Giáo án hidrocacbon

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án 11 Nâng cao HKII đến bài Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cng c li bng s phõn tớch nh tớnh v nh lng BTVN: 1-5(tr .113 -114 ,SGK) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 40: CễNG THC PHN T HP CHT HU C Ngy son: ... ụi v liờn kt n: -ylylien BTVN: 1-7 (tr.109 -110 , SGK); 4.8-4.14 (tr.32-33, SBT) Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 39: PHN TCH NGUYấN T Ngy son: ... phỏp tỏch bit, tinh ch cỏc hp cht hu c BTVN: SGK v SBT húa 11 Giỏo viờn: Nguyn c K Trng THPT Hn Thuyờn-TP.BN Giỏo ỏn: Húa hc 11 nõng cao Trang Tit 38: PHN LOI V GI TấN HP CHT HU C Ngy son: 04/01/2009...
 • 61
 • 251
 • 3

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 51 dẫn xuất halogel của hiđrocacbon doc
... tử halogen dẫn gồm xuất a) Theo gốc hiđrocacbon hai b) Theo tên dẫn xuất halogen phần: c) Theo bậc C để phân loại bậc + Gốc hiđrocacbon dẫn xuất halogen + Dẫn xuất halogen Tại dẫn xuất halogen ... HX CH2-CH-CH2-CH3 H Br H KOH, ancol,t CH3-CH=CH-CH3 (chinh) -HBr CH2=CH-CH2-CH3 (phu) Qui tắc Zai-xép: Khi tách HX khỏi dẫn xuất hal, nguyên tử hal X ưu tiên tách với H nguyên tử C bậc cao bên ... mức độ không đáng kể: Hoạt động GV mô tả thí nghiệm giải thích Br + H3C-C-CH H 3C-C-CH + Br (1) CH CH Cacbocation sinh kết hợp với OH tạo thành ancol: + H3C-C-CH3 CH3 OH + OH H3C-C-CH3 (2) CH Giai...
 • 14
 • 2,372
 • 15

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 48 NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN pot
... II - Chuẩn bị  Mẫu dầu mỏ số sản phẩm từ dầu mỏ III -Tổ chức hoạt động dạy học Hoạt động Nội dung GV & HS A- DẦU MỎ I - TRẠNG THÁI THIÊN NHIÊN, TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ THÀNH ... động 87% C, 1 1- 14%H, 0.0 1-7 %S, HS nghiên cứu bảng 0,0 1-7 %O, 0,0 1-2 %N, 8.2 SGK để kim loại nặng vào khoảng biết sản phẩm trình chưng cất phần triệu đến phần vạn dầu mỏ áp suát II - CHƯNG CẤT DẦU ... Phân đoạn sôi nhiệt độ < 1800C chưng cất tiếp áp suất cao: + C1-C2, C3-C4 dùng làm nhiên liệu khí khí hoá Hoạt động lỏng HS tìm hiểu SGK + C5-C6 ete, dầu hoả rút sản phẩm.HS dùng làm dung môi liên...
 • 7
 • 3,390
 • 37

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 49: LUYỆN TẬP SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT CỦA HIDROCACBON THƠM VỚI HIDROCACBON NO VÀ KHÔNG NO doc
... sau : a-Toluen,hept-en heptan tương tự với brôm vị trí ortho , para b-Etylbenzen , vinylbenzen vàvinylaxetilen -Giải - a- Dùng dd KMnO4 -Giáo viên: -Hept-en làm ... crăckinh không? Tại sao?Cho ví dụ Trả lời: không ( dựa vào khái niệm SGK giải thích) Nội dung luyện tập : A.KIẾN THỨC CẦN NHỚ Hoạt động thầy Hoạt động trò Hidrocacbon Hidrocacbon Hid Đặc thơm no khô ... thích ) dịch KMnO4 b- Dùng dung dịch KMnO4 (giáo viên hướng dẫn) -Vinylbenzen vinylaxetilen làm màu dd KMnO4 điều b- (Học sinh làm theo hướng dẫn giáo viên) -5 /198 Dầu...
 • 14
 • 2,018
 • 33

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM pps

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 50: THỰC HÀNH TÍNH CHẤT CỦA MỘT VÀI HIDROCACBON KHÔNG NO VÀ HIDROCACBON THƠM pps
... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm 1-Tờn hc sinh : Lp: 2-Tờn bi thc hnh: 3-Ni dung tng trỡnh: ... Trừơng THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm axetilen vo dungdch c- Cho ht mu t KMnO4 ,dung dch mt ... THPT Lý Bôn - Giáo viên : Nguyễn văn Thế - huyện Vũ th tỉnh thái bình Các thầy cô chia sẻ ngân hàng câu hỏi , giáo án , kinh nghiệm Hot ng nhúm , thớ nghim thc hnh, tho lun , nờu II-CHUN B :...
 • 8
 • 10,281
 • 68

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx

Giáo án hóa học lớp 11 nâng cao - Bài 44 LUYỆN TẬP HIĐROCACBON KHÔNG NO potx
... chất vật lí Tính chất hoá học ứng dụng III -Tổ chức hoạt động dạy học A- Kiến thức cần nhớ: Hoạt động HS viết CTCT dạng tổng quát điền đặc điểm cấu trúc anken, anka-1, 3- ien, ankin vào bảng Hoạt ... cố B- Bài tập: Bài 1: Điền vào bảng sau Hiddrocacbon CTPT Số ngt H Số liên an Số Tổng số kết  vòng  + kan t/ ứng Ankan CnH2n+2 0 0 Monoxicloankan CnH2n 1 Anken CnH2n 1 Ankadien CnH2n-2 2 ... 0 0 Monoxicloankan CnH2n 1 Anken CnH2n 1 Ankadien CnH2n-2 2 Ankin CnH2n-2 2 Oximen C10H16 3 Limonen C10H16 Bài tập từ 1-8 / SGK ...
 • 4
 • 2,623
 • 30

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU ppsx

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU ppsx
... 2 Học sinh : - Học bài, ôn lại kiến thức chương - Dụng cụ học tập III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : ( Lồng tiết học ) * Đặt vấn đề vào : (1p) Nhằm củng cố lại số kiến ... 0,6 : :  0,2 : 0,  : M C M H 12 = 1:3 x =1,y=3 b)Vậy công thức TQ: ( CH3)n Vì MA < 40  15n < 40 n = vô lý + Tính toán suy x y thay n = vào CTTQ  CTPT A C2H6 c) A không làm màu + Tính toán ... 8,8.12  2 ,4( g) 44 M H2  5 ,4. 2  0,6(g) 18 mC + mH = 2 ,4 + 0,6 = 3(g) A gồm C H Gọi CTTQ A : (CxHy)n + Nếu mC + m H2 =mA tỉ A Lập có C H + Đặt CTTQ A (CxHy)n + Lập tỉ lệ x: y lệ : x : y = m C...
 • 6
 • 4,003
 • 15

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBON pot

Giáo án Hóa học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH CHẤT CỦA HIĐROCACBON pot
... cất Học sinh : - Ôn kỹ kiến thức học - xem trước nội dung thực hành SGK III Tiến trình dạy : Kiểm tra cũ : (Lồng tiết học) * Đặt vấn đề vào : (1p) Các em học TCHH axetilen benzen học hôm em thực ... thích? Viết PTHH? TL: ? b.Tác dụng với oxi - Cách tiến hành: Tác dụng với oxi: Dẫn ống thuỷ tinh - Hiện tượng: GV vuốt nhọn châm lửa đốt(để khí - Giải thích: thoát lúc đốt tránh gây nổ) -PTHH Nhận ... làm thí nghiệm, lắp - Cách tiến hành: GV sẵn dụng cụ cho HS Yêu cầu học sinh tiến hành bước - Hiện tượng: HS theo hướng dẫn ? Quan sát tiến hành làm TN - Giải thích: Nêu cách thu khí axetilen nhận...
 • 7
 • 2,032
 • 5

giao an hoa 11 bai hidrocacbon

giao an hoa 11 bai hidrocacbon
... kiến thức ankan học Ankan có đồng phân mạch C (từ C4 trở đi) Tính chất hoá học đặc trưng ankan xicloankan phản ứng So sánh ankan xicloankan cấu tạo tính chất Ứng dụng ankan xiclo ankan Hoạt động ... a Ankan hiđrocacno no, mạch Đ hở b Ankan bò tách hiđro Đ d Đ thành anken c Crắckinh ankan thu hỗn S e Đ hợp ankan d Phản ứng clo với ankan Đ tạo thành ankyl clorua thuộc loại phản ứng e Ankan ... ankyl - Các ankan có tận là: an - Tên gốc ankyl: Tên ankan tương ứng GV giới thiệu quy tắc gọi tên ankan cách đổi an → yl mạch nhánh theo danh pháp thay thế: @ Danh pháp thay (các ankan GV cho...
 • 93
 • 259
 • 2

thiết kế giáo án điện tử phần hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực

thiết kế giáo án điện tử phần hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực
... - Thiết kế giáo án điện tử phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực phần mềm LectureMaker, PowerPoint, … - Rút học kinh nghiệm thiết kế giáo án điện tử theo hướng ... pháp dạy học tích cực dạy học hóa học trường trung học phổ thông - Xây dựng nguyên tắc, qui trình thiết kế giáo án điện tử phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao theo hướng dạy học tích cực ... 51 CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ PHẦN HIĐROCACBON LỚP 11 NÂNG CAO THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC .59 2.1 Tổng quan phần Hiđrocacbon lớp 11 chương trình nâng cao 59 2.1.1 Mục tiêu dạy học...
 • 154
 • 135
 • 0

giáo án bài luyện tập hidrocacbon thơm

giáo án bài luyện tập hidrocacbon thơm
... benzen phút Hoạt động 4: Dạng 3: Bài tập viết PTHH điều chế chất *Dạng 3: Bài tập viết PTHH điều chế chất Bài 3: Hoàn thành chuỗi phản ứng: GV: Hướng dẫn HS giải tập viết phương 2CH4 1500 C C2H2 ... học để nhân biết chất lỏng HS: Đưa phương án để nhận biết chất GV: Nhận xét sửa bài, nhấn mạnh phản ứng để nhận biết chất Dạng 2: Bài tập nhận biết Bài /tr162 SGK Mỗi lần thử lấy cho vào ống ... Nhận xét GV: Đánh giá hoạt động nhóm, sửa GV: Đây phương trình hóa học điều chế clobenzen nitrobenzen từ metan chất vô khác Hoạt động 5: * Dạng 4: Bài tập tính toán theo PTHH Bài 4/tr162 SGK:...
 • 6
 • 207
 • 0

GIÁO án bài giảng benzen và một số hidrocacbon thom khac

GIÁO án bài giảng benzen và một số hidrocacbon thom khac
... - Hướng dẫn quy tắc ankylbenzen số dẫn xuất khác benzene toluene - Chú ý lắng nghe GV hướng dẫn - Quy tắc thế: ankylbenzen dễ tham gia phản ứng nguyên tử H vòng benzen benzen ưu tiên vị trí ortho ... b Phản ứng nguyên tử H mạch nhánh - Hướng dẫn HS - Viết phương viết phương trình trình phản ứng phản ứng nguyên tử H mạch nhánh - Lưu ý sản phẩm vào ≥ nhánh có số C 2 Phản ứng cộng a Cộng hiđro ... vị trí tương đối nhóm ankyl xung quanh vòng benzen, đồng phân cấu tạo mạch cacbon mạch nhánh - Danh pháp: số vị trí nhóm ankyl + tên nhóm ankyl + benzene - Hướng dẫn HS - Chú ý quan sát GV hướng...
 • 7
 • 49
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Giáo án Hóa học 11 bài 37: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
... cho trình sản xuất hóa Ứng dụng: học - Từ dầu mỏ sản xuất loại nhiên liệu Nêu ứng dụng dầu mỏ? Hoạt động 2: Khí - Làm nguyên liệu cho trình sản xuất hóa học Thành phần khí thiên nhiên khí dầu mỏ ... có hàm lượng (V) khí khác II Khí thiên nhiên khí dầu mỏ: Thành phần: * Khí thiên nhiên: CH4 (95%V), VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí thiên nhiên khí dầu mỏ (10 phút) lại đồng ... CO2, H2S Thành phần khí thiên nhiên khí * Than mỏ: Là phần dầu mỏ, có khác lại cỏ cổ đại bị nhau? biến hóa * Khí dầu mỏ: (khí đồng hành) thành phần tương tự khí thiên nhiên CH4 (50-70%V) Bao...
 • 3
 • 95
 • 0

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm

Giáo án Hóa học 11 bài 36: Luyện tập Hiđrocacbon thơm
... khác Bài tập (SGK) II Bài tập: Bài tập 2: - Dùng dung dịch AgNO3/NH3 ta nhận biết hex-1-in - Dùng dung dịch KMnO4 nhận biết stiren điều kiện thường, nhận toluen đun nóng Bài tập 3: Bài tập 4: ... Hoạt động 3: Bài tập 2: Trình bày phương pháp hoá học phân biệt chất lỏng sau: Benzen, stiren, toluen, hex-1-in GV hướng dẫn HS dựa vào đặ điểm cấu tạo chất để xác định thuốc thử: Bài tập 3:Viết ... - Nhóm 3:Etylbenzen với Cl2(đk ánh sáng), với dung dịch KMnO4 (to); - Nhóm 4: stiren với dd Br2 Từ rút tính chất hoá học chung hidrocacbon thơm? GV cho HS làm tập: Câu hỏi: Cho A đồng đẳng benzen...
 • 5
 • 46
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu hoa 9 chuong hidrocacbongiáo án kiểm tra hoá học chương hidrocacbon nhiên liệugiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 50 thực hành tính chất của một vài hidrocacbon không no và hidrocacbon thơm ppsgiao an hoa 9 thu hanh tinh chat cua hidrocacbongiáo án bài luyện tập hidrocacbon thơmgiáo án hóa học lớp 11 nâng cao bài 44 luyện tập hiđrocacbon không no potxgiáo án luyện tập hidrocacbongiáo ángiáo án điện tửgiáo ángiáo án cao đẳnggiáo án đại họcgiáo án toán lớp 10giáo án giáo dục toán 7giáo án toán 6Chương trình của thiên chúaĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8quy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạn650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn An93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Bài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu