computers me 49 slides 2 extra activities

Số học 6 (49-70), 2 cột

Số học 6 (49-70), 2 cột
... x 21 ta cú iu gỡ Vỡ: = 28 => x 28 = 4 .21 Hs: Tr li => x 28 = 4 .21 4 .21 => x = 28 = Gv: Nhn xột v HD sa sai 21 28 Vy: x = IV Cng c - luyn tp: (15 phỳt) Bài 1: a) Tìm x Z biết x = b) Tìm phân số ... ? Hs: Tr li Gv: lớp ta học phân số nhau, nhng với phân số có tử mẫu số nguyên Ví dụ ? Một cách TQ phân số = Ta thấy: 1 .6 = 2. 3 VD: = 10 vỡ 10 = làm để biết đợc phân số có hay không ? nội dung ... kiện a,b phân số, a tử số (tử) b mẫu số Z , b (ghi lờn bng) (mẫu) phân số Hot ng 2: Vớ d ( 12 phỳt) Vớ d: Hs: c v thc hin [?1] SGK [?1] Gv: a lờn bng ph ni dung [ ?2] v [ ?2] yờu cu hc sinh...
 • 5
 • 115
 • 0

A study on how to improve speaking skill through extra activities for the first-year English non - major students at Hai Phong Private University

A study on how to improve speaking skill through extra activities for the first-year English non - major students at Hai Phong Private University
... decided to choose the research with the title How to improve English speaking skill through extra- activities for the first year English non- major students at Hai Phong Private University 10 Aims ... first year English non- major students in Hai Phong Private University Its aim is to research studentss attitudes and expectations about studying English speaking skill through the extra- activities ... of the study and the scope of the study 2.1 Aims of the study My study is about to help the first year English non- major students at Hai Phong Private University improve their speaking skill through...
 • 56
 • 834
 • 3

A study on extra-activities to improve English speaking skill of QTTN class at HPU

A study on extra-activities to improve English speaking skill of QTTN class at HPU
... HAIPHONG PRIVATE UNIVESITY FOREIGN LANGUAGES DEPARTMENT - GRADUATION PAPER A STUDY ON EXTRA-ACTIVITIES TO IMPROVE ENGLISH SPEAKING SKILL OF QTTN CLASS AT HAIPHONG PRIVATE ... questions usually have a rising intonation and that wh questions usually have a falling intonation Are you okay? What time is it? Also, remember that the keywords in a sentence are the ones enunciated ... INTRODUCTION Rationale Speaking skill is one of the important factor for judging a person‟s English ability In the international relationship, English speaking ability is very important to be able to...
 • 67
 • 416
 • 0

Thách thức cha mẹ ở bé 2 tuổi docx

Thách thức cha mẹ ở bé 2 tuổi docx
... con mức không dạy ngoan Điều quan trọng kỷ luật dạy cách kiểm soát thân cho Hình phạt làm ngoan sợ ‘Trao quyền' cho tuổi: Cho nhiều hội để chọn lựa, giúp phát huy tính ... chọn điều đắn Thay yêu cầu mặc quần jeans mà mẹ chọn, nên để chọn quần mặc mà mẹ đưa Hỏi xem thích ăn sữa chua hay bánh gạo bữa phụ Hỏi xem câu chuyện mong mẹ đọc trước ngủ Một cách ... quần màu hồng chuyện to tát Nếu thích ăn bánh mỳ nướng với mứt vào bữa sáng có Đôi khi, cha mẹ dễ thở nhìn theo cách đơn giản hóa: ví dụ, thích đặt rối gầm giường thay bỏ vào giỏ đồ...
 • 3
 • 158
 • 0

Unit 49. Question (2) pot

Unit 49. Question (2) pot
... có biết liệu có nhìn thấy bạn không? B Sự thay đổi trật tự xảy câu hỏi lối tường thuật (reported questions): direct: The police officer said to us, “Where are you going?” (trực tiếp) Viên cảnh...
 • 4
 • 172
 • 0

Trở thành cha mẹ hoàn hảo -2 doc

Trở thành cha mẹ hoàn hảo -2 doc
... dạy dỗ cho trở thành thiếu nữ trưởng thành, hiểu biết mà lại diễn dịch theo hướng tiêu cực Giúp bố gái vượt qua mâu thuẫn, trở ngại trách nhiệm người mẹ trở nên xa cách với cha mẹ bước vào ... kết đặc biệt cha mẹ Vì phải đọc truyện? Tất trẻ em, ngoại lệ, muốn nghe đọc truyện, đọc đọc lại trao đổi với người lớn nội dung truyện Cha mẹ đừng dành thú vui cho cô giáo Việc cha mẹ đọc truyện ... với mẹ Hiển nhiên vậy, có mẹ lẫn gái lại quên điều Bố ứng xử khác với mẹ gái Công việc bố cần đến lực nhiều (hoặc trí tuệ hơn) Cách ông bố đặt vấn đề cách lý giải sống khác với mẹ gái Người mẹ...
 • 8
 • 166
 • 0

Unit 15: Computers. Period 93: Lesson 2: Speak pot

Unit 15: Computers. Period 93: Lesson 2: Speak pot
... Challenging: đầy thử thách - Time- consuming: tốn thời gian * While speaking -Ask Ss to work in pairs to practice speaking -give the guided speaking a) A: I think driving a car can be dangerous B: I agree, ... carefully and logically B Presentation: * Pre- speaking - Ask Ss to look at the clear paper and listen to the introduction of the lesson - Explain the way to express and respond to the ... entertaining B: Yes, But on the other hand It is time- consuming - Call some pairs to practice speaking * Post- speaking - Ask Ss to look at the exercise in the text book and listen to the explaination...
 • 5
 • 308
 • 0

Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ lô 11.2 bể Nam Côn Sơn

Luận Văn Nghiên cứu đặc điểm địa hóa, đánh giá tiềm năng sinh của đá mẹ lô 11.2 bể Nam Côn Sơn
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐOÀN THANH PHƢƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG SINH ĐÁ MẸ LÔ 11.2 BỂ NAM CÔN SƠN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TS Lê Văn ... mẹ 11.2 bể Nam Côn Sơn Đồ án có bố cục: Mở đầu Chương 1: Khái quát chung Chương 2: Đặc điểm địa chất khu vực Chương 3: Nghiên cứu địa hoá đá mẹ Chương 4: Đặc điểm địa hóa đá mẹ 11.2 bể Nam ... 3.3.2 Đánh giá độ trưởng thành đá mẹ ………………………….78 3.3.3 Đánh giá tiềm sinh ………………………………………79 3.3.4 Đánh giá khả dịch chuyển hydrocacbon từ đá mẹ ….82 Chương Đặc điểm địa hóa đá mẹ 11.2 …………………………84...
 • 105
 • 393
 • 1

vi bay gio me mơi ve (2 tiet)

vi bay gio me mơi ve (2 tiet)
... khóc? - Vì mẹ Thứ bảy ngày tháng năm 2011 (1) Tập đọc: bị đứt tay khơng khóc Mẹ Cậu bé cắt bánh (2) (3) về, cậu khóc lên Mẹ cậu hoảng hốt: - Con thế? (4) (5) - Con bị đứt tay (6) - Đứt thế? -...
 • 27
 • 126
 • 0

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài tập đọc khi mẹ vắng nhà 2

Giáo án tiếng việt 3 tuần 2 bài tập đọc  khi mẹ vắng nhà 2
... nhỏ nào? Hs đọc tiếp nối dòng thơ Hs đọc Từng em lần lược đọc đến hết thơ Hs đọc khổ thơ trước lớp Hs tiếp nối đọc khổ thơ Hs giải nghĩa Hs đọc khổ thơ nhóm Từng cặp Hs đọc Cả lớp đọc ĐT PP: Hỏi ... dõi, hướng dẫn em đọc * Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu - Mục tiêu: Giúp Hs hiểu trả lời câu hỏi SGK - Gv cho Hs đọc thầm trả lời câu hỏi: + Bạn nhỏ làm việc đỡ mẹ? - Gv mời 2Hs đọc khổ thơ lại ... Luyện đọc - Mục tiêu: Giúp Hs đọc thơ, ngắt đúng, giọng đọc tự nhiên • Gv đọc thơ PP: Đàm thoại, vấn đáp, thực hành Học sinh lắng nghe Giọng đọc vui, dịu dàng, tình cảm • Gv hướng dẫn Hs luyện đọc, ...
 • 5
 • 142
 • 0

Cool extra activities 1

Cool extra activities 1
... tickets? How you get a free ticket? Cool Kids © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2 015 Photocopiable Cool Extra Activity Cool Answer Key Cool Extra Activity 1 Work in pairs Guess what these ... eyes / He / / has hair / His / / red / is Cool Kids © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2 015 Photocopiable Cool Extra Activity Cool Extra Activity 1 In pairs, ask and answer questions about ... spiders? 8Write sentences about the pictures Cool Kids © Ediciones Santillana S.A / Richmond 2 015 Photocopiable Cool Extra Activity Cool Extra Activity 1 Work in pairs Mark (3 or 7) the things you...
 • 29
 • 59
 • 0

Improving English speaking skills through extra-curricular activities – a pilot case with 10th graders at Trieu Son High School No 2= Nâng cao kỹ năng nói Tiếng

Improving English speaking skills through extra-curricular activities – a pilot case with 10th graders at Trieu Son High School No 2= Nâng cao kỹ năng nói Tiếng
... primarily speaking skills The above reasons have inspired me to conduct an action research on Improving English speaking skills through extracurricular activities a pilot case with 10th graders ... SKILLS THROUGH EXTRACURRICULAR ACTIVITIES A PILOT CASE WITH 10TH GRADERS AT TRIỆU SƠN HIGH SCHOOL No NÂNG CAO KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KH A TRƢỜNG HỢP THÍ ... speaking skills through extracurricular activities a pilot case with 10th graders at Triệu Sơn High School No2 ” Your assistance in filling the following items is greatly appreciated You can...
 • 53
 • 465
 • 1

Xem thêm