Slide quản trị marketing

Slide quản trị marketing

Slide quản trị marketing
... cầu no Marketing ? Marketing lónh vực hiểu khác nhau: - Marketing quảng cáo - Marketing khuyến mại - Marketing bán hàng hỗ trợ cho bán hàng - v.v… ⇒ Không sai chưa đủ ĐỊNH NGHĨA MARKETING Marketing ... nhấn mạnh khía cạnh quản trò marketing - Khái niệm marketing mix” sử dụng để biểu thò vai trò quản lý + McCathy : Basic Marketing – 1960 + Howards: Marketing Management – 1957 - Marketing hiểu “Một ... niệm “nhà quản trò marketing : Lyon – Saleman in marketing Strategy (1926) Lónh vực quảng cáo xuất hiện: + Moriarity (1923): The Economics of marketing & Advertising + Vaughan (1928): marketing...
 • 175
 • 621
 • 0

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt
... gian Quan hệ cạnh tranh Nhân tố khoa học kỹ thuật II QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Quá trình quản trò Marketing bao gồm hoạt động phân tích hội Marketing; ... Nguyên lý Marketing CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương giới thiệu nội dung sau: • TỔNG QUAN VỀ MARKETING ... VỀ MARKETING • Marketing : Phạm vi, Nguyên tắc – Nội dung – Qui trình Marketing • QUẢN TRỊ MARKETING – Qui trình quản trò Marketing I TỔNG QUAN VỀ MARKETING KHÁI NIỆM VỀ MARKETING • MARKETING :...
 • 234
 • 897
 • 23

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)
... phí: Quản lý sản xuất − Quy mô sản xuất, dây chuyền sản xuất, … QUẢN LÝ SẢN PHẨM • Vai trò tảng: Quản lý sáng tạo quản lý nguồn lực để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Quản lý sản phẩm - - Quản ... sản phẩm – Quản lý sản phẩm • GIÁ CẢ – Khái niệm giá – Các đònh giá CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING • PHÂN PHỐI – Bản chất phát triển kênh phân phối – Các đònh thiết kế, quản trò kênh ...  Người sử dụng GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU (Brand Equity)  Đònh nghóa: giá trò nhãn hiệu khác biệt tích cực mà khách hàng có nhãn hiệu tạo ưa thích họ nhãn hiệu CÁC MỨC ĐỘ CỦA GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU  Nhận...
 • 255
 • 1,200
 • 8

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 01

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 01
... động theo yêu cầu Slide Nhiệm vụ marketing  Các hoạt động marketing trải qua ba giai đoạn: – Entrepreneurial marketing Marketing hệ thống hóa – Intrepreneurial marketing  Vì marketing trở nên ... mạng lưới  Kênh marketing  Cung ứng sản phẩm nhãn hiệu  Chuỗi cung ứng  Giá trị thỏa mãn  Môi trường marketing  Cạnh tranh  Chương trình marketing Slide 10 Các khái niệm marketing cốt lõi ... nhiệm vụ marketing  Quen thuộc với khái niệm quan trọng công cụ marketing  Hiểu định hướng mà công ty thể Slide Mục tiêu  Học hỏi cách làm công ty nhà làm marketing đáp trả thách thức Slide Nền...
 • 27
 • 871
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 02

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 02
... Cổ đông – Bộ phận marketing làm marketing Nền kinh tế – Tổ chức theo phân đoạn khách hàng – Giá trị suốt đời khách hàng – Báo cáo marketing – Các bên hữu quan – Tất người làm marketing Slide Những ... động marketing thay đổi chịu tác động kinh tế Slide Mục tiêu  Khám phá Internet thay đổi cách thức nhà làm marketing sử dụng liêu khách hàng  Hiểu nhà làm marketing thực hành công tác quản trị ... trung vào khách hàng đem lại giá trị cao Slide 14 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  CRM hướng đến marketing One-on-One Marketing – Bốn giai đoạn One-to-One Marketing Không chạy theo tất khách...
 • 16
 • 562
 • 7

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 03

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 03
... thể giá trị khách hàng  Giá trị nhãn hiệu  Giá trị mối quan hệ  “tài sản” Giá trị (Value Equity) ©2 003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide ... Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 of 18 Các thực tiễn kinh doanh cốt lõi  Cảm nhận thị trường  Thu hút khách hàng  Quản trị quan hệ khách hàng  Thực công tác quản trị  Thực ... for Marketing Management, 2nd Edition Slide of 18 Giá trị dành cho khách hàng  Khách hàng tìm cách tối đa hóa giá trị cách – Đánh giá cung ứng đem lại giá trị nhiều – Hình thành kỳ vọng giá trị...
 • 18
 • 458
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 04

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 04
... chiến lược marketing – Hoạch định chương trình marketing Quản trị nỗ lực marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 20 chương Tiến trình marketing ... khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 22 chương Quản trị tiến trình marketing  Xây dựng định hướng marketing toàn công ty đòi hỏi: – Sự cam kết từ ban quản trị cấp cao – Các chương ... ban quản trị cấp cao người kiểm soát marketing  Xem xét công ty có theo đuổi hội tốt hay không Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 29 chương Quản trị tiến trình marketing...
 • 30
 • 558
 • 4

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 05

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 05
... yếu tố quan trọng hệ thống marketing  Hiểu cách làm người làm marketing cải thiện định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing hệ thống hỗ trợ định marketing ©2003 Prentice ... cho người định marketing. ” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing  Hệ thống thông tin marketing sưu tập ... báo marketing – Nghiên cứu marketing – Phân tích hỗ trợ định mareketing ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing...
 • 23
 • 459
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 06

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 06
... tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide Chương Khách hàng tiêu dùng mua Marketing kích thích khác Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Cổ động Khác Kinh tế Công nghệ Chính trị Văn hóa Hộp ... nghiệm khứ q Bên ngoài: nguồn thông tin marketing ( tạp chí, quảng cáo) marketing ( gia đình , bạn bè) q Sử dụng tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide 15 Chương Bước 3:3Đánh giá phương ... Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide 17 Chương Bước – Hành vi sau mua Bước 5 -Đánh giá saukhi mua  Thỏa mãn: - Khách hàng thỏa mãn cảm nhận giá trị thực tế tiêu dùng sản phẩm lớn kỳ vọng giá trị...
 • 31
 • 820
 • 7

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 07

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 07
... by organizational buyers ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Objectives  Identify the participants in the business buying ... buyers make their decisions ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Organizational buying is: “the decision-making ... alternative brands and suppliers.” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Compared to Consumer Markets, Business...
 • 17
 • 448
 • 4

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 08

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 08
... thức phản ứng đối thủ có công khác  Mục tiêu đối thủ cạnh tranh: – Y = f ( qui mô, lịch sử, quản trị, tài chính, SBU or parent Company.)  Cần phải kiểm soát kế hoạch mở rộng đối thủ 19 ĐÁNH ... tin – Đánh giá phân tích liệu – Phổ biến thông tin giải đáp thắc mắc Slide 23 Hệ thống tình báo cạnh tranh  Phân tích giá trị giúp công ty lựa chọn đối thủ cạnh tranh để công tránh – Khách hàng ... trường mạnh Slide 27 Thiết kế chiến lược cạnh tranh  Trước tiến hành mở rộng thị phần, phải xem xét: – Khả hành động chống độc quyền – Chi phí kinh tế có liên quan – Khả định phối thức marketing...
 • 38
 • 460
 • 7

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 09

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 09
... Slide Sử dụng phân đoạn thị trường  Marketing đại trà dần tính phổ biến  Marketing cho phân đoạn thực bốn cấp độ: – Marketing theo phân đoạn – Marketing cho Niche – Marketing địa phương – Marketing ... chuẩn mà công ty sử dụng để lựa chọn phân đoạn thị trường hấp dẫn Slide Marketing mục tiêu  Marketing mục tiêu yêu cầu nhà làm marketing thực ba bước quan trọng: – Phân đoạn thị trường: xác định ... phối thức marketing Slide Sử dụng phân đoạn thị trường  Phân đoạn thị trường hữu ích có đặc điểm sau: – Đo lường – Bền vững, ổn định – Có thể tiếp cận – Khác biệt – Có thể hành động Slide Phân...
 • 17
 • 441
 • 6

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 10

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 10
... góp nhiều vào lợi nhuận – Được triển khai với ngân sách lớn – Có hỗ trợ mạnh mẽ ban quản trị cấp cao Slide Quản trị sản phẩm Tiến trình phát triển sản phẩm mới: ý tưởng cho chiến lược  Sáng tạo ... khái niệm  Sàn lọc ý tưởng  Phát triển khái niệm  Phát triển chiến lược marketing  Phân tích kinh doanh Slide Quản trị sản phẩm Tiến trình phát triển sản phẩm mới: từ phát triển đến thương ... đoạn việc phát triển sản phẩm làm chúng quản lý tốt  Hiểu biết nhân tố tác động lên tỉ lệ khách hàng chấp nhận sản phẩm Slide Mục tiêu  Học hỏi chiến lược marketing phù hợp với giai đoạn chu kỳ...
 • 26
 • 369
 • 2

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 11

 Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 11
... – Giá dựa giá trị đem lại ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter 11 Sản phẩm phối thức sản phẩm  Phân cấp giá trị đem lại cho ... accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 in Chapter 11 Quyết định nhãn hiệu  Nhãn hiệu chuyển tải sáu mức độ ý nghĩa: – Đặc tính – Lợi ích – Giá trị – Văn hóa – Cá tính ... nhãn hiệu, quảng cáo không làm điều ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 13 in Chapter 11 Quyết định nhãn hiệu  Người làm marketing phải...
 • 24
 • 348
 • 3

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 12

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 12
... delivering a service often depends on staff being trained via internal marketing efforts Slide 10 Marketing Strategies  Interactive marketing refers to the employees’ skill in serving the client  ... Delivery system – Reliability – Resilience – Innovativeness  Image and branding Slide 12 Marketing Strategies Marketing Tasks  Managing differentiation  Managing service quality  Managing ... qualities, experience qualities and credence qualities are evaluated by customers Slide 11 Marketing Strategies Marketing Tasks  Managing differentiation  Managing service quality  Managing...
 • 18
 • 283
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide quản trị marketing thuongmai bizslide quản trị marketingslide bài giảng quản trị marketingslide bài giảng môn quản trị marketingslide bài giảng quản trị marketing tiếpbộ slide bài giảng quản trị marketingquản trị marketing slide mẫu rất đẹpslide môn quản trị marketingquản trị marketingquản trị marketingquản trị marketingquản tri marketingquản trị marketingbài tập quản trị marketingbáo cáo quản trị marketingđồ án chi tiết máy newđồ án thi công xây dựng trung tâm thương mại 7 tầngkĩ thuật điều chế viên baoTìm hiểu về các chất phụ gia thực phẩm,chống vi sinh vật và các phương pháp xác định chúngcông nghệ lên men sản xuất probiotic với khả năng tồn tại cao và chất lượnghoạt động kinh doanh ngoại hối trên cmeQuy trình nuôi ếch thương phẩmphương pháp phân tích báo cáo tài chínhthuế xuất nhập khẩu hiện tượng trốn thuế nhập khẩuXây dựng chiến lược quảng cáo cho thương hiệu nệm babysweetthấu kính mỏng VATiểu luận môn mạng NGN IPv6Vấn đề mô hình hoá phần cứngQuy trình quản lý kho tổng fptthiết kế bộ băm xung áp một chiều có đảo chiều để điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lậpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeQuản lý siêu thị điện thoạiBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIcông nghệ sản xuất nước ép táo đóng hộpbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nội