Slide bài giảng quản trị học

slide bài giảng quản trị học quản trị học là gì

slide bài giảng quản trị học quản trị học là gì
... TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TƯ SỰ PHÁT TRIỂN CÁC TƯ TƯỞNG QUẢN TRỊ TƯỞNG QUẢN TRỊ MÔIITRƯỜNG CỦA QUẢN TRỊ MÔ TRƯỜNG CỦA QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ CHỨC NĂNG CHỨC ... CAO KỸ KỸ KỸ QUẢN TRỊ VIÊN TRUNG CẤP NĂNG NĂNG NĂNG NHÂN SỰ TƯ DUY QUẢN TRỊ VIÊN CẤP THẤP CHUYÊN MÔN (KỸ THUẬT) KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ A Quản trò khoa học Quản trò khoa học độc lập liên ... GIỮA KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ Khoa học quản trò giúp hình thành nghệ thuật quản trò thông qua việc cung cấp cho nhà quản trò phương pháp khoa học để giải vấn đề hiệu  Nghệ thuật quản trò...
 • 22
 • 244
 • 0

slide bài giảng quản trị học chương 3 môi trường quản trị

slide bài giảng quản trị học chương 3 môi trường quản trị
... cứu môi trường? I KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG • Phân loại môi trường • Theo cấp độ ta có lớp môi trường Môi trường vó mô (MT tổng quát, MT chung) Môi trường vi mô (MT đặc thù, MT cạnh tranh) Môi trường ... • Theo mức độ phức tạp ta có loại Môi trường đơn giản ổn đònh Môi trường đơn giản động Môi trường phức tạp ổn đònh Môi trường phức tạp động I KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG Mức biến động ỔN ĐỊNH Mức phức ... cứu môi trường Giúp nhà quản trò nhận diện trạng thái môi trường Xác đònh yếu tố mức tác động, xu hướng tác động Nhận diện hội đa dọa Đề giải pháp & đònh đắn II CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG • Môi Trường...
 • 13
 • 2,027
 • 0

slide bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của tư tưởng quản trị

slide bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của tư tưởng quản trị
... thuyêt ng đối khó hiểu nhà quản trò V TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ •1 Trường phái “Quá trình Quản trò” •Thực chất khảo hướng đề cập từ đầu 20 qua tưởng Henri Fayol, thực phát triển ... SỬ mốc quan trọng Trước công nguyên : tưởng quản trò sơ khai, gắn liền với tôn giáo & triết học Thế kỷ 14 : phát triển thương mại thúc đẩy phát triển quản trò Thế kỷ 18 : cách mạng công nghiệp ... Koontz tưởng cho quản trò trình liên tục chức quản trò hoạch đònh, tổ chức, điều khiển kiểm soát V TRƯỜNG PHÁI HỘI NHẬP TRONG QUẢN TRỊ 2 Trường phái “Ngẫu nhiên” •Lý thuyết cho kỹ thuật quản...
 • 28
 • 1,405
 • 0

slide bài giảng quản trị học sự phát triển của các tư tưởng quản trị

slide bài giảng quản trị học sự phát triển của các tư tưởng quản trị
... Lý thuyết quản trị phân loại theo cách tiếp cận: Cổ điển, hành vi, tình huống, đại Các học thuyết quản trị I Tiếp cận quản trị cổ điển @ Các giả thiết khoa học Quản trị khoa học Quản trị hành ... ngẫu nhiên Nội dung • Bối cảnh đời học thuyết quản trị Tiếp cận quản trị cổ điển Tiếp cận quản trị hành vi Nền tảng quản trị đại Phần: Bối cảnh đời học thuyết quản trị • Người Sumer cổ đại dùng ghi ... Thế kỷ thứ 18 với bùng nổ cách mạng công nghiệp, tưởng Adam Smith nâng vai trò quan trọng quản trị lên tầm cao • Ở kỷ 20, Henry Ford cộng sự- hệ thống lý luận quản trị có hiệu thích ứng với...
 • 23
 • 1,222
 • 0

slide bài giảng quản trị học quyết định quản trị

slide bài giảng quản trị học quyết định quản trị
... chức II.Thơng tin định quản trị Nhà quản trị - người xử lý thơng tin Nhà quản trị -người giải vấn đề Quyết định quản trị Các loại định quản trị Điều kiện định quản trị Nhà quản trị - người xử lý ... đến mức đủ cho phép lựa chọn phương án hợp lý 3 Quyết định quản trị 3.1 Quyết định gì? • Quyết định quản trị hành vi sáng tạo nhà quản trị nhằm định chương trình tính chất hoạt động cho tổ chức, ... đạt cởi mở nhạy cảm với tình cảm giá trị 3 Quyết định quản trị 3.1 Quyết định gì? • • Quyết định lựa chọn phương án giải pháp để giải vấn đề nảy sinh Ra định q trình làm giảm bất ổn hồi nghi...
 • 34
 • 401
 • 0

Slide bài giảng quản trị học

Slide bài giảng quản trị học
... chung Quản trị  Khái niệm quản trị  Đối tượng quản trị  Các chức quản trị  Nhà quản trị  Vai trò nhà quản trị  Các kỹ cần thiết nhà quản trị  Khoa học nghệ thuật quản trị  Các thách thức quản ... nhà quản trị cần thiết KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ Quản trị khoa học Quản trị nghệ thuật MỐI QUAN HỆ GIỮA KHOA HỌC VÀ NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ Khoa học quản trị giúp hình thành nghệ thuật quản trị ... hoạt động Quản trị đầu vào Quản trị vận hành Quản trị đầu  Tiếp cận theo lĩnh vực hoạt động       Quản trị sản xuất Quản trị nguồn nhân lực Quản trị tài Quản trị marketing Quản trị nghiên...
 • 196
 • 195
 • 0

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt

Slide bài giảng quản trị marketingslide1-4 chinh quy Sep2008 .ppt
... gian Quan hệ cạnh tranh Nhân tố khoa học kỹ thuật II QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING KHÁI NIỆM QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING Quá trình quản trò Marketing bao gồm hoạt động phân tích hội Marketing; ... Nguyên lý Marketing CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ MARKETING VÀ QUẢN TRỊ MARKETING Chương giới thiệu nội dung sau: • TỔNG QUAN VỀ MARKETING ... VỀ MARKETING • Marketing : Phạm vi, Nguyên tắc – Nội dung – Qui trình Marketing • QUẢN TRỊ MARKETING – Qui trình quản trò Marketing I TỔNG QUAN VỀ MARKETING KHÁI NIỆM VỀ MARKETING • MARKETING :...
 • 234
 • 899
 • 23

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)

Slide bài giảng quản trị marketing( tiếp)
... phí: Quản lý sản xuất − Quy mô sản xuất, dây chuyền sản xuất, … QUẢN LÝ SẢN PHẨM • Vai trò tảng: Quản lý sáng tạo quản lý nguồn lực để phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm • Quản lý sản phẩm - - Quản ... sản phẩm – Quản lý sản phẩm • GIÁ CẢ – Khái niệm giá – Các đònh giá CHƯƠNG V: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING • PHÂN PHỐI – Bản chất phát triển kênh phân phối – Các đònh thiết kế, quản trò kênh ...  Người sử dụng GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU (Brand Equity)  Đònh nghóa: giá trò nhãn hiệu khác biệt tích cực mà khách hàng có nhãn hiệu tạo ưa thích họ nhãn hiệu CÁC MỨC ĐỘ CỦA GIÁ TRỊ NHÃN HIỆU  Nhận...
 • 255
 • 1,200
 • 8

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 01

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 01
... động theo yêu cầu Slide Nhiệm vụ marketing  Các hoạt động marketing trải qua ba giai đoạn: – Entrepreneurial marketing Marketing hệ thống hóa – Intrepreneurial marketing  Vì marketing trở nên ... mạng lưới  Kênh marketing  Cung ứng sản phẩm nhãn hiệu  Chuỗi cung ứng  Giá trị thỏa mãn  Môi trường marketing  Cạnh tranh  Chương trình marketing Slide 10 Các khái niệm marketing cốt lõi ... nhiệm vụ marketing  Quen thuộc với khái niệm quan trọng công cụ marketing  Hiểu định hướng mà công ty thể Slide Mục tiêu  Học hỏi cách làm công ty nhà làm marketing đáp trả thách thức Slide Nền...
 • 27
 • 872
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 02

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 02
... Cổ đông – Bộ phận marketing làm marketing Nền kinh tế – Tổ chức theo phân đoạn khách hàng – Giá trị suốt đời khách hàng – Báo cáo marketing – Các bên hữu quan – Tất người làm marketing Slide Những ... động marketing thay đổi chịu tác động kinh tế Slide Mục tiêu  Khám phá Internet thay đổi cách thức nhà làm marketing sử dụng liêu khách hàng  Hiểu nhà làm marketing thực hành công tác quản trị ... trung vào khách hàng đem lại giá trị cao Slide 14 Thực tiễn marketing thay đổi nào: CRM  CRM hướng đến marketing One-on-One Marketing – Bốn giai đoạn One-to-One Marketing Không chạy theo tất khách...
 • 16
 • 563
 • 7

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 03

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 03
... thể giá trị khách hàng  Giá trị nhãn hiệu  Giá trị mối quan hệ  “tài sản” Giá trị (Value Equity) ©2 003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide ... Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide 11 of 18 Các thực tiễn kinh doanh cốt lõi  Cảm nhận thị trường  Thu hút khách hàng  Quản trị quan hệ khách hàng  Thực công tác quản trị  Thực ... for Marketing Management, 2nd Edition Slide of 18 Giá trị dành cho khách hàng  Khách hàng tìm cách tối đa hóa giá trị cách – Đánh giá cung ứng đem lại giá trị nhiều – Hình thành kỳ vọng giá trị...
 • 18
 • 460
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 04

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 04
... chiến lược marketing – Hoạch định chương trình marketing Quản trị nỗ lực marketing Khoa QTKD-dbavn.com Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 20 chương Tiến trình marketing ... khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 22 chương Quản trị tiến trình marketing  Xây dựng định hướng marketing toàn công ty đòi hỏi: – Sự cam kết từ ban quản trị cấp cao – Các chương ... ban quản trị cấp cao người kiểm soát marketing  Xem xét công ty có theo đuổi hội tốt hay không Tham khảo với Giáo trình Quản trị Marketing- Khoa QTKD Slide 29 chương Quản trị tiến trình marketing...
 • 30
 • 561
 • 4

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 05

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 05
... yếu tố quan trọng hệ thống marketing  Hiểu cách làm người làm marketing cải thiện định marketing thông qua hệ thống tình báo, nghiên cứu marketing hệ thống hỗ trợ định marketing ©2003 Prentice ... cho người định marketing. ” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing  Hệ thống thông tin marketing sưu tập ... báo marketing – Nghiên cứu marketing – Phân tích hỗ trợ định mareketing ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Hỗ trợ định marketing...
 • 23
 • 461
 • 5

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 06

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 06
... tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide Chương Khách hàng tiêu dùng mua Marketing kích thích khác Marketing Sản phẩm Giá Phân phối Cổ động Khác Kinh tế Công nghệ Chính trị Văn hóa Hộp ... nghiệm khứ q Bên ngoài: nguồn thông tin marketing ( tạp chí, quảng cáo) marketing ( gia đình , bạn bè) q Sử dụng tài liệu môn học Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide 15 Chương Bước 3:3Đánh giá phương ... Quản trị Marketing Khoa QTKD Slide 17 Chương Bước – Hành vi sau mua Bước 5 -Đánh giá saukhi mua  Thỏa mãn: - Khách hàng thỏa mãn cảm nhận giá trị thực tế tiêu dùng sản phẩm lớn kỳ vọng giá trị...
 • 31
 • 822
 • 7

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 07

Bộ Slide Bài Giảng Quản Trị Marketing 07
... by organizational buyers ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Objectives  Identify the participants in the business buying ... buyers make their decisions ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Organizational buying is: “the decision-making ... alternative brands and suppliers.” ©2003 Prentice Hall, Inc To accompany A Framework for Marketing Management, 2nd Edition Slide in Chapter Organizational Buying  Compared to Consumer Markets, Business...
 • 17
 • 448
 • 4

Xem thêm