giáo án hiện hành đềcamét, héctômét toán lớp 3 tuần 10

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 10

Giáo án môn toán lớp 3 - tuần 10
... ( 13 ) Mục tiêu : - Làm quen với toán giải hai phép tính Cách tiến hành : Bài toán : - Gọi HS đọc đề - Hàng có kèn ? - Hàng có nhiều hàng có kèn ? - GV vẽ sơ đồ minh họa lên bảng - Hàng có kèn - ... NGUYÊN NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI Ngày 10 tháng 11 năm 2006 Tuần : 10 BÀI TOÁN GIẢI BẰNG HAI PHÉP TÍNH Tiết : 50 I Mục tiêu Giúp HS : - Làm quen với toán giải hai phép tính - Bước đầu biết giải trình bày ... bạn với - Có thể so sánh ? - Đổi tất số đo đơn vò cm so sánh - Hoặc so sánh số đo chiều cao bạn gồm 1mét số cm cần so sánh số đo cm với - Y/c HS thực so sánh theo cách - So sánh trả lời : + Bạn...
 • 10
 • 2,682
 • 22

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 ppt

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 ppt
... dài cm Chiều rộng cm 10 cm cm 32 cm 8cm Diện tích hình x = 15 ( cm2) 10 x = 40 (cm2) 32 x = 256 (cm2 ) chữ nhật Chu vi hình (5 + 3) x = 16 (cm) (10 + 4) x = 28 (cm) (32 + 8) x = 80 (cm) chữ nhật ... Thứ ngày 16 tháng năm 2009 EM HÃY QUAN SÁT HÌNH CHỮ NHẬT SAU B A D C Hình chữ nhật ABCD Tính diện tích hình chữ ... (cm) (32 + 8) x = 80 (cm) chữ nhật Bài 2/ Tính diện tích hình chữ nhật theo hình vẽ? cm 14 cm Bài 3/ Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài cm, chiều rộng cm ? ...
 • 10
 • 613
 • 6

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 diện tích một hình doc

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 diện tích một hình doc
... - Diện tích hình tam giác bé diện tích hình tứ giác - - Diện tích hình tứ giác lớn diện tích hình tam giác Diện tích hình A bng diện tích hình B A B Diện tích hình C tổng diện tích hình D diện ... 1m 1m 1m 18 cm2 27 cm cm2 cm cm Chu vi 24Chu vi 12 cm cm Chu vi: 18 cm cm cm Diện tích 18 cm2 Diện tích cm2 Diện tích 27 cm2 Chu vi: 18 cm Chu vi 12 cm Chu vi 24 cm ... tam giác Diện tích hình A bng diện tích hình B A B Diện tích hình C tổng diện tích hình D diện tích hình tam giác E E C D A B 20 cm 15 cm 15 cm 20 cm D C cm cm2 18 cm cm cm cm cm Đọc: xăng-ti-mét...
 • 12
 • 413
 • 4

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pps

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pps
... 42 36 + 42 36 78 b) Các số hạng 53 22 + 53 22 75 Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán 20 xe đạp Hỏi hai buổi cửa hàng bán tất xe đạp? Giải Số xe đạp hai buổi cửa hàng bán ... sau: 27, 78, 56 27 78 56 Toán SỐ HẠNG_TỔNG Hoạt động : Giới thiệu số hạng-tổng 35 Số hạng + 24 Số hạng = 59 Tổng Hoạt động : Thực hành Bài 1: Viết số thích hợp Số hạng 12 43 65 Số hạng 26 22 Tổng ... hai buổi cửa hàng bán tất xe đạp? Giải Số xe đạp hai buổi cửa hàng bán là: 12 + 20 = 32 ( xe đạp) Đáp số: 32 xe đạp Dặn dò: Kính chúc sức khỏe Thầy Cô ...
 • 14
 • 546
 • 2

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân potx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân potx
... =16 x3 =24 x =32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10= 80 BẢNG NHÂN 8X1 = 8 X = 16 X = 24 X = 32 X = 40 X = 48 X = 54 X = 64 X = 72 X10 =10 * HỌC THUỘC BẢNG NHÂN 8X1 = 8 X = 16 X = 24 X = 32 ... ? Kiểm tra cũ Đọc thuộc bảng nhân bảng nhân Thứ tư ngà y thá ng 11 năm 2011 TOÁ N BANG NHÂN ̉ * LÂP BANG NHÂN : ̉ lấy lần ta có : x = 8 ®­ỵc lÊy lÇn, ta có : ... X = 64 X = 72 X10 =10 HỌC TḤC BẢNG NHÂN 14 21 28 : : : : 7= 7= 7= 7= 35 : = 42 : = 49 : = 56 : 7= 63 : = 70 : = 10 Thứ tư ngà y thá ng 11 năm 2011 Tốn Bảng nhân Bài : Tính nhẩm ( Đố bạn )...
 • 15
 • 388
 • 4

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 9 pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 9 pptx
... Bảng nhân Toán: lấy lần, ta viết: 9x1= 9 lấy lần, ta có: x = + = 18 Vậy: x = 18 lấy lần, ta có: x = 9+ 9+ 9= 27 Vậy: x = 27 x = 9+ 9+ 9+ = 36 Vậy: x = 36 Toán: Bảng nhân 9x1= 9 x = 54 ... 9x1= 9 x = 72 x = 27 x = 81 x = 18 x 10 = 90 x = 63 0x9= x = 54 9x0= Bài 2: Tính x + 17 = 54 + 17 = 71 9x3x2= = 27 x 54 x 25 = 63 25 = 38 9x9 :9 = = 81 : 9 Bài Lớp 3B có tổ, tổ có bạn Hỏi lớp 3B ... 63 x = 27 x = 72 x = 36 x = 81 x = 45 x 10 = 90 Toán: Bảng nhân Luyện đọc thuộc lòng 9x1= 9 x = 54 x = 18 x = 63 x = 27 x = 72 x = 36 x = 81 x = 45 x 10 = 90 Bài 1: Tính nhẩm x = 36 x = 45 9x1=...
 • 12
 • 907
 • 15

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pdf

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pdf
... ngày 11 tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 2: Tính a) b) x + 15 = 35 + 15 = 50 x + 17 = 63 + 17 = 80 c) x + 21 = 49 + 21 = 70 d) x + 23 = 28 + 23 = 51 Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN ... lít dầu Thứ năm ngày tháng 11 năm 2011 TOÁN Thứ năm ngày tháng 11năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Thảo luận nhóm bàn phút Bài 1: Tính nhẩm a) x = 8 x = 40 x =0 x = 64 x = 16 x = 32 x = 48 x = 72 x = 24 ... tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 3: Tóm tắt: lọ: hoa lọ: hoa? Bài giải: Số hoa cắm lọ là: x = 35 (bông hoa) Đáp số: 35 hoa Thứ ba ngày 11 tháng 10 năm 2011 TOÁN LUYỆN TẬP Bài 4: Viết phép nhân...
 • 11
 • 447
 • 6

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 docx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 docx
... tháng 11 năm 2011 Toán Kiểm tra cũ 1/ Tính nhẩm: 32 : = , 42 : = , 2/ Một người nuôi 42 gà Sau bán 10 Số gà lại nhốt vào chuồng Hỏi chuồng có gà? Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Toán SO SÁNH ... thẳng CD Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm 2011 Toán SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN Bài toán: Mẹ 30 tuổi, tuổi Hỏi tuổi phần tuổi mẹ? Bài giải Tuổi mẹ gấp tuổi số lần là: 30 : = ( lần ) Vậy tuổi ... ngày 14 tháng 11 năm 2011 Toán SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN Thực hành 1/ Viết vào ô tróng ( theo mẫu) Số lớn Số bé Số lớn gấp lần số bé 10 Số bé phần số lớn Thứ hai ngày 14 tháng 11 năm...
 • 10
 • 246
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 7 pot

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 bảng nhân 7 pot
... 11 năm 2009 Tốn Bảng nhân 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 Bạn giỏi ! Cử bạn tổ thi đọc bảng nhân Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Tốn Bảng nhân Hoạt động ... Hoạt động Luyện tập , Thứ tư ngày tháng 11 năm 2009 Tốn Bảng nhân Tính nhẩm 8x3= 8x2= 24 8x5= 8x8= 16 8x6= 40 x 10 = 8x4= 32 8x7= 48 8x9= 8x1= 0x8 = 56 8x0= 64 80 72 Thø tư, ngày th¸ng 11 năm 2009 ... lÝt dÇu Thứ ba ngày tháng 11 năm 2009 Tốn Bảng nhân Đếm thêm điền số thích hợp vào trống 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Thø tư, ngµy th¸ng 11 năm 2009 To¸n B¶ng nh©n 4 032 64 56 72 16 80 24 ...
 • 14
 • 1,013
 • 8

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 tìm số chia pdf

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 tìm số chia pdf
... 14 35 gim ln gp ln 42 Nhận xét: Tìm số chia : = Số bị chia Số chia Thơng Ta có: = 2 = : Th Số chia = ơng : : = Số bị chia Số chia 2, Tìm số chia X cha biết: 30 : x = x = 30 : x = Trong phép chia ... 13 tháng 10 năm 2010 Toán: Tìm số chia Thực hành: Bài tâp :Tìm x b, 49 : x = a, 10 : x = x = 49 : x = 10 : x=7 x=2 Thứ t ngày 13 tháng 10 năm 2010 Nhận xét: Toán: Tìm số chia Ta có: chia Số chia ... chia hết, muốn tìm số chia ta Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy nh nào? làm số bị chia chia cho thơng Luyện tập: Bài 1: Tính nhẩm: 35 : = 28 : = 24 : = 21 : = 35 : = 28 : = ...
 • 14
 • 765
 • 16

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 potx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 potx
... 42 (l) Đáp số: 42l Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Tiết 50 :Bài toán giải hai phép tính Bài Nêu toán theo tóm sau giải toán đó: Tóm tắt Bao gạo: Bài toán 27kg 5kg Bao ngô: ?kg Bao gạo cân ... ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Tiết 50 :Bài toán giải hai phép tính Bài Nêu toán theo tóm sau giải toán đó: Tóm tắt Bao gạo: Bài giải 27kg 5kg Bao ngô: ?kg Bao ngô cân nặng là: 27 + = 32 (kg) Cả ... ảnh là: 15 = (bu ảnh) Số bu ảnh hai anh em là: 15 + = 23 (bu ảnh) Đáp số: 23 bu ảnh Thứ sáu ngày 28 tháng 10 năm 2011 Toán Tiết 50 :Bài toán giải hai phép tính Bài Thùng thứ đựng 18l dầu, thùng...
 • 10
 • 389
 • 1

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 ppsx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 ppsx
... tư ngày tháng 11 năm 2011 Toán Tiết 53: Bảng nhân Bài 3: Đếm thêm điền số thích hợp vào ô trống: 16 24 32 40 48 56 64 72 80 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 TOÁN Tiết 53 : BẢNG NHÂN 4 032 64 56 72 ... 80 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 Toán Tiết 53 : Bảng nhân 8 x = 8 x = 16 x = 24 x = 32 x = 40 x = 48 x = 56 x = 64 x = 72 x 10 = 80 Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 Toán Tiết 53 : Bảng nhân Luyện ... Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 Toán • Kiểm tra cũ : Đọc bảng nhân Thứ tư ngày tháng 11 năm 2011 TOÁN Tiết 53 : BẢNG NHÂN Xây dựng bảng nhân 8 lấy lần, ta viết:...
 • 13
 • 259
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pptx

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 pptx
... Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Bài 2: Đặt tính tính 732 – 201 732 201 531 39 5 – 23 395 23 37 2 Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán Phép trừ (không ... ngày 14 tháng năm 2007 Toán 35 – 14 = ? 35 – 14 21 Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán 635 – 214 = ? Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Bắ t đầ u 147 Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán Phép trừ ... Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán Phép trừ (không nhớ) phạm vi 1000 Bài 1: Tính 590 470 120 6 93 152 541 764 751 0 13 995 85 910 Thứ bảy ngày 14 tháng năm 2007 Toán Phép trừ (không...
 • 30
 • 205
 • 0

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 doc

Giáo án điện tử tiểu học: Toán lớp 3 doc
... 21 tháng 11 năm 2009 Toán : SO SÁNH SỐ BÉ BẰNG MỘT PHẦN MẤY SỐ LỚN Bài toán : Mẹ 30 tuổi, tuổi Hỏi tuổi phần tuổi mẹ? Tóm tắt: 30 tuổi Mẹ Con tuổi Bài giải: Tuổi mẹ gấp tuổi số lần là: 30 : = ... 21 tháng 11 năm 2009 Toán : Bài cũ 3/ 60.Một người nuôi 42 thỏ Sau bán 10 con, người nhốt số lại vào chuồng Hỏi chuồng có con? 42 thỏ Tóm tắt: Bán 10 ?con Bài giải Số thỏ lại là: 42 – 10 = 32 (con ... 32 : = (con thỏ) Đáp số: thỏ Thứ bảy ngày 21 tháng 11 năm 2009 Toán : 1)Ví dụ A 2cm B D C 6cm : = (lần) Độ dài đoạn thẳng CD gấp lần độ dài đoạn thẳng AB Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB 1/3...
 • 8
 • 325
 • 1

Giáo án học sinh giỏi môn toán lớp 3

Giáo án học sinh giỏi môn toán lớp 3
... S hc sinh lp 3a l: 12 : / 3= 36 bn S hc sinh lp 3b l: : 1/5 = 35 bn s: 36 , 35 bn S hc sinh t trung bỡnh l: 885 x 1 /3 = 295 hc sinh S hc sinh t khỏ v gii l: 885-295=590 hc sinh s: 590 hc sinh ... 86+47 b 294+149 c 706+1 23 d 218 +39 7 e 39 5-196 g 848 -31 2 Tỡm x a x+ 234 =789 b 425+x=6 03 c x- 234 =38 6 d 987-x=549 Hóy tớnh tng sau bng hai cỏch a 125+ 234 +30 5 b 204+197 +32 3 c 678+54+192 Tỡm mt s t ... gi l: a a 24 phỳt b 36 phỳt c 40 phỳt d 45 phỳt Lp 3A cú 36 hc sinh 1/6 s hc sinh d ca lp l hc sinh gii s hc sinh gii ca lp A l: a 24 hc sinh b 18 hc sinh c 12 hc sinh d hc sinh Trong phộp chia...
 • 26
 • 1,103
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn toán lớp 3 tuần 10giao an thuc hanh ki nang song lop 3giao an dien tu toan lop 3 tuan 10giao an dien tu mon toan lop 3 tuan 10giáo án thực hành đo độ dài lớp 3giáo án thực hành xem đồng hồ lớp 3giao an thuc hanh ky nang song lop 3giao an bai bang nhan 6 toan lop 3giáo án điện tử tiểu học toán lớp 3 tìm số chia pdfgiáo án điện tử tiểu học toán lớp 3 bảng nhân potxgiao an thuc hanh ki nag song lop 3giao an thuc hanh ki nang song lop 3 bài 13 bai 14 bài15giáo án giờ sinh hoạt tập thể lớp 3 tuần 1tài liệu giáo án môn tự nhiên xã hội lớp 3 tuần 31giao an mon luyen tu va cau lop 3 tuan 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảm