Slide bài giảng môn CAD

slide bài giảng môn triết học

slide bài giảng môn triết học
... sau: phân phối theo lao động nguyên tắc phân phối làm hưởng nhiêu Bài kiểm tra số 2: lớp QTKD1 K2005  Câu 1: Vai trò khoa học – công nghệ qúa trình công nghiệp hóa ? Anh (Chò) nhận xét kết ... TKQĐ Yêu cầu chung việc thực hình thức phân phối Trình bày nguyên tắc phân phối theo lao động Bài tập tình huống:  Bạn nêu ví dụ đa dạng lợi ích kinh tế TKQĐ lên CNXH nước ta Bạn có suy nghó...
 • 22
 • 1,494
 • 21

Slide bài giảng môn toán a2 cao đẳng

Slide bài giảng môn toán a2 cao đẳng
... BỘI HAI VD Tìm điểm cực trị hàm z = xy thỏa điều kiện x y2 + = ……………………………………… Toán cao c p A2 Cao đ ng 1.1 Bài toán mở đầu (thể tích khối trụ cong) • Xét hàm số z = f (x , y ) liên tục, không ... ∂2 f = =   ∂x  ∂ y  ∂x ∂y   • Hàm số nhiều biến đạo hàm riêng cấp cao có định nghĩa tương tự Toán cao c p A2 Cao đ ng Chương Hàm s nhi u bi n s VD Tính đạo hàm riêng cấp hai hàm số: f ... ∫ xdy − ydx L Trong đó, L (E ) : x2 a2 + y2 b2 = lấy theo chiều dương D Hệ Diện tích miền D tính theo công thức: S (D ) = ∫ xdy − ydx ∂D Toán cao c p A2 Cao đ ng VD Tính tích phân I = ∫ (x arctan...
 • 21
 • 1,078
 • 3

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin
... vào cuối học kỳ Trang CÁC MÔN LIÊN QUAN thuyết xác suất Kỹ thuật truyền số liệu Xử tín hiệu số Trang Bài Giới thiệu 1.1 Thông tin gì? 1.2 Vai trò thông tin 1.3 thuyết thông tin nghiên ... NỘI DUNG MÔN HỌC Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Bài Giới thiệu Một số khái niệm Chuẩn bị toán học Lượng tin Entropy Mã hiệu Mã hóa tối ưu nguồn rời rạc ... ứng dụng thuyết thông tin 1.5 thuyết thông tin – Lịch sử hình thành quan điểm khoa học đại Trang Thông tin gì? Một vài ví dụ Hai người nói chuyện với Cái mà trao đổi họ gọi thông tin Một...
 • 316
 • 2,286
 • 39

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương Container
... cấu trúc + Container kín (Closed container) + Container mở (Open container) - mở nắp (open-top container ) - mở cạnh (open-side container ) - mở hết (open top open side container) + Container ... Container công cụ vận tải hay phận phương tiện vận tải Container bao bì  Container dụng cụ vận tải đặc biệt 1.2 Tiêu chuẩn hóa container Tiêu chuẩn hóa container bảo đảm cho việc xếp dỡ, vận ... Container Ship): - Tàu RO-RO (Roll-on/Roll-off): - Tàu LO-LO (Lift-on/Lift-off): - Tàu chở xà lan (Lighter Aboard Ship – LASH) - Tàu lưỡng dụng (convertable Container Ship) Thế hệ tàu container: +...
 • 41
 • 858
 • 11

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương đường biển
... container - Cảng quân - Cảng cá - Cảng trú ẩn  Căn vào phạm vi phục vụ: - Cảng nội địa (Inland port): phục vụ tàu biển chạy tuyến nội địa - Cảng quốc tế (International port): Phục vụ tàu biển chạy ... phương thức vận tải khác (hệ thống kho, bãi, ) - nơi tiến hành thủ tục XNK, nơi bắt đầu, tiếp tục kết thúc trình vận tải biển   Phân loại cảng biển: Căn vào mục đích sử dụng: - Cảng thương ... I ĐẶC ĐIỂM CỦA VẬN TẢI BIỂN  Ưu điểm: - Năng lực chuyên chở lớn - Tuyến đường hình thành tự nhiên: chi phí xây dựng, tu, bảo dưỡng việc xây dựng cảng biển, kênh đào => hình thành...
 • 87
 • 1,334
 • 23

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương giao nhận đường biển
... Hãng giao nhận E.Vansai Thụy Sĩ  - Chuyên kinh doanh vận tải, giao nhận Phí giao nhận chiếm khoảng 1/3 giá trị hàng Hình thành ngành giao nhận riêng, tách khỏi vận tải: - Là hãng giao nhận ... pháp giao nhận bao gồm: - Giao nhận nguyên bao, kiện, bó, tấm, - Giao nhận nguyên hầm, cặp chì - Giao nhận theo số lượng, trọng lượng, thể tích cách cân, đo,đếm - Giao nhận theo mớn nước tàu - Giao ... III GIAO NHẬN HÀNG HÓA XNK TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM Nguồn luật điều chỉnh:  Các quy phạm quốc tế: Công ước quốc tế vận đơn, vận tải; Công ước hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế  Nguồn luật quốc...
 • 44
 • 1,061
 • 10

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đa phương thức
... VỀ VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC Khái niệm, đặc điểm VT ĐPT Vận tải đa phương thức (Multimodal Transport) quốc tế phương pháp vận tải, hàng hoá vận chuyển phương thức vận tải trở lên sở hợp đồng vận tải ... toàn cho hàng hoá + Giảm chi phí vận tải + Đơn giản hoá thủ tục chứng từ: vận tải đa phương thức sử dụng chứng từ chứng từ vận tải đa phương thức vận đơn đa phương thức Các thủ tục hải quan cảnh ... biển cảng để chở đến cảng đến - Năm 1956 SeaLand Service kết hợp phương thức vận tải khác mà không nhấn mạnh phương thức vận tải 2 Các hình thức vận tải đa phương thức  Biển – Hàng không (Sea...
 • 34
 • 1,086
 • 30

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải đường sắt
... Tổ chức chuyên chở đường sắt liên vận quốc tế theo hiệp định SMGS: 2.1 Phạm vi áp dụng:  Liên vận quốc tế suốt đường sắt nước tham gia công ước  Liên vận quốc tế suốt đường sắt từ nước tham gia ... vận chuyển đòi hỏi việc xây dựng ga đường sắt , tuyến đường sắt đường nhánh nối vào mạng đường sắt quốc gia quốc tế II CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT Tuyến đường sắt:  Khổ hẹp: rộng 1000mm  Khổ tiêu ... hàng: - Tên, địa người gửi - Số hợp đồng - Tên ga gửi - Yêu cầu đặc biệt người gửi hàng việc vận chuyển hàng hoá - Tên, địa người nhận - Ga, biên giới mà hàng hoá qua - Tên đường sắt, ga đến - Tên...
 • 42
 • 1,906
 • 42

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải hàng không
... hàng qua đại lý hàng hoá hàng không NGƯỜI NHẬN HÀNG NGƯỜI GỬI HÀNG (2) (5) (1) ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG B ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG KHÔNG A (3) (4) HÃNG HÀNG KHÔNG GỬI HÀNG QUA ĐẠI LÝ HÀNG HOÁ HÀNG ... lý vận tải hàng không quốc tế + “Công ước để thống số quy tắc vận tải hàng không quốc tế - ký kết ngày 2/10/1929 Vacsava - Công ước Vacsava 1929 - Lúc đầu có 23 nước phê chuẩn công ước - Nay: ... dương  Vận tải hàng không chiếm khoảng 2 0-3 0 % tổng kim ngạch buôn bán quốc tế, chiếm khoảng 1% tổng khối lượng hàng hoá chuyên chở quốc tế Vận tải hàng không chiếm vị trí số chuyên chở hàng...
 • 42
 • 748
 • 19

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Chương vận tải và buôn bán quốc tế
... vụ: - - Vận tải hành khách Vận tải hàng hóa Vận tải hỗn hợp Căn vào phạm vi hoạt động: -   Vận tải nội địa Vận tải quốc tế Căn vào khoảng cách vận chuyển - Vận tải gần - Vận tải xa  Căn vào ... động - Vận tải thủy Vận tải đường Vận tải hàng không Vận tải đường ống Căn vào hành trình vận chuyển - Vận tải đơn phương thức (Unimodal transport) - Vận tải suốt (Through transport) Vận tải ... biết vận tải quốc tế: - Điểm đầu vào điểm cuối nằm hai quốc gia khác - Đồng tiền tính cước -  Nguồn luật điều chỉnh Các hình thức vận tải quốc tế: - Trực tiếp - Quá cảnh Tác dụng vận tải quốc tế...
 • 24
 • 957
 • 13

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Dịch vụ vận tải
... Dịch vụ vận tải biển hỗ trợ vận tải biển  Thành lập công ty vận hành đội tàu treo cờ Việt Nam  Hình thức diện thương mại để cung cấp dịch vụ vận tải biển quốc tế Đường Bộ Thủy,...
 • 9
 • 387
 • 5

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường

Slide bài giảng môn vận tải quốc tế - Khảo sát hiện trường
... quan sát 4) Nhu cầu quan sát: các nhu cầu thông tin “ ai, gì, , đâu”( Who, What, When and Where ) hành vi 5) Khung cảnh quan sát Quan sát     1) Ai quan sát? 2) Cái quan sát? 3) Khi quan sát? ... đích việc khảo 3) Quan hệ thân thiện với đối tượng vấn 4) Các thuật ngữ chuyên môn cần hiểu thấu đáo 5) Kỹ thuật vấn mẫu thẩm đònh (nhóm) Quan sát Các vấn đề cần ý 2) Phương tiện quan sát 3) Kỹ ... Thu thập liệu trường      Phỏng vấn trực tiếp cá nhân Quan sát Vẽ biểu đồ Lòch thời vụ Giản đồ Phỏng vấn trực tiếp cá nhân loại công...
 • 10
 • 268
 • 0

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin - Giới thiệu

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin - Giới thiệu
... truyền thông xử thông tin bao gồm: truyền thông, nén, bảo mật, lưu trữ, Các ý tưởng LTTT áp dụng nhiều lĩnh vực vật lý, ngôn ngữ học, sinh vật học, khoa học máy tính, tâm học, hóa học Trang ... truyền thông tin xác, nhanh chóng an toàn; lưu trữ thông tin cách hiệu Ở góc độ nghiên cứu khác LTTT nghiên cứu vấn đề cách tổ chức, biểu diễn truyền đạt thông tin, tổng quát vấn đề xử thông tin ... thông tin “Vỏ bọc” phần “xác”, thông tin phần “hồn” Ngữ nghĩa thông tin hiểu bên nhận hiểu cách biểu diễn ngữ nghĩa bên phát Một phương tiện để diễn đạt thông tin ngôn ngữ Có hai trạng thái thông...
 • 9
 • 348
 • 3

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin - Một số khái niệm cơ bản

Slide bài giảng môn môn học lý thuyết thông tin - Một số khái niệm cơ bản
... Thông tin Thông tin khái niệm trừu tượng, phi vật chất khó định nghĩa xác Hai định nghĩa thông tin Thông tin cảm hiểu người giới xung quanh thông qua tiếp xúc với Thông tin hệ thống tin báo ... xác định Nguồn tin (information source) Là tập hợp tin mà hệ thống truyền tin dùng để lập bảng tin hay thông báo (message) để truyền tin Bảng tin dãy tin bên phát truyền Thông tin thuộc nhiều ... nhận tin Nói ngắn gọn, thông tin mà loại trừ không chắn Định nghĩa đầu chưa nói lên chất thông tin Định nghĩa thứ hai nói rõ chất thông tin dùng để định lượng thông tin kỹ thuật Trang 17 Thông tin...
 • 13
 • 413
 • 0

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế

slide bài giảng môn kinh tế phát triển cô Yến - Ngoại Thương - phần 5 - Phúc lợi cho con người và phát triển kinh tế
... 10/30/13 Vấn đề phát triển người 2.1 Quan điểm phát triển người 2.2 Chỉ số đánh giá phát triển người 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người • “Không xã hội phồn thịnh hạnh phúc xã hội phần lớn dân ... ý nghĩa vào sống người (UN, Báo cáo phát triển người, 19 95) 10/30/13 2.1 Quan điểm phát triển người (tiếp) • Tài sản thực quốc gia người • Mục đích phát triển: tạo môi trường cho phép người dân ... Phúc lợi cho người: Nội dung TTKT mức độ đáp ứng phúc lợi cho người Vấn đề phát triển người Bất bình đẳng phân phối thu nhập Bất bình đẳng giới Nghèo khổ 10/30/13 Tăng trưởng kinh tế mức...
 • 53
 • 1,408
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn kinh tế phát triểnslide bài giảng môn quản trị chiến lượcslide bài giảng môn tài chính quốc tếslide bài giảng môn giao tiếp kinh doanhslide bài giảng môn kinh tế lượngslide bài giảng môn hệ thống thông tin quản lýslide bài giảng môn triết học mác lêninslide bài giảng môn thương mại điện tửslide bài giảng môn thuếslide bài giảng môn chủ nghĩa xã hội khoa họcslide bài giảng môn tiếng anhslide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 2slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệpslide bài giảng môn kiểm toán báo cáo tài chínhslide bài giảng môn nghiệp vụ ngân hàng thương mạichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018