Câu hỏi ôn tập đúng sai môn Kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 11
 • 6,649
 • 34

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển
... Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển vai ... sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, có giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn lên nhiều mặt kinh tế thời kì định Trong bao gồm tăng thêm quy mô ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước có kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 6
 • 1,701
 • 25

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án

Câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn Kinh tế phát triển có đáp án
... 12 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 13 Kinh tế cổ điển ... trước 10%, kinh tế tăng trưởng (S) Tăng trưởng gia tăng quy mô sản lượng, sản lượng sản xuất nhau, giá khác Phát triển kinh tế xảy tỉ lệ tiết kiệm GDP tăng (S) Phát triển kinh tế trình lớn ... thức 15 Phát triển kinh tế trình công nghiệp hóa đất nước (S) Ngoài công nghiệp hoá phải đại hoá 16 Tất nước kinh tế thị trưòng phát triển không coi trọng công tác kế hoạch hoá vĩ mô kinh tế (S)...
 • 17
 • 392
 • 3

142 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế vi mô 2

142 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế vi mô 2
... giá, giá H2 X giảm xuống 36 Hàm lợi ích cá nhân U = XY2 Hàm cầu H2 X Y cá nhân tương ứng X = I/3PX Y = 2I/3PY 37 Hàm lợi ích cá nhân U = X1/2Y2/3 Hàm cầu H2 X Y cá nhân tương ứng X = 2I / 3PX ... dài hạn theo sản lượng phản ánh tính kinh tế phi kinh tế quy tính tỷ số chi phí cận biên dài hạn chi phí trung bình dài hạn 16 Ước lượng tính kinh tế quy thực chất ước lượng hàm chi phí bình ... Trong dài hạn, hãng đóng cửa SX PS < 20 Cân dài hạn trường hợp CTHH phản ánh hao phí nguồn lực XH để SX H2 thấp 21 Ngành có tính kinh tế quy ngành CTHH 22 Đường cung DN ĐQ đường chi phí cận...
 • 12
 • 5,822
 • 9

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị

100 Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Kinh tế chính trị
... Thực chất đời kinh tế tập thể là? Tìm kiếm may làm giàu tốt so với kinh tế cá thể 37 Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta có vai trò gì? Nền tảng chế độ 38 Bộ phận không thuộc kinh tế nhà nước? ... 16 Nền kinh tế thị trường có tác dụng hoạt động chủ thể kinh tế? Buộc họ phải cạnh tranh 17 Nền kinh tế nhiều thành phần có tác dụng phát triển kinh tế thị trường? tạo sở kinh tế 18 Kinh tế thị ... nước 27 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng nhất? Cơ cấu nghành kinh tế 28 Một cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến nghĩa là? Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm...
 • 8
 • 422
 • 0

52 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế công cộng (có đáp án)

52 câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế công cộng (có đáp án)
... ◊ Sai chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? ◊ sai trả lời câu hỏi ... tối đa Câu 45: Nếu tất thị trường kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo, trừ thị trường, cân kết hợp kinh tế đạt hiệu Pareto ◊ Sai thị trường cạnh tranh hoàn hảo cân kết hợp nên kinh tế ( P=MC ... = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế ◊ Đúng Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông...
 • 11
 • 1,902
 • 7

Trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển

Trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triển
... dân 24 Phát triển kinh tế nâng cao thu nhập đầu người (S) Phát triển kinh tế trình tăng tiến mặt kinh tế thời kì định bao gồm tăng thêm vè quy mô sản lượng tiến cấu kinh tế xã hội 25 Kinh tế cổ ... bao gồm nước phát triển hoàn toàn tương tự xét theo đặc trưng nguồn lực, sở lịch sử cấu kinh tế (S) 125 Tăng trưởng kinh tế biến đổi kinh tế số lượng, phát triển kinh tế biến đổi kinh tế chất lượng ... trưởng kinh tế biến đổi lượng phát triển kinh tế biến đổi lượng chất kinh tế (D) 133 Tăng trưởng kinh tế tạo điều kiện vật chất cần thiết để nâng cao đời sống dân chủ nước (D) 134 Ở nước phát triển, ...
 • 28
 • 755
 • 2

câu hỏi ôn tập bài “giới thiệu kinh tế vĩ mô”

câu hỏi ôn tập bài “giới thiệu kinh tế vĩ mô”
... Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo >>> • Thế kinh tế học mô dựa tảng vi mô (microfoundation)? • [A] Là kinh tế học mô lý giải vấn đề giả định hành vi vi mô • [B] Là kinh tế học mô lý giải vấn đề giả định ... [A] [B] sai Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo >>> • Trọng tâm khác nhà kinh tế “Classical” “Keynesian” là: • [A] Về giả định tiến công nghệ • [B] Về vai trò phủ • [C] Về hiệu sách ngân sách tiền tệ ... Yn) + ν đường tổng cung với P Y biến nội sinh Vậy ν tăng biến lại không đổi thì: • [A] P tăng Y không đổi • [B] Y tăng P không đổi • [C] Y P tăng • [D] Y P giảm Macroeconomics/Nguyễn Hoài Bảo...
 • 12
 • 348
 • 0

Câu hỏi ôn tập - đáp án Luật kinh tế

Câu hỏi ôn tập - đáp án Luật kinh tế
... lý-thanh lý tài sản tòa án - Chủ nợ nhận số tiền mà nợ trả có định lý tài sản nợ Tòa án 31 Hợp đồng vô hiệu phần hiệu lực thực tế Sai theo khoản điều pháp lệnh hợp đồng kinh tế, Hợp đồng kinh tế ... Chủ sở hữu công ty không rút lợi nhuận công ty công ty không toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả Tùy thuộc quy mô ngành, nghề kinh doanh, cấu tổ chức quản lý nội công ty trách ... tối đa Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán công chúng theo quy định pháp luật chứng khoán Công ty...
 • 15
 • 60
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kinh tế phát triển nông thôn

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn kinh tế phát triển nông thôn
... nông thôn xây dựng nông thôn phải phát triển nông thôn theo hướng công nghiệp hoá đại hoá nông thôn - Trước hết phải chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn, xoá bỏ tính chất nông phát triển công nghiệp ... tế công nghiệp nông thôn 4.1- Vai trò phát triển công nghiệp nông thôn Phát triển công nghiệp nông thôn cho phép phát huy lực nội sinh, khai thác kịp thời lợi vốn có nông thôn trình công nghiệp ... phát triển nông thôn a- Cơ cấu kinh tế nông thôn Cơ cấu kinh tế nông thôn nhân tố quan trọng hàng đầu để tăng trưởng phát triển nông thôn cách bền vững Phương hướng chuyển dịch cấu kinh tế nông...
 • 11
 • 691
 • 0

CÂU hỏi ôn tập tốt NGHIỆP môn xây DỰNG WEB có đáp án

CÂU hỏi ôn tập tốt NGHIỆP môn xây DỰNG WEB có đáp án
... Câu :  Dùng ngôn ngữ Javascript viết hàm kiểm tra A < B A,B không nhập ký tự khác số  Dùng ngôn ngữ Javascript viết hàm tính kết người dùng chọn lựa chọn Web Tốt nghiệp 2013 Thông Hờn ... name=kq value=0 > Câu 3: Web Tốt nghiệp 2013 Thông Hờn Dùng ngôn ngữ php viết chương trình kết nối với CSDL : QUANLY_SV sử dụng câu lệnh SELECT liệt kê tất sinh viên sinh ... đến database QUANLY_SV b Xuất hình tất thông tin điểm sinh viên Thông tin hiển thị gồm : MSSV, DIEMBP1, DIEMBP2, DIEMTHI, DTB Web Tốt nghiệp 2013 Thông Hờn c Chèn thêm điểm sinh viên vào bảng...
 • 7
 • 1,043
 • 0

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Kinh tế phát triển kèm đáp án

Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Kinh tế phát triển kèm đáp án
... 15 LityEco_Quản lý Kinh tế 50B Kinh tế Phát triển 19 Mụ hỡnh ca Keynes v tng trng kinh t cho rng Tin cụng v giỏ c luụn phn ng li mt cỏch nhanh chúng trng thỏi mt cõn bng ca nn kinh t Chớnh ph cú ... trng kinh t hin i thng nht vi mụ hỡnh kinh t tõn c in v cỏch thc phi hp cỏc yu t u vo (S) LityEco_Quản lý Kinh tế 50B Kinh tế Phát triển 56 Lý thuyt tng trng kinh t hin i thng nht vi mụ hỡnh tõn ... chớnh thc LityEco_Quản lý Kinh tế 50B Kinh tế Phát triển 15 Phỏt trin kinh t l quỏ trỡnh cụng nghip húa t nc (S) Ngoi cụng nghip hoỏ cũn phi hin i hoỏ 16 Tt c cỏc nc cú nn kinh t th trũng phỏt trin...
 • 18
 • 552
 • 4

CÂU HỎI TỰ LUẬN ÔN TẬP MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN

CÂU HỎI TỰ LUẬN ÔN TẬP MÔN KINH TẾ PHÁT TRIỂN
... sản phẩm nông nghiệp Nông nghiệp không nghề mà phong cách sống nước phát triển Sự phụ thuộc vào nông nghiệp kết từ chất kinh tế nông thôn nước phát triển Mô hình nông nghiệp nước phát triển khác ... nước phát triển Sản xuất nông nghiệp nước phát triển chủ yếu quy mô nhỏ sử dụng nhiều lao động Sự phổ biến thị trường không hoàn hảo thông tin không đầy đủ: Thành công kinh tế thị trường phát triển ... trưởng kinh tế tính cách lấy chênh lệch quy mô kinh tế kỳ so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước Tốc độ tăng trưởng kinh tế thể đơn vị % Biểu diễn toán học, có công thức:...
 • 10
 • 351
 • 1

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế phát triển

Câu hỏi ôn tập môn Kinh tế phát triển
... cho phát triển kinh tế xã hội.Do đó, khoa học công nghệ xác định động lực công nghiệp hoá đại hoá Khoa học công nghệ có vai trò định lợi cạnh tranh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, công nghiệp ... kinh tế nhờ tăng tích luỹ cho nghiệp CNH, HĐH đất nước *Mở rộng quan hệ đối ngoại Xu toàn cầu hoá đem lại cho nước hội để phát triển kinh tế Một quốc gia quốc gia phát triển muốn phát triển kinh ... xuất nông nghiệp phải đại hóa nông nghiệp, văn minh hóa nông thôn, tri thức hóa nông dân” Nhận định nhấn mạnh đến vấn đề chủ yếu, là: nông nghiệp, nông thôn nông dân_ hay gọi “tam nông”_ nông dân...
 • 9
 • 223
 • 0

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng

Câu hỏi ôn tập trắc nghiệm môn Quản trị mạng
... Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu b 15 GB c 1,5 GB d 2,0 GB Yêu cầu không gian đĩa cứng trống tối thiểu cho cài đặt Windows server 2003 ... 192.168.1.129)/24 a Máy A, B mạng b Máy A, C mạng c Máy A, B, C mạng d Tất không mạng Câu 34 Lệnh dùng thấy tất th mục share mạng a NET VIEW b NET USE c NET SEND d NET SHARE Câu 35 Các hệ điều hành ... Máy không thuộc mạng c Máy nằm mạng có máy Windows server 2003 sử dụng Active Directory d hai ý a, b Câu 32 Máy tính thành viên Domain khi: a Máy nằm mạng nhỏ, phân tán máy không thuộc mạng b...
 • 17
 • 5,361
 • 98

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm đúng sai môn kinh tế quốc tếcâu hỏi đúng sai môn kinh tế phát triểncâu hỏi ôn tập chương 6 môn kinh tế vĩ mô trường đại học công nghiệp tphcmtrắc nghiệm đúng sai môn kinh tế phát triểncâu hỏi ôn tập các học thuyết kinh tếbài tập đúng sai môn kinh tế vĩ môcâu hỏi trắc nghiệm đúng sai luật kinh tếbài tập trắc nghiệm môn kinh tế phát triểnbài tập tự luận môn kinh tế phát triểnbài tập tính gdp môn kinh tế phát triểncâu hỏi đúng sai môn kinh tế quốc tếcâu hỏi đúng sai môn kinh tế công cộngcâu hỏi ôn tập môn kinh tế phát triểncác câu hỏi đúng sai môn kinh tế vĩ môcâu hỏi nhận định đúng sai môn luật kinh tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Tuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học