Bài 6 quản lý rừng đặc trưng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

slide Bài giảng khai thác tài nguyên thiên nhiên

slide Bài giảng khai thác tài nguyên thiên nhiên
... mãn nhu cầu khác người  Phân loại:  Tài ngun vơ hạn (năng lượng mặt trời, lượng thủy triều.v.v )  Tài ngun hữu hạn (sinh vật, nước v.v ) Tài ngun cạn kiệt Tài ngun tái tạo bị cạn kiệt hồn tồn ... nhân dân với sống dân tộc” 16 Tài ngun rừng góc độ SVH Động vật Đất rừng Thực vật Khí hậu thủy văn Tài ngun rừng Tài ngun rừng góc độ SVH góc độ SVH VSV, MT 17 Tài ngun rừng góc độ kinh tế • ... 33 Chính sách đổi nhằm bảo vệ nguồn TNR Việt Nam   Chấm dứt việc khai thác gỗ thương mại 80% LTQD giảm đáng kể lượng khai thác gỗ hàng năm quốc gia Chương trình trồng triệu rừng:  khuyến khích...
 • 72
 • 3,367
 • 16

Bài giảng kinh tế tài nguyên

Bài giảng kinh tế tài nguyên
... Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên Chương KINH TẾ TÀI NGUYÊN RỪNG Nội dụng chương trình bày đặc điểm tài nguyên rừng, mô hình khai thác tài nguyên rừng đảm bảo hiệu sinh học, hiệu kinh tế, hiệu kinh ... dưỡng trẻ em 10 PGS.TS.Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên Chương KINH TẾ TÀI NGUYÊN ĐẤT VÀ KINH TẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC Nội dung chương nêu đặc điểm tài nguyên tái tạo, khái niệm, quan điểm ... (inputs) Hệ thống kinh tế Hình 1.1 Mối quan hệ hệ thống kinh tế với hệ thống tài nguyên PGS.TS.Nguyễn Văn Song Bài giảng Kinh tế tài nguyên 1.1.1.5 Lịch sử hình thành môn Kinh tế tài nguyên David...
 • 51
 • 2,155
 • 2

Bài giảng Luật Thuế tài nguyên

Bài giảng Luật Thuế tài nguyên
... khai thác người nộp thuế 45 Điều Thuế suất thuế tài nguyên Thuế suất thuế tài nguyên làm tính thuế tài nguyên loại tài nguyên khai thác quy định Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên: + Từ ngày 01/07/2010 ... Căn tính thuế Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Giá tính thuế đơn vị tài nguyên x Thuế suất thuế tài nguyên Trường hợp quan nhà nước ấn định mức thuế tài nguyên phải ... phải nộp đơn vị tài nguyên khai thác số thuế tài nguyên phải nộp xác định : Thuế tài nguyên phải nộp kỳ = Sản lượng tài nguyên tính thuế x Mức thuế tài nguyên ấn định đơn vị tài nguyên khai thác...
 • 65
 • 717
 • 0

Bài giảng khái niệm tài nguyên môi trường đất

Bài giảng khái niệm tài nguyên môi trường đất
... tạo tài nguyên môi trường đất trình thành tạo môi trường đất 03/04/16 • Bởi vì, cố môi trường đất làm biến đổi hay vài nhân tố (nước, không khí, khí hậu, sinh vật…) làm cho trình thành tạo đất ... NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG 03/04/16 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG ĐẤT - Đất gì? - Hình thành nào? 03/04/16 • Theo quan điểm sinh thái học đất thể sống” (Winkler, ... giúp cho hoạt tính chất thể sống đất trì phát triển Xét mặt môi trường học, loại đất có độ phì cao môi trường đất hoạt động thể sống, điều tiết người đến tài nguyên đất vô quan trọng 03/04/16 • Tác...
 • 53
 • 233
 • 0

Chương 5 bài giảng kinh tế tài nguyên thủy sản

Chương 5 bài giảng kinh tế tài nguyên thủy sản
... NỘI DUNG 5. 1 GiỚI THIỆU CHUNG 5. 2 MÔ HÌNH KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 2.1 Một số khái niệm 5. 2.2 Mô hình khai thác 5. 3 QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 1 GiỚI ... đạt sản lượng cao Xmin Xmsy K Mật độ thủy sản 5. 2 MÔ HÌNH KHAI THÁC THỦY SẢN 5. 2.2 Mô hình khai thác thủy sản b Quan điểm khai thác nhà kinh tế Mục tiêu: Đảm bảo bền vững + Khai thác đạt hiệu kinh ... khai thác vượt qua H MSY 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 4.1 Đánh thuế 5. 4.2 Quota 5. 4.3 Giao quyền sở hữu 5. 4 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TN THỦY SẢN 5. 4.1 Đánh thuế - Nguyên tắc đánh thuế Mức...
 • 27
 • 183
 • 2

Bài giảng tin học thống kê trong Quản tài nguyên rừng

Bài giảng tin học thống kê trong Quản lý tài nguyên rừng
... XỬ LÝ THỐNG KÊ CỦA MS.EXCEL 2007 VÀ STATGRAPHICS CENTURION XV 1.1 1.2 Tổng quát phần xử thống MS Excel Tổng quát phần mềm xử thống Statgraphics Centurion THỐNG KÊ ... nhiên xã hội Do thành tựu công nghệ xử thống tin học cần ứng dụng cách rộng rải quan tài nguyên thiên nhiên Có nhiều phần mềm ứng dụng để xử thống SPSS, Statgraphics, Excel Microsoft ... bảng tính, tính tóan , chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, quản tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Trong chức xử thống phần mềm Excel phong phú mạnh để ứng dụng thí...
 • 61
 • 534
 • 2

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN TÀI NGUYÊN RỪNG pptx

BÀI GIẢNG LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG - CHƯƠNG 4 CÁC LUẬT TỤC CỦA CỘNG ĐỒNG TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG pptx
... việc quản rừng động - Thu hút tham gia nhóm cộng đồng dân cư hưởng lợi từ rừng Khuyến khích họ tham gia vào công tác quản rừng, phát huy rừng, chương trình lâm nghiệp cộng đồng, khu rừng ... đề quản tài nguyên đất lâm nghiệp việc làm thiếu hoạt động LNXH Quản đất lâm nghiệp gắn với tính đặc thù nghành sản xuất lâm nghiệp thể qua khía cạnh sau - Đối tượng sản xuất lâm nghiệp rừng ... cộng đồng Một dạng hợp đồng sử dụng cộng đồng hợp đồng thuê quản rừng ký với hộ gia đình, cộng đồng nhóm Trong thời hạn thực hợp đồng chủ nhân hợp đồng thuê quản rừng phép thu hoạch, chế...
 • 16
 • 222
 • 0

Bài giảng tin học thống kê trong Quản tài nguyên rừng

Bài giảng tin học thống kê trong Quản lý tài nguyên rừng
... ĐẦU Trong quản tài nguyên thiên nhiên, ứng dụng công nghệ tin học đóng vai trò quan trọng phân tích, quản sở liệu; ứng dụng tin học xử thống áp dụng ngày rộng rải Thông qua xử thống ... bảng tính, tính tóan , chức chuyên sâu ứng dụng thống sinh học, quản tài nguyên thiên nhiên, môi trường lại đề cập đến Trong chức xử thống phần mềm Excel phong phú mạnh để ứng dụng thí ... động quản nghiên cứu lâm nghiệp, quản tài nguyên thiên nhiên, môi trường 3 TỔNG QUÁT VỀ CHỨC NĂNG XỬ LÝ THỐNG KÊ CỦA MS.EXCEL 2007 VÀ STATGRAPHICS CENTURION XV 1.1 Tổng quát phần xử thống...
 • 66
 • 52
 • 0

Một số mô hình đồng quản tài nguyên rừng đặc dụng tại Việt Nam

Một số mô hình đồng quản lý tài nguyên rừng đặc dụng tại Việt Nam
... đầu thành lập, hình KBT Mù Cang Chải định hướng theo hình đồng quản dựa vào cộng đồng Do đó, năm 2006, Hội đồng bảo vệ rừng thành lập với vai trò cố vấn cho Ban quản KBT, kết nối ... thực quản bảo vệ rừng cách toàn diện rộng rãi cách làm hiệu công tác bảo tồn phát triển cộng đồng Tóm lại, việc lựa chọn hình đồng quản để thực vận hành giải hiệu các vấn đề quản bảo ... quyền sở chủ rừng (Ban quản KBT) để gắn kết cộng đồng địa phương tham gia vào trình quản bảo vệ rừng Cụ thể nâng cao tiếng nói cộng đồng qua đàm phán thỏa thuận; Tuần tra bảo vệ rừng; Tuyên...
 • 3
 • 640
 • 3

Tập quánquản tài nguyên bền vững Các cam kết quốc tế và bài học thực tiễn

Tập quán và quản lý tài nguyên bền vững Các cam kết quốc tế và bài học thực tiễn
... cầu từ thực tiễn Cơ sở pháp quốc tế: cam kết quốc tế Việt Nam liên quan đến văn hóa tập quán quản tài nguyên Liên hệ với Khu dự trữ Sinh Di sản giới Những vấn đề yêu cầu từ thực tiễn • ... triển bền vững Cơ sở pháp quốc tế: cam kết phủ Việt Nam • Tuyên ngôn toàn giới Nhân quyền (1948); Nguyên tắc hợp tác Văn hóa UNESCO • Công ước Quyền Kinh tế, Xã hội Văn hóa (1966) • Các Công ... gia năm 2007 Các nguyên tắc công ước: Tôn trọng quyền người quyền tự Nguyên tắc chủ quyền Nguyên tắc bình đẳng phẩm giá tôn trọng tất văn hóa Nguyên tắc đoàn kết hợp tác quốc tế Nguyên tắc bổ...
 • 15
 • 237
 • 0

Vấn đề giới trong sử dụng quản tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng

Vấn đề giới trong sử dụng quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường tại các vùng sinh thái đặc trưng
... vấn đề giới sử dụng, quản tài nguyên bảo vệ môi trờng khu vực nông thôn miền núi 26 Vấn đề giới sử dụng, quản tài nguyên bảo vệ môi trờng vùng nông thôn đồng 27 5.1 Đặc trng chung tài nguyên ... nguyên bảo vệ môi trờng vùng nông thôn đồng 34 Vấn đề giới sử dụng, quản tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng vùng nông thôn trung du 35 6.1 Đặc điểm chung tài nguyên thiên nhiên môi trờng vùng ... trạng vấn đề giới quan hệ với tài nguyên môi trờng vùng sinh thái nghiên cứu 2- Những ảnh hởng giới việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên bảo vệ môi trờng 3- Các giải pháp sách giới sử dụng tài nguyên...
 • 49
 • 468
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng kinh tế tài nguyên và môi trườngbài giảng kinh tế tài nguyên môi trườngbài giảng điện tử tài nguyên nướcbài giảng bảo vệ tài nguyên thiên nhiênbai giang bao ve tai nguyen thien nhien lop 5bài giang thong ke trong quan ly tai nguyen rung1 nghiên cứu phân tích bài toán quản lý tài nguyên tên miền internet quốc gia hiện nay tại trung tâm internet việt nam vnnicbài giảng quản lý tài nguyên và môi trườngbài giảng môn quản lý tài nguyên nướcbài giảng quản lý tài nguyên nướcbài giảng quản lý tài nguyên thiên nhiênđưa ra được một mô hình toán học dựa trên lý thuyết tối ưu cho bài toán quản lý tài nguyên vô tuyến của ofdma tddquản lý tài nguyên là các gói scorm gói bài giảngbài toán nghiên cứu quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trườngcơ sở lý luận về quản lý đào tạo và đặc trưng công tác đào tạo tại các cơ sở dịch vụ sản xuấtThe dynamics of mass communication media in transition 12th edition dominick test bankTEACH 2nd edition janice koch test bankThe economics of health and health care 7th edition folland test bankTechnology in action complete 9th edition evans test bankThe economics of money banking and financial markets 1st edition mishkin test bankTexas politics 12th edition newell test bankTexas politics today 2011 2012 edition 15th edition maxwell test bankTexas politics today 2013 2014 edition 16th edition maxwell test bankThe american nation a history of the united states combined volume 14th edition carnes test bankThe economy today 13th edition schiller test bankThe anthropology of language an introduction to linguistic anthropology 3rd edition harriet joseph ottenheimer test bankThe mind and heart of the negotiator 6th edition leigh thompson test bankThe art and science of leadership 7th edition afsaneh nahavandi test bankTheories of personality 7th edition feist test bankTheories of psychotherapy and counseling concepts and cases 5th edition sharf test bankTheory and practice of family therapy and counseling 2nd edition bitter test bankThe art of theatre then and now 3rd edition downs test bankThe essential guide to becoming a master student 3rd edition dave ellis test bankTIEU LUAN DO TIN CAY BAO TRIThe power of logic 5th edition howard snyder test bank