Hệ sinh thái rừng tràm

Quản lý hệ sinh thái rừng tràm TRÀ SƯ, AN GIANG docx

Quản lý hệ sinh thái rừng tràm TRÀ SƯ, AN GIANG docx
... Xuân Giáp thân 2004 Qu n b n v ng h sinh thái r ng tràm Trà Sư: 4.1 ðánh giá hi n tr ng qu n h sinh thái: K t qu báo cáo cơng tác qu n r ng c a Tr m ki m lâm Trà Sư, c a Tr m ki m lâm T ... c qu n h sinh thái r ng Trà Sư r t quan tr ng vi c gìn gi khu v c r t có ý nghĩa vi c góp ph n đ m b o s phát tri n b n v ng c a h sinh thái- m t nh ng h sinh thái đ c trưng c a An Giang c n ... d ng sinh h c c a ð ng b ng sơng C u Long Hi n tr ng H sinh thái r ng tràm Trà Sư: Hi n tr ng mơi trư ng qu n xã sinh v t: ði u ki n mơi trư ng c a r ng Trà Sư: R ng Trà Sư đư c bao b c quanh...
 • 3
 • 950
 • 22

Nghiên cứu thú họ cầy (Viverridae) trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu thú họ cầy (Viverridae) trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long
... vực nghiên cứu e Các kết đạt được: - Đã xác định thành phần loài trạng loài thú thuộc họ cầy Hệ sinh thái rừng tràm đồng sông Cửu Long - BỔ sung số thông tin sinh học sinh thái học loài thú họ cầy ... loài thú họ cầy Viverridae hệ sinh thái rừng tràm Đồng sông Cửu Long > Bổ sung đặc điểm sinh học, sinh thái số loài so với vùng khác > Các mối đe dọa chủ yếu đa dạng sinh học loài thú họ cầy khu ... 1-1,5m dày kín, di lại bên Hệ sinh thái rừng tràm bốn kiểu hệ sinh thái hệ sinh thái điền hình có giá trị lớn sinh thái môi trường dân sinh Đồng sông Cửu Long Trước hệ sinh thái có ưên vùng rộng lớn...
 • 46
 • 254
 • 0

Phân tích hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư, từ đó đề xuất biện pháp phục hồi bảo vệ tài nguyên bền vững

Phân tích hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư, từ đó đề xuất biện pháp phục hồi bảo vệ tài nguyên bền vững
... lịch rừng tràm Trà Sư – An Giang Từ đề xuất biện pháp phục hồi, bảo vệ tài nguyên bền vững 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu hệ sinh thái trạng hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư – An Giang - Phân tích ... tài: Phân tích hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư – An Giang Từ đề xuất biện pháp phục hồi, bảo vệ tài nguyên bền vững 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích hệ sinh thái phát triển ... bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, để đáp ứng nhu cầu du lịch sinh thái phục vụ công tác nghiên cứu bảo tồn môi trường Chính vậy, để hiểu rõ hệ sinh thái rừng tràm Trà Sư nhóm chọn đề tài: “Phân...
 • 26
 • 1,515
 • 12

HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ
... Hình 22 Bìm bịp + Khi thay đổi hệ sinh thái rừng tràm trà thành hệ sinh thái khu công nghiệp       a Cái Việc thay đổi hệ sinh thái rừng tràm thành hệ sinh thái khác làm nơi cư trú hàng ... xã hội hệ sinh thái Hiện trạng hệ sinh thái rừng tràm Trà a Hệ thực vật Thực vật chủ yếu loại tràm, bao gồm loài tràm nội, loại tràm tái sinh trồng lại Rừng tràm trồng trưởng thành có mật ... I THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ SỰ ĐA DẠNG CỦA RỪNG TRÀM TRÀ SƯ Với diện tích gần 850 ha, phần lớn loài rừng tràm Trà tràm (trên 10 tuổi, cao - m) Ngoài ra, nơi sinh sống nhiều loài động vật thực vật...
 • 18
 • 1,489
 • 10

nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và cấu trúc thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng tràm ở vƣờn quốc gia tràm chim

nghiên cứu sự đa dạng về thành phần loài và cấu trúc thảm thực vật trong hệ sinh thái rừng tràm ở vƣờn quốc gia tràm chim
... MÔN SƢ PHẠM SINH HỌC NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI VÀ CẤU TRÚC THẢM THỰC VẬT TRONG HỆ SINH THÁI RỪNG TRÀM VƢỜN QUỐC GIA TRÀM CHIM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH: SƢ PHẠM SINH HỌC Cán ... cho rừng bị suy thoái Vì vậy, đề tài Nghiên cứu đa dạng thành phần loài cấu trúc thảm thực vật hệ sinh thái rừng Tràm Vườn Quốc gia Tràm Chim thực nhằm điều tra, đánh giá cách đầy đủ đa dạng hệ ... loại kiểu rừng Tràm VQG Tràm Chim + Mô tả cấu trúc thảm thực vật kiểu rừng Tràm khu vực nghiên cứu Khảo sát đánh giá đa dạng thành phần loài thực vật bậc cao HST rừng Tràm VQG Tràm Chim: + Khảo...
 • 77
 • 258
 • 0

Hệ sinh thái rừng ngập mặn

Hệ sinh thái rừng ngập mặn
... góp cách đáng kể vào sản lượng thủy sản 1.4 Giá trị kinh tế các hải sản RNM Hệ sinh thái RNM coi hệ sinh thái có su ất sinh h ọc r ất cao, đ ặc biệt nguồn lợi thủy sản Người ta ước tính m ỗi hecta ... LÝ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI HẢI SẢN Cho đến nay, số địa phương ven biển, cán nhân dân chưa có nhận thức đầy đủ vai trò to lớn, nhiều mặt c hệ sinh thái RNM nên ... mạnh, suất giảm nhanh Đến nay, qua thực tế công tác truyền thông Trung tâm Nghiên cứu Hệ sinh thái Rừng ngập mặn (MERC), nhận thức người nuôi số tỉnh ven biển miền Bắc Việt Nam tác dụng RNM nâng...
 • 8
 • 4,361
 • 48

Tiểu luận hệ sinh thái rừng

Tiểu luận hệ sinh thái rừng
... địa sinh thái – k52 Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng Các nhân tố sinh vật hệ sinh thái rừng Bạch tùng Đinh Tạ Tuấn Linh Lớp địa sinh thái – k52 Đỉnh tùng Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng cảnh rừng ... Page Tiểu luận hệ sinh thái rừng Diễn rừng Hệ sinh thái rừng với đặc trưng riêng, vận động biến đổi không ngừng Quá trình gọi chung động thái rừng Diễn rừng trạng thái vận động hệ sinh thái rừng ... Tiểu luận hệ sinh thái rừng TIỂU LUẬN HỆ SINH THÁI RỪNG Mở đầu Hệ sinh thái đối tượng nghiên cứu sinh thái học Tất sinh vật khu vực có tác động qua lại với...
 • 14
 • 5,952
 • 31

Hệ Sinh Thái Rừng Việt Nam

Hệ Sinh Thái Rừng Việt Nam
... Diễn hệ sinh thái rừng thay thế hệ hệ sinh thái rừng hệ hệ sinh thái rừng khácmà tổ thành loài cao, nhât loại ưu sinh thái có thay đổi Nói rộng diễn hệ sinh thai rừng trình thay hệ sinh thái rừng ... hưởng nhiều mặt đến đời sống hệ sinh thái rừng 4.Ảnh hưởng hệ sinh thái rừng đến môi trường 4.1.Ảnh hưởng hệ sinh thái rừng tới nhân tố sinh thái 4.1.1.Gió Hệ sinh thái rừng chướng ngại giới đường ... Long Rừng tràm hệ sinh thái đặc biệt chứa đựng nhiều ý nghĩa khoa học mà chưa nghiên cứu đầy đủ Đây hệ sinh thái tổng hợp nhiều hệ sinh thái khác hệ sinh thái chuyển tiếp hệ sinh thái biển hệ sinh...
 • 33
 • 1,611
 • 7

Tiểu luận ”Hệ Sinh Thái Rừng Việt Nam”

Tiểu luận ”Hệ Sinh Thái Rừng Việt Nam”
... 5.2.Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng ẩm nhiệt đới 5.3.Hệ sinh thái rừng kim tự nhiên 5.4.Hệ sinh thái rừng rộng thường xanh núi đá vôi 5.5.Hệ sinh thái rừng thưa họ Dầu (rừng khộp) 5.6.Hệ sinh thái rừng ... Diễn hệ sinh thái rừng thay thế hệ hệ sinh thái rừng hệ hệ sinh thái rừng khácmà tổ thành loài cao, nhât loại ưu sinh thái có thay đổi Nói rộng diễn hệ sinh thai rừng trình thay hệ sinh thái rừng ... 4.7.Diễn hệ sinh thái rừng 4.7.1.Khái niệm diễn hệ sinh thái rừng 4.7.2.Nguyên nhân diễn 4.7.3.Diễn nguyên sinh 4.7.4.Diễn thứ sinh 5.Các hệ sinh thái rừng chủ yếu Việt Nam 5.1.Hệ sinh thái rừng kín...
 • 33
 • 2,304
 • 7

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam
... UNESCO ó khng nh tớnh a dng ca h sinh thỏi rng Vit Nam 1.2 a dng sinh hc ca h sinh thỏi rng Vit Nam Do tỏc hi ca phỏ rng nờn tớnh a dng sinh hc ca rng nhit i Vit Nam ang quỏ trỡnh suy gim Nhiu ... nguyờn sinh, b sinh vt v ngi tỏc ng s din mt quỏ trỡnh din th th sinh Nhng h sinh thỏi ny cú hỡnh thỏi, cu trỳc v c t thnh loi cõy khỏc hn vi nhng h sinh thỏi nguyờn sinh ban u Nhúm nhng h sinh ... loi chim c hu thỡ Vit Nam ó cú 33 loi ú cú 10 loi c hu ca Vit Nam c) H thng phõn loi h sinh thỏi rng Vit Nam Thỏi Vn Trng (1978, 1999) ó cn c vo quan im sinh thỏi phỏt sinh qun th thc vt phõn...
 • 102
 • 1,146
 • 3

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam

Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam
... Diễn hệ sinh thái rừng thay thế hệ hệ sinh thái rừng hệ hệ sinh thái rừng khácmà tổ thành loài cao, nhât loại ưu sinh thái có thay đổi Nói rộng diễn hệ sinh thai rừng trình thay hệ sinh thái rừng ... rừng chủ yếu Việt Nam 5.1 .Hệ sinh thái rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới 5.2 .Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng ẩm nhiệt đới 5.3 .Hệ sinh thái rừng kim tự nhiên 5.4 .Hệ sinh thái rừng rộng thường ... dưỡng khoáng hệ sinh thái rừng Cường độ chu trình tuần hoàn dinh dưỡng khoáng hệ sinh thái rừng tự nhiên phụ thuộc vaò cấu trúc hệ sinh thái rừng điều kiện lập địa Hệ sinh thái rừng hỗn giao...
 • 33
 • 718
 • 0

Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long – Cát Hải - Hải Phòng

Lượng giá kinh tế một số giá trị của hệ sinh thái rừng ngập mặn Phù Long – Cát Hải - Hải Phòng
... Hà Nội 10 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng 1.3 .Giá trị kinh tế hệ sinh thái rừng ngập mặn Giá trị hệ sinh thái nói chung giá trị hệ sinh thái rừng ngập mặn nói riêng ... học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 20 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng 1.4 Đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn 1.4.1.Khái niệm đánh giá giá trị kinh tế rừng ngập mặn ... Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội 39 Lượng giá kinh tế số giá trị rừng ngập mặn Phù Long- Hải Phòng CHƯƠNG III: LƯỢNG GIÁ GIÁ TRỊ KINH TẾ HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN PHÙ LONG 3.1 Phương...
 • 89
 • 641
 • 5

hệ sinh thái rừng ngập mặn

hệ sinh thái rừng ngập mặn
... thuỷ sinh động vật Đặc biệt, hệ thực vật rừng ngập mặn có nguồn gốc phát tán từ Indonesia Malaysia Ngày 21/01/2000 tổ chức UNESCO công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ “ Khu dự trữ sinh rừng ngập mặn ... tránh sóng nhƣ cá Lác, loại Còng, Cáy, Ốc Giúp cho tính đa dạng hệ sinh thái rừng ngập mặn tƣơng đối ổn định - Là nơi có hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ nhƣ vùng nuôi dƣỡng loài cá rạn san hô, ... tích rừng ngập mặn (RNM) Việt Nam 400.000 ha, đến năm 1996 giảm 290.000 279.000 vào năm 2006 RNM nguyên sinh tự nhiên hầu nhƣ không Đa số RNM rừng trồng (62%) lại rừng thứ sinh nghèo rừng tái sinh...
 • 20
 • 1,787
 • 3

Chủ đề các hệ sinh thái (rừng)

Chủ đề các hệ sinh thái (rừng)
... vật: – Các thân gỗ sồi đá, sồi bần, sồi xanh, loại thông – Các bụi cứng, dày xanh quanh năm sồi bụi , tùng cối, bạch đàn bụi… • Động vật: đa dạng – Các loài gặm nhấm: sóc, chuột, nhím – Các loài ... Mađagaxca, số đảo châu Đại Dương • Đặc điểm sinh thái: Khí hậu nhiệt đới Nhiệt độ trung bình tháng lạnh nhất: 18 độ C Lượng mưa từ: 1000 – 2000 mm/ năm Có kiểu sinh thái: Rừng nhiệt đới rộng xen rụng ... Chuột chũi Lợn lòi Rừng Địa Trung Hải • Phân bố: Chủ yếu vùng quanh Địa Trung Hải, tây nam Bắc Mĩ, tây nam đông nam lục địa Ôxtrâylia • Đặc điểm sinh thái: – Khí hậu Địa Trung Hải – Mùa đông ấm áp,...
 • 51
 • 630
 • 3

Xem thêm