báo cáo HDXH PPT

Tài liệu Pháp luật về thuế và báo cáo thuế ppt

Tài liệu Pháp luật về thuế và báo cáo thuế ppt
... tăng (Luật) Thuế tiêu thụ đặc biệt (Luật) Thuế xuất khẩu, thuế nhập (Luật) Nhóm huy động từ tài sản Thuế Nhà đất (Pháp lệnh) Thuế sử dụng đất nông nghiệp (Luật) Thuế chuyển quyền sử dụng đất (Luật) ... nhập chòu thuế = tính thu nhập chòu thuế kì kì tính tính thuế thuế Chi phí hợp lý kì tính thuế Thu nhập + chòu thuế khác kì tính thuế Thu nhập chòu thuế kỳ tính thuế bao gồm thu nhập chòu thuế hoạt ... nộp thuế gắn liền với tăng cường chức quản lý, giám sát quan thuế (xem Chương 9) 10 Chương – IX Các yếu tố Luật thuế Đối tượng nộp thuế: chủ thể thuế (người nộp thuế) Đối tượng chòu thuế: chòu thuế...
 • 213
 • 235
 • 1

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP BÁO CÁO THUẾ pptx

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH LẬP BÁO CÁO THUẾ pptx
... Lập bảng cân đối kế toán Lập báo cáo kết HĐKD Lập tờ khai thuế GTGT FAA Nội dung Lập Báo cáo tài i Các khái niệm ii Lập Bảng cân đối kế toán iii Lập Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Lập báo cáo ... Kỳ lập báo cáo tài FAA  Kỳ lập báo cáo tài năm  Là năm dương lịch kỳ kế toán năm 12 tháng tròn sau thông báo cho quan thuế  TH đặc biệt ngắn dài 12 tháng không 15 tháng  Kỳ lập báo cáo tài ... cộng lập báo cáo tài tổng hợp báo cáo tài hợp  Số hiệu ghi vào cột “Thuyết minh” báo cáo thể số liệu chi tiết tiêu Bản thuyết minh báo cáo tài năm  Số liệu ghi vào cột “năm trước” báo cáo kỳ...
 • 27
 • 367
 • 1

bao cao 7 pptx

bao cao 7 pptx
... vào bẫy Sau vài lần bị treo phải khởi động phương pháp nhân công Nói chung, bảo dưỡng phần mềm bao gồm công việc quản lý tổng đài, trung tâm điều hành bảo dưỡng OMC trung tâm phần mềm phải thực ... sáu tại Đông Nam Á Theo nguồn thông tin nước ngoài, tổng trị giá dự án VINASAT-1 250 triệu USD, bao gồm chi phí mua vệ tinh phí phóng vệ tinh, xây dựng trạm mặt đất, bảo hiểm Dự tính vệ tinh ... chiều Các dịch vụ trung kế cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ Internet nhà khai thác mạng Internet bao gồm: - Đồng bộ, cận đồng bộ, song công - Chia sẻ băng tần khu vực - Truyền qua sóng mang số...
 • 162
 • 372
 • 0

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO THUẾ ppt

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH LẬP BÁO CÁO THUẾ ppt
... 1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT hàng tháng, quý, năm theo phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp 2, Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thuế GTGT 3, Hướng dẫn lập hồ sơ hoàn thuế GTGT II, Thuế ... tháng theo quý 2, Hướng dẫn lập tờ khai toán thuế thu nhập cá nhân theo năm IV, Hướng dẫn lên Báo cáo tài 1, Bảng cân đối kế toán 2, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 3, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ... 1, Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính theo tháng, quý, năm 2, Lập tờ khai toán thuế TNDN theo năm III, Thuế thu nhập cá nhân 1, Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng theo quý 2, Hướng...
 • 3
 • 171
 • 0

bao cao tt pptx

bao cao tt pptx
... Đội : Mạnh ; CTĐ : Tiến tiến xuất sắc II-GIẢI PHÁP BIỆN PHÁP ;SÁNG KIẾN ,SÁNG KIẾN CẢI TIẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ Đề tài : Chấm chữa viết Tập làm văn Biện pháp :Yêu cầu học sinh viết nháp, đọc ,sửa...
 • 3
 • 59
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Thiết lập vườn ươm và đào tạo để nâng cao hiệu quả chất lượng cây giống và thử nghiệm các mô hình trồng Macadamia tại 3 tỉnh phía Bắc Việt Nam - Báo cáo MS11 " pptx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... 34 4 26.8 25 .3 28.0 27.1 32 .8 34 .0 31 .3 508 32 .3 30.1 27.0 30 .6 33 .9 33 .4 33 .1 660 31 .7 30 .3 27.8 32 .7 36 .4 39 .0 36 .1 741 30 .4 32 .0 31 .1 27.9 36 .0 37 .9 35 .6 800 28.5 31 .4 27.2 28.5 33 .8 37 .2 33 .0 ... Nhỏ - TB 17 5-1 90 5-1 2 34 -4 2 9 3- 100 35 -4 1 741 (CM700) TB 135 -1 50 3- 8 32 -3 9 8 8-9 9 31 -3 7 508 (CM1000) Nhỏ - TB 14 8-1 70 5-1 2 32 -3 9 8 4-1 00 30 -3 8 Tỷ lệ thành công trung bình theo địa bàn khảo nghiệm ... lục - Các điểm trồng khảo nghiệm Úc Phụ lục - Báo cáo đầy đủ FSI Phụ lục - Báo cáo đầy đủ WASI Phụ lục - Các báo cáo Trung Quốc Phụ lục - Báo cáo Thái Lan Phụ lục 10 - Báo cáo giống Macadamia Nam...
 • 26
 • 152
 • 0

bao cao LV pptx

bao cao LV pptx
... nguong > datnguong Then frmbaodong.Show frmbaodong.WindowsMediaPlayer1.Controls.play End If If nguong < datnguong Then frmbaodong.WindowsMediaPlayer1.Controls.stop Unload frmbaodong End If '===================== ... hin t bnh ỏi ng bao gm bnh tim, t qu, cao huyt ỏp, bnh v thn Nhn cn bnh ny l mt nguyờn nhõn hng u gõy t vong m, rừ rng rng õy l mt bnh m cn s chỳ ý nghiờm tỳc S iu tr bnh ỏi ng bao gm mt ch ... ca cỏc ghi, bn vộc t ngt, v mt s hng s phn cng khỏc c xỏc nh trc Nú bao gm c + Hardware Abstraction Library (HAL): Th vin ny bao gm rt nhiu cỏc macro v cỏc hm nhm lm n gin hoỏ vic truy cp vo phn...
 • 68
 • 81
 • 0

bao cao c pptx

bao cao c pptx
... PHÂN TÍCH ĐỀ TÀI II.1 X c định yêu c u ch c phi ch c II.1.1 C c yêu c u ch c - Quản lý lưu trữ tất thông tin hồ sơ đăng ký ký t c xá - Quản lý danh s c sinh viên ký t c xá tài sản ký t c xá - Cho ... thị chi tiết bảng liệu IV.2.HẠN CHẾ: Do chưa hiểu rõ Visual Basic NET hệ quản trị sở liệu Microsoft Office Access 2003 nên vi c áp dụng viết mã nhiều hạn chế: - C c ch c sơ sài: +C c ràng bu c ... trường kh c nên c ng t c quản lý với trường kh c Ở em tìm hiểu c ng t c quản lý đặt thù riêng trường ĐHCT nên chương trình chủ yếu áp dụng cho c ng t c quản lý trường mà Do thời gian hạn chế trình...
 • 28
 • 118
 • 0

Báo cáo chăn nuôi cá sấu.ppt

Báo cáo chăn nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.500-1.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 485
 • 5

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt

Tài liệu Báo cáo chuyên đề Kỹ thuật nuôi cá sấu.ppt
... Chăm sóc nuôi dưỡng Công tác thú y Giá trị thị trường Các giống sấu giới sấu Thái Lan sấu Việt Nam sấu Cu Ba sấu Úc Trên giới, sấu loài động vật có giá trị kinh tế cao Da sấu ... Trong suốt đời, sấu đẻ khoảng 1.5001.700 trứng 3 CHUỒNG TRẠI Chuồng nuôi sấu bố mẹ Chuồng nuôi sấu non Chuồng nuôi sấu thương phẩm CHUỒNG TRẠI 3.1 Chuồng nuôi sấu bố mẹ: -Phải ... dựng trơn, nhẵn - Đối với sấu nuôi để xuất lấy da mật độ nuôi khoảng 40 - 50 con/chuồng - Đối với sấu nuôi lấy thịt mật độ nuôi nên từ 60 - 70 con/chuồng Chuồng nuôi sấu thương phẩm Thức...
 • 46
 • 2,593
 • 10

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (kèm file ppt báo cáo).doc

Một số giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty chế biến thủy sản xuất khẩu Hải Phòng (kèm file ppt báo cáo).doc
... luận -Phần 2: Thực trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến thuỷ sản xuất Hải Phòng -Phần 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao khả cạnh tranh Công ty Chế biến thuỷ sản xuất Hải Phòng Trong thời gian thực ... trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến Thuỷ sản Xuất Hải Phòng báo cáo thực tập công ty chế biến thủy sản xuất hải phòng 28 Lơng Thị Thin Lớp CQDN 05.1 1/ Thực trạng khả cạnh tranh Công ty Chế biến ... triển nâng cao lực cạnh tranh báo cáo thực tập công ty chế biến thủy sản xuất hải phòng 19 Lơng Thị Thin Lớp CQDN 05.1 phần II: thực trạng khả cạnh tranh Công ty chế biến thuỷ sản xuất hải phòng...
 • 66
 • 565
 • 4

Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141 (kèm ppt báo cáo).doc

Thực trạng về sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng lao động tại Xí Nghiệp Xây lắp 141 (kèm ppt báo cáo).doc
... - Kỹ thuật) III .Thực trạng hiệu sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 1, Sử dụng số lợng lao động Phân tích đặc điểm lao động Nghiệp Xây lắp 141 thấy lao động chủ yếu lao động trực tiếp Đội ... Chơng II: Thực trạng công tác sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 I Quá trình hình thành phát triển Nghiệp Xây lắp 141 1.1 Sự hình thành Nghiệp Xây lắp 141 nghiệp xây lắp 141 đơn vị ... Nhân tố ảnh hởng đến hiệu sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 Tình hình bố trí sử dụng lao động Nghiệp Xây lắp 141 1.1 Cơ cấu cán lãnh đạo nghiệp Nghiệp Xây lắp 141 trực thuộc Tổng...
 • 69
 • 1,397
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị 9mẫu báo cáo hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hộibáo cáo kinh tế xã hội đồng thápbáo cáo kinh tế xã hội tỉnh đồng thápbao cáo hoat động của ban thanh tra nhân dân xã phườngcâu hỏi trắc nghiệm về nghiệp vụ tổng hợp báo cáo hoạt động phòng chống tệ nạn x4 hộiluôn tạo cho mình những lý tưởng sống cao đẹp luôn lạc quan yêu đời và tham gia nhiều vào các hoạt động xã hộikĩ năng phòng ngừa bạo lực và tệ nạn xã hội đảm bảo đi học an toàn ở trường an toàn tham gia các hoạt động xã hội an toàntăng cường hoạt động xã hội nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng môi trường văn hoá trường học trường đại học công đoànnâng cao hiệu quả quảng bá thương hiệu trâu việt nam thông qua các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động tài trợ các hoạt động xã hội đưa thương hiệu gần gũi hơn với người tiêu dùngtăng cường hiệu lực cơ chế điều hành đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường và các thiết chế xã hội giữa các lực lượng tham gia vào hoạt động xã hộibáo cáo hoạt độngbáo cáo hoạt động chăn nuôibáo cáo hoạt động điều hành ubndquản lý hoạt động xã hộiVPN hướng dẫn xây dựng hệ thống OpenVPNLệnh command line quản lý dịch vụ tường lửa trong linuxĐịnh giá cổ phiếu công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân TạoĐề ôn thi Marketing Quốc Tế chương 12 (Có đáp án)Small business management entrepreneurship and beyond 5th edition hatten test bankSociology your compass for a new world 4th edition brym test bankSmall business management entrepreneurship and beyond 6th edition hatten test bankSouth western federal taxation 2017 comprehensive 40th edition hoffman test bankSOC 2014 3rd edition jon witt test bankSự chết cuộc nhập tịch sau cùngFIREWALL ASA bài 1 cấu hình cơ bảnSports and entertainment marketing 4th edition kaser test bankStatistical techniques in business and economics 15th edition lind test bankStatistics for business and economics 8th edition newbold test bankStatistics for business and economics 12th edition anderson test bankStatistics for managers using microsoft excel 7th edition levine test bankStatistics for the behavioral sciences 9th edition gravetter test bankStatistics informed decisions using data 4th edition michael sullivan test bankStats data and models first canadian edition 1st edition de veaux test bankStrangers to these shores 10th edition parrillo test bank