CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN NGUYÊN MÔNG

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 3 ppsx

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 3 ppsx
... nhiều chiến công nhà Trần, đặc biệt hệ thứ hai: Trần Quốc Tuấn, Trần Thánh Tông, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật tên tuổi lớn lịch sử Việt Nam Đó chưa kể tới Trần Thủ Độ, Trần Khánh Dư, Trần Quốc ... Theo nhà nghiên cứu, chiến thắng nhà Trần có nhờ vào sáng suốt tướng lĩnh chiến thuật, đứng đầu Trần Hưng Đạo Trong tác chiến, tướng lĩnh nhà Trần chủ động tránh lực lượng hùng hậu người Mông ... lợi Nguyên nhân cho thành công nhà Trần sách đoàn kết nội người lãnh đạo Dù hoàng tộc nhà Trần có người phản bội theo nhà Nguyên nước Đại Việt không bị mất, nhờ ủng hộ đông đảo dân chúng Còn nguyên...
 • 6
 • 407
 • 0

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 2 pps

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 2 pps
... Quân Trần phản công Tháng 4, vua Nhân Tông sai Chiêu Thành Vương, Hoài Văn hầu Trần Quốc Toản, Nguyễn Khoái đem tiệp binh đón đánh quân Nguyên bến Tây Kết Quân Trần Trần Nhật Duật huy giao chiến ... lại, chúng nơm lớp thất bại Hằng, Quán không chí chiến đấu Theo thần thấy, phá chúng điều chắn." Tháng năm 128 7, nhà Nguyên phát quân Mông Cổ, quân Hán Nam, hành tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Hồ ... Ngày 28 , Hưng Đạo Vương bàn xin Trần Quang Khải chặn đánh cánh quân Toa Đô Nghệ An Mồng tháng 2, thứ Tĩnh Quốc Đại Vương Trần Quốc Khang thượng vị Chương Hiến hầu Trần Kiện liêu thuộc...
 • 6
 • 278
 • 0

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 1 ppsx

Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của nhà Trần 1 ppsx
... cho tên Lê Phụ Trần gả hoàng hậu cũ Chiêu Thánh (tức Lý Chiêu Hoàng) Lần thứ hai 12 84 -12 85 Hội nghị Bình Than, hội nghị Diên Hồng Tháng 11 năm nhâm Ngọ, (12 82), hữu thừa tướng nhà Nguyên Toa Đô ... điều quân vương hầu, duyệt binh lớn Đông Bộ Đầu, chia quân đóng giữ Bình Than nơi xung yếu khác Tháng 11 , Thánh Tông sai Trần Phủ sang hành tỉnh Kinh Hồ (nước Nguyên) xin hoãn binh Tháng 12 , Trần ... Trần Quốc Tuấn Tháng 11 , vua lệnh truyền nước sắm sửa vũ khí Ngày 12 tháng 12 , tướng Mông Cổ Ngột Lương Hợp Thai (Uriyangqadai hay ) mang quân tiến vào xâm phạm Bình Lệ Nguyên thuộc nước Đại...
 • 6
 • 324
 • 0

lịch sử tuần 16 Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông

lịch sử tuần 16 Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông
... Th hai ngy 28 thỏng 11 nm 2011 Tun: 16 Lch s Tit : 16 Kiểm tra cũ NghTrn thu c kt qu nh th no cụngngh gỡ ? Nh chớnh ca nhõn dõn ta di thi nh ... nụng nghip phỏt trin, i sng nhõn dõn m no Hi ngh Diờn Hng Th hai ngy 28 thỏng 11 nm 2011 Tun: 16 Tit : 16 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng - Nguyờn Gic Mụng Nguyờn xõm lc nc ta - c SGK ... MụngNguyờn sang lc nc ta: + Nm 1258 + Nm 1285 + Nm 1287 1288 Th hai ngy 28 thỏng 11 nm 2011 Tun: 16 Tit : 16 Lch s Cuc khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng - Nguyờn í quyt tõm ỏnh gic ca quõn dõn nh Trn:...
 • 17
 • 248
 • 1

ls CUOC KHANG CHIEN CHONG QUAN XL MONG - NGUYEN

ls CUOC KHANG CHIEN CHONG QUAN XL MONG - NGUYEN
... giặc vua nhà Trần kết kháng chiến - Kết ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên: - Lần thứ nhất: Chúng cắm cổ rút chạy không hăng vào xâm lược - Lần thứ hai: Tướng giặc Thoát Hoan ... LỊCH SỬ 2.Kế sách đánh giặc vua nhà Trần kết kháng chiến - Đọc SGK từ Cả ba lần => dùng kế cắm cọc gỗ tiêu diệt chúng sông Bạch Đằng - Những kế sách đánh giặc vua nhà Trần: + Kế sách “Vườn không ... Thứ bảy, ngày 28 tháng 11 năm 2009 LỊCH SỬ * KIỂM TRA BÀI CŨ: -Nghề nhân dân ta thời nhà Trần nghề ? +Trồng lúa nước - Nhà Trần thu kết công đắp đê? Đáp án :Hệ thống đê điều hình thành...
 • 15
 • 248
 • 0

ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỉ XII

ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỉ XII
... o i ê n p huc hướng dẫn nhà Tóm tắt diễn biến kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ 2.Đọc trước mục II Bài 14 "Cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai" 3.Sưu tầm mẩu chuyện Hưng Đạo Vương ... Lược đồ Châu Âu , Châu á, Châu Phi Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến chống quân Mông Cổ - Cả nước sắm sửa vũ khí - Thành lập đội dân binh - Ngày đêm luyện tập ý nghĩa kháng chiến lần thứ chống quân ... lòng tự hào dân tộc Đại Việt Nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống quân Mông Cổ lần thứ + Sự đoàn kết nội hoàng tộc nhân dân + Tinh thần hi sinh dũng cảm , thắng quân dân Đại Việt +Cách đánh...
 • 12
 • 998
 • 5

Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 potx

Kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2 potx
... [51] Quân Trần truy kích quân Nguyên Ngày 10 tháng năm 128 5, Trần Quốc Tuấn Trần Tung dẫn vạn quân công quân Nguyên bờ Bắc sông Hồng Quân Nguyên cử Lưu Thế Anh dẫn quân đối phó, đại bại Quân Nguyên ... nay) Đại quân Thoát Hoan sau mũi thứ hai Satartai Lý Bang Hiến.[18] Chống lại đạo quân thứ quân Nguyên lực lượng chủ lực quân Trần đích thân Trần Quốc Tuấn huy Đạo thứ hai gồm nghìn quân Mông Cổ ... công quân Nguyên Chương Dương (huyện Thường Tín).[45] Quân Nguyên thường thấy quân Trần bị thua, thấy quân Trần đánh mạnh nên bị bất ngờ, tan tác bỏ chạy Phần lớn chiến thuyền quân Nguyên bị quân...
 • 19
 • 448
 • 2

Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên mông pps

Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên mông pps
... khác lạ quân Trần Sau ngày dàn quân giao chiến đại quân Nguyên triều theo nguyên tắc chiến tranh cổ điển, óc mẫn tiệp vị thống soái quân đội nhà Trần bắt đầu nhận chỗ mạnh, chỗ yếu quân nhà quân ... A-gu-rúc-tri phải đứng A -ba- tri huy hành quân miền để cướp lương Quân Nguyên tới đâu gặp làng mạc trống rỗng Đã có kinh nghiệm lần kháng chiến ba năm trước, nhân dân Đại Việt nơi quân giặc kéo đến ăn ... nhiều lần gây khốn cho tên lính, toán quân Mông Cổ cướp lương Chỉ cách nơi đóng quân giặc vài mươi dặm đường, mà làng Cổ Sở ngang nhiên đánh cho quân giặc Mông Cổ trận ngựa đầu Lần đời chinh chiến...
 • 56
 • 305
 • 0

bài 14 ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông (T3)

bài 14 ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông (T3)
... Chiến thắng Vân Đồn Trận Bạch Đằng 1288 Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn ...
 • 13
 • 323
 • 0

Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông- K. Nguyệt

Ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông- K. Nguyệt
... nội dung học Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lợc Mông -Nguyên ( Thế kỉ XIII) Tiết 26: III Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm lợc Nguyên( 1287-1288) Nhà Nguyên xâm lợc Đại Việt ... TrơngVăn Hổ Chiến thắng Bạch Đằng Trang Nhung - Nguyen Thu Tiết 26 Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lợc Mông Nguyên (TK XIII) III Cuộc kháng chiến lần thứ ba chống quân xâm l ợc Nguyên (1287- ... Nguyen Thu 14 Chiến thắng Bạch Đằng a Hoàn cảnh b Diễn biến c Kết - 30 vạn quân Nguyên bị ta tiêu diệt - Ô Mã Nhi bị bắt sống - Kháng chiến hoàn toàn thắng lợi Trang Nhung - Nguyen Thu 15 Chiến thắng...
 • 25
 • 228
 • 0

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và nghệ thuật quân sự của người Nhật Bản

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và nghệ thuật quân sự của người Nhật Bản
... Nhật Bản năm trớc chiến tranh II Hai kháng chiến chống quân xâm lợc Mông- Nguyên Chơng III : Nghệ thật quân ngời Nhật Bản kháng chiến chống Mông- Nguyên I Chiến thật quân ngời Mông Cổ II Nghệ thuật ... ngành Nhật Bản học, tham vọng trình bày tất truyền thống lâu đời dân tộc Nhật Bản, mà báo cáo khoa học cố gắng nêu vài suy nghĩ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông -Nguyên nghệ thuật quân ... II Nhật Bản hai lần kháng chiến chống quân xâm lợc Mông- Nguyên I Bối cảnh lịch sử Nhật Bản năm trớc chiến tranh: Mạc phủ Kamakura Những năm cuối kỷ XII, đầu kỷ XIII đợc nhắc đến lịch sử Nhật Bản...
 • 73
 • 1,368
 • 1

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và nghệ thuật quân sự của người Nhật Bản

cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên và nghệ thuật quân sự của người Nhật Bản
... Nhật Bản năm trớc chiến tranh II Hai kháng chiến chống quân xâm lợc Mông- Nguyên Chơng III : Nghệ thật quân ngời Nhật Bản kháng chiến chống Mông- Nguyên I Chiến thật quân ngời Mông Cổ II Nghệ thuật ... ngành Nhật Bản học, tham vọng trình bày tất truyền thống lâu đời dân tộc Nhật Bản, mà báo cáo khoa học cố gắng nêu vài suy nghĩ Cuộc kháng chiến chống quân xâm lợc Mông -Nguyên nghệ thuật quân ... trớng đế quốc Mông Cổ I Đế quốc Mông Cổ đờng hình thành phát triển II Lục địa - u dới vó ngựa xâm lăng đế chế Mông Cổ Chơng II : Nhật Bản hai lần kháng chiến chống quân xâm lợc Mông -Nguyên I Bối...
 • 72
 • 960
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ bacuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần 2cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần 3cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông lần 1cuộc kháng chiến chống quân nguyên mông xâm lượcls cuoc khang chien chong quan xl mong nguyenkháng chiến chống quân nguyên mông lần 1kháng chiến chống quân nguyên mông lần 3kháng chiến chống quân nguyên mông lần 2kháng chiến chống quân nguyên môngba lần kháng chiến chống quân nguyên môngkháng chiến chống quân nguyên mông lần i 1258kháng chiến chống quân nguyên mông lần thứ ii 1285cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyêncác cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông nguyênchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học