Khóa luận Phát hiện mặt người trong ảnh và ứng dụng

LUẬN VĂN: PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH ỨNG DỤNG doc

LUẬN VĂN: PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG doc
... 20o Hướng phát triển Có nhiều hướng phát triển cho chương trình này, phát triển mặt ứng dụng mặt thuật toán (để cải thiện hiệu phát mặt người) Có thể xây dựng ứng dụng cần đến phát mặt người mà ... dạng mặt người Phát mặt người ảnh phần quan trọng hệ thống nhận dạng mặt người đó, giải tốt việc phát hiên mặt người giúp tiết kiệm thời gian nâng cao độ xác việc nhận dạng khuôn mặt Phát mặt người ... dạng mặt người 33    Chương XÂY DỰNG ỨNG DỤNG Phát mặt người ảnh có nhiều ứng dụng sống, nhiên, khóa luận này, xây dựng chương trình nhỏ để minh họa cho lý thuyết Cụ thể chương trình phát mặt người...
 • 53
 • 433
 • 0

phát hiện mặt người trong ảnh ứng dụng

phát hiện mặt người trong ảnh và ứng dụng
... 20o Hướng phát triển Có nhiều hướng phát triển cho chương trình này, phát triển mặt ứng dụng mặt thuật toán (để cải thiện hiệu phát mặt người) Có thể xây dựng ứng dụng cần đến phát mặt người mà ... dạng mặt người Phát mặt người ảnh phần quan trọng hệ thống nhận dạng mặt người đó, giải tốt việc phát hiên mặt người giúp tiết kiệm thời gian nâng cao độ xác việc nhận dạng khuôn mặt Phát mặt người ... test.avi_2.jpg … 37    HỆ THỐNG PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH 2 .Phát nhanh khuôn mặt Adaboost 1.Xử lý đầu vào 1.1 Capture ảnh Xử lý đầu 3.1. Lưu ảnh vào thư mục thích hợp máy 3.2.Lưu ảnh vào CSDL Hình 18:...
 • 53
 • 523
 • 4

Nghiên cứu một số phương pháp cơ bản về nhận dạng mặt người trong ảnh ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp cơ bản về nhận dạng mặt người trong ảnh và ứng dụng
... tài Về khoa học: Giúp đưa nhìn tổng quan toán nhận dạng mặt người Đánh giá hiệu phương pháp PCA SVM khả ứng dụng chúng Về thực tiễn: Nhận dạng mặt người phương pháp ứng dụng thực tiễn mà phương ... 33 2.3 Phương pháp PCA vừ ứng dụng cho toán nhận dạng mặt người 34 2.3.1 Giới thiệu phương pháp PCA 34 2.3.2 Ví dụ phương pháp PCA 36 2.3.3 PCA cho toán nhận dạng mặt người ... Tôi xin cam đoan đề tài "Nghiên cứu số phương pháp nhận dạng mặt người ảnh ứng dụng" công trình nghiên cứu thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn khoa học Các kết nghiên cứu kết thử nghiệm nêu luận...
 • 61
 • 102
 • 1

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3d

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3d
... HỌC LẠC HỒNG *** TRẦN VĂN MINH PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI TRONG ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƢNG 3D Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã số: 60.48.02.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người hướng dẫn khoa ... người thực tìm hiểu tập trung vào vấn đề nghiên cứu để phát mặt người ảnh dựa vào đặc trưng 3D 1.2.2 Bài toán phát khuôn mặt ảnh Bài toán phát mặt người hệ thống nhận vào ảnh đoạn video, qua xử lý ... đặc trưng 3D mặt người kỹ thuật rút trích đặc trưng 3D, đồng thời áp dụng để phục vụ cho toán phát mặt người ảnh, luận văn trình bày bốn chương với bố cục sau: Chƣơng 1: Tổng quan phát khuôn mặt...
 • 71
 • 273
 • 0

Tìm hiểu đặc trưng lồi 3d bài toán phát hiện mặt người trong ảnh

Tìm hiểu đặc trưng lồi 3d và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh
... cứu: PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH làm để tài nghiên cứu bảo vệ luận văn tốt nghiệp .Về lý thuyết : - Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh toán phát mặt người - Phát khuôn mặt dựa vào đặc trưng lồi Về ... trình tìm hiểu Cấu trúc đồ án gồm chương : Chương 1: Khái quát xử lý ảnh toán phát mặt người Trình bày khái quát xử lý ảnh toán nhận dạng mặt người Chương 2: Phát khuôn mặt dựa vào đặc trưng lồi ... trưng lồi 22 CHƢƠNG 2: PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI DỰA VÀO ĐẶC TRƢNG LỒI 24 2.1 Đặc trƣng lồi 24 2.1.1 Điểm lồi 25 2.1.2 Dò tìm lấy vùng lồi 25 2.1.3 Dò tìm phát...
 • 55
 • 359
 • 0

Tìm hiểu đặc trưng lõm 3d bài toán phát hiện mặt người trong ảnh

Tìm hiểu đặc trưng lõm 3d và bài toán phát hiện mặt người trong ảnh
... 3.1 .Bài toán - Nội dung : Tìm hiểu đặc trưng lõm 3D toán phát mặt người ảnh + Đầu vào : Ảnh có chứa mặt người + Đầu : Ảnh vào có thêm khoanh vùng mặt phát 3.2.Phân tích thiết kế Bài toán :Tìm hiểu ... mạo .19 1.3 Pháp phát mặt người dựa đặc trưng lõm 20 CHƢƠNG : TÌM HIỂU VỀ CÁC ĐẶC TRƢNG KHUÔN MẶT 21 2.1 Đặc trưng lõm 21 2.2.Rút trích đặc trưng lõm .21 Nguyễn ... trưng lõm 3D để nhận dạng khuôn mặt xác định ứng dụng đặc trưng toán phát mặt người Từ ta xây dựng hệ thống nhận diện người Chương trình phát mặt người ảnh nhân dạng khuôn mặt chi tiết khuôn mặt...
 • 46
 • 318
 • 0

phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3d

phát hiện mặt người trong ảnh dựa vào đặc trưng 3d
... việc phát khuôn mặt xảy nhầm lẫn vùng khuôn mặt www.themegallery.com 24 25 25 Hướng phát triển - Bài toán phát mặt người dựa vào đặc trưng 3D bước để tiến đến toán nhận dạng khuôn mặt dựa vào đặc ... nhận dạng khuôn mặt dựa vào đặc trưng 3D - Bài toán phát mặt người ảnh dựa vào đặc trưng 3D mở rộng phát nhận dạng khuôn mặt video - Hướng đến công cụ tìm kiếm khuôn mặt tương lai www.themegallery.com ... www.themegallery.com Đặc trưng 3D - Các đặc trưng 3D thật điểm xương rãnh khuôn mặt - Đối với khuôn mặt đặc trưng gọi 3D là: + Điểm 3D xương là: phần mũi, hai gò má, cằm trán + Điểm 3D rãnh là: phần...
 • 31
 • 182
 • 0

Phát hiện mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận thành phần

Phát hiện mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận thành phần
... toán khó khăn gặp phải giải toán Chƣơng Phát mặt ngƣời ảnh theo hƣớng tiếp cận thành phần: Giới thiệu số kĩ thuật phát mặt ngƣời ảnh theo hƣớng tiếp cận thành phần Chƣơng Chƣơng trình thử nghiệm: ... thành phần khuôn mặt 11 1.2.2.3 Sự biểu cảm khuôn mặt 12 1.2.2.4 Sự che khuất: 12 1.2.2.5 Điều kiện ảnh 13 CHƢƠNG PHÁT HIỆN MẶT NGƢỜI TRONG ẢNH THEO HƢỚNG TIẾP CẬN ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÀO VŨ CHIẾN PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THÀNH PHẦN Ngành Chuyên ngành : Công nghệ thông tin : Hệ thống thông tin Mã...
 • 67
 • 165
 • 0

Phát hiện mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận thành phần

Phát hiện mặt người trong ảnh theo hướng tiếp cận thành phần
... lý ảnh toán phát mặt người ảnh, xác định toán khó khăn gặp phải giải toán Chương Phát mặt người ảnh theo hướng tiếp cận thành phần: Giới thiệu số kĩ thuật phát mặt người ảnh theo hướng tiếp cận ... cận thành phần Chương Chương trình thử nghiệm: Xác định yêu cầu toán, phân tích thiết kế giới thiệu chức chính, cài đặt thử nghiệm chương trình phát mặt người ảnh theo hướng tiếp cận thành phần ... thông tin trắc sinh học: Mặt người, vân tay, thay xác nhận mật khẩu, khoá, Đề tài tổ chức thành ba chương với nội dung: Chương Khái quát xử lý ảnh phát phát mặt người ảnh: Giới thiệu tổng quan...
 • 4
 • 85
 • 1

PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG 3D

PHÁT HIỆN MẶT NGƯỜI TRONG ẢNH DỰA VÀO ĐẶC TRƯNG 3D
... người thực tìm hiểu tập trung vào vấn đề nghiên cứu để phát mặt người ảnh dựa vào đặc trưng 3D 1.2.2 Bài toán phát khuôn mặt ảnh Bài toán phát mặt người hệ thống nhận vào ảnh đoạn video, qua xử lý ... rút trích đặc trưng 3D đó, cách áp dụng vào toán phát khuôn mặt ảnh Chƣơng 3: Thử nghiệm kết quả: Xây dựng thử nghiệm chương trình phát mặt người ảnh theo tiếp cận dựa đặc trưng 3D Nêu lên phân ... nói Do mà phát khuôn mặt lĩnh vực nghiên cứu hấp dẫn nhiều người quan tâm Mục tiêu đề tài Nghiên cứu đặc trưng 3D mặt người kỹ thuật rút trích đặc trưng 3D phục vụ cho toán phát mặt người Trên...
 • 71
 • 144
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO ỨNG DỤNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ : NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO VÀ ỨNG DỤNG
... việc nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý video vô thiết thực Được hướng dẫn PGS.TS Đỗ Năng Toàn tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số phương pháp phát đối tượng chuyển động video ứng dụng ... phạm vi luận văn bao gồm: - Nghiên cứu tổng quan video phát đối tượng chuyển động - Nghiên cứu đề xuất số hướng khắc phục nhược điểm việc phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng chuyển động tạo ... Cài đặt số phương pháp phát hiện, đánh dấu đối tượng chuyển động dựa theo phương pháp nêu 2 Chương - TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ VIDEO VÀ PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 1.1 Tổng quan xử lý Video 1.1.1...
 • 24
 • 761
 • 2

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện chuyển động trong video ứng dụng

Nghiên cứu một số phương pháp phát hiện chuyển động trong video và ứng dụng
... theo cần thiết ứng dụng sử dụng theo phương pháp sử dụng giải pháp 16 Chương - PHÁT HIỆN, ĐÁNH DẤU VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO 2.1 Phát đối tượng Tổng quan phát hiện, phân loại ... Cài đặt số phương pháp phát hiện, đánh dấu đối tượng chuyển động dựa theo phương pháp nêu 3 Chương - TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ VIDEO VÀ PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 1.1 Tổng quan xử lý Video 1.1.1 ... tài Nghiên cứu số phương pháp phát đối tượng chuyển động video ứng dụng Trong khuôn khổ luận văn này, mục tiêu tìm hiểu bước phát hiện, đánh dấu, phân loại đối tượng chuyển động video so sánh...
 • 69
 • 439
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO ỨNG DỤNG

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN CHUYỂN ĐỘNG TRONG VIDEO VÀ ỨNG DỤNG
... việc nghiên cứu đưa phương pháp để xử lý video vô thiết thực Được hướng dẫn PGS.TS Đỗ Năng Toàn tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu số phương pháp phát đối tượng chuyển động video ứng dụng ... Cài đặt số phương pháp phát hiện, đánh dấu đối tượng chuyển động dựa theo phương pháp nêu 2 Chương - TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ VIDEO VÀ PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG 1.1 Tổng quan xử lý Video 1.1.1 ... Chuẩn Video H.263 Chuẩn Video MPEG-4 Chuẩn Video H.263 Chuẩn Video MPEG-7 Chuẩn Video H.264 1.2 Một số vấn đề xử lý Video 1.2.1 Phát đối tượng chuyển động Video Các ứng dụng dựa xử lý video có...
 • 24
 • 254
 • 0

LUẬN VĂN GIẤU TIN TRONG ẢNH ỨNG DỤNG TRONG AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN

LUẬN VĂN GIẤU TIN TRONG ẢNH VÀ ỨNG DỤNG TRONG AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN
... đảm bảo độ an toàn thông tin Bảng sau liệt kê khác giấu thông tin ảnh đen trắng ảnh mầu 19 Sự khác giấu thông tin ảnh đen trắng ảnh màu Giấu thông tin ảnh đen trắng Giấu thông tin ảnh màu ảnh ... triển nhanh Một kỹ thuật giấu tin ảnh đánh giá dựa số đặc điểm sau: - Tính vô hình thông tin giấu ảnh - Số lượng thông tin giấu - Tính an toàn bảo mật thông tin - Chất lượng ảnh sau giấu thông tin ... NGHỆ Nguyễn Thanh Cường GIẤU TIN TRONG ẢNH ỨNG DỤNG TRONG AN TOÀN BẢO MẬT THÔNG TIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ thông tin Cán hướng dẫn : TS Hồ Văn Canh HÀ NỘI...
 • 60
 • 538
 • 2

Phát hiện đối tượng trong ảnh, video sử dụng công cụ học máy HaarTraining

Phát hiện đối tượng trong ảnh, video sử dụng công cụ học máy HaarTraining
... bị: Các mẫu dương (Positive) chứa đối tượng cần nhận dạng file mô tả ảnh Positive (đánh dấu tọa độ đối tượng ảnh gốc) Các mẫu âm (Negative) không chứa đối tượng cần nhận dạng, nhà cửa, cối, ... lý ảnh, với 500 thuật toán dành cho việc xử lý thị giác máy thời gian thực (real time computer vision) Hỗ trợ ngôn ngữ C++ Python Thư viện OpenCV cung cấp phương pháp đào tạo, phát đối tượng ... phân loại mạnh (strong classifier) Trong đó, weak classifier phân loại đơn giản cần có độ xác 50% Cơ cở lý thuyết • Haar Feature loại đặc trưng thường dùng cho toán nhận dạng ảnh, xây dựng từ...
 • 15
 • 661
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tìm hiểu đặc trưng lồi 3d và bài toán phát hiện mặt người trong ảnhkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngtìm hiểu một số kỹ thuật phát hiện góc nghiêng văn bản và ứng dụngkhóa luận mô hình quản lý dự trữ và ứng dụng cho bài toán cụ thểphần hai vận dụng lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học vào bài toán ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo vào phát hiện khuôn mặt người trong ảnh sốphần hai bài toán ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo vào phát hiện khuôn mặt người trong ảnh số 23bài toán ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo vào phát hiện khuôn mặt người trong ảnh số 24bài toán ứng dụng mạng nơ ron nhân tạo vào phát hiện khuôn mặt người trong ảnh sốgiới thiệu ứng dụng màu sắc trong phát hiện mặt ngườixây dựng ứng dụng phát hiện mặt người dựa trên màu daphát hiện mặt ngườitổng quan về phát hiện chất liệu trong ảnhbài toán phát hiện chất liệu trong ảnhtiểu luận hóa đại cương về vai trò và ứng dụng trong y học của kim loại nhóm 2bcơ chế chính sách ưu đãi đầu tư phát triển nông nghiệp nghiên cứu và ứng dụng kh amp cn và cnc trong nông nghiệp tỉnh vĩnh longgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anphương pháp làm bánh flan tại nhàbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhbài tập tuần logic và cách học tốt logicGiáo án công nghệ 6gián án xác suất thống kêTai liệu hay hayBộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 2 có đáp ánli thuyet va bai tap tuong tac genLien ket gen va hoan vi genQuy luat phan li doc lapQuang hợp ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBài 2: THỰC HIỆN PHÁP LUẬTBài 4: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂNTRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘIBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO