TRẮC NGHIỆM THOÁT vị bẹn

Kỹ thuật tìm và xử lý túi thoát vị bẹn

Kỹ thuật tìm và xử lý túi thoát vị bẹn
... việc khâu hẹp lổ bẹn sâu giai đoạn tái tạo thành bẹn Nếu thoát vị bẹn gián tiếp, túi thoát vị nằm thừng tinh (hình 5) A-C: xẻ bao xơ thừng tinh để tìm túi thoát vị Tách túi thoát vị khỏi thừng tinh ... sàn bẹn trình khâu phục hồi sàn bẹn Để tìm túi thoát vị gián tiếp, xẻ dọc lớp bám da bìu bao quanh thừng tinh Nếu lổ bẹn sâu rộng bị bám da bìu che khuất, cắt ngang bám da bìu vị trí lổ bẹn ... Khâu buộc ngang cổ túi Cắt bỏ phần xa, đẩy đầu gần túi (đã khâu buộc) vào lại xoang bụng Nếu túi thoát vị lớn, không thiết phải bóc tách toàn túi khỏi thừng tinh, cần cắt ngang cổ túi, khâu buộc...
 • 4
 • 1,545
 • 9

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn bằng mổ mở đặt mảnh ghép theo lichtenstein tại cần thơ
... nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 120
 • 1,177
 • 8

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ
... hành th c hi n sàng, c n lâm sàng k t qu tài “ Nghiên c u c i m lâm i u tr v b n b ng m m t m nh ghép theo Lichtenstein t i C n Thơ ” V i m c tiêu : Kh o sát c i m lâm sàng, c n lâm sàng b nh nhân ... GIÁO D C VÀ ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - DƯ C BÙI TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG VÀ K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP THEO LICHTENSTEIN T I C N THƠ LU N ... nh lý kèm theo làm gia tăng áp l c thân b ng b nh lý tồn THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 30 2.2.2.2 Tri u ch ng lâm sàng, c n lâm sàng: H i b nh s khám lâm sàng ghi nh n bi n s sau: - Lý vào vi n...
 • 117
 • 500
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI CẦN THƠ
... nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc điểm lâm ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP THEO LICHTENSTEIN TẠI ... lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN Vùng bẹn...
 • 119
 • 894
 • 5

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng,cận lâm sàng và kết quả điều trị thoát vị bẹn
... pháp nghiên c u 28 i tư ng nghiên c u 28 2.2 Phương pháp nghiên c u 28 2.3 Nh p x lý s li u 39 Chương 3: K t qu nghiên c u 40 3.1 c i m lâm sàng c n lâm sàng ... THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B GIÁO D C VÀ ÀO T O B YT I H C HU TRƯ NG I H C Y - DƯ C BÙI TRƯ NG TÈO NGHIÊN C U C I M LÂM SÀNG, C N LÂM SÀNG VÀ K T QU B N B NG M M I U TR THỐT V T M NH GHÉP ... l i cho v b n x y [4] THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN 17 1.5 C N LÂM SÀNG Vi c ch n ốn xác nh v b n h u ch d a vào lâm sàng , c n lâm sàng s d ng khơng rõ (vì kh i v q nh ) dùng ch n ốn phân bi t...
 • 117
 • 541
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y - DƯỢC BÙI TRƯỜNG TÈO NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN BẰNG MỔ MỞ ĐẶT MẢNH GHÉP ... trình nghiên cứu công bố Vì tiến hành thực đề tài “ Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ ” Với mục tiêu : Khảo sát đặc ... đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân thoát vị bẹn Đánh giá kết điều trị thoát vị bẹn mổ mở đặt mảnh ghép theo Lichtenstein Cần Thơ 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 GIẢI PHẪU HỌC VÙNG BẸN...
 • 49
 • 516
 • 4

Cau hoi trac nghiem phan vi rut va bÑnh truyen nhiem

Cau hoi trac nghiem phan vi rut va bÑnh truyen nhiem
... a viroit b virút c vi khuẩn d A B e C B 2/ Điều sau nói virút? a Trong hệ thống tổ chức sống, Virrut đợc phân loại cấp độ dới tế bào b Các hạt virút nhìn thấy đợc dới kính hiển vi c Một hạt virút ... a viroit b virút c vi khuẩn d A B e C B 2/ Điều sau nói virút? a Trong hệ thống tổ chức sống, Virrut đợc phân loại cấp độ dới tế bào b Các hạt virút nhìn thấy đợc dới kính hiển vi c Một hạt virút ... tế bào vi khuẩn, tất tợng sau xảy ra, ngoại trừ: a ADN virút cài vào NST vi khuẩn b Tế bào bị tan xâm nhiễm virút c ADN virút xâm nhập vào vi khuẩn d Tất tế bào cháu vi khuẩn mang ADN virút e...
 • 8
 • 400
 • 5

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN
... dùng cho hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là: A 40g B 50g C 60g D 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là: A 480g B 506 g C 360g D 240g Câu 29: Muốn ... hai câu 25, 26 Pha loãng 20g dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để đợc 50g dung dịch Câu 25: Nồng độ phần trăm dung dịch sau pha loãng là: A 7% B 18% C.19% D 20% Câu 26: Dung dịch sau pha loãng khối ... 26,4% D 25,47% Câu 46: Khi làm bay 50g dung dịch muối thu đợc 0,5g muối khan Hỏi lúc đầu, dung dịch nồng phần trăm: A 1,1% B.1% C.1,5% D.3% Câu 47: Độ tan KNO3 40 C 70g Số gam KNO3 340g dung...
 • 6
 • 1,407
 • 33

Thoát vị bẹn: coi chừng nghẹt!

Thoát vị bẹn: coi chừng nghẹt!
... mạnh chạy nhảy, thể dục Khi trẻ nghỉ ngơi hay nằm khối thoát vị tự chui vào ổ bụng trở lại, lúc nhìn bé lại bình thường * Làm biết thoát vị bẹn bị nghẹt? - Vùng bẹn trẻ có khối phồng căng cứng, ... dạng giống thoát vị bẹn, thay tạng chui xuống ống phúc tinh mạc nước Bệnh tự khỏi trẻ 12-18 tháng nên không cần điều trị giai đoạn Sau hai tuổi, bìu nước có định mổ cách thức mổ thoát vị bẹn * ... mạch máu nuôi tinh hoàn bị chèn ép nội tạng bị nghẹt * Các dấu hiệu nhận biết bệnh lý này? - Thoát vị bẹn biểu khối phồng vùng bẹn bìu trẻ trai vùng gần âm môi trẻ gái Khối phồng thường xuất to...
 • 5
 • 219
 • 0

Tài liệu Trắc nghiệm Hoán Vị Gen pptx

Tài liệu Trắc nghiệm Hoán Vị Gen pptx
... kết gen A B C đặc điểm đặc đặc điểm tần số hoán vị gen? tần số hoán vị gen thể lực liên kết gen Các gen NST có xu hướng chủ yếu liên kết nên tần số hoán vị gen không vượt 50%q tần số hoán vị gen ... lập đồ gen B Mối quan hệ liên kết gen hoán vị gen thể Sau xảy tượng hoán vị tái xuất trở lại tượng liên kết gen Mặc dù có tượng hoán vị gen xu hướng chủ yếu gen tượng liên kết Hoán vị gen xảy ... cách gen tần số hoán vị gen sử dụng làm sở để mô tả khoảng cách gen lập đồ gen B Phát biểu quy luật hoán vị gen không đúng? Làm xuất tổ hợp gen gen nằm NST khác cặp tương đồng thay đổi vị trí...
 • 11
 • 433
 • 6

Tài liệu Đề cương ngoại bụng: Thoát vị bẹn pdf

Tài liệu Đề cương ngoại bụng: Thoát vị bẹn pdf
... - Thoát vị mắc phải: thành bụng yếu Theo mức độ tiến triển: - Thể chỏm - Thoát vị kẽ - Thoát vị bẹn - Thoát vị bẹn- bìu Câu Phân biệt :Thoát vị bẹn gián tiếp(hay thoát vị chéo ngoài) thoát vị bẹn ... nghẹt - Thoát vị rốn - Thoát vị vùng thắt lưng - Thoát vi hoành - Thoát vị đường trắng - Thoạt vị bịt - Thoát vị ngồi - Thoát vị đáy chậu - Thoát vị lỗ khuyết mạc treo Câu 10 Điều trị thoát vị nghẹt: ... loại thoát vị bẹn: - Thoát vị tình trạng tạng phần tạng rời vị trí bình thường để thoát qua điểm yếu thành quan chứa đựng tạng - Thoát vị bụng hay gặp Phân chia thoát vị bụng: Chia thoát vị - Thoát...
 • 14
 • 538
 • 10

Mô hình máy chấm thi trắc nghiệm dùng vi xử lý

Mô hình máy chấm thi trắc nghiệm dùng vi xử lý
... NGUYÊN LÝ l ĐƯA RA THI T KẾÁ MÔ HÌNH TỔNG QUÁT l THI T KẾ MẠCH CHI TIẾT l THI CÔNG HOÀN CHỈNH MẠCH ĐIỆN & CƠ l VI T CHƯƠNG TRÌNH CHẤM THI CHƯƠNG I : MỤC ĐÍCH THI T KẾ MÁY CHẤM THI TRẮC NGHIỆM ... Như vậy, ta thi t kế máy chấm thi trắc nghiệm cho kết chấm thi tự ghi vào liệu điểm thí sinh tương ứng thật thú vò - mục đích vi c thi t kế Đối với mạch thi t kế nầy, giáo vi n chấm thi ghi điểm ... lượng thi nhiều - Thời gian chấm thi không kéo dài - Kết chấm thi cần xác từ đây, ta thấy : Nếu hình thức thi vi t, khó mà đạt hai yêu cầu song song thời gian xác Nếu hình thức thi trắc nghiệm, ...
 • 32
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thoát vị bẹncâu hỏi trắc nghiệm hoán vị gentrắc nghiệm giải phẫu bệnhthoát vị bẹn ở trẻ emchăm sóc người bệnh thoát vị bẹntrắc nghiệm môn vi môthoát vị bẹn nghẹttrắc nghiệm môn vi xử lýphát hiện sớm thoát vị bẹn ở trẻcác câu hỏi trắc nghiệm môn vi xử lýđề thi trắc nghiệm môn vi xử lýcâu hỏi trắc nghiệm môn vi xử lýbài tập trắc nghiệm môn vi xử lýcâu hỏi trắc nghiệm giải phẫu bệnh họcbài tập trắc nghiệm giải phẫu bệnhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học