Slide land evaluation

Tài liệu Báo cáo " Evaluation of ASTER Data Use in Land Use Study in the Mekong delta " pptx

Tài liệu Báo cáo
... Evaluation of ASTER data use in land use study in the Mekong Delta 29 discrimination capacity of ASTER data in land use mapping of such a dynamic area as the Mekong Delta in Vietnam ... Sciences, T.XXIII, N0 1, 2007 Evaluation of ASTER data use in land use study in the Mekong Delta 35 The whole province covers 5,213km2, according to the dataset that was used 4,977km2 was classified ... reflectance VNU Journal of Science, Earth Sciences, T.XXIII, N0 1, 2007 Evaluation of ASTER data use in land use study in the Mekong Delta 31 conversion (Sonobe et al., 2002) The study was therefore performed...
 • 11
 • 226
 • 0

Slide Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khu A,nhà H2 khách sạn 5 sao tại VINPEARL LAND

Slide Tính toán thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho khu A,nhà H2 khách sạn 5 sao tại VINPEARL LAND
... (%) 25 65 33,7 59 Kt hp vi th I - d v bng trờn ta co cac thụng s sau: Nhit (oC) m (%) Nhit tS (oC) Entanpi (I) kj/kg Dung m (d) g/kg 33,7 59 24 ,5 84 ,5 19 ,5 28 65 20 ,5 65 15, 6 25 65 18 57 ,5 13 ... im S im O=V im C tC oC 33,7 26 ,5 25 17,2 19,3 17 ,5 ts oC 24 ,5 19,2 18 17,2 17,6 17 ,5 i( kJ/kg) 84 ,5 63 57 ,5 48 ,5 57 50 % 59 65 65 100 92 100 12,8 12,6 d (g/kg) 19 ,5 14,2 13 12,4 Tụng lu lng khụng ... 3 25 25 0, 15 EAF G-2 Gio thi Gn trn 100 25 0,0 75 EAF G-3 Gio thi Gn trn 75 25 0,047 EAF 5- 1 Gio thi Ly tõm 1200 300 1,1 EAF 5- 2 Gio thi Ly tõm 1000 300 0, 75 EAF 5- 7 Gio thi Ly tõm 1680 300 1,5...
 • 38
 • 360
 • 0

An evaluation of land use development processes for the knowledge based urban development (KBUD) using agent based modelling

An evaluation of land use development processes for the knowledge based urban development (KBUD) using agent based modelling
... An evaluation of land use development Rengarajan processes for the Knowledge Based Urban Satyanarain Development (KBUD) using agent based modelling 2014 An evaluation of land use development ... processes for the Knowledge Based Urban Development (KBUD) using agent based modelling RENGARAJAN SATYANARAIN (B.TECH, INDIA) A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY IN URBAN ... KNOWLEDGE- BASED URBAN DEVELOPMENT (KBUD) LAND- USE DESIGN USING THE TYPE OF ORGANISATION AS THE ONLY DESIGN CRITERIA 89 FIGURE 3.5 A HYPOTHETICAL EXAMPLE OF THE KNOWLEDGE- BASED URBAN DEVELOPMENT (KBUD)...
 • 198
 • 143
 • 0

SLIDE NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (as, cd, pb, zn)tới THÀNH PHẦN LOÀI của ốc cạn (LAND SNAILS) ở CHỢ đồn, bắc kạn

SLIDE NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG (as, cd, pb, zn)tới THÀNH PHẦN LOÀI của ốc cạn (LAND SNAILS) ở CHỢ đồn, bắc kạn
... nghiên cứu điều tra ô nhiễm kim loại nặng nước kết điều tra trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn Kế thừa kết nghiên cứu thành phần loài ốc cạn nhóm nghiên cứu lớp ĐH2QM3 + Tìm hiểu công trình nghiên cứu, ... ốc cạn Tuy nhiên tất KLN có ảnh hưởng ốc cạn nghiên cứu cho thấy As KLN có ảnh hưởng lớn đến ốc cạn Thành phần loài ốc cạn có tương quan lớn hàm lượng KLN, khu vực có hàm lượng As cao thành phần ... NGHIÊN CỨU 1.1 KIM LOẠI NẶNG VÀ CÁC DẠNG TỒN TẠI CỦA KIM LOẠI NẶNG TRONG ĐẤT, NGUỒN GỐC PHÁT SINH 1.1.1 Kim loại nặng dạng tồn đất Thuật ngữ kim loại nặng dùng chủ yếu đề cập đến kim loại kim...
 • 26
 • 486
 • 1

Slide bài giảng lập trình Web ASP

Slide bài giảng lập trình Web ASP
... Connectivety ) Mã ASP thường thi hành Server Mã tạo trang HTML gởi qua mạng Internet đến trình duyệt, không cần trình duyệt cụ thể nghóa mã lập trình gởi đến Client Kòch Client bao hàm trang ASP, không ... vụ Nguyễn Minh Đức - Khoa CNTT Lập trình với ASP Một trang ASP thường có phần: Dữ liệu văn (Text) Thẻ HTML Mã Client – Side ( ) Mã chương trình ASP: Ví dụ ... máy khách gởi mã viết kòch thật đến trình duyệt Trình duyệt phải có phần mếm thích hợp mong thi hành kòch bên trình duyệt Thi hành kòch chiếm thời gian CPU trình duyệt thay thời gian CPU máy phục...
 • 35
 • 1,289
 • 25

Slide tổng quan về mạng Internet

Slide tổng quan về mạng Internet
... thoi trờn Internet ( Internet Telephony) Chapter CHƯƠNG1 u th v xu hng phỏt trin ca in thoi Internet: 1.1 Nhng u th ca dch v thoi qua internet u nm 1995 cụng ty VocalTec a sn phm phn mm Internet ... thoi trờn Internet ( Internet Telephony) 1.4 Xu hng th trng thoi Internet tng lai C mi nm sut thp k va qua ,Internet li tng gp ụi quy mụ ca nú Trong cỏc cụng ty nghiờn cu th trng Internet ,thỡ ... thoi qua Internet t M ti mt s nc Phm Vit Dng lp DTTH1 K40 Trng i hc Bỏch khoa H Ni Nghiờn cu ng dng cụng ngh in thoi trờn Internet ( Internet Telephony) Nguyờn nhõn khin dch v thoi qua Internet...
 • 113
 • 1,787
 • 8

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu

Slide bài giảng cấu trúc dữ liệu
... dụng thông tin có phép so sánh bước i-1 • Giải thuật Heap Sort khắc phục nhược điểm cách chọn cấu trúc liệu cho phép tích lũy thông tin so sánh giá trò phần tử trình xếp 80 S p x p - Heap sort • ... phần tử theo thứ tự loại bỏ có dãy xếp • Để cài đặt thuật toán hiệu quả, cần phải tổ chức cấu trúc lưu trữ liệu có khả thể quan hệ phần tử với n ô nhớ thay 2n-1 ví dụ • Khái niệm heap phương pháp ... tìm kiếm xếp liệu hệ thống thông tin • Các giải thuật tìm kiếm nội • Các giải thuật xếp nội Tìm ki m • Tìm tu n t • Tìm nh phân Các giải thuật tìm kiếm nội Các giải thuật tìm kiếm nội Bài toán:...
 • 95
 • 687
 • 22

Slide bài giảng hướng đối tượng UML

Slide bài giảng hướng đối tượng UML
... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Sample UML Diagram Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Đối tượng Đối ... phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng Chương Giới thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Các đặc tính hệ thống hướng đối tượng Các lớp đối tượng Các phương thức thông ... thiệu hướng đối tượng UML 2006 Nguyễn Trung Trực - Khoa CNTT Ngôn ngữ mô hình hóa hợp (UML) Ký hiệu chuẩn để biểu diễn hệ thống hướng đối tượng Hình chữ nhật biểu diễn lớp, thành phần, gói, đối tượng...
 • 67
 • 1,361
 • 27

ASP Session Slide

ASP Session Slide
... Services ADO.NET ASP. NET Mobile Application Development Working of Mobile Application Architecture ASP. NET Mobile Application Development Advantages of Mobile Application Architecture in ASP. NET 2.0 ... Web applications for wireless devices that can access the internet The NET Framework along with ASP. NET provides the environment to develop such application Most of the advanced cell phones are ... challenges due to: Variable Screen Sizes Lower Bandwidth Necessity of Different Markup Languages ASP. NET Mobile Application Development This architecture allows creation of Web pages that can be...
 • 13
 • 321
 • 0

Slide giới thiệu về C++

Slide giới thiệu về C++
... Giới thiệu C# • Ngôn ngữ lập trình “thuần” hướng đối tượng’ • 70% Java, 10% C++, 5% Visual Basic, 15% • Trình biên dịch C# trình biên...
 • 138
 • 617
 • 3

Xem thêm