CÂU hỏi KIỂM TRA TIN học

Câu hỏi kiểm tra giữa học kỳ II sinh hoc 8 (10 đề)

Câu hỏi kiểm tra giữa học kỳ II sinh hoc 8 (10 đề)
... tiết? Câu 2: Mô tả cấu tạo cầu mắt nói chung màng lưới nói riêng ? ( Không viết vào đề thi, làm ghi rõ : Kiểm tra môn Sinh học đề số : .) Trường THCS Trung Kênh KIỂM TRA 45’ học kỳ II (Đề 8) Câu ... : Kiểm tra môn Sinh học đề số : .) Trường THCS Trung Kênh KIỂM TRA 45’ học kỳ II (Đề 10) Câu So sánh nước tiểu đầu nước tiểu thức ? Cơ sở khoa học thói quen sống bảo vệ hệ tiết nước tiểu ? Câu ... ghi rõ : Kiểm tra môn Sinh học đề số : .) Trường THCS Trung Kênh KIỂM TRA 45’ học kỳ II (Đề 6) Câu 1: Thế bữa ăn hợp lí, có chất lượng? Cần làm để nâng cao chất lượng bữa ăn gia đình? Câu 2: Trình...
 • 10
 • 236
 • 0

Câu hỏi kiểm tra-Tin 6

Câu hỏi kiểm tra-Tin 6
... lệnh: Câu 1./ a./ New Câu 2./ b./ Open c./ save a./ Print preview b./ Câu 3./ Spelling and Grammar a./ Undo Câu 4./ b./ Inser Table a./ Showhide Câu 5./ b./ a./ Font Câu 6. / a./ Underline b./ Câu ... Giáo viên: VÕ NHẬT TRƯỜNG Trang:15 Câu hỏi lí thuyết -Tin học Năm học: 2010-2011 a./ Câu, chủ ngữ, vị ngữ b./ Từ, câu, đoạn văn c./ Ngữ pháp, từ, câu d./ Từ, câu, ngữ pháp 2.3./ Trong phát biểu ... Tất sai 3 .66 ./ Trong hệ điều hành Windows thường sử dụng biểu tượng, chuột bảng chọn a./ Đúng Giáo viên: VÕ NHẬT TRƯỜNG Trang:9 Câu hỏi lí thuyết -Tin học Năm học: 2010-2011 b./ Sai 3 .67 ./ …………...
 • 29
 • 67
 • 0

bo cau hoi kiem tra danh gia hoc sinh

bo cau hoi kiem tra danh gia hoc sinh
... were about, sheep were eating the grass, there were of flowers, and ducks were swimming about on the Round Pond George, hobby was planes and boats, was very much interested in the model boats ... sick, he still turned up for his guitar lesson A Although B Because C Despite D Since The old man was very fond telling stories A to B about C of D for They haven't replied to the letter we sent ... Whatever ? These bookshelves are my own work I made I dont play tennis as well as you You I havent been to the dentists for two years Its Whenever she went to Paris she bought a new dress...
 • 4
 • 385
 • 0

Các câu hỏi kiểm tra 1t (TH) tin 8

Các câu hỏi kiểm tra 1t (TH) tin 8
... hinh ban nguyet la:’ , r*r*3.14/2); Readln; End Câu 8: Viết chương trình nhập vào hai số tính tổng, tích, hiệu, thương, div, mod Program Cacpheptinh; Uses Crt; Var x, y: Integer; Begin Clrscr; ... Clrscr; Write(‘Nhap dai canh a=’);Read(a); Write(‘Dien tich hinh vuong la:’ , a*a); Readln; End Câu 5: Viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật Program Dientichhinhchunhat; Uses Crt; Var ... chieu dai hinh chu nhat b=’);Read(b); Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’ , a*b); Readln; End Câu 6: Viết chương trình tính diện tích hình tròn Program Dientichhinhtron; Uses Crt; Var r: Integer;...
 • 3
 • 199
 • 0

Câu hỏi kiểm tra môn hệ thống thông tin địa lý và đáp án

Câu hỏi kiểm tra môn hệ thống thông tin địa lý và đáp án
... tính thông tin giải thích cho tượng địa gắn liền với tượng địa Các thông tin lưu trữ liệu thông thường Vấn đề đặt là phải tìm mối quan hệ thông tin địa thông tin thuộc tính Từ thông tin ... Hệ thống thông tin địa ứng dụng có giá trị công nghệ tin học ngành địa lý, điều tra bản, quy hoạch đô thị cảnh báo môi trường Trong phát triển đất nước ta nay, việc tổ chức quản thông tin ... trọng hệ thống thông tin Các giao diện người dùng hệ thống tin thiết kế phụ thuộc vào mục đích ứng dụng Dữ liệu: Những liệu GIS bao gồm liệu vị trí địa lí, thuộc tính thông tin, mối liên hệ không...
 • 30
 • 2,626
 • 30

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ

QUY TRÌNH BIÊN SOẠN CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT HUY NĂNG LỰC HỌC SINH MÔN ĐỊA LÝ
... TRA ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Bước 1: Lựa chọn chủ đề chương trình để xác định KT, KN, TĐ định hướng hình thành lực Lưu ý: + KT, KN đa dạng + Chủ đề phải góp phần hình thành lực chuyên ... HUẤN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC MÔN ĐỊA LÍ, THSC (tại Hải Phòng) NHÓM: Bắc Ninh Chủ đề lựa chọn: Khái quát Châu Mĩ Bắc Mĩ (lớp 7) Xác định chuẩn kiến thức, kĩ mô tả lực ... đến học theo hướng dẫn giáo viên… - Sưu tầm tranh ảnh IV Tổ chức hoạt động học tập: 1, Ổn định lớp: 2, Kiểm tra cũ (nếu có) 3, Thực hành: 3.1 Giới thiệu: ( Định hướng học, tạo nhu cầu học tập học...
 • 26
 • 2,152
 • 11

Thiết kế và sử dụng câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương cảm ứng (Sinh học 11 THPT)

Thiết kế và sử dụng câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học chương cảm ứng (Sinh học 11 THPT)
... hệ đánh giá kết học tập với trình dạy học 18 1.2.4 Hệ thống hình thức kiểm tra 20 Chƣơng 2: THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY ... Chƣơng THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CẢM ỨNG (SH 11- THPT) 2.1 Phân tích cấu trúc, nội dung chƣơng Cảm ứng (SH11- THPT) ... học chương Cảm ứng (SH 11- THPT) 26 2.3 Quy trình thiết kế câu hỏi 30 2.4 Thiết kế câu hỏi hiệu kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh dạy học chương Cảm ứng (SH 11- THPT) 30...
 • 75
 • 298
 • 0

CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG SACOMBANK

CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG SACOMBANK
... 10% Câu hỏi 14 : NHTM K mua 20.000 EUR khách hàng vào ngày 31/08/2005 NHTM K áp dụng mức tỷ giá EUR/VND ? A/ 20.215 đồng B/ 20.245 đồng C/ 20.235 đồng D/ 20.275 đồng Câu hỏi 15 : Một khách hàng ... 30.000 đồng Câu hỏi 18 : NHTM N cho khách hàng vay vốn 500 triệu đồng, thời hạn cho vay năm, lãi suất áp dụng mức tối thiểu theo khung thời điểm 31/8/2005 Số tiền lãi vay hàng tháng khách hàng phải ... C/ 500 sản phẩm D/ 380 sản phẩm Câu hỏi 17 : Ngày 31/12/2004 , khách hàng mua NHTM K 2.000 USD Ngày 31/08/2005 , khách hàng bán lại cho NHTM K 2.000 USD Khách hàng có số tiền chênh lệch lãi lỗ...
 • 3
 • 203
 • 0

CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG SACOMBANK 2010

CÂU HỎI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM NHÂN VIÊN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG SACOMBANK 2010
... Câu hỏi 14 : NHTM K mua 20.000 EUR c a khách hàng vào ngày 31/08/2005 NHTM K áp dụng m c tỷ giá EUR/VND ? A/ 20.215 đồng B/ 20.245 đồng C/ 20.235 đồng D/ 20.275 đồng Câu hỏi 15 : Một khách hàng ... 30.000 đồng Câu hỏi 18 : NHTM N cho khách hàng vay vốn 500 triệu đồng, thời hạn cho vay năm, lãi suất áp dụng m c tối thiểu theo khung thời điểm 31/8/2005 Số tiền lãi vay hàng tháng khách hàng phải ... C/ 500 sản phẩm D/ 380 sản phẩm Câu hỏi 17 : Ngày 31/12/2004 , khách hàng mua c a NHTM K 2.000 USD Ngày 31/08/2005 , khách hàng bán lại cho NHTM K 2.000 USD Khách hàng có số tiền chênh lệch lãi...
 • 3
 • 110
 • 1

Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm nhân viên tín dụng ngân hàng Sacombank

Câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm nhân viên tín dụng ngân hàng Sacombank
... 10% Câu hỏi 14: NHTM K mua 20.000 EUR khách hàng vào ngày 31/08/2005 NHTM K áp dụng mức tỷ giá EUR/VND ? A/ 20.215 đồng B/ 20.245 đồng C/ 20.235 đồng D/ 20.275 đồng Câu hỏi 15: Một khách hàng ... 30.000 đồng Câu hỏi 18: NHTM N cho khách hàng vay vốn 500 triệu đồng, thời hạn cho vay năm, lãi suất áp dụng mức tối thiểu theo khung thời điểm 31/8/2005 Số tiền lãi vay hàng tháng khách hàng phải ... C/ 500 sản phẩm D/ 380 sản phẩm Câu hỏi 17: Ngày 31/12/2004 , khách hàng mua NHTM K 2.000 USD Ngày 31/08/2005 , khách hàng bán lại cho NHTM K 2.000 USD Khách hàng có số tiền chênh lệch lãi lỗ...
 • 3
 • 421
 • 0

30 câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm tiền tệ ngân hàng học viện ngân hàng

30 câu hỏi kiểm tra trắc nghiệm tiền tệ ngân hàng  học viện ngân hàng
... phương án Câu 7: Khoản mục không thuộc bên nguồn vốn VCB? a Vốn ngân hàng b Tiền gửi có kì hạn khách hàng c Tiền gửi BIDV d Tiền gửi BIDV Câu 8: Vì lãi suất thị trường tăng mạnh, khách hàng chuyển ... phiếu Câu 12: Khách hàng gửi vào ngân hàng tỷ với tỷ lệ dự trữ 10% đáp án phản ánh đúng: a Dự trữ bat buoc 100 triệu b du tru tỷ c du tru dư thừa 900 triệu d tat ca Câu 13: Ngân hàng tạo tiền ... Câu 14: VD thể trung gian tài a Vay tiền bố mẹ b Vay tiền bạn bè c Mẹ mua trái phiếu cho gái d Mua xe máy cách nhận tín dụng NH sách Câu 15: Từ năm 2008 đến nay, giá hàng hóa tăng cao, tiền tệ...
 • 7
 • 99
 • 1

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI CLO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY HỌC SINH

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ BÀI CLO THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY HỌC SINH
... nhiều CLO gây ngạt chết - Gây bệnh tật đặc biệt bệnh phổi, tim KẾT LUẬN: Hệ thống câu hỏi theo mức độ phù hợp hướng vào đánh giá lực học sinh yêu cầu quan trọng trình đổi kiểm tra đánh giá Việc xây ... quan trọng trình đổi kiểm tra đánh giá Việc xây dựng hệ thống câu hỏi phải đảm bảo bám sát nội dung môn Hóa học có khả phân loại học sinh theo lực ... (NB) Khí Clo thu theo phương pháp 1, Giải thích khí Cl2 thu theo phương pháp em chọn ? (TH) khí Clo nặng gấp 2,5 lần không khí thu theo phương pháp đẩy không khí Clo tan phần nước không thu theo...
 • 6
 • 264
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhung cau hoi kiem tra hoc ki 2 mon tincâu hỏi kiểm tra toán lớp 11 học kì 2câu hỏi kiểm tra toán lớp 11 học kì 1câu hỏi kiểm tra môn toán học kì 1 lớp 11câu hỏi kiểm tra sinh 8 học kì 1câu hỏi kiểm tra học toán học kì 1 lớp 11de kiem tra tin hoc lop 11 cau truc lapcâu hỏi kiểm tra chuyên hiệu chăm họccâu hỏi kiểm tra năng lực giáo viên tiểu họctrả lời câu hỏi bài 10 tin học 12xây dựng câu hỏi kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinhcâu hỏi kiểm tra môn hệ thống thông tin địa lý và đáp ángiai cau hoi kiem tra mon hinh hoc 7cau hoi kiem tra hoc ki 2 lop 9 dia lycâu hỏi kiểm tra của gpolyadon xin hoc laiđơn xin miễn giảm học phídon xin nghi hoc tam thoiĐề cương bài giảng quản trị tài chínhĐề cương bài giảng xác suất thống kê trong kinh tếĐề cương bài giảng kế toán chi phíĐề cương bài giảng kế toán hành chính sự nghiệpĐề cương bài giảng lý thuyết động cơ ô tô (hệ cao đẳng)Đề cương bài giảng bảo trì và sửa chữa cơ khíĐề cương bài giảng cảm biến và cơ cấu chấp hànhĐề cương bài giảng cấu tạo động cơ (hệ cao đại học)Đề cương bài giảng phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng và tính toán ô tôĐề cương bài giảng quản lý bảo trì công nghiệpNăng suất của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam vai trò của xuất khẩu, hoạt động đổi mới và môi trường kinh doanh (LA tiến sĩ)Đề cương bài giảng xe chuyên dụng (chuyên ngành cơ điện tử ô tô )Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt NamĐề cương bài giảng thực tập nâng cao cơ điện tử ô tôBài giảng hệ thống nhúngBài giảng kỹ thuật cao áp (đại học chính quy)Đề cương bài giảng điện tử công suất trong công nghiệp