Bài 4 tài nguyên rừng và suy thoái rừng (bài giảng quản lý tài nguyên rừng)

Bài giảng - QUẢN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VẬT LIỆU

Bài giảng - QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ VẬT LIỆU
... lớn: tài nguyên thiên nhiên tài nguyên xã hội Trong khoa học môi trường tài nguyên thiên nhiên chia thành loại: tài nguyên tái tạo tài nguyên không tái tạo • Tài nguyên tái tạo: loại tài nguyên ... I: MÔI TRƯỜNG, HỆ SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I.Đại cương môi trường Khái niệm Môi trường: Theo nghĩa rộng Môi trường tập hợp điều kiện điều kiện tồn diễn biến môi trường môi trường vật ... sơ nộp báo cáo ĐTM lên Sở Tài nguyên môi trường Bộ Tài nguyên môi trường Bước 3: Xem xét báo cáo ĐTM sơ bộ: Công tác thực Bộ Tài nguyên môi trường Sở Tài nguyên môi trường Kết luận Bộ Sở sở sau:...
 • 113
 • 96
 • 0

Bài giảng quản tài nguyên môi trường nước

Bài giảng quản lý tài nguyên và môi trường nước
... sử dụng tài nguyên môi trường đất nước theo hướng phát triển bền vững QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NƯỚC Các khái niệm quản tài nguyên môi trường nước Tài nguyên nước có tầm quan trọng ... diệt khai thác tài nguyên nguồn lợi biển Quản tài nguyên môi trường nước 6.1 Chiến lược, sách Việt Nam quản tài nguyên môi trường nước 6.1.1 Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020 ... nguyên môi trường Để quản tài nguyên thiên nhiên theo hướng tổng hợp, cần phân tích rõ ràng quản nhà nước tài nguyên quản dịch vụ khác tài nguyên Ngày tháng năm 2003, Bộ Tài nguyên môi...
 • 44
 • 147
 • 0

Tài liệu Bài giảng Quản dự án Chương 8- Hoạch định lập tiến độ dự án doc

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 8- Hoạch định và lập tiến độ dự án doc
... công việc dự án thành phận nhỏ để dể dàng quản cấu trúc WBS thông dụng cấu trúc có mức độ sau: Mức độ Các mức độ quản Các mức độ kỹ thuật Mô tả Toàn chương trình (total program) Dự án (project) ... việc kiểm soát trình thực dự án truyền đạt thông tin CÁC LÝ DO HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN THẤT BẠI Mục tiêu dự án không nắm bắt cấp HĐDÁ dựa thông tin không đầy đủ nguồn lực không đủ dự trù (Nguồn lực = người ... đề, đánh giá chi phí cuối &ø thực hiệu chỉnh cần thiết Bước 9: So sánh tiến độ dự án với ngân sách dự án Hoạch đònh theo sơ đồ GANTT Các công việc dự án...
 • 30
 • 522
 • 2

Tài liệu Bài giảng Quản dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx

Tài liệu Bài giảng Quản lý dự án Chương 4- Các tiêu chuẩn đánh giá dự án pptx
... cho dự án an an xem xét – Bước : So sánh thời gian hòan vốn dự án với thời gian hòan vốn nh an an chuẩn Nếu dự án xem xét độc lập : dựa vào dự án có thời gian hòan vốn ngắn thời gian hòan vốn chuẩn ... ƯƠNG ưa t t c giá tr c a ngân lưu v m t th i i m hi n t i, tương lai, ho c hàng năm N PV A F Tiêu chu n ánh giá D án giá: NPV > Tiêu chu n so sánh D án lo i tr nhau: NPV -> Max GIÁ TR TƯƠNG ƯƠNG ... s B/C s a B i (B – C) C Tiêu chu n ánh giá “D án giá : B/C > Tiêu chu n so sánh phương án lo i tr nhau: Phương pháp gia s B/C (Gia S ) > -> Phương án có v n u tư l n giá 11 I M HỒ V N (BEP-Break...
 • 12
 • 373
 • 3

Tài liệu TẬP BÀI GIẢNG "QUẢN CHẤT THẢI RẮN CHẤT THẢI NGUY HẠI" doc

Tài liệu TẬP BÀI GIẢNG
... CƠNG CỤ PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 106 8.1 CÁC CƠNG CỤ PHÁP LÝ QUẢN LÝ CTR VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI 106 8.1.1 Các phương pháp quản ... lượng chất thải rắn 16 Xác định khối lượng chất thải rắn phát sinh thu gom chất thải điểm quan trọng việc quản chất thải rắn Những số liệu tổng khối lượng phát sinh khối lượng chất thải rắn ... Khác, nguy hại tiềm tàng Cái chất thải nguy hại dùng gia đình Sơn, bao bì chứa hố chất gia dụng Tro Chất thải y tế Chất thải cơng nghiệp Khác 1.3 TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN 1.3.1.Tính chất vật lý...
 • 112
 • 1,215
 • 10

bài giảng quản dự án chương 4 - ts. nguyễn thúy quỳnh loan

bài giảng quản lý dự án chương 4 - ts. nguyễn thúy quỳnh loan
... định dự án Hoạch định dự án Các kỹ thuật lập tiến độ dự án Các kỹ thuật lập tiến độ dự án Điều chỉnh tiến độ dự án Điều chỉnh tiến độ dự án Điều hòa nguồn lực Điều hòa nguồn lực TS Nguyễn Thúy Quỳnh ... thời gian (Time-Bound) TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 03/09/2008 HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (4) (2) Xác định cơng việc – – – – – Xác định phạm vi dự án Xác định mơ tả hoạt động dự án Mơ tả kết dự án (các tiêu ... Các đối sách - Chấp nhận - Ngăn ngừa - Giảm thiểu hậu TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan - Phân bổ rủi ro - Thay đổi giải pháp, cơng nghệ - Dừng dự án 03/09/2008 17 HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN (16) • Tại kế hoạch...
 • 50
 • 265
 • 1

Bài giảng Quản dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn

Bài giảng Quản lý dự án: Chương 4 - GV. Nguyễn Quốc Ấn
... dự án Ta có sơ đồ mạng (Sơ đồ Pert): 59 68 c’(0) d(3) g(16) 10 110 148 57 68 i’(0) i(6) c(1) 0 a(32) 32 32 b( 24) e(8) 56 56 h(20) f(28) k (44 ) 1 04 1 04 84 84 l(28) j(20) l'(0) f’(0) j 84 84 1 04 ... 350 353 358 363 376 389 40 2 41 5 43 3 Công việc bth rút ngắn 36 i 35 a 34 a 33 f 32 f 31 f 30 f 29 f+e 28 45 2 b Điều phối nguồn lực quản trị tiến trình dự án: Khi thực dự án, việc điều phối nguồn ... việc sơ cấp đặt theo dõi nhà quản không nên nhiều, trung bình khoảng 5 0-1 00 CV cho cấp quản 1.3 P/p Phân chia công việc: Có p/p : - Từ xuống: Từ mục tiêu dự án, người ta chia thành mục...
 • 48
 • 260
 • 1

bài giảng quản xử chất thải rắn chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ vận chuyển chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
... 6707-2000 1.3 1 .4 1.5 1.6 D cháy 1.1 4. 1 1.2 H 4. 2 4. 2 1.3 H 4. 3 Lo i ch t th i H4.1 Ch t d oxy hóa H3 4. 3 1 .4 H5.1 Ch t ñ c H5.1 5.1 Mã s TCVN 6706-2000 4. 1 H5.2 Ch t d oxy hóa Mã s Basel 4. 1 5.1 Mã ... o B ng 4. 2 B ng 4. 2 Tính tương thích c a lo i ch t th i (EPA) Lo i Ghi 1.1 1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 5.2 1.1 &1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 ... i ph ð c tính nguy h i 4. 2 LƯU GI (T N TR ) CH T TH I NGUY H I Vi c lưu gi , t n tr m t lư ng l n nhi u lo i ch t th i nguy h i m t vi c làm c n thi t t i nhà máy qu n th i nguy h i hay ñôi...
 • 13
 • 406
 • 1

bài giảng quản xử chất thải rắn chất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển vận chuyển

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển và vận chuyển
... cạnh đó, sử dụng hệ thống khí nén hệ thống thuỷ lực 4. 3.2 Phương pháp vận chuyển 4. 3.2.1 Vận chuyển đường 4. 3.2.2 Vận chuyển đường sắt 4. 3.2.3 Vận chuyển đường thuỷ 4. 3.2 .4 Vận chuyển khí nén, ... chuyển tiếp 4. 2 CÁC LOẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp 4. 2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp Tại trạm trung chuyển chất ... cho chứa chất thải khoảng – 3ngày 4. 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN 4. 3.1 Phương tiện vận chuyển: Xe tải, xe lửa tàu thuỷ… phương tiện chủ yếu sử dụng vận chuyển chất thải rắn Bên cạnh...
 • 18
 • 288
 • 0

Bài giảng Quản nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương III Quản nhà nước về nông nghiệp kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bài giảng Quản lý nhà nước về nông nghiệp, nông thôn: Chương III Quản lý nhà nước về nông nghiệp và kinh tế nông nghiệp Nguyễn Thị Thanh Thủy
... xã viên • S h tr c a Nhà nư c chưa đ m nh 2.2 Kinh t h p tác Suy nghĩ v gi i pháp phát tri n HTX? 2.3 Kinh t nhà nư c • Khái ni m: Là nông, lâm trư ng QD, xí nghi p công – nông nghi p, cty, tr ... t, chăn nuôi TƯ ho c đ a phương qu n 2.3 Kinh t nhà nư c • Vai trò: • H tr cho thành ph n KT • Là trung tâm thúc đ y PTKT-XH t i vùng xa xôi 2.3 Kinh t nhà nư c • KTNN NN,NT hi n nay: • S lư ... phân bón, xu t kh u nông s n • Hi u qu ho t đ ng kém: 20% thua l , 2.3 Kinh t nhà nư c • Phương hư ng đ i m i ho t đ ng: • S p x p l i DNNN • Chuy n sang làm ho t đ ng đ u vào, đ u cho h tr c...
 • 49
 • 379
 • 2

TÓM TẮT BÀI GIẢNG QUẢN DỰ ÁN - NGUYỄN VŨ BÍCH UYÊN - 4 pot

TÓM TẮT BÀI GIẢNG QUẢN LÝ DỰ ÁN - NGUYỄN VŨ BÍCH UYÊN - 4 pot
... http://www.ebook.edu.vn Nguyễn Bích Uyên 64 Quản dự án Chương Quản dự án trình thực Dự án chuỗi hoạt động liên kết tạo nhằm đạt kết định phạm vi ngân sách thời gian xác định Thực dự án xác định ... http://www.ebook.edu.vn Nguyễn Bích Uyên 62 Quản dự án Một cách điều chỉnh thứ hai cần thiết dự án đầu tư lớn có liên quan đến thị trường mua yếu tố sản xuất bán sản phẩm Việc chấp thuận dự án đầu tư ... doanh thu chi phí , lợi nhuận cho năm dự án Dự tính lợi nhuận dự án Lập bảng dự trù kế toán dự án Xác định dòng tiền dự án 5.2 Nội dung phân tích kinh tế Một dự án đầu tư có lợi cho doanh nghiệp...
 • 20
 • 132
 • 2

Bài giảng quản ngập lụt đô thị chương 3 4

Bài giảng quản lý ngập lụt đô thị chương 3 và 4
... nhiễm thoát khỏi hệ thống ống dẫn 3. 3 .Quản thoát nước vĩ mô các tác động kè h ộ kèm theo • 3. 3.1 Quản thoát nước đô thị Sự kiểm soát dòng chảy đô thị thiết lập ể ế sở không xác, gây ... trường đô thị thị Điều áp dụng san lấp đô thị, xây dựng cầu, đường cao tốc, bêtông hóa trình đô thị hóa Nguyên tắc người dùng đô thị nên làm tăng mức lũ tự nhiên, b) định cư khu vực đô thị tiêu thoát ... soát tiêu thoát nước đô thị liên quan đến quản khu vực đô thị để kiểm soát tác động bê tông hóa để tránh kênh mương hóa Một số khái niệm về quản lũ Một số khái niệm quản lũ • Giảm nhẹ lũ (flood alleviation):...
 • 98
 • 105
 • 0

Bài giảng quản dự án Chương 1 Giới thiệu về dự án quản dự án trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam

Bài giảng quản lý dự án Chương 1 Giới thiệu về dự án và quản lý dự án trung tâm viện công nghệ châu á tại việt nam
... PM1.doc Chương trình i Chương trình n Dự án Dự án i Dự án n (Project) Nhiệm vụ G.V Cao Hào Thi Nhiệm vụ i Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam (AITCV) Giới Thiệu Dự n Quản Dự Án Hệ thống ... ro dự án - Thay đổi công nghệ - Kế hoạch giá cố đònh 2.4 Các chức quản dự án a Chức hoạch đònh PM1.doc G.V Cao Hào Thi Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam (AITCV) Giới Thiệu Dự n Quản ... g Dự án viện trợ phát triển / phúc lợi công cộng (Public / Welfare / Development Project) GIỚI THIỆU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN 2 .1 Quản dự án (Project Management) PM1.doc G.V Cao Hào Thi Trung Tâm Viện...
 • 9
 • 115
 • 0

Bài giảng quản dự án chương 5 Hoạch định dự án tiến độ dự ánTrung tâm viện công nghệ châu á tại Việt Nam

Bài giảng quản lý dự án chương 5 Hoạch định dự án và tiến độ dự ánTrung tâm viện công nghệ châu á tại Việt Nam
... đổi thời gian thực công tác mà không quan tâm đến tiến độ thực chung 1 .5 Một số phương pháp thường dùng hoạch đònh dự án: Các phương pháp hoạch đònh dự án: • • • • Hoạch đònh dự án (HĐDA) theo mốc ... (Network System) Chương nầy trình bày phương pháp hoạch đònh dự án trọng đến sơ đồ mạng CÁC PHƯƠNG PHÁP HOẠCH ĐỊNH DỰ ÁN 2.1 Hoạch đònh dự án theo mốc thời gian Nêu giai đoạn hoạt động dự án với mốc ... Trung Tâm Viện Công Nghệ Châu Á Việt Nam( AITCV) Hoạch đònh & Lập Tiến Độ Dự n Sơ đồ cấu trúc phân việc mô tả toàn công việc dự án, phân công công việc cụ thể theo cấp quản lý, nêu rõ trách nhiệm...
 • 27
 • 126
 • 0

Bài giảng Quản dự án công nghệ thông tin: Chương 8: Giai đoạn vận hành khai thác (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin: Chương 8: Giai đoạn vận hành và khai thác (ThS. Nguyễn Khắc Quốc)
... tế dự án kết thúc tốt đẹp, thường dẫn tới dự án khác, + Nếu nhóm dự án muốn triển khai kinh doanh, bán sản phẩm, giai đoạn vận hành hội tuyệt vời để họ quảng cáo cho dự án tiếp theo, phiên dự án ... cần phải có biên để tiện cho xử sau 10 8.6 Danh sách công việc giai đoạn vận hành - Toàn dự án coi kết thúc khi: + Hệ thống xây dựng hoàn chỉnh vận hành tốt + Đã khắc phục điểm yếu hệ thống cũ ... sử dụng - Khai thác hệ thống giải toán thực tế Các công việc - Cài đặt hệ thống - Đào tạo người sử dụng - Giúp đỡ tổ chức khai thác hệ thống - Bảo hành - Kiểm toán sau hoàn thành dự án Tổng quan...
 • 13
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng quản lý tài chính công và công sảnbài giảng quản lý tài nguyên nướcbài giảng quản lý tài nguyên thiên nhiênbai giảng quản lý lửa rừngbài giảng quản lý tài chính dự ánbài giảng quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hạibài giảng quản lý tài chính trong cơ quan nhà nướcbài giảng quản lý tài chính côngbài giảng quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngànhbài giảng quản lý và sử dụng con dấubài giảng quản lý nhà nước về tài chínhbài giảng quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệpbài giảng quản lý hành chính nhà nước về giáo dục và đào tạo pdfbài giảng quản lý rừng bền vữngbài giảng quản lý nhà nước và thanh tra hoạt động chứng khoán thị trường chứng khoánBCTC rieng TMT quy I 2012 (truoc kiem toan)BCTC hop nhat TMT quy I 2012 (truoc kiem toan)Bao cao tai chinh rieng quy 2 nam 2012 truoc kiem toanThông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinThông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tinBCTC rieng quy 3 nam 2013 (trc kiem toan)CV so 153 vv giai trinh BCTC rieng 2013 da duoc kiem toanBao cao tai chinh hop nhat giua nien do 6 thang dau nam 2012 da soat xet1. Quyết định về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.13. Thông báo về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021Công ty cổ phần ô tô TMT công bố biên bản, nghị quyết ĐHĐ cổ đông năm 2017 kính gửi các cổ đông và quý khách hàng đối tácTo trinh so 74 ve sua doi mot so noi dung Dieu le Cong tyBao cao cua Hoi dong quan triBáo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2016 ( trước kiểm toán)BC tai chinh rieng 2017BC tai chinh hop nhat 2017Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 12 2015 đã được kiểm toánBCTC hop nhat quy 2.2014 (truoc kiem toan)bao cao tai chinh rieng nam 2014 truoc kiem toanTo trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016