Định lượng kháng nguyên Cyfra 211 bằng kỹ thuật Realtime PCR

Bài tiểu luận PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCRREALTIME PCR

Bài tiểu luận PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REALTIME PCR
... Nội dung – Bệnh Aujeszky Phát định lượng DNA PrV – 2.1 Vật liệu – 2.2 Nested PCR phát DNA PrV – 2.3 Real-time PCR định lượng DNA PrV – 2.4 Kết • III Kết luận I Đặt vấn đề • Bệnh Aujeszky ảnh hưởng ... 16 2.4 Kết 2.4.1 Nested PCR phát PrV • Nested PCR phát DNA PrV • Nhiều sản phẩm nested PCR cắt phù hợp với nhiều kết mong đợi • Sản phẩm khuếch đại gene đích qua nested PCR phát sau tạo dòng ... thực tế số lượng lây nhiễm virus PrV tiềm ẩn mô thần kinh heo xác định qua nested PCR Real time PCR Nested PCR biểu kết dương tính tất mẫu BS, gene gE gene gG cho băng dương tính lượng nhỏ mô...
 • 25
 • 271
 • 1

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REAL-TIME PCR pptx

TIỂU LUẬN:PHÁT HIỆN VÀ ĐỊNH LƯỢNG VIRUS AUJESZKY TRÊN HEO BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR VÀ REAL-TIME PCR pptx
... dụng kỹ thuật này, kết này, tiếp tục gia tăng (Krumbholz ctv., 2003; Mumford ctv., 2004; Ozoemena ctv., 2004) Trong báo cáo sử dụng kỹ thuật nested PCR real-time PCR xác định tần số thực tế số lượng ... dụng kỹ thuật phân tử giúp ích với việc nâng cao độ nhạy độ xác (McFarlane ctv., 1986; Lokensgard ctv., 1991) Đặc biệt, kỹ thuật PCR dự đoán trước gia tăng đáng kể khả xác định tồn định lượng virus ... kinh nhiều heo chọn ngẫu nhiên Từ đó, áp dụng kỹ thuật việc phát virus PrV tiềm ẩn heo Việt Nam B Tổng quan I Bệnh Aujeszky 1.1 Khái niệm Bệnh Aujeszky bệnh truyền nhiễm virus gây nên heo, loài...
 • 7
 • 431
 • 2

Luận văn :Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR

 Luận văn :Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR
... xây dựng phương pháp định lượng kháng nguyên kỹ thuật - Real-time PCR kỹ thuật phage display - Đã ứng dụng kỹ thuật định lượng kháng nguyên để xác định nồng độ Cyfra2 1-1 số mẫu huyết nhận từ ... dòng lực với kháng nguyên Cyfra 21-1 giếng Do đó, giá trị OD có ý nghĩa xác định bán định lượng nồng độ kháng nguyên Cyfra 21-1 Như vậy, giếng khay ELISA có nồng độ kháng nguyên Cyfra 21-1 ban đầu ... định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 kỹ thuật Real-time PCR để chẩn đoán ung thư phổi cho kết hoàn toàn xác Tuy nhiên, mẫu huyết cho giá trị nồng độ Cyfra 21-1 cao nhiều so với nồng độ Cyfra 21-1...
 • 46
 • 451
 • 0

Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR

Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR
... Đã xây dựng phương pháp định lượng kháng nguyên kỹ thuật Real-time PCR kỹ thuật phage display - Đã ứng dụng kỹ thuật định lượng kháng nguyên để xác định nồng độ Cyfra2 1-1 số mẫu huyết nhận từ ... sau chạy Real-time PCR cho giá trị nồng độ Cyfra 21-1 cao mẫu chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi Từ đây, bước đầu khẳng định việc định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 kỹ thuật Real-time PCR để chẩn ... 1.2 Kháng nguyên Cyfra 21-1 1.2.1 Kháng nguyên 1.2.1.1 Định nghĩa Kháng nguyên định nghĩa chất tương tác với phân tử kháng thể thụ thể kháng nguyên tế bào lympho Một chất gây miễn dịch kháng nguyên...
 • 47
 • 427
 • 2

Đề tài: Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR ppsx

Đề tài: Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 bằng kỹ thuật Real-time PCR ppsx
... Đã thu nhận kháng thể phage có khả nhận biết gắn kết với kháng nguyên Cyfra 21-1 kỹ thuật phage display - Đã xây dựng phương pháp định lượng kháng nguyên kỹ thuật Real-time PCR kỹ thuật phage ... Trong đo, Cyfra2 1-1 thị có độ nhạy tương đối cao ung thư phổi nghiên cứu Do tiến hành thực đề tài: Định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 kỹ thuật Real-time PCR Để từ nghiên cứu tạo Kít định lượng ... sau chạy Real-time PCR cho giá trị nồng độ Cyfra 21-1 cao mẫu chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi Từ đây, bước đầu khẳng định việc định lượng kháng nguyên Cyfra 21-1 kỹ thuật Real-time PCR để chẩn...
 • 49
 • 201
 • 0

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên mặt ngoài bằng kỹ thuật Gins potx

Định vị miễn dịch hiển vi điện tử các kháng nguyên mặt ngoài bằng kỹ thuật Gins potx
... nghiên cứu quan sát 18 3.3 Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng với nhuộm âm - Kỹ thuật GINS Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng nhuộm âm (kỹ thuật GINS) xuất phát từ kỹ thuật đơn giọt (Hayat Miller ... mặt mẫu sinh vật dịch treo Những hạt virút, mảnh tế bào, vi khuẩn, mẫu lipoprotein mẫu sinh vật nhỏ khác đánh dấu miễn dịch sử dụng kỹ thuật Về mặt kỹ thuật kháng nguyên mặt vi sinh vật hay kháng ... Hình ảnh vi khuẩn salmonella đánh dấu MDHVĐT theo kỹ thuật GINS IV Bàn luận Kỹ thuật đánh dấu miễn dịch gắn vàng nhuộm âm đợc sử dụng để phát có mặt vắng mặt protein, kháng nguyên đại phân tử khác...
 • 6
 • 180
 • 0

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và định lượng human immonodeficiency virus – 1 trong huyết tương người bằng kỹ thuật realtime pcr

Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện và định lượng human immonodeficiency virus – 1 trong huyết tương người bằng kỹ thuật realtime pcr
... virus huyết tương người kỹ thuật real-time PCR Mục tiêu nghiên cứu tổng quát đề tài là: Xây dựng quy trình phát định lượng Human Immunodeficiency virus huyết tương người kỹ thuật real-time PCR ... Mục tiêu Nghiên cứu xây dựng quy trình phát định lượng Human Immunodeficiency Virus huyết tương người kỹ thuật real-time PCR Nội dung Công việc dự kiến Công việc thực Thu nhận mẫu huyết tương ... cấp kinh phí cho nghiên cứu đề tài xii PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài Nghiên cứu xây dựng qui trình phát định lượng Human Immunodeficiency Virus huyết tương người kỹ thuật real-time PCR Chủ nhiệm đề...
 • 71
 • 766
 • 2

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG bộ KIT NANOQUANT REAL TIME HBV TRONG VIỆC ĐỊNH LƯỢNG VIRUS VIÊM GAN b BẰNG kỹ THUẬT REAL TIME PCR

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG bộ KIT NANOQUANT REAL TIME HBV TRONG VIỆC ĐỊNH LƯỢNG VIRUS VIÊM GAN b BẰNG kỹ THUẬT REAL TIME PCR
... AmpliPrep/Cobas Taqman HBV < /b> định < /b> lợng HBV < /b> mà không b tính hiệu xác Kết luận Chúng xây dựng quy trình đánh < /b> giá < /b> tiêu chất < /b> lợng kit < /b> NanoQuant < /b> real-< /b> time < /b> HBV < /b> định < /b> lợng HBV < /b> B < /b> kit < /b> NanoQuant < /b> real-< /b> time < /b> HBV < /b> đạt đợc ... NanoQuant < /b> real-< /b> time < /b> HBV < /b> Cobas AmpliPrep/Cobas Taqman HBV < /b> Chúng so sánh định < /b> lợng HBV < /b> 97 mẫu huyết dơng tính HBV < /b> hai kit < /b> NanoQuant < /b> real-< /b> time < /b> HBV < /b> Cobas AmpliPrep/Cobas Taqman HBV < /b> Kết định < /b> lợng hai kit < /b> ... trình đánh < /b> giá < /b> chất < /b> lợng kit < /b> NanoQuant < /b> real-< /b> time < /b> HBV < /b> Quy trình đánh < /b> giá < /b> chất < /b> lợng kit < /b> HBV < /b> đợc xây dựng dựa hớng dẫn đánh < /b> giá < /b> chất < /b> lợng kit < /b> hành [5,6] Quy trình bao gồm việc < /b> đánh < /b> giá < /b> chất < /b> tiêu chất...
 • 4
 • 287
 • 0

TIỂU LUẬN:ĐỊNH LOẠI SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT RAPD-PCR pot

TIỂU LUẬN:ĐỊNH LOẠI SÁN LÁ GAN LỚN BẰNG KỸ THUẬT RAPD-PCR pot
... khác Hình: Sán gan lớn 2 Sự phát triển vòng đời sán gan lớn Sán trưởng thành đẻ trứng theo phân ngồi Trứng sán gan lớn có kích thước 140 x 80 mm Trứng xuống nước, trứng sán gan lớn nở ấu trùng ... pháp RAPD-PCR dựa sở phản ứng PCR với mồi ngẫu nhiên (kích thước khoảng 10 nucleotide) giúp định loại sán gan dựa vào đa hình đoạn DNA nhân II Tổng quan tài liệu Giới thiệu sán gan lớn Sán gan lớn ... trùng bị nhiễm sán gan lớn Hình: Sơ đồ phát triển vòng đời sán gan Ấu trùng sán gan lớn chết nhiệt độ 60-700C ăn rau sống, ăn lẩu tái, trần tái chưa đủ nhiệt độ 40-50 độ C ấu trùng sán gan sống Đặc...
 • 15
 • 168
 • 1

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH ĐỊNH HCV BẰNG KỸ THUẬT REALTIME PCR

LUẬN VĂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÌM HIỂU QUY TRÌNH ĐỊNH HCV BẰNG KỸ THUẬT REALTIME PCR
... Trang 38 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG KẾT LUẬN KẾT LUẬN Quy trình định lượng HCV kỹ thuật Real-Time PCR cho thấy ưu điểm thời gian, độ nhạy độ đặc hiệu quy trình ứng dụng mẫu huyết Đây kỹ thuật đại ... CHƯƠNG QUY TRÌNH REAL-TIME PCR ĐỊNH LƯỢNG HCV 4.1 Kỹ thuật Real-Time PCR 4.1.1 Nguyên tắc SVTH: BÙI QUANG THIỆU Trang 21 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Real-time PCR dựa PCR thường, phương pháp định lượng ... kéo dài cần lượng nucleic acid ban đầu lớn Sự đời kỹ thuật PCR khắc phục nhược điểm nêu Các phương pháp định lượng dựa kỹ thuật PCR PCR ELISA, PCR định lượng cạnh tranh,… ngày phát triển Tuy nhiên,...
 • 43
 • 335
 • 0

NOROVIRUS và PHÁT HIỆN NOROVIRUS BẰNG kỹ THUẬT REALTIME PCR

NOROVIRUS và PHÁT HIỆN NOROVIRUS BẰNG kỹ THUẬT REALTIME PCR
... cDNA, sau dùng PCR để khuếch đại trình tự đích cDNA cặp mồi đặc hiệu cho trình tự n|y Vì phải thực hai giai đoạn RT đến PCR, nên kỹ thuật n|y gọi l| kỹ thuật RT -PCR Kỹ thuật RT -PCR gồm hai giai ... thực Thêm v|o đó, c{c kỹ thuật ph}n tử kh{c l| PCR- miễn dịch, RT-LAMP v| real-time -PCR, kỹ thuật nhanh v| nhạy phương ph{p RT -PCR chuẩn, gần đ}y c{c phương ph{p real-time RT -PCR ph{t triển để ph{t ... 5.5 Bộ kít Real Time PCR Thành phần Real Time PCR- mix phát Norovirus GI GII Nồng độ cho Thể tích phải lấy cho Tên thuốc thử Real Time PCR 20 Real Time PCR mix mix 20µl/mix PCR master mix 2X 1x...
 • 22
 • 293
 • 2

Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng human papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở việt nam bằng kỹ thuật realtime PCR

Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng human papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở việt nam bằng kỹ thuật realtime PCR
... NHIÊN - Nguy n Thanh Tâm XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MỘT SỐ CHỦNG HUMAN PAPILLOMAVIRUS NGUY CAO GÂY UNG THƢ CỔ TỬ CUNG VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT REALTIME PCR Chuyên ngành: Sinh ... xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đề tài Xây dựng phƣơng pháp phát số chủng Human Papillomavirus có nguy cao gây ung thƣ cổ tử cung Việt Nam kỹ thuật Realtime PCR thực với mục tiêu sau: Xây dựng ... minh mối liên quan nhiễm HPV ung thư cổ tử cung[ 19] Ung thư cổ tử cung chiếm 25% tổng số ca ung thư phụ nữ quốc gia phát triển, nguy n nhân đứng sau ung thư gây tử vong cho phụ nữ giới[20]...
 • 82
 • 253
 • 1

Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng human papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở việt nam bằng kỹ thuật realtime PCR

Xây dựng phương pháp phát hiện một số chủng human papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở việt nam bằng kỹ thuật realtime PCR
... NHIÊN - Nguy n Thanh Tâm XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP PHÁT HIỆN MỘT SỐ CHỦNG HUMAN PAPILLOMAVIRUS NGUY CAO GÂY UNG THƢ CỔ TỬ CUNG VIỆT NAM BẰNG KỸ THUẬT REALTIME PCR Chuyên ngành: Sinh ... xuất phát từ thực tiễn nêu trên, đề tài Xây dựng phƣơng pháp phát số chủng Human Papillomavirus có nguy cao gây ung thƣ cổ tử cung Việt Nam kỹ thuật Realtime PCR thực với mục tiêu sau: Xây dựng ... Xây dựng phương pháp phát chủng HPV 16, 18 33/52 kỹ thuật multiplex Realtime PCR Thẩm định phương pháp phát chủng HPV 16, 18, 33/52 kỹ thuật multiplex realtime PCR mẫu dịch quét cổ tử cung Đề tài...
 • 13
 • 72
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phát hiện và định lượng staphylococcus aureus s aureus bằng kỹ thuật tính số có xác suất lớn nhất mpn theo tcvn 7927 2008xây dựng quy trình phát hiện đột biến rta181vt và rtn236t kháng adefovir của virus viêm gan b hepatitis b virus bằng kỹ thuật realtime pcrbài 13 định lượng na2co3 và naoh trong sut kỹ thuậtxác định sự nhiễm phytoplasma chổi rồng bằng kỹ thuật pcr lồngnghiên cứu hiện trạng nhiễm bệnh tswv tomato spotted wilt virus trên cây ớt bằng kỹ thuật elisa và bước đầu xây dựng phương pháp chẩn đoán bằng kỹ thuật rt pcrphát hiện một số gen độc lực của e coli phân lập được từ phân và thịt bò heo bằng kỹ thuật multiplex pcrđề tài phân biệt các loại thịt heo gà trâu bò dê cừu bằng kỹ thuật multiplex pcrtỉ lệ kiểu gen của hcv bằng kỹ thuật rt pcrkỹ thuật realtime pcrxác định nhanh vi khuẩn lao và lao kháng thuốc bằng kỹ thuật sinh học phân tửnghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoánguyên tắc xét nghiệm hàm lượng progesterone bằng kỹ thuật elisaxác định hàm lượng selen bằng kỹ thuật hydrid aas hvgxác định hàm lượng thủy ngân bằng kỹ thuật hoá hơi lạnhđịnh lượng gián tiếp vi sinh vật bằng kỹ thuật màng lọc1_Toántóm tắt vi sinh học phần virusGiáo án lớp 3 tuần 6I AM ĐÀN BÀ ÁNH TRĂNG : GÓC NHÌN PHÂN TÂM HỌCSKKN “Quản lý chỉ đạo về việc nâng cao chất lượng dạy và học ở trường Tiểu học”CHAPTER 4: ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTKẾ HOẠCH PCCC(2017 2018)Hồ sơ chuẩn của phòng cháy chữa cháy tại trường học( bản đầy đủ)Đề tài nghiên cứu môn Nghiên Cứu Khoa học Bệnh thành tíchChủ nghĩa tư bản và các giai đoạn phát triển của nóBC ky yeu hnkh qte 2011 2015Bài báo trong nước | Hanoi University of Science, VNUBao qte khac2011 2015Luận văn Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xãKHẢO sát các yếu tố HÌNH THÀNH CHIẾN lược học tập của SINH VIÊN năm NHẤT tại TRƯỜNG đại học NÔNG lâm THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINHNGHIÊN cứu, THIẾT kế, CHẾ tạo THIẾT BỊ HÀN MA SÁT XOAYQuan he Viet Nam Lao 1930 2017Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnHàn Quốc Regulation 1US Tax law 1930 USA