Slide xử lý ảnh (môn CAD)

Giáo trình môn học xử ảnh

Giáo trình môn học xử lý ảnh
... nhằm cho kết mong muốn Kết đầu trình xử ảnh ảnh “tốt hơn” kết luận Ảnh Ảnh “Tốt hơn” XỬ LÝ ẢNH Kết luận Hình 1.1 Quá trình xử ảnh Ảnh xem tập hợp điểm ảnh điểm ảnh xem đặc trưng cường độ sáng ... liên quan đến xử ảnh Giáo trình chia làm chương phần phụ lục: Chương 1, trình bày Tổng quan xử ảnh, khai niệm bản, sơ đồ tổng quát hệ thống xử ảnh vấn đề xử ảnh Chương 2, trình bày kỹ ... Chương 1: TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ ẢNH 1.1 XỬ LÝ ẢNH, CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH 1.1.1 Xử ảnh gì? 1.1.2 Các vấn đề xử ảnh 1.1.2.1 Một số...
 • 76
 • 1,058
 • 24

NHẬP MÔN XỬ ẢNH INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGE

NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH INTRODUCTION TO DIGITAL IMAGE
... 1.2 CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG XỬ LÝ ẢNH Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Như đề cập phần giới thiệu, thấy cách khái quát vấn đề xử ảnh Để hiểu chi tiết hơn, trước ... Màn hình Bộ xử tương tự Bộ nhớ ảnh Máy chủ Bộ xử ảnh số Bàn phím Máy in  Bộ xử ảnh số Gồm nhiều xử chuyên dụng: xử lọc, trích chọn đường bao, nhị phân hoá ảnh Các xử làm việc ... nén ảnh trình bày chương Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH Bài tập chương I Để có ảnh cho phần sau, tạo ảnh số phần mềm có sẵn (mhư Paint Brusch) xây dựng ảnh...
 • 7
 • 1,521
 • 18

Matlab, ứng dụng hỗ trợ cho môn xử ảnh

Matlab, ứng dụng hỗ trợ cho môn xử lý ảnh
... lượng ảnh, tập trung vào hai nhánh xử ảnh miền không gian xử ảnh miền tần số Trong miền không gian, ảnh xử trực tiếp pixels Miền tần số sử dụng biến đổi Fourier để xử II) Xử ảnh ... so với ảnh gốc toàn điểm ảnh xử Trong trường hợp cần ảnh sau xử có kích thước với ảnh gốc, giải pháp tiến hành xử điểm ảnh gần biên với hệ số lọc phủ ảnh bỏ qua hệ số nằm bên ảnh Một ... pixels ảnh Chúng ta tiến hành xử trực tiếp pixels Quá trình xử mô tả thông qua biểu thức sau: g(x,y)=T[f(x,y)] Với f(x,y) ảnh gốc, g(x,y) ảnh sau xử lý, T phép toán biến đổi, dựa điểm ảnh...
 • 99
 • 1,041
 • 5

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học xử ảnh

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học xử lý ảnh
... Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ THUYẾT I.1 GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH I.1.1 Tổng quan hệ thống xử ảnh Xử ảnh khoa học tương đối mẻ so ... tài Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học xử ảnh làm đồ án tốt nghiệp cho Xuất phát từ ý tưởng dạy học hình ảnh, em muốn xây dựng phần mềm mô tất tượng, vật có chương trình môn học ... Có chương trình hỗ trợ giảng dạy cho môn học Xử ảnh với chất lượng cao chương trình cập nhật, sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu giảng dạy - Dựa vào chương trình hỗ trợ giảng dạy mà giáo viên giảng...
 • 79
 • 475
 • 1

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh

Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử lý ảnh
... nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh CHƯƠNG III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Hiện trường cao đẳng đại học chưa có phần mềm hỗ trợ giảng dạy môn học Xử ảnh Môn học giảng dạy trường ... Hải Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn xử ảnh CHƯƠNG I CƠ SỞ LÍ THUYẾT I.1 GIỚI THIỆU VỀ XỬ LÝ ẢNH I.1.1 Tổng quan hệ thống xử ảnh Xử ảnh khoa học tương đối ... dạy Khi sử dụng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học Xử ảnh, giáo viên sử dụng máy tính máy chiếu để giảng dạy cho sinh viên Cách thức giảng dạy có ưu điểm sau: - Có chương trình hỗ trợ giảng...
 • 73
 • 250
 • 1

Nhập môn xử ảnh số chương 1

Nhập môn xử lý ảnh số  chương 1
... nhớ ảnh Bộ xử tương tự Bộ nhớ Bộ xử ảnh số Màn hình Máy in Máy chủ Bàn phím Hình 1. 1.b Các thành phần hệ thống xử ảnh Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH ... dụ ma trận A 1 3  2 4  ma trận B    1 1  2 A⊗ B = 4 -1 -2 Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 13 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH -3 -4 1. 2.5 Phân tích ảnh Phân tích ảnh liên quan ... lại ma trận Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 12 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH A 11    Am A 12 Am A 1, n     Amn  Ma trận A với Ai,j ma trận m x n; i = 1, 2, ,m j = 1, 2, , n...
 • 16
 • 801
 • 15

Nhập môn xử ảnh số chương 8

Nhập môn xử lý ảnh số  chương 8
... nêu 8. 3.3.1 Sơ đồ thuật toán nén giải nén mô tả ẢNH GỐC P h â n k h ố i DCT Lượng tử hoá 8x8 Mã hoá Bảng lượng tử Bảng mã 8x8 Khối 8x8 8x8 Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 264 ẢNH NÉN Chương ... 602 0.1 088 Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 235 Chương Tám: NÉN DỮ LIỆU ẢNH "3" 412 "." 536 0.0969 "4" 226 "" "5" 385 "3" "6" 602 "7" 92 "2" 323 0.0 585 "8" 112 "_" 315 0.0569 "9" 87 "4" 226 ... Như biết, file ảnh GIF chứa nhiều ảnh Mỗi ảnh mã hoá riêng Chương trình Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 239 Chương Tám: NÉN DỮ LIỆU ẢNH giải mã lặp lặp lại thao tác giải mã ảnh gặp mã kết...
 • 56
 • 538
 • 2

Nhập môn xử ảnh

Nhập môn xử lý ảnh
... xử ảnh số Màn hình Máy in Máy chủ Bàn phím Hình 1.1.b Các thành phần hệ thống xử ảnh Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH  Bộ xử ảnh số Gồm nhiều xử ... xử ảnh thu nhận: dùng kỹ thuật bảng tra (Look Up Table - LUT) Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH hình đồ hoạ camera Bộ nhớ ảnh Bộ xử tương tự Bộ nhớ Bộ xử ... phần tử ảnh Ảnh thực tế ảnh liên tục không gian giá trị độ sáng Để xử ảnh máy tính cần thiết phải Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH tiến hành số hoá ảnh Trong...
 • 16
 • 294
 • 2

Nhập môn xử ảnh

Nhập môn xử lý ảnh
... đổi kích thước ảnh Có phương pháp thay đổi kích thước ảnh Tham khảo giảng ĐH Vanderbilt Mở rộng ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: phóng Ví dụ: phóng ảnh 44lần ảnh lần Xuất phát từ ảnh trắng có kích ... gần Ảnh gốc Ảnh gốc Chi tiết thay đổi Chi tiết thay đổi kích thước ảnh kích thước ảnh Tỷ lệ thay đổi 3/7 Tỷ lệ thay đổi 3/7 Tham khảo giảng ĐH Vanderbilt 26 Phương pháp láng giềng gần Ảnh gốc Ảnh ... thước kích thước anhr4 lần so anhr4 lần so với ảnh gốc với ảnh gốc Phóng to Phóng to vùng ảnh vùng ảnh Tham khảo giảng ĐH Vanderbilt Giảm kích thước ảnh thông qua nắn pixel Ví dụ: giảm Ví dụ: giảm...
 • 109
 • 466
 • 4

CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN XỬ ẢNH

CHƯƠNG 1 :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MÔN XỬ LÝ ẢNH
... NET) biết thêm MathCAD CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN • Trong chương giới thiệu tổng quan ý tưởng – kỹ thuật sử dụng cho xử ảnh NỘI DUNG CHÍNH Cấu tạo ảnh Xử điểm ảnh Hiệu chỉnh mầu sắc ... kết hợp thành phần nhóm tạo nên ảnh mầu • Như vậy, điểm ảnh ảnh mầu vecto thành phần 14 Thu nhận ảnh mầu 15 Xử điểm ảnh 16 Xử mầu Cảm nhận mầu sắc mắt người 17 Cảm nhận mầu nhận thức mầu ... chập Lấy mẫu ảnh Lọc không gian Lọc nhiễu Hình thái học 10 Nén ảnh Cấu tạo ảnh Cấu tạo ảnh (tiếp) Cấu tạo ảnh (tiếp) Cấu tạo ảnh (tiếp) Cấu tạo ảnh (tiếp) Cấu tạo ảnh (tiếp) 10 Cấu tạo ảnh số: Lượng...
 • 38
 • 326
 • 3

Nhập môn xử ảnh số - Chương 1

Nhập môn xử lý ảnh số - Chương 1
... thống xử ảnh Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH  Bộ xử ảnh số Gồm nhiều xử chuyên dụng: xử lọc, trích chọn đường bao, nhị phân hoá ảnh Các xử làm ... dụ ma trận A 1 3  2 4  ma trận B    1 1  2 A⊗ B = 4 -1 -2 Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 13 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH -3 -4 1. 2.5 Phân tích ảnh Phân tích ảnh liên quan ... lại ma trận Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 12 Chương Một: NHẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH A 11    Am A 12 Am A 1, n     Amn  Ma trận A với Ai,j ma trận m x n; i = 1, 2, ,m j = 1, 2, , n...
 • 16
 • 1,291
 • 5

Nhập môn xử ảnh số -Chương Ba: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ ẢNH SỐ

Nhập môn xử lý ảnh số -Chương Ba: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ
... tổng số điểm ảnh Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 64 Chương Ba: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ Số điểm ảnh Số điểm ảnh Mức xám Mức xám a) ảnh đậm b) ảnh nhạt Hình 3.8 Lược đồ xám ảnh Lược ... chung, xử ảnh số, ta hay dùng biến đổi đơn vị trực giao tách Trong ngữ cảnh này, viết dạng ma trận ta có: Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 52 Chương Ba: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ N ... có ích kỹ thuật xử ảnh không cho ảnh mà cho lớp ảnh  Mô hình hiệp biến (covariance model) Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 70 Chương Ba: CÁC CÔNG CỤ TRỢ GIÚP XỬ LÝ ẢNH SỐ Trong mô hình...
 • 37
 • 451
 • 4

Tài liệu Nhập môn xử ảnh số - Chương 8 pptx

Tài liệu Nhập môn xử lý ảnh số - Chương 8 pptx
... giải nén mô tả ẢNH GỐC P h â n k h ố i DCT Lượng tử hoá 8x8 Mã hoá Bảng lượng tử Bảng mã 8x8 Khối 8x8 8x8 Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 264 ẢNH NÉN Chương Tám: NÉN DỮ LIỆU ẢNH Quá trình ... giải nén liệu mô tả cách tóm tắt theo sơ đồ hình 8. 1 Quá trình nén Dữ liệu gốc Dữ liệu nén Quá trình giải nén Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 232 Chương Tám: NÉN DỮ LIỆU ẢNH Hình 8. 1 Sơ đồ ... tin (EOI - End Of Information) Mã có giá trị 257 Như biết, file ảnh GIF chứa nhiều ảnh Mỗi ảnh mã hoá riêng Chương trình Nhập môn xử ảnh số - ĐHBK Hà nội 239 Chương Tám: NÉN DỮ LIỆU ẢNH giải...
 • 56
 • 354
 • 1

Tài liệu Báo cáo đồ án "Tài liệu hướng dẫn học matlab dành cho môn xử ảnh rất hay" pptx

Tài liệu Báo cáo đồ án
... lượng ảnh, tập trung vào hai nhánh xử ảnh miền không gian xử ảnh miền tần số Trong miền không gian, ảnh xử trực tiếp pixels Miền tần số sử dụng biến đổi Fourier để xử II) Xử ảnh ... Trang Báo cáo đồ án ĐTVT1 GVHD : Bùi Minh Thành CHƢƠNG II: CƠ BẢN VỀ ẢNH VÀ CÁC HÀM XỬ LÝ ẢNH CƠ BẢN TRONG MATLAB I) Các kiểu ảnh Matlab: 1) Ảnh Index: Ảnh biểu diễn hai ma trận, ma trận liệu ảnh ... cụ thể xử ảnh, xử số tín hiệu, neuron, mô phỏng… Matlab cung cấp Image Processing toobox, chuyên xử ảnh Có thể nói Matlab công cụ lợi hại giúp cho việc thực giải thuật xử ảnh nhanh...
 • 100
 • 430
 • 2

Đề tài: Matlab ứng dụng hỗ trợ cho môn xử ảnh pot

Đề tài: Matlab ứng dụng hỗ trợ cho môn xử lý ảnh pot
... lượng ảnh, tập trung vào hai nhánh xử ảnh miền không gian xử ảnh miền tần số Trong miền không gian, ảnh xử trực tiếp pixels Miền tần số sử dụng biến đổi Fourier để xử II) Xử ảnh ... so với ảnh gốc toàn điểm ảnh xử Trong trường hợp cần ảnh sau xử có kích thước với ảnh gốc, giải pháp tiến hành xử điểm ảnh gần biên với hệ số lọc phủ ảnh bỏ qua hệ số nằm bên ảnh Một ... pixels ảnh Chúng ta tiến hành xử trực tiếp pixels Quá trình xử mô tả thông qua biểu thức sau: g(x,y)=T[f(x,y)] Với f(x,y) ảnh gốc, g(x,y) ảnh sau xử lý, T phép toán biến đổi, dựa điểm ảnh...
 • 99
 • 263
 • 0

Xem thêm