kín, có ống khói để thải khói Chi u dài nằm thiết kế phụ thuộc vào chi u rộng chi u cao Hai bên vách có cửa có số cửa nhỏ để quan sát ... vagơng, chi u rộng lớn ta bố trí vòi phun bên vòm SVTH: Nguyễn Ngọc Minh Phương Page 11 ĐAMH: Thiết kế lăn III GVHD: Lê Tấn Vang THUYẾT MINH SỰ LỰA CHỌN LỊ CON LĂN lăn loại đại cải ... thuỷ tinh có bể, nồi để nấu phối liệu chảy lỏng sau tạo hình sản phẩm, cơng nghệ sản xuất xi măng có quay, đứng để nung phối liệu tạo clinker, cơng nghệ sản xuất gốm sứ dùng để nung...
 • 47
 • 288
 • 3

Thiết kế quy trình sản xuất gạch granitelò nung con lăn (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế quy trình sản xuất gạch granitelò nung con lăn (thuyết minh+bản vẽ)
... CHƯƠNG III: THIẾT LẬP ĐƯỜNG CONG NUNG Đường cong nung – sở lý thuyết xây dựng đường cong nung Đường cong nung: Là đường biểu diển trình tăng nhiệt độ, lưu nhiệt hạ nhiệt độ chu kỳ nung Hay đường ... dựng đường cong nung Để thiết lập chế độ nung lăn cho sản phẩm cần nung cần thiết phải xác đònh vận tốc nâng nhiệt làm nguội lớn cho phép, thời gian bảo lưu nhiệt độ cao phù hợp cho sản phẩm ... cong nung trước tiên ta cần biết đặc điểm vật liệu nung, biến đổi hoá lý nung … Các bước xây dựng đường cong nung : - Xác đònh phạm vi nung sản phẩm: Cơ sở việc xác đònh dựa vào độ hút nước sản...
 • 46
 • 342
 • 0

Thiết kế sản xuất gạch ốp lát năng suất 2 triệu m2 năm con lăn (Thuyết minh+bản vẽ lò)

Thiết kế sản xuất gạch ốp lát năng suất 2 triệu m2 năm lò con lăn (Thuyết minh+bản vẽ lò)
... Oxit SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O Fe2O3 ZrO2 ZnO B2O3 TiO2 Men 52, 2 12, 47 9 ,2 4,33 3,14 2, 43 0 ,24 6,45 6,85 2, 63 0,16 Men tính lại 52, 2 12, 47 9 ,2 4,33 3,14 2, 43 0 ,24 6,45 6,85 2, 63 0,16 Bảng 2. 13 ... nung Oxit SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O Fe2O3 ZrO2 ZnO B2O3 TiO2 Men 52, 2 12, 47 9 ,2 4,33 3,14 2, 43 0 ,24 6,45 6,85 2, 63 0,16 Bảng 2. 12 Thành phần hóa của men áo 2. 2.3 Tính toàn thành phần phối ... Oxit SiO2 Al2O3 CaO MgO K2O Na2O Fe2O3 ZrO2 ZnO B2O3 TiO2 Men 53.79 11.75 7.11 4.13 3.5 3.64 0.3 6.45 6.84 2. 63 0 .2 Men tính lại 54, 02 11.71 7.086 4.11 3.49 3.63 0,3 6,43 6, 82 2, 62 0 ,2 Bảng 2. 4 Thành...
 • 34
 • 345
 • 1

Đồ án thiết kế hệ thống treo cho xe con (thuyết minh + bản vẽ)

Đồ án thiết kế hệ thống treo cho xe con (thuyết minh + bản vẽ)
... hành xe Đề tài thiết kế mà em đợc giao là: Thiết kế hệ thống treo cho xe Trên sở phân tích u nhợc điểm loại hệ treo yêu cầu bố trí cụ thể xe ,ta tính toán thiết kế hệ treo trớc hệ thống treo ... cấu chi tiết *) Tính toán thiết kế hệ thống treo xe + Lựa chọn phơng án thiết kế + Tính toán thiết kế hệ thống treo Qua kết tính toán, em thấy chi tiết thiết kế đảm bảo thông số làm việc, đủ ... động tạo nên khả bám bánh xe với đờng, nâng cao độ êm dịu 1.1.2.Phân loại - Theo kết cấu hệ thống treo ngời ta chia : Hệ thống treo độc lập hệ thống treo phụ thuộc + Hệ thống treo độc lập dầm cầu...
 • 36
 • 2,387
 • 41

Thiết kế lửa đảo nung gạch bát (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế lò lửa đảo nung gạch bát (thuyết minh+bản vẽ)
... xếp gạch nung - Đối với lửa đảo theo thiết kế không sử dụng vagông, mà sản phẩm nung đợc đặt trực tiếp nên - Cách xếp sản phẩm gạch nung đợc xếp nh hình cũi lợn + Xếp dựng viên gạch ... với khác Giới thiệu sản phẩm: Sản phẩm gạch bát có hình dáng kích thớc nh sau: B - Tính cân vật chất I - Chọn chế độ làm việc Chế độ làm việc năm Đối với lửa đảo nung sản phẩm gạch bát ... giá thành sẩn phẩm, lửa đảo thoả mãn yêu đó, nên lửa đảo đợc Nguyễn Trọng Đức lớp 47VLI Trờng đại học Xây Dựng Đồ án thiết bị nhiệt chọn để gia công nhiệt sản phẩn gạch bát Mà sản phẩm có...
 • 31
 • 232
 • 0

Thiết kế quy trình sản xuất gạch xây dựng nung tuynen (thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế quy trình sản xuất gạch xây dựng lò nung tuynen (thuyết minh+bản vẽ)
... PHẨM GẠCH XÂY DỰNG 2.1 Tình hình phát triển nhu cầu sản xuất sản phẩm gốm xây dựng nói chung gạch xây dựng nói riêng Sự cần thiết việc xây dựng đại hóa nhà máy sản xuất gạch xây dựng 2.2 Giới ... QT CNSX Gạch Xây Dựng GVHD: Th.S Lê Minh Sơn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU GỐM XÂY DỰNG 1.1 Khái niệm chung vật liệu gốm xây dựng 1.2 Nguyên liệu dùng sản xuất gốm xây dựng 1.2.1 ... công dụng, sản phẩm Gốm xây dựng chia ra: o Sản phẩm cách nhiệt, chòu nhiệt o Sản phẩm kỹ thuật – vệ sinh o Sản phẩm xây lợp thông thường 1.2 NGUYÊN LIỆU DÙNG TRONG SẢN XUẤT GỐM XÂY DỰNG Nguyên...
 • 25
 • 234
 • 2

Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ, nung con thoi (Thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ, lò nung con thoi (Thuyết minh+bản vẽ)
... Đồ án tốt nghiệp SV: Nguyễn Thu Dịu Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ 27 Lớp: CNVL Silicát _ K45 Đồ án tốt nghiệp Chng 4: Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ LA CHN THIT B CHO DY CHUYN 4.1 ... nh trc, da vo nhit nung sn phm, lm cn c tớnh toỏn bi phi liu xng SV: Nguyễn Thu Dịu Lớp: CNVL Silicát _ K45 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ Vi nhit nung l 1280oC cho ta ... mt nung ca phi liu xng) Cao: 24.1,18 = 28,32 (cm) ng kớnh: 9.1,18 = 10,62 (cm) SV: Nguyễn Thu Dịu 32 Lớp: CNVL Silicát _ K45 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất sứ mỹ nghệ Cụng on nung: ...
 • 169
 • 423
 • 1

Thiết kế nhà máy sản xuất sứ vệ sinh, nung con thoi (Thuyết minh+bản vẽ)

Thiết kế nhà máy sản xuất sứ vệ sinh, lò nung con thoi (Thuyết minh+bản vẽ)
... nghệ sản xuất sứ vệ sinh sinh viên : Nguyễn đình Chi K44 Lớp CNVL Silicát đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy sản xuất sứ vệ sinh Phần IV : tính toán kỹ thuật 1.Lựa chọn mặt hàng: Sứ vệ sinh sản ... Nguyễn đình Chi K44 Lớp CNVL Silicát đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy sản xuất sứ vệ sinh Phần III: sở hoá lý nung sản phẩm Khi nung sản phẩm sứ vệ sinh trình hoá lý sảy phức tạp , tuỳ thuộc vào ... đồ án tốt nghiệp thiết kế nhà máy sản xuất sứ vệ sinh 100mm Chú ý thiết kế trần phòng sấy phải có trụ ngang , hàn với trụ đứng để tạo thành dầm chịu lực Bởi theo thiết kế thiết bị phụ nh quạt...
 • 107
 • 379
 • 0

Nội dung thuyết minh bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng

Nội dung thuyết minh bản vẽ đồ án quy hoạch xây dựng
... lập quy hoạch chi tiết đồ án quy hoạch chung quy hoạch chi tiết có tỷ lệ nhỏ quy định Thành phần nội dung đồ, yêu cầu đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, nội dung đồ đồ án Quy hoạch ... Các quan lập quy hoạch, quan thẩm định, cấp phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phê duyệt quy hoạch B NỘI DUNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG I- NỘI DUNG THUYẾT MINH QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Căn ... ngày 31/3/2008 Bộ trưởng Bộ Xây dựng) A- NỘI DUNG THUYẾT MINH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG I NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG Nội dung lập Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng cần xác định rõ...
 • 34
 • 1,419
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: do an to chuc thi cong nha cao tang thuyet minh ban veđồ án công nghệ hàn nóng chảy chế tạo vỏ thùng chứa chất lỏng thuyết minh bản vẽđồ án lò nung thanh lănđồ án nhà máy sản xuất gạch ốp látđồ án lò nungđồ án gạch lát nềnđồ án lò hơidownload đồ án lò hơiđồ án lò hơi đốt dầuđồ án lò hơi đốt thanđồ án lò hơi nhiên liệu lỏngđồ án lò hơi ống lò ống lửacâu hỏi bảo vệ đồ án lò hơiđồ án lò hơi cao ápđồ án lò gốmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học