Slide semantic meeting 6

powerpoint _ template mẫu slide thuyết trình (6)

powerpoint _ template mẫu slide thuyết trình (6)
... Logo Hot Tip How I incorporate my logo to a slide that will apply to all the other slides?  On the [View] menu, point to [Master], and then click [Slide Master] or [Notes Master] Change images ... Master] or [Notes Master] Change images to the one you like, then it will apply to all the other slides www.themegallery.com Company Logo Diagram Add your Title ThemeGallery is a Design Digital...
 • 20
 • 305
 • 1

SLIDE Thuế - chương 6 Thuế thu nhập cá nhân

SLIDE Thuế - chương 6 Thuế thu nhập cá nhân
... nộp Thu TNCN pn= Thu nhập tính thu x Thu suất Thu nhập thường xuyên Thu nhập tính thu = Thu nhập chịu thu - Giảm trừ Gia cảnh - Các khoản chi ủng hộ Thu suất Phần thu nhập tính Phần thu nhập ... Trên 32 đến 52 25 Trên 62 4 đến 960 Trên 52 đến 80 30 Trên 960 Trên 80 35 Bậc thu Thu suất (%) Thu suất Thu nhập tính thu Thu suất (%) a) Thu nhập từ đầu tư vốn b) Thu nhập từ quyền, nhượng ... vào thu nhập chịu thu nhân phát sinh kỳ tính thu Đặc điểm      Là thu trực thu Phụ thu c vào thu nhập nhân Đối tượng chịu thu rộng, liên quan đến hầu hết nhân XH Góp phần đảm...
 • 16
 • 168
 • 1

Slide tin học 6 bài 10 hệ điều hành làm những việc gì _N.V Trà

Slide tin học 6 bài 10 hệ điều hành làm những việc gì _N.V Trà
... máy tính có thể khởi động không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * UNIX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * LINUX: Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? * WINDOWS XP: WINDOWS 98: * ... - Hệ điều hành chương trình máy tính Hệ điều hành có phải thiết bị lắp ráp sẵn máy tính không? Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Hệ điều hành gì? - Hệ điều hành chương trình máy tính - Hệ ... nhiều hệ điều hành khác Hiện nay, hệ điều hành sử dụng phổ biến máy tính cá nhân hệ điều hành Windows hãng Microsoft => Tất hệ điều hành có chức chung Bài 10 HỆ ĐIỀU HÀNH LÀM NHỮNG VIỆC GÌ? Bài 10...
 • 21
 • 160
 • 0

Slide tin học 6 bài 16 định dạng văn bảng _Thắm, hằng, Hoa, Thu, Nguyệt

Slide tin học 6 bài 16 định dạng văn bảng _Thắm, hằng, Hoa, Thu, Nguyệt
... thoại Font: Định dạng phông Hộp thoại Font: Định dạng phông chữ chữ Hộp Font style: Định dạng kiểu chữ Hộp Font style: Định dạng kiểu chữ Hộp Size: Định dạng cỡ chữ Hộp Size: Định dạng cỡ chữ ... bi 16 - Cú y dựng hc nh: SGK tin hc quyn 1, V, giy nhỏp Sỏch tham kho khỏc nu cú Vn bn Vn bn BI 16: NH DNG VN BN NH DNG VN BN NH DNG K T a S dng nỳt lnh b S dng hp thoi Font TIN HC BI 16: NH ... Size: Định dạng cỡ chữ Hộp Font color: Định dạng màu chữ Hộp Font color: Định dạng màu chữ Hộp Underline style: Định dạng kiểu Hộp Underline style: Định dạng kiểu chữ gạch chân chữ gạch chân Cửa...
 • 33
 • 222
 • 0

Slide tin học 6 bài 18 trình bày trang văn bản và in _N.T Bích

Slide tin học 6 bài 18 trình bày trang văn bản và in _N.T Bích
... 1 Trình bày trang văn Em so sánh giống khác hai trang văn này? Trình bày trang văn Trang a Trang b Giống - Cùng nội dung Khác - Trang a thẳng đứng - Trang b nằm ngang - Trang b có chữ ... phải Lề Lề dưới Trình bày trang văn Khi trình bày trang phải đảm bảo các yêu cầu * Khi trình bày trang vănvăn phải đảm bảo các yêu cầu nào? sau: - Chọn hướng trang: Trang đứng hay trang nằm ngang; ... góc bên phải có số trang góc bên trái 1 Trình bày trang văn Đối với trang giấy ta chọn theo hướng  Trang đứng Trang nằm ngang Trình bày trang văn Lề Các em nhìn vào trang văn bản chỉ các...
 • 21
 • 210
 • 0

Slide tin học 6 bài thông tin và tin học

Slide tin học 6 bài thông tin và tin học
... LÍ THÔNG TIN 1,2: THÔNG TIN TIN HỌC Hoạt động thông tin người - Tiếp nhận thông tin - Xử lÝ thông tin Thông tin vào XỬ LÍ Thông tin - Lưu trữ thông tin - Truyền thông tin Làm cho thông tin ... tin - Xử lí thông tin - Lưu trữ thông tin - Truyền thông tin Hoạt động thông tin 1,2: THÔNG TIN TIN HỌC Hoạt động thông tin người Tiếp nhận thông tin Thông tin vào XỬ LÍ Thông tin MÔ HÌNH ... HỌC Thông tin gì? 1,2: THÔNG TIN TIN HỌC Thông tin gì? 1,2: THÔNG TIN TIN HỌC Thông tin gì? - Thông tin tất đem lại hiểu biết giới xung quanh (sự vật, kiện…) người Thông tin gì? 1,2: THÔNG...
 • 29
 • 139
 • 0

Slide tiếng anh 6 The present continuous tense _Thị Vui

Slide tiếng anh 6 The present continuous tense _Thị Vui
... Quiz The present continuous tense Thì tiếp diễn I a I am going to school Lan b Lan is listening to music Ba They c They are playing soccer d Ba is playing soccer The present continuous tense ... / How… The present continuous tense (Thì tiếp diễn) * Make questions, using given words/phrases and pictures Eg: What / they / / now? - What are they doing now? The present continuous tense (Thì ... Appear Here Continue Review Quiz The present continuous tense (Thì tiếp diễn) What is she doing? What are they doing now? - She is watering the vegetables - They are swimming now Câu hỏi có từ...
 • 61
 • 245
 • 0

Slide tiếng anh 6 Unit 5 Things I do period 26 _Thúy Vân

Slide tiếng anh 6 Unit 5 Things I do period 26 _Thúy Vân
... Quiz {total-attempts} Attempts Question Feedback/Review Information Will Question Feedback/Review Information Will Appear Here Appear Here Continue Review Quiz Unit 5: Lesson 1: A1-2 IV Practice: ... is: You must the before continuing before continuing Submit Submit Clear Clear Unit 5: Lesson 1: A1-2 III Dialogue: Read the sentences: Every day, I get up at six Every day, Nga gets up at six ... Correct Click anywhere to continue answer: continue answer: Your Your Incorrect Click anywhere to Incorrect Click anywhere to continue continue You did not answer this You did not this correctly!...
 • 24
 • 109
 • 0

Slide tiếng anh 6 Unit 6 PLACES (con’t) Lesson 4 _THCS Chiềng Sơ

Slide tiếng anh 6 Unit 6 PLACES (con’t) Lesson 4 _THCS Chiềng Sơ
... the new words Learn the structures Write sentences describing around your house Prepare the new lesson ...
 • 20
 • 156
 • 0

Slide tiếng anh 6 Unit 6 PLACES period 34

Slide tiếng anh 6 Unit 6 PLACES period 34
... It’s +giới từ +danh từ nơi chốn Where are +Npl……? They’re +giới từ + danh từ nơi chốn (C1, C2) III Listen and read: C1 Listen to the tape (C1, C2) III Listen and read: C1/ p .68 Listen to the ... tape (C1, C2) III Listen and read: C1/ p .68 Listen to the tape (C1, C2) III Listen and read: C1/ p .68 Read the text: Look at the house In front of the house, there is a big yard Behind the house,...
 • 27
 • 112
 • 0

Slide tiếng anh 6 UNIT 6 OUR TET HOLIDAY _Bá Thùy ft Văn Nam

Slide tiếng anh 6 UNIT 6 OUR TET HOLIDAY _Bá Thùy ft Văn Nam
... Tonny about your Tet holiday Dear Tonny, I feel very exciting Our Tet is coming This year I visit my relatives, I will also fireworks on New Year E've with my parents We will and cook Banh chung, ... khoa, sách giáo viên tiếng Anh 6- NXBGD kh¶o Chuẩn KTKN môn tiếng Anh Bộ GD & ĐT Tham khảo giảng điện tử website: http://baigiang.violet.vn and http:// youtube Phần mềm Microsoft Office PowerPoint ... What is this video clip about ? The Lunar New Year holiday or Tet is coming It is the most important celebration for Vietnamese people Tet is a festival which occurs in late January or early...
 • 30
 • 1,395
 • 0

Slide tiếng anh 6 UNIT 6 OUR TET HOLIDAY Lesson 1 Getting started –Happy New Year _Hồng Lan

Slide tiếng anh 6 UNIT 6 OUR TET HOLIDAY Lesson 1 Getting started –Happy New Year _Hồng Lan
... Which festival is it? Tet = Lunar New Year Period 42 Unit 6: OUR TET HOLIDAY Lesson 1: GETTING STARTED Happy New Year ! Interviewer Phong I Listen and read Interviewer: ... us a bout New Year in Thailand Next we have Phong from Viet Nam Phong: Hi Interviewer: Your New Year is called Tet, isn’t it? Phong: That’s right Interviewer: The Vietnamese celebrate Tet at different ... us a bout New Year in Thailand Next we have Phong from Viet Nam Phong: Hi Interviewer: Your New Year is called Tet, isn’t it? Phong: That’s right Interviewer: The Vietnamese celebrate Tet at different...
 • 39
 • 2,622
 • 2

Slide tiếng anh 6 Unit 6 Places Lesson 3 B. In the city B.(1-2-3-4-5) _Thị Khánh

Slide tiếng anh 6 Unit 6 Places Lesson 3 B. In the city B.(1-2-3-4-5) _Thị Khánh
... Period UNITUNIT : PLACES - 33 - Lesson : B In the city B.( 1,2 ,3, 4,5) 33 - : PLACES - Period Lesson : B.( 1-2 -3- 4-5) Play with words UNIT : PLACES - Period 33 - Lesson : B In the city B.( 1,2 ,3, 4,5) ... factory, museum, stadium UNIT : PLACES - Period 33 - Lesson : B In the city B.( 1,2 ,3, 4,5) Listen the passage This is Minh UNIT : PLACES - Period 33 - Lesson : B In the city B.( 1,2 ,3, 4,5) Exercise: Choose ... questioncontinuing questioncontinuing completely continue continue Submit Submit Clear Clear UNIT : PLACES - Period 33 - Lesson : B In the city B.( 1,2 ,3, 4,5) Read exercise B1 again Then complete the...
 • 30
 • 326
 • 0

Slide tiếng anh 6 Unit 6 places –Lesson 1 A1.A2 _Duy Quân

Slide tiếng anh 6 Unit 6 places –Lesson 1 A1.A2 _Duy Quân
... are trees and flowers in the park There is + a / an + danh từ số There are + danh từ số nhiều Unit 6: Lesson 1: A1-2/ p .62 -63 II Reading A1: Read the text: Hello My name’s Thuy I’m twelve and ... excercises Homework Warm up Công viên Cánh đồng lúa khu vực xung quanh Dòng sông Khách sạn Ao hồ Unit 6: Lesson 1: A1-2/ p .62 -63 I Vocabulary: lake yard river tree hotel park : : : : : : flower ... Unit places –Lesson A1.A2 The main contents I.Pre-reading III Post reading Warm up Free -practice II.While-...
 • 29
 • 210
 • 0

Slide tiếng anh 6 Unit 8 OUT AND ABOUT Lesson 1 What are you doing _Văn Vinh

Slide tiếng anh 6 Unit 8 OUT AND ABOUT Lesson 1 What are you doing _Văn Vinh
... Phương tiện tham gia giao thông Train Motorbike bike bus car Period 44 UNIT 8: OUT AND ABOUT Lesson 1: What are you doing? (A1,2,3) I NEW WORDS Play video games: Chơi điện tử Ride a bike : Đi xe ... Làm tập 1. 2 Chuẩn bị A: 4.5 .6 Học liệu tham khảo • Các tài liệu tham khảo chính: Sách giáo khoa Tiếng anh Sách giáo viên Tiếng anh Chuẩn khiến thức kỹ Tiếng anh Phầm mềm: Hsp-3000-en-05 060 1 Phầm ... Answer my questions What is he doing? He is playing video games Answer my questions What are they doing? They are playing soccer Answer my questions What is Ba doing? He is doing his homework...
 • 34
 • 140
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập 11a tạo hiệu ứng cho các diễn hình slide từ 1 đến 8 slide 1 8 60 phútslide bài giảng tin học lớp 6slide bài giảng tiếng anh lớp 6slide powerpoint visual basic 6slide unit 6slide văn 6 thạch sanhslide bài giảng tư tưởng hồ chí minh chương 6slide tiết 23 công nghệ 6slide môn đường lối cách mạng chương 6 đường lối xây dựng hệ thống chính trịcong nghiep voi phat trien kinh te chuong 6 kinh te phat trien slideslide môn đường lối cách mạng chương 6slide bài giảng kế toán quản trị chương 6slide bài giảng môn kinh tế nông nghiệp chương 6 sản xuất hàng hóa và thị trường nông sảnslide bài giảng kiểm toán căn bản chương 6 hệ thống phương pháp kiểm toánslide môn đường lối cách mạng chương 6 xây dựng hệ thống kinh tế chính trịĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươi94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenhối lộ trong kinh doanhPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tục06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskyBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trang17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPost05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyet6. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banB Chuong trinh - the le bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN