Slide chương 9 kiểm tra (bài giảng quản trị học)

bài giảng quản trị học chương 9 kiểm tra - gv. bùi hoàng ngọc

bài giảng quản trị học chương 9 kiểm tra - gv. bùi hoàng ngọc
... 18-Feb-13 Phần I : Kiểm tra Kiểm tra quản trị  Một kế hoạch dù hồn hảo đến xảy sai sót Do quản trị khơng thể bỏ qua khâu kiểm tra Kiểm tra q trình so sánh kết thực ... nhân - Thay đổi tiêu chuẩn Điều chỉnh Phần III : Các hình thức kiểm tra Các hình thức kiểm tra  Trong quản trị, cơng tác kiểm tra thực trước, sau nhiệm vụ thực hiện, có cách kiểm tra : Kiểm tra ... sau nhiệm vụ thực hiện, có cách kiểm tra : Kiểm tra lường trước Kiểm tra đồng thời Kiểm tra phản hồi 18-Feb-13 c Vòng lặp kiểm tra phản hồi Phát sai lệch So sánh kết với tiêu chuẩn Đo lường kết...
 • 10
 • 365
 • 0

bài giảng quản trị học - chương 12 kiểm tra

bài giảng quản trị học - chương 12 kiểm tra
... TIÊU CỦA CHƯƠNG Thảo luận cách thức để tổ chức kiểm tra cách hiệu Xác định sáu giai đoạn tiến trình kiểm tra Mô hình kiểm tra hiệu chỉnh Thảo luận phương pháp kiểm tra KIỂM TRA Kiểm tra tiến ... PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CHÍNH Kiểm tra hữu giới Kiểm tra giới: sử dụng nhiều quy tắc, thủ tục, quyền hành xuống Kiểm tra hữu: sử dụng linh hoạt quyền hành, cá nhân tự kiểm tra Kiểm tra thị trường ... kết quản không mong đợi HoẠCH ĐỊNH VÀ KIỂM TRA Hoạch định: -Xây dựng mục tiêu, phát triển chiến lược, chiến thuật, tiêu chuẩn phân bổ nguồn lực -Phác họa hành vi kết mong muốn Kiểm tra: -Giúp...
 • 11
 • 531
 • 0

bài giảng quản trị học chương 5 chức năng kiểm tra - cđ ngề công nghệ ladec

bài giảng quản trị học chương 5 chức năng kiểm tra - cđ ngề công nghệ ladec
... nhà quản trị tốn nhiều cho công tác kiểm tra, kết thu hoạch việc kiểm tra lại không tương xứng → NQT cần nỗ lực xây dựng, cải tiến công tác kiểm tra để có hiệu II CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Kiểm tra ... Các hình thức kiểm tra C Kiểm tra phản hồi (tt) II CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Kiểm tra phải theo kế hoạch  Kiểm tra phải thiết kế kế hoạch hoạt động tổ chức theo cấp bậc đối tượng kiểm tra  Cơ sở ... tiến hành kiểm tra thường dựa vào kế hoạch, thiết kế kiểm tra phải theo kế hoạch hoạt động tổ chức Kiểm tra cần thiết kế theo cấp bậc đối tượng kiểm tra II CÁC NGUYÊN TẮC KIỂM TRA Kiểm tra phải...
 • 27
 • 862
 • 0

bài giảng quản trị học chương 8chức năng kiểm tra

bài giảng quản trị học chương 8chức năng kiểm tra
... hình kiểm tra Kiểm tra điểm trọng ́u  Là điểm kiểm tra quan trọng, có khả phát sai sót với chi phí kiểm tra thấp  Điểm kiểm tra trọng yếu cho phép nhà quản trị giảm bớt độ phức tạp kiểm tra ... quản trị 1/15/2013 PHẠM VĂN NAM - UEH 8.3 Các ngun tắc xây dựng chế kiểm tra NT : Hoạt động kiểm tra phải thiết kế kế hoạch hoạt động theo cấp bậc đối tượng kiểm tra NT : Cơng việc kiểm tra ... theo đặc điểm u cầu nhà quản trị 1/15/2013 PHẠM VĂN NAM - UEH 8.3 Các ngun tắc xây dựng chế kiểm tra NT : Sự kiểm tra phải thực điểm kiểm tra trọng yếu NT : Việc kiểm tra phải trung thực khách...
 • 20
 • 116
 • 0

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 9

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG 9
... BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC CHƯƠNG IX CHÚNG TA BẮT ĐẦU CHƯƠNG IX: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CẤU TRÚC I/ THÔNG TIN TRONG QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm-yêu cầu thông tin 2/ Vai trò thông tin quản ... trở ngại thông tin 5/ Quản trò thông tin vượt qua trở ngại II/ QUYẾT ĐỊNH TRONG QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm 2/ Vai trò đònh quản trò 3/ Yêu cầu đònh quản trò 4/ Phân loại đònh quản trò 5/ Tiến trình ... cho nhà quản trò cấp nhà quản trò nhiều cấp quản trò cao • Mạng bánh xe: Hệ thống có nhiều thuộc cấp thông tin hàng ngang Mọi thông tin phải thông qua nhà quản trò • Mạch vòng tròn: Một quản trò...
 • 24
 • 751
 • 3

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 8 chức năng kiểm soát

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 8 chức năng kiểm soát
... chuẩn III CÁC LOẠI KIỂM SOÁT Kiểm soát phòng ngừa/lường trước  Điểm quan trọng kiểu kiểm soát đưa hoạt động quản trị trước vấn đề xảy Kiểu kiểm soát mong muốn cho phép nhà quản trị ngăn chặn vấn ... tính…) lên chương trình để kiểm soát liên tục  Dạng kiểm soát có hiệu nhà quản trị có thông tin xác, kịp thời thay đổi môi trường hoạt động 3 Kiểm soát phản hồi  Hình thức phổ biến kiểm soát dựa ... hồi Việc kiểm soát thực sau hoạt động kết thúc  Hạn chế chủ yếu hình thức kiểm soát trước nhà quản trị có thông tin vấn đề xảy dẫn đến lãng phí thiệt hại  Ưu điểm so với việc kiểm soát đồng...
 • 20
 • 1,523
 • 8

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 9 phong cách lãnh đạo

bài giảng quản trị học ( phùng minh đức) - chương 9 phong cách lãnh đạo
... thâp 3 Lưới quản trị (Managerial Grid): Blake & Mouton Quản trị Câu lạc LƯỚI QUẢN TRỊ 1 .9 1 .9 Quan tâm đến người 9. 9 9. 9 5.5 5.5 Quản trị tổ đội Quản trị thỏa hiệp 1.1 9. 1 1.1 9. 1 Quản trị nghèo ... Quản trị nghèo Quan tâm đến sản xuất nàn Quản trị công việc Lưới quản trị (Managerial Grid): (tr318) Các phong cách quản trị: 3.1 .Quản trị nghèo nàn (1 -1 ) (Impoverished management):  Nỗ lực tối ... lệnh nhà lãnh đạo II NHÀ LÃNH ĐẠO: Khái niệm:  ??? Nhà quản trị nhà lãnh đạo có khác không?  Nhà lãnh đạo: người có khả tác động đến người khác có quyền hạn quản trị 2 Phẩm chất nhà lãnh đạo: ...
 • 28
 • 989
 • 1

bài giảng quản trị học - chương 9 lãnh đạo

bài giảng quản trị học - chương 9 lãnh đạo
... thực hành lãnh đạo KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO Định nghĩa Thực chất lãnh đạo tuân thủ Lãnh đạo tạo thay đổi Lãnh đạo dẫn, động viên trước Quyền lực ảnh hưởng Nhà quản trị người lãnh đạo Nhà quản trị bổ nhiệm, ... MỤC TIÊU CHƯƠNG IX Làm rõ khái niệm lãnh đạo; khác biệt lãnh đạo quản trị Lý thuyết đặc điểm lãnh đạo Lý thuyết hành vi lãnh đạo Cách tiếp cận lãnh đạo tình Một số phong cách lãnh đạo đại cách ... nhân nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng? Lãnh đạo giao dịch lãnh đạo chuyển đổi 22 NHỮNG VẤN ĐỀ LÃNH ĐẠO ĐƯƠNG ĐẠI Lãnh đạo nhóm Huấn luyện Người liên lạc với tổ chức bên Vai trò lãnh đạo nhóm hữu...
 • 24
 • 634
 • 1

Bài giảng quản trị học - Chương 9 pot

Bài giảng quản trị học - Chương 9 pot
...  CHƯƠNG IX KIỂM TRA 1.3 Các nguyên tắc thực kiểm tra  Kiểm tra phải dựa vào kế hoạch doanh nghiệp  Kiểm tra phải dựa vào đối tượng kiểm tra  Kiểm tra phải đáp ứng theo yêu cầu nhà quản trị ... trọng yếu CHƯƠNG IX KIỂM TRA Qui trình kiểm tra Bước Xác định tiêu chuẩn Kiểm tra Bước Đo lường Kết so sánh với tiêu chuẩn Điều chỉnh bước (Nếu cần) Bước Điều chỉnh sai lệch có Phản hồi CHƯƠNG IX ... Đơn vị định tính khái niệm tốt, hiệu CHƯƠNG IX KIỂM TRA  Đo lường kết thực Đo lường kết thực So sánh kết thực với tiêu chuẩn Phát sai lệch sai lệch CHƯƠNG IX KIỂM TRA  Điều chỉnh sai lệch...
 • 19
 • 330
 • 2

bài giảng quản trị học chương 9 chức năng lãnh đạo động viên nhân viên- ths. hoàng anh duy

bài giảng quản trị học chương 9 chức năng lãnh đạo động viên nhân viên- ths. hoàng anh duy
... công việc Phần thưởng tổ chức Nhu cầu chủ đạo Mục tiêu định hướng hành vi Mục tiêu cá nhân III Các công cụ để động viên nhân viên: Các vấn đề gắn với động viên: Động viên lực lượng đa dạng  ... nhà quản trị 2.8 Thuyết công (Equity theory): So sánh tỷ lệ nhận biết(*) Đánh giá nhân viên (*) A nhân viên, B nhân viên có liên quan tham chiếu Thuyết công bằng: Khi thấy bất công nhân viên ... Trả lương theo kết công việc Chương trình mua sở hữu cổ phẩn Động viên “lực lượng lao động mới” Những biện pháp động viên nhân viên: Thừa nhận khác biệt cá nhân Chọn người phù hợp với công...
 • 18
 • 352
 • 0

slide bài giảng quản trị học chương 3 môi trường quản trị

slide bài giảng quản trị học chương 3 môi trường quản trị
... cứu môi trường? I KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG • Phân loại môi trường • Theo cấp độ ta có lớp môi trường Môi trường vó mô (MT tổng quát, MT chung) Môi trường vi mô (MT đặc thù, MT cạnh tranh) Môi trường ... • Theo mức độ phức tạp ta có loại Môi trường đơn giản ổn đònh Môi trường đơn giản động Môi trường phức tạp ổn đònh Môi trường phức tạp động I KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG Mức biến động ỔN ĐỊNH Mức phức ... cứu môi trường Giúp nhà quản trò nhận diện trạng thái môi trường Xác đònh yếu tố mức tác động, xu hướng tác động Nhận diện hội đa dọa Đề giải pháp & đònh đắn II CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG • Môi Trường...
 • 13
 • 2,020
 • 0

slide bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của tư tưởng quản trị

slide bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của tư tưởng quản trị
... thuyêt ng đối khó hiểu nhà quản trò V TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ •1 Trường phái “Quá trình Quản trò” •Thực chất khảo hướng đề cập từ đầu 20 qua tưởng Henri Fayol, thực phát triển ... SỬ mốc quan trọng Trước công nguyên : tưởng quản trò sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học Thế kỷ 14 : phát triển thương mại thúc đẩy phát triển quản trò Thế kỷ 18 : cách mạng công nghiệp ... Koontz tưởng cho quản trò trình liên tục chức quản trò hoạch đònh, tổ chức, điều khiển kiểm soát V TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ 2 Trường phái “Ngẫu nhiên” •Lý thuyết cho kỹ thuật quản...
 • 28
 • 1,399
 • 0

Bài giảng quản trị học kiểm tra TS mai ngọc anh

Bài giảng quản trị học kiểm tra  TS mai ngọc anh
... thiện Tạo sở thông tin cho quản trị Vai trò kiểm tra Giúp người lao động có kính trọng thừa nhận Quy trình kiểm tra Xác định mục tiêu kiểm tra tiêu chuẩn biến số kiểm tra Giám sát, đo lường thực ... Nội dung Khái niệm Vai trò kiểm tra Hình thức kiểm tra Quy trình kiểm tra Khái niệm Kiểm tra Là trình xem xét, đo lường, đánh giá chấn chỉnh thực nhằm đạt ... động Đầu Tổng thể Bộ phận/phân hệ Cá nhân/yếu tố Liên tục Định kỳ Đột xuất Kiểm tra Tự kiểm tra Yêu cầu với hệ thống kiểm tra Theo kế hoạch Cân Minh bạch Phù hợp đối tượng Đồng ...
 • 13
 • 35
 • 0

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 1
... CHƯƠNGI:CƠNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ CHƯƠNG I: CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ Ø I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm quản trò 2/ Các chức quản trò 3/ Tính phổ biến quản trò ... NHÀ QUẢN TRỊ 1/ Các khái niệm 2/ Cấp bậc quản trò tổ chức 3/ Kỹ nhà quản trò 4/ Vai trò nhà quản trò III – ĐỐI TƯNG, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU I – CÔNG VIỆC QUẢN TRỊ 1/ Khái niệm quản ... tổ chức, họ vừa quản trò quản trò viên cấp sở vừa điều khiển nhân viên khác Ví dụ trưởng phòng, quản đốc phân xưởng… * Các nhà quản trò cấp cao (super manager) : - Những nhà quản trò cấp bậc...
 • 23
 • 853
 • 2

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 2

BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ HỌC: CHƯƠNG 2
... tạo, vận dụng phối hợp lý thuyết quản trò vào tình cụ thể Lý thuyết quản trò Vận dụng phù hợp Tình quản trò IV – CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 1/ Khảo hướng quản trò tuyệt hảo – Waterman & ... MBP) 2/ Lý thuyết hệ thống 3/ Lý thuyết Z William Ouchi 4/ Trường phái quản trò ngẫu nhiên IV – CÁC KHẢO HƯỚNG QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI 1/ Khảo hướng qủan trò tuyệt hảo – Waterman & Peter (Mỹ) 2/ Khảo ... THUYẾT QUẢN TRỊ + Các lý thuyết quản trò giai đoạn biệt lập, giai đoạn vào trình độ yêu cầu nhà quản trò, họ xây dựng lý thuyết phục vụ cho mình, sau phổ biến rộng rãi + Các lý thuyết quản trò...
 • 41
 • 863
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản trị học phùng minh đức chương 8 chức năng kiểm soátbài giảng quản trị học chương 3slide bài giảng quản trị họcbai giang quan tri hoc chuong 4slide bài giảng quản trị học đại cươngslide bài giảng quản trị học uehbài giảng quản trị học chương 3 phạm văn nambai giang quan tri hoc chuong 5bài giảng quản trị học chương 2bai giang quan tri hoc chuong 1bai giang quan tri hoc chương 2de kiem tra trắc nghiệm quản trị học chương 1bài giảng quản trị họcbải giảng quản trị họcđề kiểm tra trắc nghiệm quản trị họcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại