Slide chương 1 tổng quan về quản trị học (bài giảng quản trị học)

SLIDE chương 1 tổng quan về ngân hàng thương mại

SLIDE chương 1 tổng quan về ngân hàng thương mại
... tệ Nghiệp vụ NHTM 42 V HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Các loại hình ngân hàng thương mại : a Ngân hàng thương mại nhà nước: Ngân hàng thương mại nhà nước ngân hàng Nhà nước thành lập, vốn Nhà ... nước Nghiệp vụ NHTM 43 V HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Các loại hình ngân hàng thương mại : b Ngân hàng thương mại cổ phần: Ngân hàng Thương mại cổ phần ngân hàng thành lập hoạt động nguồn vốn ... HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VN Các loại hình ngân hàng thương mại : c Ngân hàng liên doanh: Ngân hàng liên doanh ngân hàng thành lập Việt Nam, vốn góp bên Việt Nam (gồm nhiều ngân hàng Việt...
 • 47
 • 930
 • 2

Slide: Chương 1 tổng quan về QLDA

Slide: Chương 1 tổng quan về QLDA
... quản lý dự án đảm bảo cân mục tiêu có tính mâu thuẫn với Năm 2 010 Quản lý dự án 11 Các bên liên quan đến dự án   Các bên liên quan tổ chức, cá nhân tham gia vào bị ảnh hưởng hoạt động dự án ... Năm 2 010 Quản lý dự án Time 13 Khung khổ quản lý dự án Công cụ Phạm vi Nhu cầu mong đợi bên liên quan Cốt lõi Th gian Ch.lượng Tính tổng thể quản lý dự án Nhân lực Thông tin Hỗ trợ Năm 2 010 Chi ... chất lượng cao 23 Quản lý dự án Năm 2 010  Mô quản lý dự án Các trình Khởi động - Kế hoạch - Thực - Giám sát - Kết thúc Các lĩnh vực qlda (9) KẾ HOẠCH TỔNG QUAN PHẠM VI THỜI GIAN CHI PHÍ CHẤT LƯỢNG...
 • 30
 • 27
 • 0

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 1: Tổng quát về kinh tế học vi mô potx

Kinh kế học vi mô 2 - Chương 1: Tổng quát về kinh tế học vi mô potx
... 2/ 5 /20 09 u ̈ N i t ng nghiên c u hành vi kinh t c a tác nhân n n kinh t ̌ ̌ ̌ ̌ S l a ch n kinh t t i u c a ng i tiêu dùng, doanh nghi p ph Ng ... ng t ng th hi u qu kinh t Th tr ng y u t s n xu t Nh ng khuy t t t c a th tr ng vai trò c a Chính ph u ̈ ̈ ̈ ̈ Ph ng pháp so sánh t nh Ph ng pháp phân tích th ng kê hình kinh t l ng Ph ng pháp ... nh Ph ng pháp phân tích th ng kê hình kinh t l ng Ph ng pháp cân b ng t ng quát Quan h nhân qu u u ̈ hình kinh t ̌ ̌ ̌ B ng bi u Ph ng trình th M ̈ T i u hóa ̌ Ví d MR = MC ̈ T i u hóa...
 • 2
 • 295
 • 0

slide Kế toán quản trị 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị 1

slide Kế toán quản trị 1 - Chương 1: Tổng quan về kế toán quản trị 1
... cáo, Kế toán Kế toán diễn quản trị giải quản trị thông tin kế toán cho người định bên tổ chức Phân biệt kế toán tài & kế toán quản trị Các chức quản trị doanh nghiệp & vai trò kế toán quản trị ... ty Các phân hệ hệ thống kế toán Thông tin kế toán toán tài Thông tin kế toán Kế Kế toán quản trị trình xây dựng, báo Kế toán cáo Kế toán diễn giảitài tài thông tin kế toán cho người định bên ... dựng lòng tin đối tượng sử dụng thông tin kế toán – Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán 12 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán - kiểm toán 04 khía cạnh trách nhiệm: • Duy trì mức...
 • 21
 • 4,216
 • 9

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MÔN QUẢN TRỊ HỌC
... môn Yêu môn tiêu Tài môn tham - PGs Ts Liên (biên )- giá môn Bài (30%) Bài Phát (70%) cá nhân nhóm môn quan Các lý Nhà Lãnh Môi soát Ra 10 thông 1 Khái quan / là trình , mà ... thông 1 Khái quan / là trình , mà khác hành hay riêng không James H.D, James L.Gibson John M.I 19 11, Taylor: xác khác làm công hoàn thành cách vs ( Efficiency) vào (Input) (Effectiveness) (Output) ... theo và giá phù toán khách hàng hay QT khoa / Khoa : khoa : tinh có Khoa không mà sung cho © 2 011 by Faculty of Business Administration , Lãnh / tra - Xác tiêu DN Xây tiêu Phân theo - Thu lý...
 • 20
 • 655
 • 0

slide bài giảng quản trị vận hành chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất

slide bài giảng quản trị vận hành chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất
... đầu ra, dạng sản phẩm dịch vụ CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT I Các khái niệm: Quản trị sản xuất tác nghiệp (P/OM – Production and Operation Management) hoạt động quản trị yếu tố đầu ... mậu dịch quốc tế + hệ thống trị quốc gia quốc tế CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT Các nhà quản trị giỏi: • Nhìn nhận DN hệ thống (system), thông hiểu vận hành hệ thống bên bên ngoài, ... CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT I Các khái niệm: Sản xuất (Production): • Là trình tạo sản phẩm hàng hóa (Goods) dịch vụ (Services) • Là trình chuyển hóa đầu vào, biến chúng thành...
 • 38
 • 879
 • 2

SLIDE thương mại điện tử chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất

SLIDE thương mại điện tử chương 1 tổng quan về quản trị sản xuất
... niệm sản xuất quản trị sản xuất Vai trò quản trị sản xuất Mối quan hệ quản trị sản xuất với lĩnh vực quản trị khác DN Sản xuất Quản trị sản xuất Sản xuất Quan niệm cũ: Sx q trình tạo sản phẩm ... chức( thương mại, tài chính, sản xuất)  Lý giải cho việc sản phẩm dịch vụ tạo  Hiểu rõ cơng việc nhà Quản trị sản xuất Quản trị sản xuất phần chi phí tổ chức  Quản trị sản xuất chức quản trị ... NỘI DUNG Chương TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SX Chương DỰ BÁO NHU CẦU SẢN PHẨM Chương HOẠCH ĐỊNH SẢN XUẤT Chương TỔ CHỨC SẢN XUẤT Chương QUẢN TRỊ CUNG CỨNG NVL Chương KIỂM SỐT CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TÀI...
 • 35
 • 126
 • 0

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược

Slide môn quản trị chiến lược (thầy Đoàn Xuân Hậu): Chương 1: Tổng quan về quản trị chiến lược
... Tm nhỡn chin lc Mn cm i vi nhng thay i Kh nng lónh o Mô hình quản trị chiến lược Qun tr chin lc (1) Nhiệm vụ & mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Thut ng Tm nhỡn (Vision): Hỡnh dung v doanh ... (4) Lựa chọn chiến lược im yu (Weaknesses): c im bờn cn tr quỏ trỡnh t c mc tiờu di hn Chiến lược cấp công ty C hi (Opportunities):iu kin bờn ngoi thun li t mc tiờu di hn Chiến lược sở kinh ... trin nng lc t chc cn thit Kế hoạch t c mc tiờu chin lc v ti chớnh Vai trò chiến lược kinh doanh Đặc trưng chiến lược kinh doanh Xỏc nh mc tiờu c bn cn t c tng thi k Phỏc tho phng hng hnh...
 • 5
 • 176
 • 0

Slide môn quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 1: Tổng quan về quản trị giá

Slide môn quản trị giá trong doanh nghiệp: Chương 1: Tổng quan về quản trị giá
... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ GIÁ • Khái niệm giá • Vai trò giá doanh nghiệp • Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Quản trị giá doanh nghiệp MỘT SỐ TÊN GỌI GIÁ CẢ Giá Lãi suất Cước Tiền ... CHỨC QUẢN TRỊ GIÁ • Mô hình quản giá tập trung Ban lãnh đạo Quản trị Giá • Quyết định giá • Mức giá • Khung giá • Giới hạn giá • Cung cấp thông tin • Tư vấn giá • Chấp hành giá •Ban lãnhhình quản ... trường , môi trường THÁCH THỨC TRONG QUẢN TRỊ GIÁ • Thiếu liên kết thiếp lập giá quản giá Quản giá phức tạp việc gia tăng số lượng mức giá • Việc áp dụng mức giá cho nhóm khách hàng không...
 • 22
 • 298
 • 3

Slide môn quản trị học: Chương 1:Tổng quan về quản trị các tổ chức

Slide môn quản trị học: Chương 1:Tổng quan về quản trị các tổ chức
... QUẢN TRỊ TỔ CHỨC Quản trị tổ chức b Những phương diện quản trị tổ chức • Phương diện tổ chức - kỹ thuật: - - Mục đích quản trị tổ chức tạo giá trị gia tăng cho tổ chức thành viên Nhà quản trị ... trưng quản trị tổ chức Nó chứng tỏ tổ chức vừa mang tính phổ biến vừa mang tính đặc thù Quản trị nghệ thuật II QUẢN TRỊ TỔ CHỨC Các chức quản trị a Khái niệm: chức quản trị loại công việc quản trị ... nhiều chiều Quản trị trình thông tin – Quản trị có khả thích nghi – Quản trị tiến trình động II QUẢN TRỊ TỔ CHỨC Quản trị tổ chức a Khái niệm: quản trị tổ chức trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh...
 • 29
 • 189
 • 2

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án

Slide bài giảng môn quản trị dự án: Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án
... sinh  Dự án nhóm A  Dự án nhóm B  Dự án nhóm C GV: Ths Ho Nhat Hu 10 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư  Quản    trị dự án việc ứng dụng kiến thức kỹ vào hoạt động dự án để đảm bảo dự án đạt ... Quản trị dự án bao gồm hoạt động tổ chức, điều hành, quản lý q trình: - Lập dự án - Thẩm định xét duyệt dự án - Thực dự án - Sản xuất kinh doanh theo dự án - Đánh giá kết quả, hiệu thực tế dự ... quản trị dự án bao gồm ba giai đoạn chủ yếu Lập kế hoạch điều phối thực Giám sát GV: Ths Ho Nhat Hu 11 1.2.5 Quản trị dự án đầu tư         Quản trị dự án q trình hoạch định, tổ chức quản...
 • 21
 • 543
 • 0

SLIDE quản trị văn phòng CHƯƠNG 1 Tổng quan về quản trị văn phòng

SLIDE quản trị văn phòng CHƯƠNG 1 Tổng quan về quản trị văn phòng
... Quản trị văn phòng hệ thống Quản trị văn phòng có mục tiêu… QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG QTVP trình thu thập, đánh giá, xử lý, truyền tin Quản trị văn phòng vừa khoa học vừa nghệ thuật Quản trị văn phòng ... niệm, chức nhiệm vụ văn phòng Quản trị văn phòng Tổ chức văn phòng 1. 1 Khái niệm văn phòng Văn phòng phận đảm trách hoạt động tổ chức, thu thập xử lý, phân phối, truyền tài, quản lý, sử dụng thông ... NỘI DUNG Tổng quan quản trị văn phòng Lập kế hoạch cho hoạt động Vp Một số nghiệp vụ văn phòng Tổ chức công tác lễ tân Quản lý giải hồ sơ, tài liệu L/O/G/O Tổng quan quản trị văn phòng Nội dung...
 • 54
 • 322
 • 1

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp

Chương 1 - Tổng quan về Quản trị doanh nghiệp
... 1/ 11/ 2 011 KHÁI NIỆM QTDN 1. 1 Khái niệm Quản trị 1. 2 Doanh nghiệp Quản trị doanh nghiệp 1. 1 Khái niệm quản trị Từ khoá: Quản trị: Management ý nghĩa: Quản lý: Dùng với quan nhà nước quản ... triệt để, tránh cực đoan 1/ 11/ 2 011 15 1/ 11/ 2 011 1. 2 Lịch sử phát triển tư tưởng quản trị Các lý thuyết quản trị xuất theo thời gian, - không thay mà bổ sung cho - Việc quản trị có hiệu đạt sở vận ... đến cuối 19 60s Trường phái quản trị cổ điển Trường phái tâm lý xã hội Trường phái quản trị định lượng Quản trị theo tiến trình Quản trị theo tình 1. 2.3 Giai đoạn từ 19 70 đến 1/ 11/ 2 011 - 14 Sự đời...
 • 9
 • 3,226
 • 11

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực

Chương 1: Tổng quát về quản trị nguồn nhân lực
... nghiệp QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Các yếu tố động viên Tính chất công việc + Thăng tiến + Tiền QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Thái độ thay đổi Nhân viên thường chống lại thay đổi QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Nguồn ... QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Cơ sở suất chất lượng Máy móc + Tổ chức QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC : Cơ sở suất chất lượng Công nghệ + Tổ chức + Chất lượng nguồn nhân lực QUẢN TRỊ NHÂN VIÊN : Các ... công việc nhà quản trị có sở để tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, thăng thưởng, lương bổng … CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1 TỔNG QUÁT VỀ HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.1.1 Định...
 • 20
 • 980
 • 4

Xem thêm