TRẮC NGHIỆM TẮC RUỘT Y HUẾ

on tap trac nghiem (co goi y)

on tap trac nghiem (co goi y)
... afternoon Joe White was the most popular player (on/ with/ for/ among) the field 75 They usually (were driving/ have driven/ will drive/ drive) to own on Wednesdays & Sundays 76 He wrote to her a month ... her how long (had she studied English/ has she studied English/ she has studied English/ she had studied English) 79 He didn’t say (where was he going/ where he was going/ where is he going/ where ... the last bus (left/ has left/ is leaving/ will leave) an eight o’clock 60 I won’t sleep well if (I’m not reading/ I don’t read/ I didn’t read/ I wasn’t reading) in bed for half an hour 61 I hope...
 • 3
 • 344
 • 1

TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC pot

TEST TRẮC NGHIỆM ĐẠO ĐỨC Y HỌC pot
... tng quyn uy tr thnh nguyờn lý o c Quyn uy ly s phc tựng lm tin E Tn ti ng thi nhiu kiu o c T tng quyn uy tr thnh nguyờn lý o c, t xó hi di s iu khin ca giai cp phong kin thng tr Quyn uy ly s phc ... dõn ch l nguyờn lý o c phong kin E T tng nhõn o l nguyờn lý o c phong kin 23 23 o c xó hi phong kin: A Tn ti ng thi nhiu kiu o c B T tng quyn uy tr thnh nguyờn lý o c C Quyn uy ly s phc tựng ... t tiờn l tụn giỏo nguyờn tny 13 13 ch cụng xó nguyờn thy, o c th hin di: A Kinh nghim B Truyn thng C Kinh nghim, truyn thng, phong tc, quỏn, cỏc iu cm k D Kinh nghim, truyn thng E Phong tc quỏn,...
 • 140
 • 2,288
 • 24

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ngoại khoa y

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ngoại khoa y sĩ
... trùng khoang d Nhiễm trùng tạng Theo bạn, nhiễm trùng ngoại khoa là: a Nhiễm trùng cần can thiệp phương pháp ngoại khoa b Nhiễm trùng x y BN chuẩn bị phẫu thuật c Nhiễm trùng x y BN nằm khoa ngoại ... BIẾN CHỨNG NGOẠI KHOA Chọn câu Nguyên tắc điều trị huyết khối tĩnh mạch kheo: a NSAID, băng ép b Warfarin c Heparin kết hợp warfarin d Tiêu huyết khối trực tiếp hay mở tĩnh mạch l y huyết khối ... trái sau phải bên Đặc điểm sau trĩ ngoại: a Có thể g y đau b Có thể g y ch y máu c Có thể g y “ướt” hậu môn d Câu A,B,C Nguyên nhân làm cho búi trĩ ngoại dễ bị huyết khối là: a Có bế tắc tuần hoàn...
 • 51
 • 10,039
 • 28

Trắc nghiệm Bảo hiểm y tế ôn thi công chức viên chức

Trắc nghiệm Bảo hiểm y tế ôn thi công chức viên chức
... tự nguyện tham gia BHYT lần đầu cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng: A Kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế B Sau 10 ng y, kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế C Sau 20 ng y, kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế D Sau ... Sau 30 ng y, kể từ ng y đóng bảo hiểm y tế • Câu 13: Khoanh vào phương án trả lời đúng: Người tham gia BHYT không quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí: A Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, ... đúng: Mức tiền công, tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế là: • A lần mức lương tối thi u B 10 lần mức lương tối thi u C 15 lần mức lương tối thi u D 20 lần mức lương tối thi u • Câu...
 • 7
 • 2,019
 • 85

câu hỏi trắc nghiệm vi sinh y học

câu hỏi trắc nghiệm vi sinh y học
... HƯỚNG DẨN SỬ DỤNG BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN VI SINH Y HỌC Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh sử dụng kèm theo giáo trình Vi sinh Y học giáo trình thực tập Bộ môn Vi sinh Đại học Y Huế biên soạn Mục ... Enterovirus 134 Rotavirus 134 Virus cúm 141 Paramyxoviridae 143 Flaviviridae 145 Virus dại 148 Các virus sinh khối u 151 Các virus vi m gan 154 Virus HIV/AIDS 159 PHẦN I ĐẠI CƯƠNG VI SINH Y HỌC ... saquinavir, ritonavir, indinavir, zanamivir, amprĩnavir vă lopinavir b.saquinavir, ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprĩnavir vă lopinavir c saquinavir, indinavir, nelfinavir, oseltamivir, amprĩnavir...
 • 141
 • 2,545
 • 10

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC
... D) Tất Câu 29 Sự rối loạn phân ly cặp NST giới tính mẹ có khả làm xuất trường hợp bất thường NST sau: A) XXX; XXY B) XXX; OX; OY C) XXX; OX; OY; XXY D) XXX; OX Câu 30 Sự rối loạn phân ly cặp NST ... NST XY C) Giao tử mang NST XX giao tử mang NST YY D) Giao tử không mang NST giới tính giao tử mang NST giới tính XX YY Câu 32 Để cho tinh trùng người mang NST giới tính XX, rối loạn phân ly NST ... sinh dục Câu 12 Hội chứng Đao người x y do: A) Thể ba nhiễm NST 21 B) Thể ba nhiễm NST giới tính dạng XXX C) Thể ba nhiễm NST giới tính dạng YYY D) Thể đơn nhiễm NST giới tính dạng XO Câu 13 Hội...
 • 8
 • 427
 • 4

Trắc nghiệm Vi Sinh Y Học

Trắc nghiệm Vi Sinh Y Học
... điểm chuyển hóa dinh dưỡng vi khuẩn: A Tất vi khuẩn g y bệnh vi khuẩn tự dưỡng B Vi khuẩn chuyển hóa nhờ enzym nội ngoại bào C Vi khuẩn chuyển hóa nhờ có enzym ngoại bào D Chỉ vi khuẩn ký sinh tế ... nhiễm virus Đáp án: B 100 Nhiễm trùng tình trạng: A Xâm nhập vào mô vi sinh vật g y bệnh B Xâm nhập vào thể vi sinh vật gay bệnh C Tăng sinh vi sinh vật ký sinh thể vị trí thông thường D Tăng sinh ... dịch y u tố độc lực vi sinh vật Y u tố sau không thuộc né tránh đáp ứng miễn dịch: A Vi sinh vật ký sinh nội tế bào tránh tác dụng kháng thể, kháng sinh B Vi sinh vật thay đổi kháng nguyên làm...
 • 43
 • 10,576
 • 11

Câu hỏi trắc nghiệm - phần Nấm y học

Câu hỏi trắc nghiệm - phần Nấm y học
... hô hấp: 1- Aspergillus 2- Nấm da 11 3- Cryptococcus neoformans 4- Sporothrix schenckii 5- Candida 47 Nấm g y bệnh chủ y u nhờ enzym: 1- Aspergillus 2- Nấm da 3- Cryptococcus neoformans 4- Sporothrix ... 94 Nấm nấm ưa động vật: 1- Trichophyton rubrum 2- Trichophyton ajelloi 3- Trichophyton equinum 4- Microsporum gypseum 5- Epidermophyton floccosum 95 Nấm nấm ưa đất: 1- Trichophyton rubrum 2- Trichophyton ... canis 4- Epidermophyton floccosum 5- Streptomyces sp 33 Enzyme nấm khả phân huỷ chất nào: 1- Chitin 2- Lignin 3- Polyvynil chlorua ? 4- Cellulose 5- Mannan 34 Một sản phẩm chuyển hoá nấm là: 1- Penicillin...
 • 64
 • 3,640
 • 5

trắc nghiệm giải phẫu y dược

trắc nghiệm giải phẫu y dược
... xương Câu 32: Cung gan tay sâu tạo bởi: a Nhánh gan tay nông ĐM trụ ĐM quay b Nhánh gan tay nông ĐM quay ĐM trụ c Nhánh gan tay sâu ĐM trụ ĐM quay d Nhánh gan tay sâu ĐM quay ĐM trụ e Tất sai Nhánh ... vùng cánh tay trước Chức tam đầu cánh tay duỗi cẳng tay Vùng cẳng tay trước gồm gấp sấp, xếp thành lớp Cơ gian cốt gan tay dạng ngón tay, gian cốt mu tay khép ngón tay Câu 39: Có loại d y chằng xung ... xương ch y xương gót Bờ trước xương ch y nằm da Câu 37: Cơ không thuộc lớp nông vùng cẳng tay trước: a sấp tròn b gan tay dài c gấp ngón nông d gấp cổ tay trụ e gấp cổ tay quay Ống cánh tay có thành...
 • 30
 • 521
 • 0

Trắc nghiệm Di Truyền Y Học ĐH Y Hải Phòng

Trắc nghiệm Di Truyền Y Học ĐH Y Hải Phòng
... Trong bệnh tật di truyền đơn gen, bệnh truyền trực tiếp từ bố sang trai A Di truyền gen nhiễm sắc thể Y B Di truyền gen trội nhiễm sắc thể Y C Di truyền gen lặn nhiễm sắc thể Y D Di truyền gen trội ... tượng di truyền sau NST TÝnh tr¹ng M«i trêng A Di truyền đa gen B Di truyền đa nhân tố C Di truyền liên kết D Di truyền đơn gen Câu 226 : Đâu nguyên tắc để dự báo nguy mắc bệnh tật di truyền đa ... truyền nghiêng hay di truyền “chéo” bệnh tật A Di truyền gen trội hay B Di truyền gen trội hay gen lặn nhiễm sắc thể gen lặn nhiễm sắc thể X thường C Di truyền gen lặn nhiễm D Di truyền gen trội...
 • 36
 • 689
 • 4

bộ đề trắc nghiệm sinh hóa y học

bộ đề trắc nghiệm sinh hóa y học
... 183 Enzym Phosphatase Alcalin (PAL), việc xét nghiệm chẩn đoán bệnh gan mật, áp dụng để chẩn đoán bệnh sau: A U xơ tiền liệt tuyến B Loãng xương, nhuyễn xương C Ung thư tiền liệt tuyến D Suy thận ... cứu định lượng thông số sau: A Enzym sGOT B Enzym sGPT C Bilirubin toàn phần D Bilirubin trực tiếp E Enzym Amylase 185 Khi nghi ngờ bệnh nhân bị suy thận Xét nghiệm xác ta nên làm là: A Urê máu ... 248.Enzym LDH có giá trị chẩn đoán nhồi máu tim đến muộn A Đúng B Sai 249.Các nguyên nhân g y tan huyết dẫn đến vàng da tăng bilirubin loại trực tiếp A Đúng B Sai 250.Trong enzym, CK-MB enzym tăng...
 • 12
 • 304
 • 0

trắc nghiệm di truyền y học

trắc nghiệm di truyền y học
... thì đó là do  A Di truyền gen trên nhiễm sắc thể Y B Di truyền gen trội nhiễm sắc thể Y C Di truyền gen lặn nhiễm sắc thể Y D Di truyền gen trội nhiễm sắc thể Y C©u 24 :  Trẻ có karyotype 47, XY, +21 hoặc 47, XX, +13 hoặc 47, XY, +18 có nguyên nhân là  ... data:text/html;charset=utf­8,%3Cul%20class%3D%22document­detail%20buy%22%20id%3D%22contentDocument%22%20style%3D%22margin%3A%… 2/9 10/4/2015 Ngân hàng trắc nghiệm phần Di truyền Y học Bộ môn Y Sinh học ­ Di truyền | Trang 9 A Karyotype 47, XY, +13; bị hội chứng  Edwars C Karyotype 47, XY, +13; bị hội chứng  ... Sơ đồ sau minh hoạ hiện tượng di truyền nào sau đ y NST TÝnh  tr¹ng A C C©u 34 :  A C C©u 35 :  A C Di truyền đa nhân tố B Di truyền đa gen Di truyền đơn gen D Di truyền gen liên kết Nội dung không đúng với hội chứng hồng cầu liềm là...
 • 10
 • 135
 • 0

Trắc nghiệm hóa sinh y học

Trắc nghiệm hóa sinh y học
... LÝ THUYẾT HÓA SINH THAM KHẢO Y4 - 2004 – 2005 Câu 1: Sự tiêu hóa lipid thể gồm trình sau, ngoại trừ: a Nhũ tương hóa dịch t y, dịch mật b Th y phân men lipaz c Th y phân men amylaz d Th y phân ... độc hóa học gan 47 Chất độc thể có từ nguồn: nội sinh trình chuyển hóa ngoại sinh từ nhiễm vào thể 48 Trong thể chất độc sinh từ nguồn: 49 Gan khử độc chế: 50 Năm chức phận sinh hóa ... huyết tương nhiều nước huyết cầu b Lượng Na+ huyết tương nhiều huyết cầu c Lượng Kali huyết cầu thấp huyết tương d Ure glucose có nồng độ huyết cầu, huyết tương máu toàn phần e Calci có huyết...
 • 25
 • 476
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: trắc nghiệm mô phôi y dược huếtrắc nghiệm đạo đức y họctrắc nghiệm di truyền y họctrac nghiem sinh ly y khoatrắc nghiệm hóa sinh y học có đáp ántrắc nghiệm vi sinh y họctest trắc nghiệm đạo đức y họctrắc nghiệm mô phôi y hà nộicâu hỏi trắc nghiệm di truyền y họccâu hỏi trắc nghiệm hóa sinh y họctrắc nghiệm sinh lý y họcđề thi trắc nghiệm di truyền y họctrắc nghiệm tâm lý y họctrắc nghiệm lý sinh y họctrắc nghiệm hóa sinh y họcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học