báo cáo giáo dục nhóm 10 ppt

Báo cáo giáo dục trung học 09-10 theo mẫu

Báo cáo giáo dục trung học 09-10 theo mẫu
... Dạy học nội dung giáo dục địa phương số môn học theo công văn đạo hướng dẫn phân phối chương trình nghiêm túc phù hợp với đặc thù địa phương e) Triển khai giáo dục tích hợp môn học, giáo dục ... tin vào công tác giảng dạy quản lí nhằm đạt hiệu nâng cao chất lượng giáo dục Trên báo cáo tình hình giáo dục trung học năm học 2009-2010 trường THCS Vô Điếm Nơi nhận: - Phòng GD&ĐT Bắc Quang; ... nâng cao chất lượng giáo dục theo chủ đề năm học - Tổ chức xây dựng kế hoạch giúp đỡ bồi dưỡng học sinh yếu sau trình kiểm tra phân loại trình độ học sinh đầu năm(Đã có báo cáo riêng nộp phòng...
 • 5
 • 84
 • 0

Báo cáo giáo dục BVMT trong trường tiểu học

Báo cáo giáo dục BVMT trong trường tiểu học
... dục BVMT trường tiểu học Để thực mục tiêu, nội dung giáo dục BVMT trường tiểu học, điều kiện nay, đường tốt : - Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục BVMT qua môn học - Đưa nội dung giáo dục BVMT ... làm để BVMT. Do giáo dục BVMT phải nội dung giáo dục quan trọng nhằm đào tạo người có kiến thức môi trường có lực phát xử lý vấn đề môi trường thực tiễn Mục tiêu giáo dục BVMT trường tiểu học : ... Một số kiến thức môi trường giáo dục bảo vệ môi trường I./Một số vến đề môi trường II. /Giáo dục bảo vệ môi trường trường tiểu học Phần hai : Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường môn đạo đức I./...
 • 32
 • 621
 • 0

BÁO CÁO GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GDCD

BÁO CÁO GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG MÔN GDCD
... kĩ phát vấn đề môi trường cách ứng xử tích cực với vấn đề môi trường nảy sinh; HS có hành động cụ thể bảo vệ môi trường; Biết tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường gia đình nhà trường cộng đồng… ... Sự ô nhiểm suy thoái môi trường biện pháp bảo vệ môi trường củng cung cấp cho HS quy định PL nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường Từ Hs có thái độ thân thiện với môi trường, có tình cảm ... NGHỊ, ĐỀ XUẤT Về phòng giáo dục - Lãnh đạo phòng GD&ĐT cần yêu cầu trường THCS, PTCS huyện liên hệ photo tài liệu hướng dẫn giáo dục bảo vệ môi trường môn GDCD bậc THCS đề nghị trường triển khai thực...
 • 2
 • 873
 • 9

Tài liệu BÁO CÁO "GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH LỚP 1, 2, 3 TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE” CỦA MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI" doc

Tài liệu BÁO CÁO
... học sinh lớp 1, 2, dạy học chủ đề “Con người sức khỏe” môn Tự nhiên hội - Mục tiêu giáo dục sống dạy học chủ đề “Con người sức khỏe của môn Tự nhiên hội Tiểu học - Nguyên tắc giáo dục ... vấn đề 3. 1 Tìm hiểu thực trạng giáo dục sống chủ đề “Con người sức khỏe” môn Tự nhiên hội Tiểu học 3. 1.1 Thực trạng học sống học sinh qua chủ đề “Con người sức khỏe” môn Tự nhiên hội ... chức dạy học mà GV sử dụng để giáo dục cho HS 3. 3 Một số biện pháp giáo dục sống cho học sinh lớp 1, 2, dạy học chủ đề “Con người sức khỏe” 3. 3.1 Cơ sở đề xuất biện pháp giáo dục sống cho học...
 • 6
 • 2,387
 • 17

Tài liệu Báo cáo " Giáo dục quyền con người ở Cộng hoà Liên bang Đức " pdf

Tài liệu Báo cáo
... Recommendation concerning education for international understanding, co-operation and peace and education relating to human rights and fundamental freedoms adopt ed by the General Conference at ... (10).Xem: Ngh quy t c a nhúm lm vi c c p Liờn bang v quy n ng i c a ng CDU c a c d i s lónh o nhúm c a Hermann Grửhe ngy 26/6/2001 56 V N B O M QUY N CON NG I C B N CHO (ti p theo trang 72) iv ... n ng i, Nxb Chớnh tr qu c gia, H N i, 1998, tr 63 (6).Xem: Ngh quy t c a nhúm lm vi c c p Liờn bang v quy n ng i c a ng CDU c a c d i s lónh o nhúm c a Hermann Grửhe ngy 26/6/2001 (7).Xem: http://www.unescobayern.de/paedarbeit_mens...
 • 8
 • 202
 • 0

Bài báo cáo giáo dục môi trường qua địa lý phổ thông

Bài báo cáo giáo dục môi trường qua địa lý phổ thông
... đô thị hóa Địa lí kinh tế Địa địa phương Địa lí ngành Kinh tế Địa lí vùng Kinh tế Tìm hiểu địa tỉnh thành phố ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 1/ Vị trí lịch sử phát triển lãnh thổ - Vị trí địa lí, phạm ... vật, dao, số vật dụng khác, DỰ ÁN THU GOM VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG HỌC 1.Mục tiêu: - Làm cảnh quan trường đẹp - Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh chung cho học sinh 2.Thời ... lệ dân thành thị Đồng thời xây dựng môi trường đô thị ngày mỹ quan, xanh đẹp - Quá trình đô thị hóa mức, không hợp làm nảy sinh hậu như: vấn đề ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hôi… Do...
 • 45
 • 280
 • 0

bao cao giáo dục đạo đức HS TIỂU HỌC

bao cao giáo dục đạo đức HS TIỂU HỌC
... … Đánh giá thực trạng đạo đức học sinh nhà trường *) Nhìn chung, công tác giáo dục đạo đức trường năm 2012 – 2013, đạt thành định như: Việc xây dựng kế hoạch giáo dục đạo đức phù hợp với đặc điểm ... quan hệ nhà trường, gia đình quan, đoàn thể việc giáo dục đạo đức học đường *) Mối quan hệ nhà trường, gia đình quan, đoàn thể việc giáo dục đạo đức học đường vô cần thiết Nhà trường phối hợp với ... với Bộ Giáo dục Đào tạo, với quyền địa phường a Đối với Bộ Giáo dục - Đào tạo *) Nội dung chương trình môn giáo dục đạo đức - công dân cần xác định theo hướng tập trung vào chuẩn mực đạo đức xác...
 • 5
 • 630
 • 1

Báo cáo Giáo dục đồng đẳng - mô hình trợ giúp hiệu quả trong thực hành công tác xã hội với người có HIVAIDS

Báo cáo Giáo dục đồng đẳng - mô hình trợ giúp hiệu quả trong thực hành công tác xã hội với người có HIVAIDS
... http://forum.hiv.com.vn thể khái quát hình trợ giúp người HIV/AIDS theo nhóm đồng đẳng công tác hội sau: Nhân viên Công tác hội Tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ Nhóm đồng đẳng Hỗ trợ tương tác nhóm Người ... Sự mặt nhóm giáo dục đồng đẳng thực phát huy hiệu hỗ trợ, giúp đỡ người gặp khó khăn, người yếu nhóm thân chủ công tác hội Cơ chế hoạt động hình nhóm đồng đẳng tập trung vào đồng đẳng ... hòa nhập tốt với sống hội Vận dụng phương pháp giáo dục đồng đẳng thực hành công tác hội với người HIV/AIDS Công tác hội với người HIV/AIDS lĩnh vực quan tâm đại dịch HIV/AIDS nỗi...
 • 10
 • 211
 • 2

Báo cáo " Hiểu biết và nguyện vọng của sinh viên, học sinh chuyên nghiệp về giới tính và giáo dục giới tính" pptx

Báo cáo
... ng mà s sinh viên ch n úng r t th p, ó là: - " m h " 29,5% (N 25,3%) ch n úng nh nghĩa - " m o" 20,4% (N 21,4%) ch n úng nh nghĩa - "C t cung" 42,1% (N 43,9%) ch n úng nh nghĩa - " m v t" 49,4% ... n lí, giáo viên sinh viên h c sinh chuyên nghi p dư lu n xã h i, th mu n ưa "m t s v n có liên quan n giáo d c gi i tính, tình yêu, i s ng gia ình vào trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p d ... 500 trư ng trung h c chuyên nghi p d y ngh v i 300.000 h c sinh B ph n s ngày phát tri n v s lư ng ch t lư ng Sinh viên, h c sinh chuyên nghi p vào l a tu i trư ng thành v sinh lí tâm lí V n tình...
 • 4
 • 430
 • 1

Xem thêm