Tài liệu thi y chuyên tulách

Gián án Tài liệu thi vào chuyên 09-10

Gián án Tài liệu thi vào chuyên 09-10
... dụng tài liệu * Giám thị khơng giải thích thêm Së GD&§T NghƯ An §Ị thi chÝnh thøc K× thi TUN sinh VµO líp 10 trêng thpt chuyªn phan béi ch©u n¨m häc 2009 - 2010 M«n thi: To¸n Híng dÉn chÊm thi ... ************************************************ ( 3+ ) SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC —————— ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI VÀO LỚP 10 THPT CHUN NĂM HỌC 2009-2010 ĐỀ THI MƠN: TỐN Dành cho thí sinh thi vào lớp chun Tốn Thời gian làm bài: 150 phút, khơng kể ... vµ ®µo t¹o H¶I d¬ng §Ị thi chÝnh thøc Kú thi tun sinh líp 10 THPT chuyªn ngun tr·i - N¨m häc 2009-2010 M«n thi : to¸n Thêi gian lµm bµi: 150 Ngµy thi 08 th¸ng n¨m 2009 (§Ị thi gåm: 01 trang) C©u...
 • 27
 • 211
 • 0

tài liệu thi vào chuyên toán

tài liệu thi vào chuyên toán
... môn nâng cao Toán Ngữ văn tính thêm cho môn lại môn Toán, Ngữ văn; học môn nâng cao mà môn Toán Ngữ văn tính thêm cho môn Toán, Ngữ văn; Nếu không học môn nâng cao tính cho môn Toán Ngữ văn - ... sinh THPT chuyên: a) Hệ số 3: môn chuyên; b) Hệ số 2: học ban KHTN ban KHXH-NV tính cho môn học nâng cao, trừ môn chuyên; học ban Cơ thực theo quy định điểm c khoản Điều này, trừ môn chuyên; c) ... Điểm trung bình môn học từ 6,5 trở lên, đó: học sinh THPT chuyên điểm môn chuyên từ 6,5 trở lên; học sinh THCS THPT không chuyên có môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; 12 b) Không có môn học điểm...
 • 17
 • 55
 • 0

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ " TƯ TƯỞNG HCM VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN"

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ
... VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤNG SỰ NHÂN DÂN Tấm gương ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng dân tộc - Động lực thúc Hồ Chí Minh tìm đường cứu nước trách ... vấn đề tưởng Hồ Chí Minh dân chủ, gốc nước Có dân có tất Cán đày tớ dân Phục vụ dân nhiệm vụ cán bộ, công chức, gốc vấn đề Các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, phụng tổ quốc, ... tinh thần phụng tổ quốc, phục vụ nhân dân tưởng Hồ Chí Minh rộng lớn, sâu sắc Trước hết nhận thức Tổ quốc, nhân dân, vị trí cán bộ, đảng viên Nhận thức mở đường cho hành động Nhận thức sai,...
 • 7
 • 1,383
 • 9

Tài liệu thi chuyên vật lí 9

Tài liệu thi chuyên vật lí 9
... 20cm → dịch vật AB xa thấu kính Δd = 10cm b) d = d '− f a) d ' = N đy ban nh©n d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o ®Ị thi chän häc sinh giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng ... d©n hun lơc ng¹n phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o híng dÉn chÊm thi hs giái cÊp hun líp n¨m häc 20 09 - 2010 Ngµy thi: 15 th¸ng 01 n¨m 2010 M«n thi: vËt lý a Bµi Néi dung §Ỉt vu«ng gãc víi Di chun tõ ... = 199 5 × 600002 VËy c«ng st ®Ìn P = a) - C«ng st to¶ nhiƯt thùc tÕ cđa bÕp P = 1100×0,88 = 96 8W - NhiƯt lỵng cÇn thi t ®un s«i níc Q = (c1m1+c2m2)∆t = 171640(J) 0,25 Q = 177,3 (gi©y) ≈ P Pt 96 8...
 • 29
 • 363
 • 0

Tài liệu Thi chuyên hiệu

Tài liệu Thi chuyên hiệu
... Chuyên hiệu: Vận động viên nhỏ tuổi Bơi 10m km không mệt 2.Biết giữ gìn sức khoẻ Biết võ thể dục nhịp điệu lứa tuổi Biết làm trọng tài vài môn thể dục thể thao hướng dẫn môn thể thao Chuyên hiệu: ... nuôi gia đình, tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp Biết hướng dẫn, giới thi u cho bạn lợi ích số cây, vật sau sưu tầm Chuyên hiệu: Khéo tay hay làm Tự phục vụ tốt sinh hoạt thân: Biết giặt quần ... xương chân, tay, hô hâp nhân tạo Đi xe đạp km bộ, leo núi không mệt Tham gia thi môn TDTT vận động bạn tham gia Chuyên hiệu: Nghi thức Đội viên Biết mục tiêu phấn đấu, rèn luyện Đội viên Biết ngày...
 • 5
 • 274
 • 0

Tài liệu Gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính ở tỉnh Đắc Lắc

Tài liệu Gợi ý đáp án cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính ở tỉnh Đắc Lắc
... thể cải cách hành nhà nước Củng cố, phát triển, mở rộng đội ngũ làm công tác tuyên truyền phổ biến cải cách hành Tổ chức biên soạn phát hành rộng rãi tài liệu, tờ gấp thông tin cải cách hành chính, ... nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ban quản lý khu công nghiệp, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, ... nghệ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao Du lịch; Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nội vụ, Ban quản lý khu công nghiệp, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, ...
 • 42
 • 1,090
 • 4

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Thị trường - Tài chính - Ngân hàng doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Thị trường - Tài chính - Ngân hàng doc
... ngành hàng, thị trường cần thiết Muốn giữ vững tăng kim ngạch cần tập trung vào thị trường chủ lực Nhìn chung thị trường xuất hàng hoá nước ta năm 2008 trì Đặc biệt số mặt hàng số thị trường ... nhiều lĩnh vực nhiều thị trường Một thị trường mà coi nóng bỏng xuất hàng hoá Việt Nam thị trường nước phát triển Do hiệu lực hiệp định thương mại, xuất hàng hoá Việt Nam vào thị trường Các nước phát ... Việt Nam không đề xuất biện pháp xuất thị trường phát triển mà xuất sang thị trường phát triển mạnh Tóm lại, vấn đề xuất hàng hóa Việt Nam sang thị trường phát triển ngày trở nên tăng trường biến...
 • 33
 • 357
 • 0

Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A_THPT Chuyên ĐH Vinh 2010 doc

Tài liệu Thi thử ĐH môn Toán khối A_THPT Chuyên ĐH Vinh 2010 doc
... Trờng ại học vinh đáp án đề khảo sát chất lợng lớp 12 Lần - 2009 Khối THPT chuyên Cõu I (2,0 ủi m) Môn Toán, khối A P N THI TH L N NM 2009 ỏp ỏn i m (1,25 ủi m) ... 2009 ỏp ỏn i m (1,25 ủi m) Với m = ta có y = x x + x * Tập xác định: D = R * Sự biến thi n Chiều biến thi n: y ' = x 12 x + = 3( x x + 3) x > , y' < < x < Ta có y ' > x < Do đó: + H m ... đạt cực tiểu x = v 0,5 yCT = y (3) = 0,25 Giới hạn: lim y = ; lim y = + x x + Bảng biến thi n: x y + + + + 0,25 y -1 * Đồ thị: Đồ thị cắt trục tung điểm (0, 1) y 0,25 x O -1 (0,75...
 • 6
 • 176
 • 0

Tài liệu Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối A ppt

Tài liệu Gợi ý giải đề thi tuyển sinh Đại học năm 2010 môn Toán khối A ppt
... Giải bất phương trình Ta thấy :   BPT  (1) ĐK :    Khi có : (1)       III 1đ Tính tích phân: ĐÁP ÁN THAM KHẢO ĐỀ THI ĐẠI HỌC-CAO ĐẲNG 2010 Môn: Toán A- Năm học: 2009 – 2010 Câu Ý ... m =0 Thay vào (**) => 1+2m 1+2m ...
 • 6
 • 629
 • 2

Tài liệu Thi thử đại học chuyên lý ĐHKHTNHN doc

Tài liệu Thi thử đại học chuyên lý ĐHKHTNHN doc
... C QU C GIA HÀ N I TRƯ NG ð I H C KHOA H C T NHIÊN ð THI TH ð I H C NĂM 2010 – L N MÔN: TOÁN Th i gian làm bài: 180 phút Kh i PTTH Chuyên V t Câu 1: Cho hàm s : y = ( m+1)x3 ... H t http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p ...
 • 2
 • 208
 • 0

Tài liệu Thi thử ĐHCĐ khối AB chuyên LQĐ doc

Tài liệu Thi thử ĐHCĐ khối AB chuyên LQĐ doc
... hai ti m c n I(-1; 2) IA = 12 1 ; IB = ( a + 1) ⇒ S IAB = IA AB = 24 = 12 ( dvdt ) a +1 2 http://ebook.here.vn T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 0.25 0.25 0.25 Suy ñpcm II Gi i h …(1,00 ... AO = b − = 3 3b − a ⇒ tan α = a *)Tính VA ' BCC ' B ' VA ' BCC ' B ' = VABC A' B 'C ' − VA' ABC = A ' O.S ABC − A ' O.S ABC B' A C O I B 0.25 0.5 3b − a a a 3b − a a = = ( dvtt ) 2 V  π  ... phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p 0.25 *)v i b = 10 ⇒ a = 17; R = 250 ⇒ ( C ) : ( x − 17 ) + ( y − 10 ) = 250 2 0.25 Hình lăng tr ….(1,00 ñi m) AIA G i O tâm ñáy suy A ' O ⊥ ( ABC ) góc α =...
 • 5
 • 179
 • 0

Tài liệu Những ý tưởng tiếp thị độc nhất vô nhị pdf

Tài liệu Những ý tưởng tiếp thị độc nhất vô nhị pdf
... giá có ý tưởng tiếp thị xuất sắc khó nói Nhưng điểm lý thú nhãn hiệu đại diện cho sản phẩm gần trái ngược nhau, song thành công chúng lại có nét chung, “Đổi mới, sáng tạo ý tưởng tiếp thị" ... cáo tiếp thị Đôi khi, phương thức tiếp thị sử dụng công nghệ hình ảnh đại chưa hiệu cách thức đơn giản đánh tâm lý khách hàng Có điều bạn đừng quên hình ảnh nhãn hiệu Sau chiến dịch tiếp thị, ... Nhờ đó, tiệm ăn trở nên tiếng Mặt khác, tài xế lái xe taxi người tiếp thị tích cực cho Legman, có hỏi người lái taxi rằng: “Gần có nhà hàng ngon không?”, tài xế xe taxi không ngần ngại chở ông...
 • 4
 • 363
 • 2

Xem thêm