Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat
... trình nghiên cứu kỹ thuật bào chế sinh khả dụng fenofibrat đợc công bố Vì thực đề tài Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat với hai mục tiêu sau: -Lựa chọn đợc biện pháp tăng khả ... tăng sinh khả dụng giảm tác dụng phụ thuốc Kết nghiên cứu sinh khả dụng fenofibrate dạng bào chế khác cho thấy độ hòa tan có ảnh hởng định đến sinh khả dụng liều dùng thuốc Khi độ hòa tan fenofibrat ... hòa tan fenofibrat, từ bào chế đợc nang fenofibrat 200mg có độ hòa tan tơng đơng nang Lipanthyl 200M Pháp -Đánh giá so sánh đợc sinh khả dụng in vivo nang bào chế đợc thuốc đối chiếu nang Lipanthyl...
 • 73
 • 900
 • 10

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả rụng nang fenofibrat”

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả rụng nang fenofibrat”
... trình nghiên cứu kỹ thuật bào chế sinh khả dụng fenofibrat đợc công bố Vì thực đề tài Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng nang fenofibrat với hai mục tiêu sau: -Lựa chọn đợc biện pháp tăng khả ... fenofibrat, từ bào chế đợc nang fenofibrat 200mg có độ hòa tan tơng đơng nang Lipanthyl 200M Pháp -Đánh giá so sánh đợc sinh khả dụng in vivo nang bào chế đợc thuốc đối chiếu nang Lipanthyl 200M ... máu từ nang thờng nang bào chế vi hạt FB cho kết dạng nang chứa vi hạt FB có sinh khả dụng cao hơn, tác dụng điều trị hạ mỡ máu tốt Nang FB 300mg bào chế từ bột nguyên liệu thông thờng nang FB...
 • 75
 • 426
 • 2

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang aciclovir tác dụng kéo dài
... EjR FK v iQK JLi VLQK NK GQJ viờn nang aciclovir WiF GQJ NpR GjL YL cỏc PF tiờu sau: BjR FK F viờn nang aciclovir 200 mg GPKD JL iQK JLi 6.' FD YLrQ QDQJ aciclovir GP.' EjR FK WUrQ QJ YW WKt ... L-valin-D-valinaciclovir v D-valin-L-valin -aciclovir F 7DOOXUL 56 Yj FQJ V [71] FKQJ minh X Fy iL OF YL 3(37 nờn WQJ WKP $&9 TXD PjQJ W EjR &DFR-2 theo WK W L-valin-D-valin -aciclovir > L-Valin-L-valin -aciclovir ... 91 CHNG , 7NG QUAN 1.1 ACICLOVIR L FQJ Y aciclovir 0W V QJKLrQ FX FL WKLQ KS WKX aciclovir TXD QJ WLrX KyD 7+8& *,, 3+ẽ1* e2...
 • 202
 • 552
 • 3

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn
... Xuất phát từ thực tế trên, để tạo chế phẩm Hm từ TG lợn đảm bảo độ ổn định SKD, thực đề tài luận án: "Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin từ tuyến giáp lợn" Mục tiêu ... Chiết xuất đợc thyroglobulin từ tuyến giáp lợn với hiệu suất cao, có tỷ lệ hormon T4 lần T3 - Bào chế đợc viên nén Thyroglobulin đảm bảo độ ổn định - Đánh giá đợc sinh khả dụng viên nén Thyroglobulin ... liệu bào chế viên nén Thyroglobulin - Nghiên cứu xây dựng quy trình bào chế viên nén Thyroglobulin 130mg đảm bảo độ ổn định HmG xây dựng tiêu chuẩn sở viên nén Tg 130mg - Nghiên cứu sinh khả dụng...
 • 27
 • 493
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa
... làm tăng sinh khả dụng piroxicam cú th tin ti sn xut thuc nc theo cụng ngh nano, chỳng tụi tin hnh ti Nghiờn cu bào chế đánh giá sinh khả dụng hn dch nano piroxicam dựng cho nhón khoa vi cỏc ... phõn piroxicam nano tinh th 55 ỡnh Hỡnh nh tiu phõn piroxicam nano sau ụng khụ 56 ỡnh 3 hõn b KTTP piroxicam nano tinh th 59 ỡnh hõn b KTTP piroxicam nano tinh th (s dng natri desoxycholat) ... n nh ca piroxicam nano polyme ghiờn cu xõy dng cụng thc v quy trỡnh bo ch hn dch cha piroxicam nano d ng cho nhón khoa ỏnh giỏ n nh ca hn dch ỏnh giỏ sinh kh dng hn dch cha piroxicam nano trờn...
 • 186
 • 271
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng hỗn dịch nano piroxicam dùng cho nhãn khoa
... iệt m ục tiêu luận án - Bào chế iroxicam nano quy m ng thí nghiệm - Bào chế hỗn dịch chứa iroxicam nano dùng cho nhãn khoa - Đ nh gi inh kh d ng hỗn dịch chứa piroxicam nano mắt thỏ Nội dung luận ... u: ghiên cứu bào chế đánh giá ố đặc tính củ x n no tinh thể ghiên cứu bào chế, đánh giá ố đặc tính th o d i độ n đ nh củ xnano polyme ghiên cứu xây dựng công thức quy tr nh bào chế hỗn d ch x ... o h n o với hỗn d ch quy ước bào chế t nguyên iệu b n đ u  So sánh sinh kh d ng hỗn dịch nano polyme hỗn dịch nano tinh thể N ng độ Px thủy d ch thể hình 3.12 cho th y hỗn d ch nano tinh thể...
 • 29
 • 235
 • 1

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng của viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng của viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp
... phúng theo nhp 1.3.1 ỏnh giỏ sinh kh dng v tng ng sinh hc 1.3.1.1 ỏnh giỏ sinh kh dng in vitro 1.3.1.2 ỏnh giỏ sinh kh dng in vivo 1.3.1.3 ỏnh giỏ tng ng sinh hc 1.3.2 Mt s kt qu nghiờn cu sinh ... phúng theo nhp trờn 3.3.2.1 Xỏc nh nng diltiazem huyt tng 108 sau ung viờn nộn diltiazem gii phúng theo nhp v viờn nộn Tildiem 3.3.2.2 Phõn tớch dc ng hc v so sỏnh sinh kh 110 dngca viờn nộn diltiazem ... viờn nộn diltiazem gii phúng theo nhp 4.2.1 V nghiờn cu xõy dng tiờu chun ca viờn nộn diltiazem gii phúng theo nhp 4.2.2 V ỏnh giỏ n nh ca viờn nộn 4.3 V nghiờn cu sinh kh dng viờn nộn diltiazem...
 • 181
 • 449
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp
... 3.3.2 Kết đánh giá sinh khả dụng viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp chó 19 3.3.2.1 Xác định nồng độ diltiazem huyết tương chó sau uống viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp viên nén Tildiem ... sở đánh giá độ ổn định viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 3.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn sở viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 3.2.1.1 Xây dựng số tiêu chất lượng viên nén diltiazem giải phóng ... ưu 4.2 Về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn sở đánh giá độ ổn định viên nén DIL GPTN 4.2.1 Về nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn viên nén diltiazem giải phóng theo nhịp 25 Các tiêu chuẩn viên nén DIL...
 • 29
 • 195
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol
... Phng phỏp ỏnh giỏ cht lng viờn nang itraconazol 47 2.2.3 Phng phỏp nghiờn cu n nh viờn nang itraconazol 48 2.2.4 Phng phỏp ỏnh giỏ sinh kh dng viờn nang itraconazol 49 2.2.5 X lý ... 4.4 V BO CH VIấN NANG ITRACONAZOL 132 4.4.1 Giai on bo ch pellet-HPTR itraconazol. 133 4.4.2 Tiờu chun ca viờn nang itraconazol. 134 4.5 V THEO DếI N NH CA VIấN NANG ITRACONAZOL 135 ... ỏnh giỏ sinh kh dng viờn nang itraconazol c thc hin vi cỏc mc tiờu sau: Nghiờn cu tng tan ca itraconazol bng h phõn tỏn rn v bo ch c viờn nang xut tiờu chun v ỏnh giỏ n nh ca viờn nang bo...
 • 240
 • 277
 • 0

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol (tt)

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol (tt)
... tài Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol ” thực Mục tiêu luận án - Nghiên cứu tăng độ tan ITZ hệ phân tán rắn bào chế viên nang ITZ - Đề xuất tiêu chuẩn đánh giá độ ... - Bào chế pellet itraconazol từ hệ phân tán rắn - Bào chế viên nang ITZ từ pellet-hệ phân tán rắn - Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá độ ổn định viên nang - Đánh giá SKD viên nang bào chế so với viên ... chưa tìm thấy công bố bào chế đánh giá SKD viên nang ITZ giải phóng Việt Nam Vì vậy, kết nghiên cứu luận án xem đóng góp nước Trong đó, áp dụng tiến nghiên cứu bào chế, đánh giá tiêu chuẩn, chất...
 • 29
 • 559
 • 3

Nghiên cứu bào chế đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol

Nghiên cứu bào chế và đánh giá sinh khả dụng viên nang itraconazol
... hoạt tính gây độc tế bào với dòng tế bào ung thư thử nghiệm (Hep-G2,Lu,RD) KIẾN NGHỊ Tiếp tục nghiên cứu độc tính bán trường diễn loài tầm gửi nghiên cứu, nghiên cứu dạng bào chế thích hợp để thử ... tricolor nói riêng - Kết nghiên cứu độc tính cấp tác dụng sinh học góp phần giải thích kinh nghiệm sử dụng người dân địa phương sở khoa học mở triển vọng nghiên cứu đầy đủ để sử dụng rộng rãi dược ... thống kê theo phương pháp thống kê sinh học, sử dụng công cụ Data analysis Microsoft Excel Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Kết nghiên cứu thực vật 3.1.1 Kết nghiên cứu đặc điểm thực vật tầm gửi Gạo...
 • 27
 • 130
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghien cuu bao che va dang gia tac dinh boi bo co the cua vien nang bao ngunghiên cứu chẩn đoán và đánh giá kết quả thay thế xương bàn đạp bằng trụ gốm y sinh trong bệnh xốp xơ taiđề cương nghiên cứu phân tích và đánh giá mức độ ô nhiễm nước tại kênh nhiêu lộcnghiên cứu chỉ định và đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị triệt căn ung thư trực tràng thấpnghiên cứu thực trạng và đánh giá hiệu quả áp dụng các biện pháp nâng cao chất lượng truyền máu tại huyện đảo cát hải và phú quốcnghiên cứu thị trường và đánh giá cơ hội marketing xuất khẩuket qua nghien cuu de tai va danh gia ket quanghiên cứu bào chế và tối ưu viên nén rã nhanh chứa hptr của felodipinnghiên cứu chọn lọc và đánh giá các dòng cà chua mớinghiên cứu chọn lọc và đánh giá các dòng cà chua thuầnnghiên cứu bào chế vi nhũ tương natri diclofenac dùng qua danghiên cứu bào chế thuốc tiêm đông khô carboplatin dùng điều trại ung thưnghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt diclofenac và đánh giá khả năng giải phóng dược chất in vitro của chế phẩmnghiên cứu tạo đột biến in vitro và đánh giá sinh trưởng phát triển sai khác di truyền của các dòng đột biến giống hoa cẩm chướng quận chúanghiên cứu bào chế đánh giáTh c tr ng xu t nh p kh u c a C ng ty s n xu t d ch v va xu t nh p kh u Nam H N iBM02.DV01 Giay dang ky TT nguoi lien quanBM04.DV03 Thong bao gia han TG xu ly Dich vuhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anX1J3ZklBLW1Namshttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anbld0UnpkWFBGalkBM08.DV1 Xac nhan so du KHCNBM10.DV1 Giay dang ky TT nguoi lien quanBài 4. Tìm hiểu thư điện tửBM04.DV2 Giay de nghi thay doi them moi thong tinBM08.DV2 KHPN Giay bo sung thong tin KH co yeu to Hoa KyVan ban sao luc 293 (QD1003 BNN PTNT)Van ban sao luc 294 (TT20 BCT)Van ban sao luc 296 (KH 30)Van ban sao luc 321 (CV 3770 VPCP)Van ban sao luc 347 (QD 29)Van ban sao luc 348 (QD 889)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3and19RcVBGZVAtalUhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3ana0RGVmJUTFJTVUEVan ban sao luc 357 (CV 2214)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQXNtSzRPWWY5a28