Nghiên cứu sản xuất kháng thể thỏ kháng ovalbumin dùng phát hiện ovalbumin trong vacxin cúm ah5n1

Tài liệu LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ THỎ KHÁNG OVALBUMIN DÙNG PHÁT HIỆN OVALBUMIN TRONG VACXIN CÚM A/H5N1 doc

Tài liệu LUẬN VĂN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ THỎ KHÁNG OVALBUMIN DÙNG PHÁT HIỆN OVALBUMIN TRONG VACXIN CÚM A/H5N1 doc
... hành nghiên cứu đề tài “ NGHIÊN C ỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ THỎ KHÁNG OVALBUMIN DÙNG PHÁT HIỆN OVALBUMIN TRONG VACXIN CÚM A/H5N1 Mục tiêu đề tài: Sản xuất khảng thể thỏ kháng ovalbumin Tinh chế kháng ... định lượng ovalbumin vacxin cúm A/H5N1 2.3.5.1 Nguyên lý Kháng thể đơn dòng kháng ovalbumin từ chuột bắt kháng nguyên ovalbumin liên kết với kháng thể trước tạo thành phức hệ kháng thể - kháng nguyên ... (ovalbumin) -KT (huyết thỏ thô) chứng tỏ huyết thỏ kháng thể kháng ovalbumin, hay thỏ có đáp ứng kháng thể với ovalbumin Nồng độ kháng nguyên thấp cho ngưng kết 20 µg/ml Sau phát kháng thể...
 • 73
 • 348
 • 0

Đề tài "“ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG THỂ THỎ KHÁNG OVALBUMIN DÙNG PHÁT HIỆN OVALBUMIN TRONG VACXIN CÚM A/H5N1” pdf

Đề tài
... KHNG OVALBUMIN DNG PHT HIN OVALBUMIN TRONG VACXIN CM A/H5N1 Mc tiờu ti: Sn xut khng th th khỏng ovalbumin Tinh ch khỏng th (IgG) khỏng ovalbumin ng dng khỏng th khỏng ovalbumin tinh ch nh lng ovalbumin ... tiờu kim nh vacxin cỳm sn xut trờn trng g cú phụi Ovalbumin l protein cú lũng trng trng, quỏ trỡnh sn xut vacxin cỳm trờn trng g, thnh phn ny cú th cũn tn ti vacxin cỳm thnh phm Ovalbumin l cht ... phi t nghiờn cu v sn xut vacxin cỳm A/H5N1 ch ng ngun vacxin phc v cho nhu cu bo v sc khe cng ng i dch xy TCYTTG ó a ba loi vacxin cỳm sau cho cỏc nc la chn sn xut: Vacxin bt hot trờn trng g...
 • 75
 • 328
 • 0

Nghiên cứu sản xuất kháng thể phòng và điều trị một số bệnh quan trọng ở gà

Nghiên cứu sản xuất kháng thể phòng và điều trị một số bệnh quan trọng ở gà
... - Công nghệ Việt Nam năm 2007” cho đề tài ” Nghiên cứu sản xuất kháng thể phòng điều trị số bệnh quan trọng Hiện tại, mạng lưới đại lý cung cấp sản phẩm Công ty có mặt khắp tỉnh thành nước ... hàng công ty sản xuất trước đưa vào kho xuất bán Giám định kiểm tra NVL đầu vào để sản xuất công ty */ Bộ phận sản xuất: Đây hệ thống dây truyền sản xuất công ty Đây hoạt động quan trọng công ty ... doanh +Phòng kế toán-tài vụ +Phòng kinh doanh +Tổ quản cáo-Văn thư -Bộ phận sản xuất +Phân xưởng dược I: chuyên sản xuất thuốc nước +Phân xưởng dược II: chuyên sản xuất thuốc bột +Phân xưởng bao...
 • 28
 • 631
 • 3

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên cúm AH1N1, tinh chế và ứng dụng để đánh giá kháng thể ở động vật thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên cúm AH1N1, tinh chế và ứng dụng để đánh giá kháng thể ở động vật thí nghiệm
... sản xuất kháng nguyên cúm A/H1N1, tinh chế ứng dụng để đánh giá kháng thể động vật thí nghiệm để tạo sinh phẩm kháng nguyên, kháng thể đạt tiêu chuẩn với giá thành rẻ để phục vụ cho việc đánh giá ... đoạn 2-6 để sử dụng cho nghiên cứu Như vậy, sản xuất kháng thể kháng virut cúm dựa thể động vật (thỏ) Tuy nhiên, cần phải kiểm tra tính đặc hiệu kháng thể sản xuất với kháng nguyên virut cúm ban ... sản xuất 6mg kháng nguyên cúm A/H1N1 dạng tinh chế với hiệu giá 20480 HAU Đã gây miễn dịch tinh chế thành công kháng thể kháng virut cúm A/H1N1 Đã sản xuất thành công kháng nguyên kháng thể kháng...
 • 52
 • 324
 • 1

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalisx

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalisx
... gốc 344% Chất kháng sinh thu nhận từ dịch lên men tương đương với vancomycin chuẩn (Merck) Nguồn: www.khoahocphothong.com.vn Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces ... option=com_content&view=article&id=1106%3Anghiencu-quy-trinh-cong-ngh-sn-xut-khang -sinh- vancomycin- t-xkhun -streptomyces- orientalis&catid=37%3Atin-khcntrong-nc-&Itemid=34&lang=vi Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis ... nhiều loại kháng sinh thông dụng Bởi vậy, việc nghiên cứu sinh tổng hợp vancomycin quan tâm, phát triển, để từ hình thành nên hệ kháng sinh có hiệu chữa bệnh cao Hơn nữa, nghiên cứu lên men vancomycin...
 • 35
 • 1,590
 • 40

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh VANCOMYCIN từ xạ khuẩn STREPTOMYCES ORIENTALIS

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh VANCOMYCIN từ xạ khuẩn STREPTOMYCES ORIENTALIS
... tác dụng Vancomycin Quy trình công nghệ sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis 3.1 Chủng giống vi sinh vật Chủng xạ khuẩn Streptomycws orientalis 4912 chủng vi sinh vật ... vi sinh vật phân hủy quan trọng Chúng sản xuất nửa số thuộc kháng sinh giới sản phẩm có giá trò lớn lónh vực y tế 1.2 Streptomyces orientalis Một loài Streptomyces sản xuất thuốc kháng sinh Streptomyces ... tìm tòi để tìm phương thức để kháng bệnh, có “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG SINH VANCOMYCIN TƯ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ORIENTALIS của các cán thuộc Viện Công nghệ Sinh học thực hiện, đươc nhóm...
 • 16
 • 554
 • 2

Nghiên cứu nghiên cứu sản xuất kháng nguyên chẩn đoán bệnh cúm a/h5n1 bằng virus a/anhui 05-h5n1

Nghiên cứu nghiên cứu sản xuất kháng nguyên chẩn đoán bệnh cúm a/h5n1 bằng virus a/anhui 05-h5n1
... tài: Nghiên c u s n xu t kháng nguyên ch n ñoán b nh Cúm A H5N1 b ng Virus A/Anhui/ 05-H5N1 1.2 M c tiêu c a ñ tài Nghiên c u, s n xu t kháng nguyên H5N1 vô ho t s d ng ch n ñoán xét nghi m kháng ... ho t ñư c vi rút A/Anhui/ 05-H5N1, không làm thay ñ i hi u giá HA c a kháng nguyên cúm 4.4 K t qu ki m tra ñ vô trùng c a s n ph m kháng nguyên t ch Gi ng kháng nguyên A/Anhui/ 05-H5N1 ñã ñư c vô ... a Chu n b kháng nguyên- ph n ng ngưng k t h ng c u HA xác ñ nh hi u giá kháng nguyên Pha kháng nguyên HA/25µl Tính lư ng kháng nguyên c n dùng cho s m u huy t ñ ñ m b o lư ng kháng nguyên dùng...
 • 67
 • 115
 • 0

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên cúm a/h5n1 để chẩn đoán bệnh

Nghiên cứu sản xuất kháng nguyên cúm a/h5n1 để chẩn đoán bệnh
... chỳng tụi th c hi n ủ ti: Nghiờn c u s n xu t khỏng nguyờn cỳm A/H5N1 ủ ch n ủoỏn b nh 1.2 M C TIấU C A TI S n xu t khỏng nguyờn cỳm A/H5N1 vụ ho t s d ng ch n ủoỏn xột nghi m khỏng th khỏng khỏng ... m t gi ng h t nh Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s khoa h c nụng nghi p 29 virus cỳm A/H5N1 ủó l y m u ban ủ u, v y, cú kh nng t o khỏng th khỏng l i khỏng nguyờn b m t lo i virus H5N1 ... c tớnh gõy b nh nhng v n gi nguyờn b n ch t ủ c tớnh khỏng nguyờn b m t gi ng h t nh virus cỳm A/H5N1 Do v y, virus A/Vietnam/1203-H5N1 clade cú kh nng t o khỏng th khỏng l i khỏng nguyờn b m...
 • 78
 • 163
 • 0

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)

nghiên cứu sản xuất kháng huyết thanh chẩn đoán virus vàng lụi lúa (rice yellow stunt virus)
... kháng huyết chẩn đoán virus vàng lụi lúa (Rice yellow stunt virus) ’’ Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Chẩn đoán sớm xác virus vàng lụi lúa rầy xanh đuôi đen kỹ thuật ELISA 2.2 Yêu cầu • Tạo kháng nguyên ... dịch virus gây xảy khắp nước đe dọa nghiêm trọng sản xuất lúa Việt Nam Điển hình vụ dịch vàng lùn (do virus lúa cỏ, Rice grassy stunt virus) lùn xoắn (do virus lùn xoắn lá, Rice ragged stunt virus) ... gian nghiên cứu 20 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 20 2.1.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 20 2.1.3 Vật liệu nghiên cứu 20 2.2 Nội dung nghiên cứu 22 2.2.1 Tạo nguồn kháng nguyên (phân tử virus vàng lụi) ...
 • 79
 • 226
 • 0

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalis

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalis
... công trình nghiên cứu đã chứng minh Streptomyces chi xạ khuẩn gồm nhiều loài có khả sinh tổng hợp kháng sinh đa dạng cấu trúc trúc đặc điểm kháng khuẩn Đặc biệt số có chất kháng sinh Vancomycin ... hỏi tìm tòi để tìm phương thức để kháng bệnh, có “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG SINH VANCOMYCIN TỪ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ORIENTALIS của cán thuộc Viện Công nghệ Sinh học thực hiện, nhóm tâm đắc ... lên men sản xuất kháng sinh vancomycin từ chủng xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912 ph hợp với nguyên liệu điều kiện môi trường khí hậu Việt Nam + Nội dung nghiên cứu : - Nghiên cứu đặc điểm...
 • 19
 • 319
 • 0

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIÁ THỂ TRỒNG RAU, HOA, CÂY CẢNH TỪ VỎ CÀ PHÊ VÀ BÃ MÍA

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT GIÁ THỂ TRỒNG RAU, HOA, CÂY CẢNH TỪ VỎ CÀ PHÊ VÀ BÃ MÍA
... dớn + 30% vỏ phê mía ủ (tỷ lệ 7:3) * Giá thể trồng trạng nguyên: + Kỹ thuật trồng rau, hoa, cảnh giá thể từ vỏ phê mía không khác biệt với kỹ thuật sử dụng sản xuất thể áp dụng ... nghiệm 10 giá thể từ vỏ phê mía theo sơ đồ sau: 3.2 Kết nghiên cứu xác định thành phần tỷ lệ giá thể phù hợp trồng rau, hoa, cảnh 3.2.1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thành phần tỷ lệ giá thể đến ... sử dụng từ vỏ phê mía để làm giá thể trồng số loại rau, hoa, cảnh Phối trộn vỏ phê mía theo tỷ lệ khác để nghiên cứu ảnh hưởng giá thể đến sinh trưởng, phát triển suất loại trồng Các...
 • 11
 • 367
 • 0

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích
... the khang sinh an toan vai vat nuoi Mot nhung chat la probiotic 2.3 Cac vi sinh vat probiotic, vai tro va co che tac dong cua probiotic 2.3.1 Cac vi sinh vat probiotic Cac vi sinh vat probiotic ... cua cac vi sinh vat c6 hai duang tieu hoa thong qua viec san sinh cac bacteriocin, axit huu ca, canh tranh duang chat va vi tri bam dinh tren niem mac rugt vv De c6 dugc cac vi sinh vat probiotic, ... nguai da biet Igi dung nhung vi sinh vat c6 ich O > f nhieu ITnh virc de phuc vu dai song dan sinh Hien nay, cong nghe vi sinh vin la mot bon ITnh vuc quan cua cong nghe sinh hoc hien dai (Cong nghe...
 • 36
 • 550
 • 0

Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính dạng vải dùng làm vật liệu lọc độc

Nghiên cứu sản xuất than hoạt tính dạng vải dùng làm vật liệu lọc độc
... ba than hoạt tính dạng vải, sợi Than hoạt tính dạng vải, sợi đợc phát vào đầu năm 70 kỷ XX [4] Hiện nay, than hoạt tính dạng vải sợi có loại hình sau: sợi than hoạt tính; vải than hoạt tính (dạng ... sợi dùng để chế tạo than hoạt tính dạng vải, sợi Về tính chất, cấu trúc than hoạt tính dạng vải, sợi giống nh than hoạt tính dạng bột dạng hạt mà quen biết từ lâu Hệ lỗ xốp than hoạt tính dạng vải, ... lần than hoạt tính dạng hạt đợc sử dụng làm vật liệu lọc khí độc mặt nạ phòng độc [3] Cho đến nay, than hoạt tính phát triển đến hệ thứ Thế hệ thứ than hoạt tính dạng bột, than hoạt tính dạng...
 • 143
 • 460
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn cạp nia đa giá fab2 từ huyết tương ngựa; đánh giá chất lượng chế phẩm trong phòng thí nghiệmnghiên cứu sản xuất sử dụng kháng sinh đã phát triển mạnh do tác dụng hơn hẳn trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn so với các thuốc kháng khuẩn khácnghiên cứu sản xuất keo dán gỗ thay thế keo nhập khẩu phục vụ công nghiệp chế biến lâm sản potxnhung nghien cuu san xuat ung dung chitozan trong nuoc va the gioihiện trạng nghiên cứu sản xuất và sử dụng phân compost trên thế giới và ở việt namnghiên cứu sản xuấtluận văn nghiên cứu sản xuất cánghiên cứu sản xuất giống cuanghiên cứu sản xuất sữa uông lên men từ những chủng probiotic bổ sung chất xơ hòa tan hương camnghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomassnghiên cứu sản xuất ethanol từ rơm rạnghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạnghiên cứu sản xuất bia trái câynghiên cứu sản xuất rượunghiên cứu sản xuất thuốctìm hiểu về hệ thống bôi trơnĐiều kiện và thực trạng phát triển các ngành công nghiệp ở trung quốcgiáo trình tài chính doanh nghiệp full chươngBC KẾT QUẢ ATGTQĐ BAN ĐẠI DIỆN CMHSTuyến nước bọt tụy gantúi mậtquản lý nhân sự và tiền lươngTìm hiểu công nghệ sản xuất PVC và tính toán một số thông số kỹ thuật cho thiết bị phản ứng với năng suất 150 000 tấn nămTuần 7. Cách viết tên người, tên địa lí Việt Namđề thi anh 8 phú ninhứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt trên cây cà phê, hồ tiêu và cây ăn quả tại vùng trọng điểm tỉnh đak lakỨng dụng của vi sinh vật trong xử lý nước thảiBÀI TẬP SACCAROZƠ, TINH BỘT, XENLULOZƠđề kiểm tra hóa 45'''' chương 2 lớp 11 (03 đề)Chương I. §10. Làm tròn sốChương I. §9. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoànTuần 10. Chữ hoa: HTuần 4. Bím tóc đuôi samLuyện tập chung Trang 42Số 0 trong phép cộng