Slide nhập môn giải phẫu sinh lý (môn giải phẫu sinh lý)

slide nhập môn dân số

slide nhập môn dân số
... trình cân dân số  P1 = Po + (B – D) + (I – O)  Po: Số dân đầu kỳ  P1: Số dân cuối kỳ     B: Số trẻ em sinh kỳ (số sinh) D: Số người chết kỳ (số chết) I : Số người nhập cư O : Số người xuất ... sử đời Bộ môn Dân số học     Khoa YTCC Bộ môn TC QLYT Bộ môn Thống kê - Tin học - Dân số học Bộ môn Dân số học (11/2006): Chủ nhiệm: TS Trần Chí Liêm, Thứ Trưởng Các vấn đề Dân số- KHHGĐ Bất ... Hiểu mối liên quan dân số với vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường Trình bày quan điểm dân số quy luật dân số Một số khái niệm (1)    Dân cư: tập hợp người cư trú lãnh thổ định Dân cư vùng lãnh...
 • 63
 • 247
 • 0

Slide nhập môn thương mại điện tử

Slide nhập môn thương mại điện tử
... số vấn đề toán truyền thống toán điện tử 4.2 Các hệ thống toán điện tử CHƯƠNG 5: MARKETING ĐIỆN TỬ 5.1 Tổng quan marketing điện tử 5.2 Ứng dụng marketing điện tử doanh nghiệp Phân tích tập tình ... kinh doanh (connecting) Thương mại Thương mại giao dịch (t-Commerce) Hợp đồng điện tử (ký kết qua mạng) Thanh toán điện tử (thực qua mạng) (online transaction) Thương mại Thông tin (i-Commerce) ... (Nghị định) (S) - Các ứng dụng (Phần mềm) (A) 13 Khái niệm Thương mại điện tử việc trao đổi thông tin thương mại thông qua phương tiện điện tử, không cần phải in giấy công đoạn toàn trình giao dịch...
 • 395
 • 1,173
 • 10

Slide nhập môn CNPM thiết kế

Slide nhập môn CNPM  thiết kế
... caotri@hcmut.edu.vn 22 Thiết kế phần mềm cổ điển † Các công đoạn thiết kế phần mềm cổ điển „ „ „ „ „ Phân chia module Thiết kế liệu Thiết kế kiến trúc Thiết kế thủ tục Thiết kế giao diện † Phần ... Thiết kế phần mềm † Thiết kế phần mềm công việc giai đoạn phát triển † Thiết kế tạo biểu diễn kiện hệ thống phần mềm cần xây dựng từ kết phân tích yêu cầu để dễ dàng thực sau † Thiết kế tạo ... Cao Trí – caotri@hcmut.edu.vn 20 Thiết kế phần mềm Phương pháp lập trình cấu trúc Module hoá chương trình Phân chia module Kiến trúc phần mềm Thiết kế liệu Thiết kế phần mềm cổ điển Trường Đại...
 • 52
 • 108
 • 0

giải phẫusinh tim để nhập môn điện tâm đồ

giải phẫu và sinh lý tim để nhập môn điện tâm đồ
... tim tâm thất, thâm nhập độ vài mm vào bề dày lớp tự kết thúc ! • * Phân bố mõm tim trước đáy tim Sinh mô biệt hóa.
 • * Khi nghỉ ngơi, tế bào sống tình trạng phân cực, nghóa có hiệu số điện ... thâm nhập vào để khử cực tế bào, nghóa hạ điện màng, đưa đường cong lên gần đường đẳng điện hơn: khử cực chậm tâm trương, đặc trưng cho tế bào tự động Tính tự động • Khi điện màng hạ đến điện ... ngòai, hạ điện màng xuống, dòch đường cong lên gần đường đẳng điện ! • * Khi đến điện ngưỡng độ -70 mV xảy biến đổi đột biến tính thấm màng tế bào à điện họat động Điện họat động Sinh mô biệt...
 • 59
 • 275
 • 0

NhẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN HỌC SINH.DOC

NhẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ HỌC SINH.DOC
... Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh D3 = D2 Tra cứu học sinh D3 1.4 Nhập bảng điểm môn : Người dùng D1 Nhập bảng điểm môn D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm tiết , điểm học ... nghiệp vụ nhập bảng điểm môn học: Thiết kế liệu với tính đắn: -Biễu mẫu liên quan: BM4 Bảng điểm môn học Môn: Lớp : Stt Họ tên Học kỳ : Điểm 15 phút Điểm cuối học kỳ Điểm tiết QĐ4 :có học kỳ (1,2 ... 1.Tiếp nhận học sinh 2.Xếp lớp 3.Tra cứu học sinh 4 .Nhập điểm 5.Tổng kết 6.Qui đònh trường 7.Thêm môn học 8.Thoát -Thiết kế hình với tính tiện dụng: Tra cứu cập nhật Nhập điểm Thêm môn học Xem qui...
 • 21
 • 3,050
 • 51

Tài liệu Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần I: Các khái niệm và nguyên cơ bản pdf

Tài liệu Nhập môn Công nghệ sinh học - Phần I: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản pdf
... biotechnology) - Công nghệ sinh học động vật (animal biotechnology) - Công nghệ sinh học vi sinh vật (microbial biotechnology) Nhập môn Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học enzyme hay công nghệ enzyme ... có Nhập môn Công nghệ sinh học sách đầu tư hợp ưu tiên cho công nghệ sinh học Dưới lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học quan tâm hàng đầu Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học 3.1 Công nghệ ... thành công nghệ sinh học Công nghệ sinh học phát triển ngày nay, qua ba giai đoạn chính: - Công nghệ vi sinh - Công nghệ tế bào (nuôi cấy mô tế bào động-thực vật ) - Công nghệ sinh học đại, tức công...
 • 26
 • 423
 • 1

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN HỌC SINH ppt

Tài liệu NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM Đề Tài QUẢN LÝ HỌC SINH ppt
... hồ sơ học sinh D2 : Hồ sơ học sinh D3 : Qui định sĩ số số khối lớp, qui đđịnh tuổi học sinh D4 =D3 Người dùng D1 Lập danh sách lớp D3 D2 Xử tham số D4 1.3 Tra cứu học sinh : Nhập học sinh ... Mã học sinh ( MaHS) D2 : Hồ sơ học sinh D3 = D2 Người dùng D1 D2 Tra cứu học sinh D3 1.4 Nhập bảng điểm môn : Người dùng D1 : Lớp , môn, Học kỳ , Họ tên , Điểm 15 phút , điểm tiết , điểm học ... điểm môn học: • Thiết kế liệu với tính đắn: -Biễu mẫu liên quan: BM4 Bảng điểm môn học Môn: Lớp : Stt Họ tên Học kỳ : Điểm 15 phút Điểm cuối học kỳ Điểm tiết QĐ4 : có học kỳ (1,2 ) Có môn học...
 • 20
 • 1,144
 • 14

Tài liệu Phần I: Các khái niệm và nguyên cơ bản - Nhập môn Công nghệ sinh học ppt

Tài liệu Phần I: Các khái niệm và nguyên lý cơ bản - Nhập môn Công nghệ sinh học ppt
... biotechnology) - Công nghệ sinh học động vật (animal biotechnology) - Công nghệ sinh học vi sinh vật (microbial biotechnology) Nhập môn Công nghệ sinh học - Công nghệ sinh học enzyme hay công nghệ enzyme ... có Nhập môn Công nghệ sinh học sách đầu tư hợp ưu tiên cho công nghệ sinh học Dưới lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học quan tâm hàng đầu Các lĩnh vực ứng dụng công nghệ sinh học 3.1 Công nghệ ... thành công nghệ sinh học Công nghệ sinh học phát triển ngày nay, qua ba giai đoạn chính: - Công nghệ vi sinh - Công nghệ tế bào (nuôi cấy mô tế bào động-thực vật ) - Công nghệ sinh học đại, tức công...
 • 26
 • 352
 • 1

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx

Tài liệu Chương 1. Nhập môn giải phẫu học docx
... “Danh từ giải phẫu học 1986 xuất tài liệu “Bài giảng Giải phẫu học Ðây tác phẩm tuân thủ triệt để danh pháp PNA phần lớn danh từ PNA có sách Ðáng tiếc nay, hệ danh pháp dùng môn Giải phẫu nước, ... tên nhà giải phẫu học, ngoại trừ “gân Achille” Achille nhà giải phẫu học Mỗi quốc gia có quyền dịch PNA sang ngôn ngữ để tiện sử dụng Ở Việt nam, nay, chưa có thống danh từ giải phẫu học tiếng ... giữ lòng bày tay hướng trước VII Danh từ giải phẫu học Muốn giảng dạy, nghiên cứu tốt môn học, cần thiết phải có hệ thống danh từ thống Đối với giải phẫu học vậy, có nhiều hệ danh pháp Hiện tại,...
 • 4
 • 754
 • 5

Tài liệu Nhập môn Giải phẫu thực vật pot

Tài liệu Nhập môn Giải phẫu thực vật pot
... khác môn hình thái giải phẫu thực vật, thuộc môn thực vật học III Lược sử nghiên cứu hình thái giải phẫu thực vật Trong lịch sử phát triển thực vật học, hình thái giải phẫu thực vật phát triển tương ... Hình thái giải phẫu thực vật môn học sở Nó cung cấp kiến thức sở cho nhiều môn học khác trước hết phân loại sinh học phát triển cá thể thực vật thuộc môn thực vật học - Sinh lý học thực vật nghiên ... 2.300 năm trước đây, Theophraste gọi người sáng lập môn thực vật học Ông công bố dẫn liệu hình thái giải phẫu thể thực vật tác phẩm “Lịch sử thực vật , nghiên cứu cỏ Những thành tựu nghiên cứu hình...
 • 176
 • 347
 • 0

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC pptx

NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC pptx
... liên quan giải phẫu chức quan phận Giải phẫu học môn khoa học sở cho y học mà cho ngành sinh học khác Lịch sử nghiên cứu giải phẫu có từ lâu Trong trình phát triển xuất nhà giải phẫu học tiếng ... trình nghiên cứu nhiều nhà giải phẫu học tiếng II Nội dung phạm vi giải phẫu học Tùy theo mục đích nghiên cứu giải phẫu học chia thành ngành Giải phẫu y học Là ngành giải phẫu nghiên cứu cấu trúc ... Mục tiêu học tập: Biết phạm vi nghiên cứu môn học Biết nguyên tắc đặt tên danh từ giải phẫu học I Định nghĩa lịch sử Giải phẫu học môn khoa học nghiên cứu cấu trúc thể người...
 • 91
 • 288
 • 3

nhập môn giải phẫu răng

nhập môn giải phẫu răng
... SƠ LƯỢC CẤU TRÚC RĂNG CÁC THUẬT NGỮ MÔ TẢ • • THUẬT NGỮ ĐỊNH HƯỚNG THUẬT NGỮ GIẢI PHẪU • A/ Phương pháp nhận dạng mô tả răng: • Để nhận dạng mô tả răng, cần theo bước sau: • Bước ... cung hàm • Bước 3: nhận dạng xác đặc điểm mô tả riêng để định dạng răng, vị trí (bên phải hay bên trái) GIẢI PHẪU MÔ TẢ NHÓM RĂNG CỬA • I Đặc điểm nhóm cửa: • * 2/3 phía cắn dẹp theo chiều để ... • Đặc điểm cung cửa trên: • Răng cửa tác dụng lưỡi cắt cố định Nhìn theo chiều trong, có đặc điểm cung (arch trait) sau: • - Là lớn nhóm • - Răng cửa lớn cửa bên Răng cửa bên, trừ kích thức nhỏ...
 • 29
 • 1,808
 • 21

nhập môn giải phẫu học

nhập môn giải phẫu học
... GIẢI PHẪU HỌC 2- VỊ TRÍ CỦA GIẢI PHẪU HỌC TRONG Y HỌC: - LÀ MÔN CƠ SỞ, NỀN TẢNG CÁC MÔN HỌC KHÁC TRONG Y HỌC MÔN CƠ SỞ: MÔN LÂM SÀNG: GIẢI PHẪU- SINH LÝ- MÔ PHÔI- VI SINH- KÝ SINH- DUỢC LÝ GIẢI PHẪU ... PHẢI – TRÁI - ĐỨNG NGANG: PHÂN BIỆT TRƯỚC- SAU NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC TRÊN TRONG Ư NGOÀI C DƯỚI TR Ớ U A S NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC L ÀM SAO H ỌC T ỐT GI Ả I PH Ẫ U H ỌC? C ... LUẬT TIẾN HÓA GPH Y HỌC GPH MỸ THUẬT GPH NHÂN CHỦNG GPH NHÂN TRẮC NHẬP MÔN GIẢI PHẪU HỌC 3-PHẠM VI NGHIÊN CỨU- NỘI DUNG: 3.2- THEO MỨC ĐỘ NGHIÊN CỨU: GIẢI PHẪU HỌC GIẢI PHẪU HỌC ANATOMY ANATOMY...
 • 18
 • 391
 • 1

Giải phẫu đại cương nhập môn giải phẫu học (Kỳ 1) ppt

Giải phẫu đại cương nhập môn giải phẫu học (Kỳ 1) ppt
... phôi thai học Nghiên cứu phát triển người từ nhỏ đến già gọi giải phẫu học trẻ em, giải phẫu học người già Mô tả giải phẫu công việc nhàm chán liên hệ vận dụng kiến thức giải phẫu với môn học khác ... mô tả giải phẫu giải phẫu chức năng, giải phẫu lâm sàng - Giải phẫu chức (functional anatomy) kết hợp mô tả cấu trúc chức quan phận thể - Giải phẫu lâm sàng (clinical anatomy) hay giải phẫu thực ... TẢ GIẢI PHẪU Ngoài phân tích, người ta quan sát cấu trúc thể (hệ xương - khớp khoang thể) chụp tia X gọi giải phẫu X-quang (radiological anatomy) Giải phẫu X-quang phần quan trọng giải phẫu đại...
 • 5
 • 543
 • 6

Giải phẫu đại cương nhập môn giải phẫu học (Kỳ 2) pptx

Giải phẫu đại cương nhập môn giải phẫu học (Kỳ 2) pptx
... Y học giải phẫu học DANH TỪ VÀ DANH PHÁP GIẢI PHẪU HỌC Môn khoa học có nhiều từ ngữ chuyên ngành riêng Đối với danh từ giải phẫu học có tầm quan trọng đặc biệt, không riêng cho ngành giải phẫu ... phẫu học vô ích mà có hại” Đặc biệt với môn học hệ ngoại - sản, kiến thức giải phẫu học lại cần thiết Không thể mổ xẻ tốt người sống không nắm vững giải phẫu quan, phận vùng Nhà giải phẫu học ... Giải phẫu học môn sở môn sở môn lâm sàng y học Thật vậy, hiểu cấu tạo tế bào mô, quan (mô học) , hiểu phát triển cá thể (phôi thai học) , chức quan (sinh lý học) hình thái, cấu...
 • 6
 • 293
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: slide nhập môn điện tử viễn thôngslide nhập môn cơ điện tửslide nhập môn lập trình cslide nhập môn lập trình đặng bình phươngslide nhập môn thiết kếslide nhập môn chủ nghĩa máclêninnhập môn giải phẫu học31 tr đồ án nhập môn công nghệ phần mềm tên đồ án quan ly hopc sinhnhập môn công nghệ phần mềm quản lý học sinh docnhập môn giải phẫu rănggiải phẫu đại cương nhập môn giải phẫu họcnhập môn xử lý ảnhnhập môn lý thuyết mạchnhập môn quản lý chiến lượcsinh học phân tử nhập mônchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học