tính sáng tạo trong tư tưởng hồ chí minh

Làm rõ những sáng tạo trong tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giai cấp. Đảng và nhà nước ta đã giải quyết vấn đề này trong giai đoạn hiện nay như thế nào

Làm rõ những sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giai cấp. Đảng và nhà nước ta đã giải quyết vấn đề này trong giai đoạn hiện nay như thế nào
... nin vấn đề dân tộc giai cấp Sự kế thừa phát triển tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin vấn đề dân tộc giai cấp Hồ Chí Minh Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lenin tưởng HCM Đảng nhà nước ta giai đoạn ... dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-lenin tưởng HCM Đảng nhà nước ta giai đoạn Trong công đổi mới, Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm kim nam đạo hoạt động toàn Đảng, toàn dân ... nin vấn đề dân tộc giai cấp Hồ Chí Minh tưởng biện chứng Hồ Chí Minh mối quan hệ vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp nhân tố đảm bảo thành công cách mạng Việt Nam, đóng góp xuất sắc Người vào...
 • 19
 • 334
 • 0

Tính nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh

Tính nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... Người chân tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao Người hội tụ tưởng tiến toàn nhân loại, có hệ tưởng nhân văn Phục hưng, Khai sáng Đặc biệt, tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thật trở ... thương yêu cho người Có thể khái quát, tưởng nhân văn Hồ Chí Minh triết lý nhân văn Hồ Chí Minh Trong thực tế, Hồ CHí Minh không trình bày tưởng nhân văn học thuyết với hệ thống khái niệm, ... thống cao đẹp dân tộc từ nghìn xưa để lại I ĐÔINÉTVỀTƯTƯỞNGNHÂNVĂNCỦAHỒCH MINH tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lúc đầu thể yêu cầu nhân bao quát Đó tưởng đòi lại cho người mà vốn có, trước hết quyền...
 • 18
 • 1,304
 • 0

TÍNH KHOA HỌC CÁCH MẠNG VÀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÍNH KHOA HỌC CÁCH MẠNG VÀ TÍNH NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... chủ yếu nhất, tưởng Hồ Chí Minh, phận hữu - phận sở, tảng tưởng Hồ Chí Minh Không thể đặt tưởng Hồ Chí Minh hệ tưởng Mác- Lênin, hay nói cách khác, tách tưởng Hồ Chí Minh khỏi tảng ... hạnh phúc" tưởng nhân văn Hồ Chí Minh nâng lên tầm cao Người hội tụ tưởng tiến toàn nhân loại, có hệ tưởng nhân văn Phục Hưng, Khai Sáng Đặc biệt, tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thật trở ... đề xuất ý ng trồng bảo vệ môi trường sống Trong tưởng nhân văn Hồ Chí Minh đặt vấn đề cần giáo dục đạo đức sinh thái cho nhân dân Có thể nói, bao dung tưởng nhân văn Hồ Chí Minh gắn chặt...
 • 24
 • 1,300
 • 17

ÔN THI VỀ SÁNG TẠO CỦA TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ÔN THI VỀ SÁNG TẠO CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... b )sáng tạo Tt đảng cs Vn cầm quyền -trở thành đảng cầm quyền mục tiêu, lý ng đảng không thay đổi: (nói khái quát.) Theo đảng ta lợi ích khác lợi ích Tổ quốc, nd Đó mục đích, lý ng cao không ... dân, chủ trương phát huy nỗ lực dân tộc, tránh tưởng bị động, trông chờ vào giúp đỡ bên Đây phát triển sáng tạo bác điều nhạy cảm mặt trị bác, độc lập lớn lúc 3) Ý nghĩa tt cách mạng giải ... hội 11): Mục tiêu lý ng đảng ta nay: Mục đích đảng ta xây dựng nước việt Nam độc lập dân chủ, giàu mạnh xã hội công văn minh … thực thành công cn xh cuối là… - Mục tiêu lý ng Đảng ta nay:...
 • 15
 • 294
 • 0

tính khoa học tính cách mạng tính nhân văn trong tưởng hồ chí minh

tính khoa học tính cách mạng tính nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh
... tiêu tổng quát Hồ chí Minh chủ nghĩa xã hội Và tính nhân văn cao tưởng Hồ Chí Minh Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh lớn lên lòng dân tộc giàu truyền thống nhân tưởng nhân văn Hồ Chí Minh lúc đầu ... tụ tưởng tiến toàn nhân loại, có hệ tưởng nhân văn Phục hưng, Khai sáng Đặc biệt, tưởng nhân văn Hồ Chí Minh thật trở thành lý luận khoa học, học thuyết vững Người thấm nhuần tưởng ... quát mặt thể tính khoa học tưởng Hồ Chí Minh Sau ta sâu vào tìm hiểu khí cạnh vấn đề Ở câu ta chứng minh quan hệ biện chứng tính dân tộc tính giai cấp tưởng Hồ Chí Minh Tại cách mạng giải...
 • 17
 • 795
 • 0

Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tưởng Hồ Chí Minh.doc

Tìm hiểu tính sáng tạo về vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
... sau cần biết giữ gìn phát huy III.Vận dụng sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi Với tưởng Hồ Chí Minh sáng tạo vấn đề dân tộc tìm hiểu, chúng ta cần có vận dụng hợp lí nhằm ... phúc Cũng mà vần đề dân tộc giải vấn đề dân tộc cách mạng Việt Nam Người quan tâm, nung nấu suốt đời Sau tìm hiểu tính sáng tạo tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, chúng ta hiểu rõ ý nghĩa phần ... Angghen, Lênin vấn đề dân tộc Dân tộc vấn đề rộng lớn, bao gồm quan hệ trị, kinh tế, lãnh thổ, pháp lý, tưởng, văn hóa dân tộc, nhóm dân tộc tộc Theo quan điểm Chủ nghĩa Mác Lê Nin, dân tộc sản phẩm...
 • 15
 • 7,313
 • 14

Tiểu luận tưởng hồ chí minh cách tiếp cận sáng tạo, độc đáo về bản chất của chủ nghĩa xã hội cũng như các định hướng và động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là điểm nổi bật trong tưởng hồ chí minh

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh  cách tiếp cận sáng tạo, độc đáo về bản chất của chủ nghĩa xã hội cũng như các định hướng và động lực của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội là điểm nổi bật trong tư tưởng hồ chí minh
... công xây dựng chủ nghĩa hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa dẫn thiết thực quý báu Theo Người, động lực quan trọng định xây dựng chủ nghĩa hội nhân tố người Do đó, muốn xây dựng chủ nghĩa hội, ... nghĩa" Bởi vậy, đạo đức cách người cách mạng giữ vị trí quan trọng hàng đầu, định thành bại công xây dựng chủ nghĩa hội Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chủ nghĩa hội cách sâu sắc khoa học, lại ... trọng bậc chủ nghĩa hội Điều cần lưu ý là, trọng nhân tố đạo đức phát triển chủ nghĩa hội coi đạo đức hội chủ nghĩa thuộc chất ưu việt chủ nghĩa hội, song Chủ tịch Hồ Chí Minh không...
 • 6
 • 996
 • 0

Tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh

Tính khoa học cách mạng và Nhân văn trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... khoa học soi đường mà cụ thể lý luận Mác-Lênin tưởng Hồ Chí Minh, chiến đấu với tinh thần đoàn kết chặt chẽ lòng…sẽ đánh bại kẻ thù xâm lược[8] Thứ hai: Tính nhân văn tưởng Hồ Chí Minh Hồ ... giáo,về lí ng nhân văn thời cách mạng lên,chống phong kiến,giải phóng xã hội…Từ đến với chủ nghĩa Mác-Lênin,thấm nhuần tưởng nhân đạo thực chủ nghĩa Mác ,tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh có chuyển ... nhân văn hóa giới ,tính giản dị ,nhân đạo,yêu thương người…đã làm nên vị Chủ tịch nước có không hai giới Để làm rõ tất điều em xin vào:” Phân tích tính khoa học cách mạng Nhân văn tưởng Hồ Chí...
 • 11
 • 9,138
 • 54

phân tích tính khoa học cách mạng trong tưởng hồ chí minh

phân tích tính khoa học cách mạng trong tư tưởng hồ chí minh
... luận khoa học soi đường mà cụ thể lý luận MácLênin tưởng Hồ Chí Minh, chiến đấu với tinh thần đoàn kết chặt chẽ lòng…sẽ đánh bại kẻ thù xâm lược II) Phân tích tính nhân văn tưởng Hồ Chí Minh ... cách mạng Việt Nam, Hồ Chí Minh rõ: có đảng cách mạng chân giai cấp công nhân, biết vận dụng tưởng Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thắng lợi cách mạng ... giai cấp công nhân nhân dân lao động giới tảng tưởng kim nam cho hành động Đảng cách mạng Việt Nam 1.2 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh khâm phục tinh thần cứu nước vị tiền bối...
 • 12
 • 787
 • 1

Tiểu luận "Tính khoa học, cách mạng và nhân văn trong tưởng Hồ Chí Minh" ppsx

Tiểu luận
... hội Tính khoa học, cách mạng nhân văn tưởng Hồ Chí Minh Bản chất tưởng trị tưởng Hồ Chí Minh nói chung thống hữu khoa học – cách mạng vàn nhân văn a.Tính khoa học Là khoa học tưởng ... thực, tưởng kế thừa, phát triển giá trị tưởng trước tưởng Hồ Chí Minh không nằm quy luật Có thể nói rằng, phản ánh thực tiễn cách mạng Việt Nam giới năm cuối kỉ XIX kỉ XX, tưởng Hồ Chí ... triết học giá trị văn hóa nhân loại chủ nghĩa Mác – Lênin thời đại Nói cách khác, tưởng Hồ Chí Minh có nguồn gốc lý luận khoa học nguồn gốc thực tiễn cách mạng tưởng Hồ Chí Minh hình thành...
 • 11
 • 499
 • 6

Chiến lược trồng người trong công tác giáo dục đào tạo theo tưởng Hồ Chí Minh

Chiến lược trồng người trong công tác giáo dục đào tạo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
... sản tưởng Hồ Chí Minh giáo dục giáo dục đào tạo Nhiều viết, công trình nghiên cứu tưởng giáo dục Hồ Chí Minh đời Tiêu biểu có: Bác Hồ với giáo dục - tuyển tập báo cáo khoa học, thực tiễn giáo ... cứu tưởng giáo dục Hồ Chí Minh Trước hết, công trình sưu tập có tính chuyên đề, nói, viết Hồ Chí Minh giáo dục, như: Hồ Chí Minh - Bàn giáo dục, Nxb thật, Hà Nội, 1975; Hồ Chí Minh - Giáo dục ... mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh 1.2 TƯỞNG HỔ CHÍ MINH VỂ CHIÊN Lược "TRỔNG NGƯỜI" 1.2.1 tưởng Hồ Chí Minh văn hóa "giáo dục" Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu nghiệp giáo dục từ thầy giáo Nguyễn...
 • 31
 • 1,167
 • 2

VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ KHOAN DUNG TRONG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC GIÁO DỤC TINH THẦN KHOAN DUNG NHẰM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT QUA GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ KHOAN DUNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC GIÁO DỤC TINH THẦN KHOAN DUNG NHẰM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT QUA GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
... thống quan niệm khoan dung tưởng Hồ Chí Minh Từ vận dụng quan niệm Người vào việc giáo dục tinh thần khoan dung nhằm nâng cao đạo đức cho học sinh phổ thông qua giảng dạy môn Giáo Dục Công Dân ... 2: VẬN DỤNG QUAN NIỆM VỀ KHOAN DUNG TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO VIỆC GIÁO DỤC TINH THẦN KHOAN DUNG NHẰM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUA GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN ... khái niệm khoan dung Hồ Chí Minh với quan niệm khoan dung tưởng Người biểu khoan dung cao mẫu mực khoan dung 1.2.2 Nội dung quan niệm khoan dung tưởng Hồ Chí Minh Trong tưởng Hồ Chí Minh, ...
 • 89
 • 59
 • 0

Lý luận và thực tiễn trong tưởng hồ chí minh soi sáng vai trò

Lý luận và thực tiễn trong tư tưởng hồ chí minh soi sáng vai trò
... Quán triệt tưởng Hồ Chí Minh vai trò luận, năm qua, công tác tưởng, luận Đảng ta trọng Chúng ta coi đổi luận khâu đột phá, điều kiện tiền đề cho đổi hoạt động thực tiễn Đại hội ... Mátxcơva, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,1995, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,1995, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia,1995, t.6, Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính ... mà luận mắt sáng, mắt mờ" (10) Bởi vậy, Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải sức học tập luận, nâng cao trình độ luận chuyên môn, nghiệp vụ Bệnh giáo điều khuynh hướng tưởng...
 • 5
 • 859
 • 0

Giá trị nhân văn trong tưởng hồ chí minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo ở tỉnh thái bình hiện nay

Giá trị nhân văn trong tư tưởng hồ chí minh về đoàn kết tôn giáo và sự vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo ở tỉnh thái bình hiện nay
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - NGÔ MINH THUẬN GIÁ TRỊ NHÂN VĂN TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO XÂY DỰNG KHỐI ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO TỈNH THÁI BÌNH HIỆN NAY Chuyên ... đoan công trình nghiên cứu khoa học: Giá trị nhân văn tưởng Hồ Chí Minh đoàn kết tôn giáo vận dụng vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo tỉnh Thái Bình nay, hướng dẫn PGS, TS Trần Đình Thảo ... tốt giá trị nhân văn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào xây dựng khối đoàn kết tôn giáo tỉnh Thái Bình năm đổi Đối ng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối ng luận án Giá trị nhân văn tƣ tƣởng Hồ Chí Minh đoàn...
 • 25
 • 71
 • 0

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trong tưởng Hồ Chí Minh

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh
... loại” Vì vậy, cần “xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó, củng cố dân tộc học phương Đông”(11) Rất mà Hồ Chí Minh, bàn chủ nghĩa hội, mục tiêu chủ nghĩa hội, Người bàn đến không nhấn mạnh ... thường nói, chủ nghĩa hội nghĩa tất người dân tộc ngày ấm no, cháu ngày sung sướng”(12) Mục đích chủ nghĩa hội không ngừng nâng cao mức sống nhân dân”(13) Chủ nghĩa hội nhằm mục đích ... thời kỳ độ tiến dần lên chủ nghĩa hội ; “chúng ta giai đoạn độ lên chủ nghĩa hội Cuộc cách mạng hội chủ nghĩa biến đổi khó khăn sâu sắc Chúng ta phải xây dựng hội hoàn toàn xưa chưa...
 • 3
 • 921
 • 8

Xem thêm