Nâng cao chất lƣợng hệ điều chỉnh tốc độ của động cơ diezen ứng dụng truyền động cho tàu thủy

Tài liệu Hệ thống đođiều chỉnh tốc độ của động điện doc

Tài liệu Hệ thống đo và điều chỉnh tốc độ của động cơ điện doc
... loại động sau: Động không đồng Động đồng Động chiều Động xoay chiều có vành góp B PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN I NHỮNG CHỈ TIÊU CỦA HỆ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN Điều chỉnh ... chỉnh tốc độ truyền động điện dùng phương pháp tuý điện tác động lên thân hệ truyền động điện (nguồn động điện) để thay đổi tốc độ quay động điện Để đánh giá chất lượng hệ thống truyền động điện ... biến tốc độ loại quang học PHẦN THỨ HAI: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ A TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN 11 B PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 12 I Những tiêu hệ điều chỉnh...
 • 25
 • 369
 • 0

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐOĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG ĐIỆN pdf

Tài liệu TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐO VÀ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ CỦA ĐỘNG CƠ ĐIỆN pdf
... loại động sau: Động không đồng Động đồng Động chiều Động xoay chiều có vành góp B PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN I NHỮNG CHỈ TIÊU CỦA HỆ ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN Điều chỉnh ... biến tốc độ loại quang học PHẦN THỨ HAI: ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ A TỔNG QUAN VỀ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ ĐIỆN 11 B PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ ĐỘNG CƠ ĐIỆN 12 I Những tiêu hệ điều chỉnh ... chỉnh tốc độ truyền động điện dùng phương pháp tuý điện tác động lên thân hệ truyền động điện (nguồn động điện) để thay đổi tốc độ quay động điện Để đánh giá chất lượng hệ thống truyền động điện...
 • 25
 • 485
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT pptx

Luận văn: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT pptx
... c minh trờn hỡnh 2.1 nhiễu trình biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng c im c ... Bộ điều khiển G +y + a) Cấu hình song song Quá trình d Gd - r + Gd K Bộ điều khiển u G +y + b) Cấu hình nối tiếp Quá trình Kí hiệu r biến chủ đạo, giá trị đặt y biến đ-ợc điều khiển u biến điều ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù...
 • 95
 • 206
 • 0

Báo cáo khoa học: "vấn đề Nâng cao chất l-ợng truyền dẫn tín hiệu M - QAm qua hệ thống thông tin quang sử dụng EDFA" pot

Báo cáo khoa học:
... khuếch đại đờng truyền LA (In - Line Amplifier) hay tiền khuếch đại PA (Pre - Amplifier) [2] Hình hệ thống truyền tín hiệu M- QAM qua tuyến thông tin quang sử dụng khuếch đại quang sợi EDFA ... Hình Sơ đồ hệ thống truyền tín hiệu M - QAM qua tuyến thông tin quang sử dụng EDFA Tính CNR sau tách sóng quang Công thức tính CNR sau tách sóng quang đợc xác định [7], [8]: CNR = 0, 5m 2I2 s ... pháp tính toán công suất bù BER cho việc thiết kế hệ thống truyền tín hiệu M - QAM qua sợi quang Kết đợc tính toán, m so sánh với tham số hệ thống khác Các kết áp dụng trực tiếp để thiết kế, nâng...
 • 9
 • 136
 • 0

nâng cao chất lƣợng dịch vụ hệ thống nhà hàng trên địa bàn thị xã cửa lõ – nghệ an

nâng cao chất lƣợng dịch vụ hệ thống nhà hàng trên địa bàn thị xã cửa lõ – nghệ an
... lượng dịch vụ hệ thống nhà hàng địa bàn Thị Cửa Nghệ An làm luận văn cao học Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nâng cao chất lƣợng dịch vụ hệ thống nhà hàng địa bàn thị Cửa ... nghĩa đề tài Trên sở nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ nhà địa bàn Thị Cửa Lò- Nghệ An Từ đó, đề giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ hệ thống nhà hàng Thị Cửa Nghệ An Cấu trúc đề ... hệ thống nhà hàng địa bàn Thị Cửa Nghệ An - Mục tiêu 3: Đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ hệ thống nhà hàng địa bàn thị Cửa Nghệ An Đối tƣợng phạm...
 • 116
 • 79
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢI QUYẾT ÁN HÀNH CHÍNH Ở TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIẢI QUYẾT ÁN HÀNH CHÍNH Ở TÕA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015
... giải án hành Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2015 ” Thông qua việc nghiên cứu đề tài góp phần cung cấp sở lý luận, thực tiễn giải pháp tăng cường công tác giải án hành ... 16/4/1976 thành lập Tòa án nhân dân tỉnh An Giang Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, trị xã hội tỉnh An Giang, đơn vị nằm địa bàn tỉnh chịu lãnh đạo Tòa án tỉnh ... ban hành định Đặc biệt, ngành Tòa án nhân dân nói chung Tòa án nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nói riêng, công tác cấp ủy quan tâm đạo kiên giải án phải đạt tỷ lệ 85% tổng số án hành...
 • 20
 • 276
 • 0

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN HIỆN ĐẠI ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH GIA NHIỆT
... thc hin iu khin biến chủ đạo (giá trị đặt) Bộ điều khiển truyền thẳng biến điều khiển Quá trình biến cần điều khiển Hình 2.1 Cấu trúc tổng quán điều khiển truyền thẳng quỏ trỡnh mt cỏch ti u nht ... -0.5 10 a) Đáp ứng đầu -1 Times (sec) 10 b) Đáp ứng đầu Hình 2.3 Đặc tính điều khiển cho ví dụ 2-1 i) điều khiển không ổn định ii) điều khiển không ổn định, hạn chế đầu iii) điều khiển xấp xỉ (bù ... mô hình tổng quát K điều khiển tổng quát w đầu vào trình( gồm nhiễu đo) z Các đầu cần đ-ợc kểm soát y Các đầu vào biến đổi u tín hiệu điều khiển Hình 2.6 Cấu trúc tổng quát điều khiển phản hồi...
 • 48
 • 274
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng tỉnh Nam Định

Một số giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công th¬ơng tỉnh Nam Định
... hình chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định Chơng I Tín dụng ... 40 Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Công Thơng Nam Định 3.1 Quan điểm định hớng nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng tỉnh Nam Định 3.1.1 ... nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Chi nhánh Ngân hàng Công thơng tỉnh Nam Định cho chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề gồm chơng : Chơng I: Tín dụng Ngân hàng chất lợng tín dụng Ngân hàng...
 • 66
 • 153
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cam của trục cam DS60 động Diesel bằng phƣơng pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lƣợng của cam

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cam của trục cam DS60 động cơ Diesel bằng phƣơng pháp bao hình và các giải pháp công nghệ bề mặt nâng cao chất lƣợng của cam
... ti Nghiờn cu, thit k, ch to cam ca trc cam DS60 ng c Diesel bng phng phỏp bao hỡnh v cỏc gii phỏp cụng ngh b mt nõng cao cht lng ca cam c chn lm ti lun ny Chi tit cam S húa bi Trung tõm Hc liu ... ngh ch to cam bm nhiờn liu núi chung v cụng ty Diesel núi riờng Cam mu c s dng mi biờn dng cam theo nú Vỡ vy, vic ch to cam mu l mt nhng bc quyt nh ch to cam Cam mu phi cú chớnh xỏc cao phự ... ti Nghiờn cu, thit k, ch to cam ca trc cam DS60 ng c Diesel bng phng phỏp bao hỡnh v cỏc gii phỏp cụng ngh b mt nõng cao cht lng ca cam c chn lm ti lun ny Chi tit cam s c s dng nh mt chi tit...
 • 94
 • 285
 • 0

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT L¬ỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT L¬ỢNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT TÂY HÀ NỘI
... Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội 49 3.1 Định hớng phát triển tín dụng Chi nhánh 49 3.1.1 Đánh giá chung kết hoạt động kinh doanh ... vấn đề chất lợng khoản tín dụng Đây mối quan tâm hàng đầu ngân hàng có Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội Nâng cao chất lợng tín dụng vấn đề cấp thiết quan trọng ngân hàng, chất lợng tín dụng liên ... tiếp đến trình hoạt động kinh doanh ngân hàng Chính lý mà em chọn đề tài: Giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ Chi nhánh NHNo&PTNT Tây Nội với mục đích nghiên cứu vấn...
 • 59
 • 185
 • 0

Một số giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định

Một số giải pháp nâng cao chất l¬ợng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Nam Định
... I: Tín dụng Ngân hàng chất lợng tín dụng Ngân hàng Chơng II: Tình hình chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định Chơng III : Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng ... dụng trung dài hạn Ngân hàng công thơng tỉnh Nam Định Chơng I Tín dụng Ngân hàng chất lợng tín dụng Ngân hàng 1.1/ Tổng quan tín dụng trung dài hạn 1.1.1/ Hoạt động tín dụng trung dài hạn NHTM Ngân ... 35 Một số giải pháp nâng cao chất lợng tín dụng trung dài hạn Ngân hàng Công Thơng Nam Định 3.1 Quan điểm định hớng nâng cao chất lợng hoạt động tín dụng Ngân hàng Công thơng tỉnh Nam Định 3.1.1...
 • 56
 • 170
 • 0

Mô hình triển khai IPTV của VNPT tại Hà Nội và giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ VNPT’s IPTV Implementation in Hanoi and Solutions to Improve Service Quality

Mô hình triển khai IPTV của VNPT tại Hà Nội và giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ VNPT’s IPTV Implementation in Hanoi and Solutions to Improve Service Quality
... SỐ MÔ HÌNH TRIỂN KHAI IPTV hình triển khai IPTV mạng xDSL hình triển khai IPTV mạng băng rộng: hình triển khai mạng FTTx: Khả PON hình triển khai IPTV mạng truyền hình cáp hình triển ... số hình triển khai IPTV Luận văn đƣa đánh giá hình triển khai IPTV VNPT Nội giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ Các tài liệu sử dụng khóa luận chủ yếu đƣợc lấy từ Internet, VNPT ... triển khai mạng HFC hình triển khai IPTV cáp dựa hệ thống quảng bá DVB-C: hình triển khai IPTV mạng Wimax III CHƢƠNG 2: TRIỂN KHAI DỊCH VỤ IPTV CỦA VNPT TẠI HÀ NỘI Hiện trạng sở hạ tầng VNPT...
 • 15
 • 339
 • 2

Luận văn: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PHỤC HỒI GẦU CÔNG DỤNG CHUNG CỦA MÁY XÚC KOMATSU PC220 NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO PHỤC HỒI GẦU CÔNG DỤNG CHUNG CỦA MÁY XÚC KOMATSU PC220 NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ pdf
... GU XC CễNG DNG CHUNG KOMATSU PC220 Gii thiu chung 1.1 Gii thiu chung v cỏc loi mỏy xỳc thu lc gu ngc 1.2 Gii thiu chung v cỏc loi gu xỳc Cu to, nguyờn lý lm vic ca mỏy xỳc Komatsu PC220 Nghiờn ... NGHIấN CU TNG QUAN V MY XệC V GU XệC CễNG DNG CHUNG KOMATSU PC220 GII THIU CHUNG 1.1 Gii thiu chung v cỏc loi mỏy xỳc thu lc gu ngc Cụng nghip ch to mỏy núi chung, mỏy lm t núi riờng l nn cụng nghip ... tựng thay th nguyờn chic l khụng hiu qu v kinh t Vy ti: "Nghiờn cu ch to phc hi gu cụng dng chung ca mỏy xỳc KOMATSU PC 220 nhm nõng cao cht lng v hiu qu kinh t" l rt cn thit MC CH NGHIấN CU Phõn...
 • 112
 • 148
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất l-ợng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu ppt

Luận văn: Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất l-ợng sản phẩm và tiết kiệm nguyên vật liệu ppt
... luận Kết việc Nghiên cứu cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô để nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu với kết qua số liệu thu đợc kết luận: 4.1 Việc nghiên cứu cải ... Căn vào kết đạt đợc nhóm nghiên cứu đề tài Nghiên cứu Cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu Giám đốc Công ty định 1- Thành ... đề tài Nghiên cứu Cải tiến công nghệ sản xuất ắc quy tích điện khô nhằm nâng cao chất lợng sản phẩm tiết kiệm nguyên vật liệu cấp sở năm 2007 - Căn QĐ số 54/2004/QĐ-BCN ngày 22/6/2004 Bộ Công...
 • 58
 • 380
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lƣợng hệ thống kiểm toán và đội ngũ phân tích đánh giá và xử lý nhu cầu thông tin tài chínhiii mở rộng phạm vi điều chỉnh và nâng cao chất lượng điều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiềumột số giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ ăn uống tại các khách sạn 4 sao ở hạ long cho khách du lịch hàn quốcđiều chỉnh tốc độ của độngđiều chỉnh tốc độ của động cơ điện một chiềuđiều chỉnh tốc độ của động cơ kđb bằng cách thay đổi tần sốcơ sở điều chỉnh tốc độ của động cơ công suất nhỏnâng cao chất lƣợng của công tác đánh giá và điều chỉnh chiến lượccác biện pháp quản lý hssv nội trú tại các đại học ncl nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo trong điều kiện đổi mới gdđh hiện naychƣơng 3 biện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng dạy học hệ đại học tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh vĩnh phúcbiện pháp quản lý nâng cao chất lƣợng dạy học hệ đại học tại trung tâm giáo dục thƣờng xuyên tỉnh vĩnh phúchệ thống các quan điểm nâng cao chất lƣợng thẩm định dự án đầu tƣ tại mhb hà nộiđổi mới và nâng cao chất l­ợng kế hoạchnâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may việt namnâng cao chất lƣợng dịch vụ và mở rộng đa dạng hóa các loại hình dịch vụ để tăng cƣờng năng lực cạnh tranhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả