học vần bài 66 uôm ươm

lop 1 hoc van bai 66-.ppt

lop 1 hoc van bai 66-.ppt
... Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm * Luyện viết Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm Ong, bướm, chim, cá cảnh Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài ... Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm buồm ươm bướm cánh buồm đàn bướm ao chuôm nhuộm vải vườn ươm cháy đượm Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm...
 • 7
 • 237
 • 3

Tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 66: uôm - ươm doc

Tài liệu Giáo án Học vần lớp 1 - Bài 66: uôm - ươm doc
... diện vần: Vần uôm tạo bởi: u,ô cài: uôm Giống: kết thúc m m Khác : uôm bát đầu GV đọc mẫu uô Hỏi: So sánh uôm iêm? Đánh vần ,đọc trơn ( c nh- đth) -Phát âm vần: - ọc tiếng khoá từ khoá : buồm, cánh ... em vần mới :uôm, ươm – Ghi bảng 2.Hoạt động :Dạy vần (15 phút) Phát âm ( em - đồng +Mục tiêu: Nhận biết được: uôm, ươm, cánh buồm,… thanh) +Cách tiến hành : Phân tích ghép bìa a.Dạy vần: uôm -Nhận ... cài: buồm buồm Đánh vần đọc trơn tiếng ,từ - ọc lại sơ đồ: uôm ( cá nhân - đồng thanh) buồm Đọc xuôi – ngược cánh buồm ( cá nhân - đồng thanh) b.Dạy vần ươm: ( Qui trình tương tự) ươm Đọc xuôi –...
 • 6
 • 2,789
 • 13

Hoc van bai uôm - ươm

Hoc van bai uôm - ươm
... uôm uông ươm ương bướm buồm đàn bướm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải muỗm luộm thuộm hạt cườm vườn ươm cháy đượm Hồ Gươm lượm lúa uôm buồm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải muỗm luộm thuộm ươm bướm ... uôm buồm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải muỗm luộm thuộm ươm bướm đàn bướm hạt cườm vườn ươm cháy đượm Hồ Gươm lượm lúa ...
 • 10
 • 98
 • 0

bai 66: uom-uom

bai 66: uom-uom
... năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm Ong bướm chim cá cảnh Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm SGK Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm Thứ tư ngày ... nhuộm vải cháy đượm Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm uôm buồm cánh buồm ươm ươm bướm đàn bướm ao chuôm vườn ươm ... tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời, bướm bay lư ợn đàn Thứ tư ngày tháng 12 năm 2010 Tiếng Việt : Bài 66: uôm ươm Ong, bướm, chim, cá...
 • 23
 • 258
 • 3

Bai 66: UOM - UOM

Bai 66: UOM - UOM
... Hc vn: Bi 66 : uụm - m uôm buồm cánh bum im Th sỏu, ngy 28 thỏng 12 nm 2007 Hc vn: Bi 66 : uụm - m ươm uôm bướm n bm Th sỏu, ngy 28 thỏng 12 nm 2007 H c v n: Bi 66 : uụm - m uôm buồm cỏnh bum ... vườn ươm nhum vi chỏy m Chim Ong bm cỏ cnh Th sỏu, ngy 28 thỏng 12 nm 2007 H c v n: Bi 66 : uụm - m uụm m bu m cỏnh bum b m n bm ao chuụm nhum vi m chỏy m Nhng bụng ci n r nhum vng c cỏnh ng Trờn...
 • 18
 • 211
 • 0

bai 66 uom uom

bai 66 uom uom
... ngy thỏng 12 nm 2010 Học vần uôm Bài 66: uôm - ươm ươm buồm bướm cánh buồm đàn bướm uô ươ m cánh buồm đàn bướm uôm ươm Th t, ngy thỏng 12 nm 2010 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm buồm ươm bướm cánh ... thỏng 12 nm 2010 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm buồm ươm bướm cánh buồm đàn bướm ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm vườn ươm Th t, ngy thỏng 12 nm 2010 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm buồm ươm ... 12 nm 2010 Học vần Bài 66: uôm - ươm Những cải nở rộ nhuộm vàng cánh đồng Trên trời bướm bay lư ợn đàn Ong, bướm, chim, cá cảnh Th t, ngy thỏng 12 nm 2010 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm ươm buồm...
 • 12
 • 212
 • 0

Bai 66: uôm - ươm

Bai 66: uôm - ươm
... Học vần Bài 66: uôm - ươm ươm b ươm (iêm) uôm ` buôm cánh buồm iê uô uô ươ đàn bướm m m iêm uôm uôm ươm Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm uôm - ươm ươm bướm đàn ... đàn bướm ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm uôm - ươm ươm bướm đàn bướm ao chuôm uôm vườn ươm nhuộm vải uôm ươm cháy đượm ... vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải uôm - ươm ươm bướm đàn bướm vườn ươm cháy đượm uôm cánh buồm ươm đàn bướm Tiết Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh...
 • 22
 • 275
 • 0

Bai 66 uom - uom

Bai 66 uom - uom
... 2010 Ting vit Bài 66: uôm b uồm cánh buồm uôm - ươm ươ m ươm bướm đàn bướm So sánh vần: uô ươ uôm - ươm m Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Tiếng việt Bài 66: uôm buồm cánh buồm uôm - ươm ươm bướm ... Bài 66: uôm buồm cánh buồm ao chuôm uôm uôm nhuộm vải uôm - ươm ươm bướm đàn bướm vườn ươm cháy đượm ươm Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Tiếng việt Bài 66: uôm - ươm Tập viết bảng con: uôm - cánh ... 66: uôm - ươm Tập viết bảng con: uôm - cánh buồm; ươm - đàn bướm Thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2010 Tiếng việt Bài 66: uôm buồm cánh buồm uôm - ươm ươm bướm đàn bướm ao chuôm vườn ươm nhuộm vải cháy...
 • 13
 • 213
 • 0

Bài 66: uôm ươm

Bài 66: uôm ươm
... vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ... năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm uô m ` buô m cánh buồm ự bơm đàn bớm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm uô m ` ... ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm Thứ t ngày 16 tháng 12 năm 2008 Học vần: Bài 66: uôm - ơm ...
 • 33
 • 290
 • 0

bai 66: uôm ươm (2 tiết)

bai 66: uôm ươm (2 tiết)
... Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm uôm - ơm ơm bớm đàn bớm ao chuôm uôm vờn ơm ơm nhuộm vải uôm cháy đơm ợm Thứ t ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải uôm ... vần uôm - ơm Bài 66: ơm b ơm (iêm) uôm ` buôm cánh buồm iê uô uô đàn bớm m m iêm uôm uôm ơm Thứ t ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm uôm - ơm ơm bớm đàn bớm ao chuôm ... vờn ơm cháy đợm uôm cánh buồm ơm đàn bớm Tiết Thứ t ngày 15 tháng 12 năm 2010 Học vần Bài 66: uôm ` buôm cánh buồm ao chuôm nhuộm vải uôm - ơm ơm bớm đàn bớm vờn ơm cháy đợm uôm vàng Những cải...
 • 22
 • 219
 • 0

Bai 66 uom uom Tiet 1

Bai 66 uom uom Tiet 1
... bớm Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm - ơm uôm buồm cánh buồm ơm bớm đàn bớm ao chuôm vờn ơm nhuộm vải cháy đợm Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm buồm cánh ... ơm nhuộm uôm vải cháy đơm ợm Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm - ơm Tập viết bảng con: Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm - ơm uôm buồm cánh buồm ơm bớm đàn ... Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm b uồm cánh buồm uôm - ơm ơm m bớm đàn bớm So sánh vần: uô uôm - ơm m Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2 010 Học vần Bài 66: uôm buồm cánh buồm...
 • 12
 • 201
 • 0

Bài 66: uôm ươm

Bài 66: uôm ươm
... Học vần Bài 66 : uôm - ươm uôm buồm cánh buồm Thứ ngày tháng 12 năm 2009 Học vần Bài 66: uôm -ươm uôm buồm cánh buồm ươm bướm đàn bướm Thứ ngày tháng 11 năm 2009 Học vần Bài 66 : uôm - ươm uôm buồm ... 11 năm 2009 Học vần Bài 66 : uôm - ươm uôm buồm cánh buồm ao chuôm ươm bướm đàn bướm vườn ươm nhuộm vải cháy đượm lượm ,tươm ,hươm ,cườm Luộm,thuộm, ...
 • 12
 • 194
 • 0

hoc van.bai 95. oanh - oach

hoc van.bai 95. oanh - oach
... Khởi động : Hát: Lý xanh Viết bảng §äc b¶ng xoay oanh doanh ...
 • 4
 • 415
 • 1

hoc van.bai 95. oanh - oach

hoc van.bai 95. oanh - oach
... xoay oanh doanh oanh doanh doanh tr¹i oach hoach oach hoach thu hoach oanh oach So sánh hai vần: oanh oach oanh oach doanh hoach doanh tr¹i thu hoach Thư giãn: Trò chơi: Làm theo hiệu lệnh oanh ... khoanh tay kÕ ho¹ch oach oanh míi toanh oach oach lo¹ch xo¹ch Chọn tiếng có vần vừa học : oanh - oach oanh oach A B doanh tr¹i kÕ ho¹ch doanh tr¹i kÕ ho¹ch thu ho¹ch thu ho¹ch míi toanh míi toanh ... kÕ ho¹ch doanh tr¹i kÕ ho¹ch thu ho¹ch thu ho¹ch míi toanh míi toanh c©y chanh oanh oach lo¹ch xo¹ch khoanh tay khoanh tay S¹ch sÏ HĐ4 Nhận xét – Dặn dò : Chúc thầy soạn :vàncán Phước Hậu khỏe!...
 • 17
 • 481
 • 1

Học vần bài iêu-yêu

Học vần bài iêu-yêu
... tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết Bé tự giới thiệu 2) Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết ) Tìm tiếng, từ có vần iêu, yêu? ã n ó i r ất Các ... iêu, yêu? ã n ó i r ất Các em đ m ặng e tố t, t àng pháo tr ta y! Bài học đến kết thúc, xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo em học sinh Chúc thầy cô em mạnh khoẻ - hạnh phúc! ... 29 tháng 10 năm 2008 Bài 41 Tiếng Việt : iêu - yêu (tiết 2) iêu yêu diều diều sáo yêu yêu quý buổi chiều yêu cầu hiểu già yếu Thứ tư ngày 29 tháng 10 năm 2008 Tiếng Việt Bài 41 : iêu - yêu (tiết...
 • 8
 • 1,322
 • 9

Xem thêm