03 lecture ppt

Tài liệu THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ngày 03-03-2009 ppt

Tài liệu THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Ngày 03-03-2009 ppt
... ty chứng khoán chưa thực tăng vốn điều lệ, không đáp ứng điều kiện trì giấy phép thành lập hoạt động theo quy định Trong bối cảnh mà việc huy động vốn thị trường chứng khoán trở nên khó khăn thị ... công ty chứng khoán bị rút giấy phép? Đã thời hạn ngày việc phải tăng vốn điều lệ chưa thấy giấy phép bị thu hồi số lượng CTCK có vốn điều lệ thấp quy định Ủy ban Chứng khoán cho biết, sau ngày ... ty chứng khoán mà không hoàn tất hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định bị thu hồi giấy phép thành lập họat động Đó nội dung công văn sô 177/UBCK-QLKD mà Ủy ban Chứng khoán gửi công ty chứng khoán...
 • 4
 • 166
 • 0

Tài liệu Đề thi Giao dịch viên vào Ngân hàng Oceanbank Ngày thi 13/03/2010 ppt

Tài liệu Đề thi Giao dịch viên vào Ngân hàng Oceanbank Ngày thi 13/03/2010 ppt
... bút toán liên quan Ngày 1/6 khách hàng đến trả lãi toàn số tiền lãi,hày hạch toán thu lãi nghiệp vụ Ngày 1/7 KH không đến trả lãi,cho đến ngày 1/11 KH không đến trả gốc lãi ,ngân hàng phải chuyển ... Theo tính chất kinh tế tài khoản kế toán ngân hàng có loai: 3, 4, 5, 6, ? + Câu hỏi tập: Ngày 1/5/2009 KH chấp vay tỷ vnd thời hạn 06 tháng, lãi suất 1%/tháng,tiền lãi tính số ngày thực tế,TSDB nhập ... nợ Của KH thành nợ loại trich wuys dự phòng rủi ro để tất toán nợ.Hạch toán bút toán liên quan Đề thi nhớ đc có àh không xác từ nội dung 95% ...
 • 2
 • 1,139
 • 12

Amazon Mechanical Turk API Reference API Version 2012-03-25 ppt

Amazon Mechanical Turk API Reference API Version 2012-03-25 ppt
... Amazon Mechanical Turk API Reference Amazon Web Services Amazon Mechanical Turk API Reference Amazon Mechanical Turk: API Reference Amazon Web Services Copyright © 2013 Amazon Web ... service version For example: API Version 2012-03-25 Amazon Mechanical Turk API Reference The Formatted Content XHTML Subset ...
 • 232
 • 562
 • 0

Sử dụng SAP2000 v9.03- P1 ppt

Sử dụng SAP2000 v9.03- P1 ppt
... Các phiên thông dụng SAP2000 version 6.11, ver 7.42, ver 8.23 phiên sử dụng rộng rãi SAP2000 version 9.03 Hiện nay, thò trường có phiên SAP2000 version 10 §2 TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM SAP2000 2.1 Tính ... trình SAP2000 chạy Windows, thông thường sử dụng hai cách khởi động sau: i Kích đúp (double click) vào biểu tượng SAP2000 hình Windows, thông thường biểu tượng có màu vàng kèm theo chữ sap2000 ... MỀM SAP2000 3.1 Cài đặt Dùng đóa CD chứa nguồn phần mềm SAP2000, double click vào tên file setup.exe để bắt đầu cài đặt chương trình Thông thường thông số cài đặt đònh dạng sẵn, người sử dụng...
 • 10
 • 183
 • 1

Sử dụng SAP2000 v9.03- P4 ppt

Sử dụng SAP2000 v9.03- P4 ppt
... - Scaling: Phóng đại hình dạng biểu đồ tự động (Auto) Nhập số phóng đại theo yêu cầu người sử dụng (Scale Factor) 5.6.2 Xem biểu đồ nội lực Display > Show Forces/ Stresses > Frame/Cable … ... Name: Chọn trường hợp tải trọng cần xem Span Loading: Tải tác dụng phần tử Show Joint Loads with Span Loads: Thể kèm tải trọng tác dụng nút với tải trọng phần tử Show Span Loading Values: Thể ... Tables… Chọn liệu nhập kết tương ứng cần xuất thành file Trang 33 * File Excel File > Export > SAP2000 MS Excel Spreadsheet xls File Chọn liệu nhập kết tương ứng cần xuất thành file Trang 34...
 • 10
 • 128
 • 1

Sử dụng SAP2000 v9.03- P8 ppt

Sử dụng SAP2000 v9.03- P8 ppt
... Grid ID X1 X2 X3 X4 X5 X6 Ordinate (cũ) -10 -6 -2 10 Ordinate (sửa mới) 13 17 23 - Nhấp OK để đóng hộp thoại khai báo lưới đònh vò, tiếp tục nhấp OK để đóng hộp ... Trang 73 Click vào nút tam giác bên phải Add I/Wide Flange để mở bảng liệt kê tiết diện khai báo SAP2000, để khai báo tiết diện chữ nhật chọn Add Rectangular Sau click chọn Add Rectangular, để ... Name: (chọn trường hợp tải cần gán tải vào) TINHTAI Load Type and Direction: (Loại tải hướng tác dụng) Forces, Coord Sys GLOBAL, Direction Gravity Trepezoidal Loads: (Tải phân bố đường tuyến tính...
 • 10
 • 126
 • 0

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Môn: Tiếng Anh - Đề số 03-S1 ppt

ĐỀ ÔN THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC Môn: Tiếng Anh - Đề số 03-S1 ppt
... A Was a seventeenth-century scientist B Who was a seventeenth-century scientist C When was a seventeenth-century scientist D A seventeenth-century scientist For questions 7 6-8 0, choose the answer ... (A)she looks (B) very young ,she is twice older than (C) my twenty-year-old (D) sister 40 That novel is definitely (A) a dense-packed (B) narrative, but one which requires (C) a vast knowledge ... Parents have to be prepared to give up some things for their children while bringing them up C Raising a child is probably the most self-sacrificing thing a person can D Children expect their...
 • 4
 • 214
 • 1

Lecture 6 WLAN Standards and Organizations.ppt

Lecture 6 WLAN Standards and Organizations.ppt
... 36 technical Societies q The IEEE Standards Association administers the standards process within the IEEE The American National Standards Institute (ANSI) accredits the IEEE and oversees the standards ... and oversees the standards process Many IEEE standards become ANSI standards q The Computer Society is responsible for the IEEE 802 series of standards through its LAN/MAN Standards Committee ... Operates in the 5.0 GHz UNNI bands 200 channels ( channels 1-199) spaced MHz apart Supported data rates are 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 and 54 MBps 6, 12, and 24 are mandatory All others are optional...
 • 34
 • 604
 • 1

HINH 11Chuong IIBai 2Chuong II - Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song-03.ppt

HINH 11Chuong IIBai 2Chuong II - Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song-03.ppt
... Chương II Quan hệ song song Bài Hai đường thẳng song song Vị trí tương đối hai đường thẳng mặt phẳng H15abc Vị trí tương đối hai đường thẳng không gian H15d Hình ... định lý H17ab Hình minh họa cho hệ H18 Hình minh họa cho định lý H19 Hình vẽ cho Ví dụ H20 Hình vẽ cho Ví dụ H21 ...
 • 10
 • 2,651
 • 20

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 03-Frame Check Boxes va Option Buttons ppt

Tài liệu Làm quen VB-6-6-Bai 03-Frame Check Boxes va Option Buttons ppt
... chọn option khác tự động không chọn.Vì control gọi Radio Button.Trong Check Box lúc chọn nhiều option Cả hai có property Value Value Property Status Unchecked Checked Greyed(xám) Check Box Value ... vào option. Chúng ta thấy điểm khác biệt CheckBox Option Button Các Option Button gom lại thành nhóm người sử dụng chọn Options(tùy chọn)trong nhóm đó.Chứ đồng thời chọn nhiều option. Khi option ... Deselected True Selected Option Button value Greyed làm cho Check Box chuyển sang màu xám Event quan trọng Cả hai control Click.Ðối với Check Box viết mã chương trình kiểm tra Value để đáp ứng lại...
 • 3
 • 200
 • 0

Xem thêm