023 hawaiian island geology

Environmental Geology - Chapter 16: Water Pollution

Environmental Geology - Chapter 16: Water Pollution
... Chapter 16 Water Pollution Overview • • • • • General Principles Industrial Pollution Organic Matter Agricultural Pollution Reversing the Damage–Surface Water Overview (cont.) • Groundwater Pollution ... Modified from U.S Water Resources Council, The Nation’s Water Resources 197 5-2 000, vol 1, pp 6 1-6 3 Nonpoint-Source Pollution in the U.S Figure 16.15B 1 6-1 9 Source: Modified from U.S Water Resources ... Nation’s Water Resources 197 5-2 000, vol 1, pp 6 1-6 3 Groundwater Pollution • The Surface–Ground Water Connection Explored • Damage Control by Containment–The Rocky Mountain Arsenal Groundwater Pollution...
 • 47
 • 318
 • 1

Story-Treasure Island

Story-Treasure Island
... ♦ Everybody ran to see the island I waited for a minute, then I climbed out of the barrel and ran, too The ship was now quite near an island ‘Does anybody know this island? ’ Captain Smollett asked ... where he could live and his writing In 1888, he went by ship to the Pacific islands, and after 1890 he lived on the island of Samoa, with his wife, mother and son The Samoans called him ‘Tusitala’ ... pirates here in the old days That hill in the centre of the island is called the Spy Glass.’ Then Captain Smollett showed Silver a map of the island Silver looked at the map very carefully, but it...
 • 42
 • 223
 • 1

Địa 9. Tiết 49. bài 43. Bắc Giang (s.lần 1.023)

Địa 9. Tiết 49. bài 43. Bắc Giang (s.lần 1.023)
... Mặt trời ló rạng đông Tiết 49 - Bài 43: Địa Bắc Giang IV- Kinh tế: (tiếp theo) 2.Các ngành ktế: a.Công nghiệp (kể tiểu thủ công): Bắc Giang +Mới đạt 22% GDP /tỉnh nước (nhưng ... triển kinh tế: Tăng chế biến nông sản, tiểu thủ công, tạo việc làm, thu hút đầu tư Tiết 49 - Bài 43: Địa Bắc Giang ?củng cố IV- Kinh tế: (tiếp theo) Các ngành ktế: a.Công nghiệp: có cấu dạng ... giải ? Biểu đồ cấu GDP năm 2005 Bắc Giang- nước việc làm) => Nhận xét ngành công nghiệp tỉnh nhà? +Cơ cấu thành phần kinh tế: Đa dạng: -Nhà nước chủ yếu ( > 50%), địa phương quản lí nhiều (3/4)...
 • 15
 • 484
 • 6

Bài 43. Địa lý tỉnh Bắc Giang (soạn lần 1. 023)

Bài 43. Địa lý tỉnh Bắc Giang (soạn lần 1. 023)
... YênThế, LạngGiang Tiết 47 -Bài 41: Địa Tỉnh Bắc Giang /-Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, phân chia hành chính: //-Điều kiện tự nhiên tài nguyên: Tiết 47 -Bài 41: Địa Tỉnh Bắc Giang //-Điều ... đồ TháiNguyên ->Là cửa Các tỉnh giápBắcchính ngõ phía BG ?của Bản đồ hành thủ đô, nối đồng với tỉnh Bắc Giang miền núi Tiết 47 -Bài 41: Địa Tỉnh Bắc Giang /-Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ, ... học tốt Môn: Địa lớp L.T- Các em ý gặp biểu tượng, màu khác / phông => Cần ghi thấy biểu tượng: Chữ đỏ Địa địa phương Tiết 47 -Bài 41: Địa Tỉnh Bắc Giang Các em cư trú địa phương (...
 • 20
 • 512
 • 2

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)
... ngày 23 tháng năm 2008 Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dương Độ muối nước biển đại dương - Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương a, Sóng biển -Khái niệm: -Nguyên ... Băng Dương Đại Tây Dương Thái bình dương Thái bình dương ấn Độ Dương Đọc S.G.K=>nhận xét độ muối biển, đại dương? Biển nước ta có độ muối nào? Tại sao? Biển nước có độ muối ta nào? Tại 33%o +BiểntaĐông ... theo sông đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Tiết 30 - Bài 24: Biển đại dư ơng Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau,...
 • 20
 • 4,246
 • 3

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)

Tiết 30. Bài 24. Biển và đại dương (soạn lần 1. 023)
... dòng biển biển đại dơng giới thông với gió, vận động tự quay hành tinh e ) Củng cố :( 3)-Các nét ( kháI niệm, nguyên nhân, phân loại yếu tố học hôm ? g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) * Làm qui ớc từ tiết ... lí - Năm học: 2007-2008 Cho HS xác định dòng biển / đồ? => nguyên nhân +? Các yếu tố có ảnh hởng đến đời sống sản xuất ngời ? Tại ? kém=>dựa vào để biển +Có quy luật: nhật triều, bán nhật triều ... qui ớc từ tiết 1, thêm nội dung cụ thể sau: +TBĐ Bài: 30 +Chuẩn bị sau - Bài: 31 có -> mang có át lát tốt đọc đề cụ thể / phần -> xác định kiểu bài, cách làm - ...
 • 2
 • 1,374
 • 4

Tiet 30. Bai 24. Biển và đại dương (soạn lần 2. 023)

Tiet 30. Bai 24. Biển và đại dương (soạn lần 2. 023)
... đưa biển -> nước bốc dần => tỉ lệ muối biển tăng dần Các biểnmuối Xác địnhTrái khôngthông với đất? bình đại dương đại dương trái đất +Độ biển giống nhau, trung Bắc Băng Dương 35%o Đại Tây Dương ... lời, điền vào ô nội dung em vừa khám phá sơ đồ trang sau: => trả lời, điền vào sơ đồ Độ muối nước biển đại dương Độ muối trung bình nước biển đại dương 35%o Sự vận động nước biển đại dương Tiết ... Tây Dương Thái bình dương Thái bình dương ấn Độ Dương Đọc S.G.K=>nhận xét độ muối biển, đại dương? Biển nước ta có độ muối nào? Tại sao? Biển nước có độ muối ta nào? cao 33%o +Biển taĐông nước...
 • 21
 • 587
 • 0

Dịa9. Tiết 48. Bài 42. Địa lí Bắc Giang (soạn lần 1.023)

Dịa9. Tiết 48. Bài 42. Địa lí Bắc Giang (soạn lần 1.023)
... Chào ngày ! kiểm tra viết 15 phút Chúc em làm tốt Môn: Địa Tiết 48 -Bài 42: Địa lý Tỉnh Bắc Giang III Dân cư, lao động: Dân số lao động: +Số dân:n1999 có 1.476.982, n2005...
 • 3
 • 973
 • 9

Tiết 32. bài 26. Đất ... (S. lần 1.023)

Tiết 32. bài 26. Đất ... (S. lần 1.023)
... thành phần đất? Các nhân tố hình thành đất? g ) Hớng dẫn nhà: ( 2) Làm qui ớc từ tiết 1, thêm nội dung cụ thể sau: +TBĐ - Bài: 26 +Chuẩn bị sau: 27 * Chú ý ôn lại tính từ sau kiểm tra tiết / kì ... giữ mùn, nớc cho đất +Khí hậu: (nhiệt ma làm phân giải khoáng, hữu cơ) *Đất có thành phần, màu khác nhân tố chính: đá mẹ, sinh vật, khí hậu +Ngoài địa hình, thời gian ngời (làm đất tơi xốp hay ... 2007-2008 -Các nhân tố hình thành đất? - Mỗi loại đá nêu có nớc ta? Vùng có? -Con ngời có gây ảnh hởng đến việc hình thành đất ? Lấy ví dụ thể hiện? -> ta cần làm để bảo vệ đất? ( chăm trồng cây, vun...
 • 2
 • 245
 • 0

Tiết 35. bài 27. Lớp vỏ sinh vật... (023)

Tiết 35. bài 27. Lớp vỏ sinh vật... (023)
... Tiết 35 -Bài 27: Lớp vỏ sinh vật Các nhân tố ảnh hưởng đến phân bố thực, động vật Trái đất 1- Lớp vỏ sinh vật : Quan sát hình, đọc SGK => Sinh vật có đâu? Thế sinh vật ? nơi Trái ... đâu? Thế sinh vật ? nơi Trái đất: bề mặt, đất, đá, đại dư ơng, không khí => có lớp vỏ liên tục gọi lớp sinh vật (sinh vật quyển) 2- Các nhân tố tự nhiên có ảnh hư ởng đến phân bố thực, động vật ... vật: Các địa hình, khí hậu khác -> thực vật ? +Khí hậu ảnh hưởng rõ nét nhất, kiểu khí hậu có lớp sinh vật khác nhau: -ở x.đ nóng ẩm quanh năm->có rừng rậm, nhiều tầng, loài -ở hoang mạc nóng...
 • 14
 • 1,861
 • 1

Tiết 52. bài 44. Thực hành KT địa phương . 023

Tiết 52. bài 44. Thực hành KT địa phương . 023
.. . Tiết 52 -Bài 44: Thực hành Phân tích mối quan hệ thành phần tự nhiên Vẽ phân tích biểu đồ cấu kinh tế địa phương (Tỉnh Bắc Giang) I-Lí thuyết:TPTN gồm: Đ.H, K.H, S.H, S.V, đất II -Thực hành: 1-Làm .. . III- Báo cáo thực hành : Quan sát đồ, vận dụng kiến thức học tỉnh Bắc Giang -> làm tập số 1/SGK => đại diện tổ báo cáo kết làm Bản đồ tỉnh Bắc Giang 1-Mối quan hệ thành phần tự nhiên +Địa hình:-Kiểu .. . (Tỉnh Bắc Giang) I-Lí thuyết:TPTN gồm: Đ.H, K.H, S.H, S.V, đất II -Thực hành: 1-Làm nội dung s.g.k II 2-Vẽ bểu đồ , nhận xét cấu kinh tế (%GDP) từ 2001->2005 tỉnh BắcGiang Năm 2001 2002 2003...
 • 8
 • 1,141
 • 0

INFLUENCE DISTRIBUTIONS OF ACID DEPOSITION IN MOUNTAINOUS STREAMS ON A TALL CONE-SHAPED ISLAND, YAKUSHIMA

INFLUENCE DISTRIBUTIONS OF ACID DEPOSITION IN MOUNTAINOUS STREAMS ON A TALL CONE-SHAPED ISLAND, YAKUSHIMA
... total organic carbon, dissolved SiO2, inorganic cations and anions were measured as water quality indicators INFLUENCE PATTERNS OF ACID DEPOSITION Yakushima (area of 503 km2) is a tall, circular, ... 0.061 CONCLUSION We have observed the influence of acid deposition in mountain streams on a tall, cone-shaped island, Yakushima As all the steep stream flow down radially from near the top of the ... and storm event in Yakushima Island, J Environ Sci., 9, 377-391 Ebise S and Nagafuchi O (2002) Runoff characteristics of water quality and influence of acid rain on mountainous streamwaters on...
 • 6
 • 157
 • 0

Vat ly 12.023

Vat ly 12.023
...
 • 5
 • 328
 • 2

Xem thêm