BÀI 4 KHỞI NGHĨA HAI bà TRƯNG

bài 4: Khởi nghĩa Hai Trưng

bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... tự hào gương Hai Trưng, nhân dân ta lập đền thờ Hai nhiều nơi Đền thờ Hai Trưng (Hát Môn) trước Đền thờ Hai Trưng (Hát Môn) ngày Đền thờ Hai Trưng Đền thờ Hai Trưng ( Hà Nội ... nhân khởi nghĩa Hai Trưng? Sự thắng lợi khởi nghĩa Hai Trưng nói lên điều gì? Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa, nhân dân khắp nơi hưởng ứng Không đầy tháng khởi ... nghĩa Hai Trưng Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Hãy đọc SGK xem lược đồ để tường thuật lại diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng Thời gian: phút Lược đồ khu vực khởi nghĩa Hai Trưng Khởi nghĩa...
 • 42
 • 883
 • 0

Bài giảng lịch sử 4 bài 4 khởi nghĩa hai trưng

Bài giảng lịch sử 4 bài 4 khởi nghĩa hai bà trưng
... khởi nghĩa nhân dân ta ách đô hộ triều đại phong kiến phương Bắc Giới thiệu bài mới Nguyên nhân Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Hai Trưng chuẩn bị khởi nghĩa ... giặc ngoại xâm Hà Nộiđây Trước Mê Linh Ngày Đền thờ Hai Phố Hai Trưng Đền thờ Trưng Trường Hát Môn THPT Hai Trưng Hà Nội Hai Trưng Tiết học kết thúc ... hộ Hai 2 Diễn biến - Mùa xuân năm 40 , cửa sông Hát Môn, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa - Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa, công Luy Lâu - Trong vòng không đầy tháng, khởi nghĩa...
 • 12
 • 590
 • 0

bài 4 khởi nghĩa hai trưng

bài 4 khởi nghĩa hai bà trưng
... , thảo luận nhóm đôi để trình bày lại diễn biến khởi nghĩa Hai Trng ? Lượcưđồưkhuưvựcưchínhưnổưraư khởi nghĩa Hai Trưng Lợc đồ khu vực nổ khởi nghĩa Hai Trng Khi ngha (Hỏt Mụn) Tin ... tưưngàyư7ưthángư10ưnămư2009 Lịchưsử -ưKiểmưtra bài cũư: Nêuưcácưcuộc khởi nghĩa lớnưcủaưNDưtaưdướiưáchưđôưhộưcủaư phongưkiếnưphươngưBắcư? - Hai Trưng nămư (40 ); Triệuư( 248 ); LýưBíư( 542 ); TriệuưQuangưPhụcư(550); ... taưnhớưđến khởi nghĩa Hai Trưng n th hai B Trng (Hỏt Mụn) trc õy n th hai B Trng (Hỏt Mụn) ngy n th Hai B Trng n th Hai B Trng ( H Ni ) (Mờ Linh ) n th Hai B Trng (tnh khỏc) y ban nhõn dõn Qun Hai...
 • 23
 • 43
 • 0

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Khởi nghĩa Hai Trưng potx

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Khởi nghĩa Hai Bà Trưng potx
... giỏi ) - Khởi nghĩa Hai Trưng thắng lợi có - Sau 200 năm bị phong kiến ý nghĩa ? nước đô hộ lần nhân dân ta giành lấy độc - GV nhận xét kết luận lập D CŨNG CỐ - DẶN DÒ : - Vì Hai Trưng ... bày nghĩa - Cả lớp theo dõi có nhận xét bổ sung trình bày bạn - GV nhận xét Hoật động 3: làm viêc lớp - GV đặt vấn đề -Trong vòng không đầy tháng - Nêu kết khởi nghĩa ? cuộ khởi nghĩa hoàn toàn ... GV nêu - Khi tìm nguyên nhân lhởi nghĩa Hai Trưng có ý kiến sau : + Do nhân dân ta căm thù quân xâm lược đặt biệt Thái Thú Tô Định + Do Thi Sách chồng Trưng Trắc bị Tô Định giết hại -...
 • 4
 • 9,037
 • 26

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)

BAI 17 KHOI NGHIA HAI BA TRUNG (NAM 40)
... Thu Trang hiïån: Bà i 17 Cuộc khở i nghóa Hai Bà Trưng ( nă m 40 ) Bài 17 Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40) Nước Âu Lạc từ TKII TCN đến TKI có thay đổi ? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ ... nổ b Diễn biến : - Mùa xn năm 40 , Hai Bà dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẹn ... khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ b Diễn biến : - Từ Hát Mơn nghĩa qn tiến đánh Mê Linh , Cổ Loa Luy Lâu Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng...
 • 32
 • 4,324
 • 4

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Trưng ( năm 40 )

Lịch sử 4 : Khởi nghĩa hai Bà Trưng ( năm 40 )
... tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Khởi nghĩa Hai Trưng( năm 40 ) “ Một xin rửa nước thù Hai ... này” (Thiên Nam ngữ lục) Thứ ngày tháng năm 2009 Lịch sử Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân: - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: Lược đồ khởi nghĩa ... Khởi nghĩa Hai Trưng (năm 40 ) Nguyên nhân : - Oán hận trước ách đô hộ nhà Hán, Hai Trưng phất cờ khởi nghĩa Diễn biến: - Mùa xuân năm 40 , cửa sông Hát Môn, Hai Trưng dựng cờ khởi nghĩa...
 • 33
 • 1,989
 • 3

Bài giảng bai 17. Khoi nghia Hai Ba Trung

Bài giảng bai 17. Khoi nghia Hai Ba Trung
... phải bỏ trốn Trung Quốc c Kết quả: Cuộc khởi nghĩa tồn thắng d Ý nghĩa : Khẳng định độc lập chủ quyền dân tộc Ý nghĩa lịch sử khởi nghĩa Hai Bà Trưng? PHÙ ĐIÊU HAI BÀ TRƯNG Đền thờ Hai Bà Trưng ... thờ Hai Bà Trưng Vĩnh Phúc LỄ HỘI HAI BÀ TRƯNG Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa phát biểu buổi lễ tượng niệm Hai Bà Trưng ( Vĩnh Phúc ) Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dâng hương trước bàn thờ Hai ... Linh Đánh chiếm thành Luy Lâu Nghĩa qn bao vây Dinh Thái thú Tơ Định Tơ Định cải trang trốn chạy nước Hai Bà Trưng chiến thắng b Diễn biến: - Mùa xn năm 40, Hai bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa Hát Mơn(Hà...
 • 34
 • 818
 • 0

Bài giảng khởi nghĩa hai trưng

Bài giảng khởi nghĩa hai bà trưng
... Hai Trưng đất Vĩnh Phúc) Nguồn: http://vinhphucdost.gov.vn/RSS/news.show.php?pageid=_000002C0F Đại Nam quốc sử diễn ca có đoạn kể khởi nghĩa Hai Trưng trở thành quen thuộc người Việt: Trưng ... quân Hai Trưng gặp bất lợi Mã Viện chơ Lưu Lang coi giữ 25 vạn quân lại cố thủ thành Lạng Sơn, cầm chân quân đội Hai Trưng thành, bố phòng nơi hiểm trọng, không chịu đánh Đại quân Hai ... chiến tiến đánh Hai Trưng từ hai phía 3- Trận chiến Lãng Bạc Sau bị tổn thất thành Lạng Sơn, lại bị quân Hán bách mặt trận phía trước phía sau, nên Trưng rút quân trở Đội quân hai bên gặp Lãng...
 • 7
 • 581
 • 1

Giáo án Lịch sử 6 bài Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Giáo án Lịch sử 6 bài Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... nhà Hán nào? + Đồng hóa dân tộc ta Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ HS: Trả lời GV: Nhân dân Châu Giao bị nhà Hán bóc lột - Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị nào? Nhà Hán đưa người Hán sang ... 40 Hai Trưng HS: Theo dõi SGK để trình bày dựng cờ khởi nghĩa Hát Môn Hoạt động 2: (Tìm hiểu khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ) - Nghĩa quân khắp nơi kéo hưởng GV: Yêu cầu HS đọc mục SGK ứng khởi ... bày tiếp diễn biến khởi nghĩa GV: Gọi HS đọc phần nhận xét nhà sử học Lê Văn Hưu Sơ kết học - Đất nước nhân dân Âu Lạc thời thuộc Hán có thay đổi ? - Diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng ? ( GV đưa...
 • 3
 • 84
 • 0

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (năm40).

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm40).
... Luy Lâu Lược dồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ? Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) Khởi nghĩa Hai Trưng (tranh vẽ) II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ ... BÀI CŨ Em mô tả lại thành Cổ Loa? Em trình bày nguyên nhân thất bại An Dương Vương chiến tranh chống Triệu Đà xâm lược? Bài 17: Cuộc khởi nghóa Hai Trưng (năm 40) BÀI 17: Cuộc khởi nghóa Hai ... Hán II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng nổ A Nguyên nhân: -Do sách cai trò tàn bạo nhà Hán - Thi Sách bò Tô Đònh giết hại Lược đồ khởi nghóa Hai Trưng II Cuộc khởi nghóa Hai Trưng bùng...
 • 22
 • 8,127
 • 29

Bài 17 - Minh họa - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Trưng (Dạng 2)

Bài 17 - Minh họa - Diễn biến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Dạng 2)
... Bài 17 GIAO CHỈ HỢP PHỐ HÁT MÔN LÃNG BẠC 3-4 0 Đô Hưng LUY LÂU 4-4 0 Vô Biên Chú giải CỬU CHÂN Nơi Hai Trưng dậy khởi nghĩa Những đội nghĩa binh tụ binh hưởng ứng khởi nghĩa Nghĩa quân ... đội nghĩa binh tụ binh hưởng ứng khởi nghĩa Nghĩa quân địa phương hưởng ứng khởi nghĩa Hướng công nghĩa quân Hai Trưng NHẬT NAM Chu Ngô Hướng công quân địch Tượng Lâm ...
 • 2
 • 3,518
 • 20

Bài 17.Tiêt21.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI TRƯNG

Bài 17.Tiêt21.CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG
... tranh nhân dân ta, đặc biệt Hai Trưng + Ách thống trị nhà Hán bị lật đổ BÀI TẬP Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ: A Năm 40 TCN B.Năm 40 C.Năm 111 TCN D.Năm 111 BÀI TẬP Chính sách thâm hiểm ... Tiết: 21 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi ? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân: * Mục đích: * Diễn biến: * Ý nghĩa +Ý chí, ... VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP Tiết: 21 CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40) 1/ Nước Âu Lạc từ kỉ II TCN đến kỉ I có thay đổi ? 2/ Cuộc khởi nghĩa Hai Trưng bùng nổ * Nguyên nhân: Do sách cai...
 • 17
 • 2,152
 • 6

Gián án tiết 19 bài 17 cuộc khởi nghĩa Hai Trưng

Gián án tiết 19 bài 17 cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
... Trường THCS Hai Trưng Phố Hai Trưng Vẽ lược đồ khởi nghĩa Hai Trưng (điền kí hiệu thích hợp để thuật lại diễn biến khởi nghĩa Hai Trưng) Xem trước bài: Trưng Vương kháng chiến chống ... VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG a Ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Hai Trưng - Cuộc khởi nghĩa nhân dân hết lòng ủng hộ - Nghĩa qn chiến đấu dũng cảm - Tài huy Hai Trưng ... NHÂN THẮNG LỢI VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG Thảo luận nhóm (3phút) Nhóm 1+ Ngun nhân thắng lợi khởi nghĩa Hai Trưng Nhóm + ý nghĩa khởi nghĩa Hai Trưng HẾT THỜI GIAN...
 • 34
 • 956
 • 0

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)

Gián án T19 Bai 17 cuoc khoi nghia Hai Ba Trung nam 40( Thi GV Gioi Ha Noi)
... Âu Lạc từ kØII TCN đến kØ I có đổi thay? Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ a Nguyªn nh©n b DiƠn biÕn HAI BÀ TRƯNG LÀM LỄ TẾ TRỜI ĐẤT RA QUÂN GIẾT GIẶC C¶nh Hai Bµ Tr­ng lµm lƠ tÕ trêi ®Êt tr­íc ... ®äc lêi thỊ Một xin rửa nước thù Hai xin đem lại nghiệp xưa họ Hùng Ba kẻo oan ức lòng chồng Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh HAI BÀ TRƯNG CHUẨN BỊ KHỞI NGHĨA (Thi n Nam ngũ lục, sử ca dân gian kỉ ... ChØ Luy l©u Chu Nhai Nam H¶i Nhà H¸n gép  Xãa tªn n­íc ta, u L¹c víi biÕn n­íc ta qn cđa Trung Qc thµnh qn, thµnh Ch©u Giao hun cđam­u Trung nh»m ©m Qc g×? §¹m NhÜ Cưu Ch©n NhËt Nam N¨m 111.TCN...
 • 28
 • 1,011
 • 0

Xem thêm