2 tập đọc lớp 4 tuần 28 đến tuần 34

Tập đọc lớp 4 tuần 12

Tập đọc lớp 4 tuần 12
... VIN-XI TUẦN 12 Tiết: 24 Thứ tư ngày12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc XN YẾN PHÂN ĐOẠN ĐOẠN 1: Từ đầu…vẽ ý ĐOẠN 2: Phần lại Thứ tư ngày12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc LUYỆN ĐỌC Học sinh nối tiếp đọc đoạn ... năm Thứ tư ngày12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đoạn nói lên điều gì? Sự thành đạt nhà hoạ sĩ Thứ tư ngày 12 tháng11 năm 2008 Tập đọc *Hai em tiếp nối đọc đoạn * Luyện đọc, thi đọc diễn cảm đoạn ... ngày12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc * Luyện đọc theo cặp * học sinh đọc * Giáo viên đọc mẫu Thứ tư ngày 12 tháng 11 năm 2008 Tập đọc Đọc đoạn * Vì ngày đầu học vẽ Lê-ơ-nác-đơ cảm thấy chán ngán? A/...
 • 27
 • 537
 • 1

Tập đọc lớp 4 tuần 7: Trung thu độc lập

Tập đọc lớp 4 tuần 7: Trung thu độc lập
... tháng 10 năm 2010 Tập đọc Trung thu độc lập on 1: ờm ca cỏc em on 2: Anh nhỡn trng vui ti on 3: Trng ờm vi cỏc em Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2010 Tập đọc Trung thu độc lập I Luyện đọc - gió núi ... mác nghĩ tới trung thu nghĩ tới em on 1: ờm ca cỏc em -Anh chiến sĩ nghĩ tới trung thu em nhỏ Đoạn 1: Cảnh đẹp đêm trung thu anh đâu, vào thời điểm nào? - Trăng Trung thu độc lập có đẹp ? - ... sống tươi đẹp - Vẻ đẹp tưởng tượng có khác so với đêm trung thu độc lập ? - Đoạn ý nói ? Thứ bảy ngày tháng 10 năm 2010 Tập đọc Trung thu độc lập Cuộc sống có giống với mong ước anh chiến sĩ năm...
 • 20
 • 2,833
 • 4

Bài giảng Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21

Bài giảng Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21
... Yêu cầu HS đọc lại - em đọc, lớp đọc thầm c) Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn - HS tiếp nối đọc thành tiếng Lớp theo dõi phát giọng đọc hay - Treo bảng phụ có đoạn văn cần đọc diễn Năm ... giặc - GV đọc mẫu, sau tổ chức cho HS tự - Theo dõi GV đọc, sau tự luyện đọc đọc diễn cảm cá nhân - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - 3-5 HS thi đọc -Học sinh nhận xét bình chọn bạn đọc hay - ... giá cống hiến ông nào, em tìm hiểu qua đoạn cuối - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Đọc thầm, trao đổi trả lời câu hỏi + Nhà nước đánh giá cao cống hiến + Năm 1948, ông phong Thiếu ông Trần Đại...
 • 4
 • 3,072
 • 20

Gián án Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21

Gián án Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21
... Yêu cầu HS đọc lại - em đọc, lớp đọc thầm c) Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn - HS tiếp nối đọc thành tiếng Lớp theo dõi phát giọng đọc hay - Treo bảng phụ có đoạn văn cần đọc diễn Năm ... giặc - GV đọc mẫu, sau tổ chức cho HS tự - Theo dõi GV đọc, sau tự luyện đọc đọc diễn cảm cá nhân - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - 3-5 HS thi đọc -Học sinh nhận xét bình chọn bạn đọc hay - ... Nghĩa giao nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo vũ khí phục vụ kháng chiến chống thực dân Pháp + Giáo sư Trần Đại Nghĩa có đóng góp to lớn cho kháng chiến ? - Lắng nghe Trần Đại Nghĩa theo Bác Hồ nước...
 • 4
 • 771
 • 4

Bài giảng Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21

Bài giảng Giáo án môn Tập đọc lớp 4, tuần 21
... Yêu cầu HS đọc lại - em đọc, lớp đọc thầm c) Đọc diễn cảm - Yêu cầu HS tiếp nối đọc đoạn - HS tiếp nối đọc thành tiếng Lớp theo dõi phát giọng đọc hay - Treo bảng phụ có đoạn văn cần đọc diễn Năm ... giặc - GV đọc mẫu, sau tổ chức cho HS tự - Theo dõi GV đọc, sau tự luyện đọc đọc diễn cảm cá nhân - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - 3-5 HS thi đọc -Học sinh nhận xét bình chọn bạn đọc hay - ... giá cống hiến ông nào, em tìm hiểu qua đoạn cuối - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn trả lời - Đọc thầm, trao đổi trả lời câu hỏi + Nhà nước đánh giá cao cống hiến + Năm 1948, ông phong Thiếu ông Trần Đại...
 • 4
 • 920
 • 5

giao an Tap doc lop 4 tuan 24

giao an Tap doc lop 4 tuan 24
... Thứ ba ngày 22 tháng 02 năm 2011 TËp ®äc: Kiểm tra cũ: * Vì anh em Cẩu Khây chiến thắêng yêu tinh? - Anh em Cẩu Khây có sức khoẻ tài phi thường Họ dũng cảm đồng tâm hợp lực nên ... bật hoa văn Những hình ảnh khác góp phần thể người 4) Vì trống Đồng niềm tự hào đáng người Việt Nam ta ? Trống đồng Đông Sơn đa dạng, hoa văn trang trí đẹp, cổ vật q giá phản ánh trình độ văn minh ... hay c¶m t¹ thÇn linh, §ã lµ ng­êi thn hËu, hiỊn hoµ, mang tÝnh nh©n b¶n s©u s¾c * Em học tập bé Thu điểm ? * Bản thân em làm để giữ màu xanh q hương? * Hướng dẫn nhà: - Đọc vừa học nhiều lần,...
 • 11
 • 408
 • 0

Tập đọc lớp 4 tuan 20

Tập đọc lớp 4 tuan 20
... thắng yêu tinh Thø ba ngµy 22 th¸ng 02 n¨m 201 1 Tập đọc: Thứ ba ngày 22 tháng 02 năm 201 1 TËp ®äc: Trống đồng Đông Sơn (Theo Nguyễn Văn Huyên) Luyện đọc: Từ ngữ: - Chính đáng: đúng, hợp với lẽ ... đọc văn, kể nét độc đáo trống đồng Đông Sơn cho ngừơi thân • - Chuẩn bò bài: Anh hùng lao động Trần Đại Nghóa * Hướng dẫn nhà: - Đọc vừa học nhiều lần, trả lời lại câu hỏi sách giáo khoa - Đọc ... hoa văn đặc sắc, niềm tự hào đáng người Việt Nam Thứ ba ngày 22 tháng 02 năm 201 1 TËp ®äc: Trống đồng Đông Sơn Luyện đọc diễn cảm: (Theo Nguyễn Văn Huyên) Nỉi bËt trªn hoa v¨n trèng ®ång lµ h×nh...
 • 11
 • 147
 • 0

Tập đọc lớp 3 tuần 34 - sự tích chú cuội cung trăng

Tập đọc lớp 3 tuần 34 - sự tích chú cuội cung trăng
... cũ Đọc thuộc lòng thơ Mặt trời xanh Con có thích gọi cọ mặt trời xanh không ? Vì sao? Sự tích Cuội cung trăng Thứ ngày tháng năm 200 Tập đọc Sự tích Cuội cung trăng Đọc câu Đọc đoạn trớc lớp ... năm 200 Tập đọc Sự tích Cuội cung trăng Luyện đọc Tìm hiểu tiều phu khoảng giập bã trầu phú ông rịt chứng Đọc theo nhóm bạn Đọc đồng thanh: dãy đọc đoạn Nhờ đâu Cuội phát thuốc quý? A Cuội tình ... sớng cung trăng chốn thần tiên C Rất khổ thứ mặt trăng khác trái đất Thứ hai ngày 12 tháng năm 2008 Tập đọc Sự tích Cuội cung trăng Luyện đọc Đoạn : nhanh, hồi hộp Đoạn 2, 3: chậm Tìm hiểu - tiều...
 • 26
 • 734
 • 0

bài giảng tập đọc lớp 3 tuần 34

bài giảng tập đọc lớp 3 tuần 34
... SGK/ 136 SGK/ 136 Tập đọc Trên tàu vũ trụ Theo Ga – ga - rin GA – GA – RIN (1 934 – 1968) Nhà du hành vũ trụ Ga – ga – rin: Công dân Liên Xô...
 • 11
 • 116
 • 0

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - tuần 28
... chơi // - GV yêu cầu HS đọc từ khó hiểu - HS đọc phần giải sgk - Nhóm đôi - Đọc khổ thơ nhóm - Cả lớp đọc đồng c) Hoạt động 2: Tìm hiểu - HS đọc - GV cho HS đọc thầm thơ - GV đặt câu hỏi: - Chơi ... Hoạt động 1: Luyện đọc Mục tiêu: Rèn đọc trôi chảy Phương pháp: Luyện tập - Đọc mẫu - Đọc câu nối tiếp - Đọc đoạn nối tiếp - Đọc từ giải - HS nêu từ khó - Đọc đoạn nhóm - Đọc đồng * Hoạt động ... động 1: Luyện đọc - HS ý lắng nghe - GV đọc mẫu toàn - GV hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ - HS đọc tiếp nối (2 lượt) + Đọc dòng thơ trước lớp - HS đọc tiếp nối đọc khổ thơ + Đọc khổ thơ...
 • 6
 • 6,864
 • 57

Tập đọc lớp 3 tuần 28 Bài: Cuộc chạy đua trong rừng

Tập đọc lớp 3 tuần 28 Bài: Cuộc chạy đua trong rừng
... tập đọc lớp Cuộc chạy đua rừng (Tiết 2) Hãy đọc đoạn Đọc đoạn với giọng nào? Hãy đọc đoạn Khi đọc cần ý điều gì? Hãy đọc đoạn Khi đọc đoạn cần nhấn giọng từ ngữ nào? Hãy đọc đoạn Đọc đoạn ... tranh Tập kể chuyện theo nhóm Nhóm 1: Tập kể theo tranh Nhóm 2: Tập kể theo tranh Nhóm 3: Tập kể theo tranh Nhóm 4: Tập kể theo tranh 1 .Trong khu rừng diễn kiện gì? Tóm tắt diễn biến đua? ... hay? Làm việc theo nhóm Nhóm 1: Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi SGK Nhóm 2: Đọc thầm đoạn 2, trả lời câu hỏi SGK nghe cha nói, phản ứng Ngựa nào? Nhóm 3: Đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: Các loài...
 • 23
 • 2,289
 • 0

TAP DOC LOP 1 TUAN 28

TAP DOC LOP 1 TUAN 28
... ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc Quà bố M: Chúng em vui liên hoan oan Thư ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc Quà bố M: Chúng em thích hoạt động oat Thư ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc ... Thư ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc Thư ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc Quà bố Bố em đội Ở tận vùng đảo xa Chưa lần phép Mà luôn ... quà nhiều Vì biết em ngoan Vì em giúp bố Tay súng thêm vữngvàng Phạm Đình Ân Thư ù tư ngày 17 tháng năm 2 010 Tập đọc Quà bố Bố em đội Ở tận vùng đảo xa Chưa lần phép Mà luôn có quà Bố gửi nghìn...
 • 7
 • 311
 • 0

Tập đọc lơp 4:Trăng ơi...từ đâu đến ?

Tập đọc lơp 4:Trăng ơi...từ đâu đến ?
... Kiểm tra cũ Đọc : Con sẻ Bài văn ca ngợi điều ? Ca ngi hnh ng dng cm cu s non ca s gi Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Taọp đọc: Trăng từ đâu đến ? Trần Đăng Khoa Luyện đọc: - lửng lơ, diệu ... Trăng // từ đâu đến? Tìm hiểu bài: Câu 1: Trong hai khổ thơ đầu, trăng đợc so sánh với ? -Trăng hồng nh chín -Trăng tròn nh mắt cá Cõu 2: Vỡ tỏc gi ngh trng n t cỏnh ng xa, t bin xanh ? - Trng ... din cm: Trng i t õu n ? Hay t cỏnh ng xa Trng hng nh qu chớn Lng l lờn trc nh Trng i t õu n ? Hay bin xanh diu kỡ Trng trũn nh mt cỏ Chng bao gi chp mi Trng i t õu n ? Hay t mt sõn chi Trng...
 • 16
 • 1,401
 • 5

TẬP ĐỌC LOP 5 TUẦN 16 -2

TẬP ĐỌC LOP 5 TUẦN 16 -2
... Th t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Th t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Luyện đọc: *Luyn c t: - lâu nm, lúc, nể lời, thuyên giảm, nói *Luyện đọc câu: ... t ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Tỡm hiểu bài: - Vỡ b si thn m c khụng chu m, trn bnh vin v nh? *C n s m *C khụng tin bỏc s ngi Kinh li bt c ma ngi Thỏi Th t ngy 16 thỏng ... ngy 16 thỏng 12 nm 2008 Tập đọc Thầy cúng bệnh viện Ni dung : Bài học phê phán cách suy nghĩ mê tín, dị đoan; giúp người hiểu cúng báI cha khỏi bệnh, có khoa học bệnh viện làm điều Th t ngy 16...
 • 11
 • 362
 • 0

Xem thêm