Lý luận giáo dục ppptx ppt

LUẬN GIÁO DỤC.

LÝ LUẬN GIÁO DỤC.
... trúc trình giáo dục: QTGD hệ thống toàn vẹn bao gồm nhân tố sau: + Mục đích giáo dục + Nội dung giáo dục: + Phương pháp, phương tiện giáo dục + Nhà giáo dục: + Người giáo dục: + Kết giáo dục: ... nhà giáo dục khéo léo tổ chức trao đổi, thảo luận, tranh luận chủ đề đònh có liên quan tới nội dung giáo dục (chính trò, tư tưởng, đạo đức, thẩm mỹ…) Việc đàm thoại diễn nhà giáo dục đối tượng giáo ... nhiệm vụ giáo dục cụ thể + Nội dung giáo dục cụ thể + Đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt đối tượng giáo dục + Tình giáo dục, môi trường giáo dục điều kiện thực tế + Khả năng, trình độ nhà giáo dục...
 • 30
 • 348
 • 5

luận giáo dục

Lý luận giáo dục
... học Quốc gia 2001 • Phạm Viết Vượng Giáo dục học NXB ĐH Quốc gia Hà Nội 2000 Chương XII QÚA TRÌNH GIÁO DỤC Khái niệm trình giáo dục 1.1 Khái niệm trình giáo dục Làm rõ vấn đề: - QTGD hiểu theo ... hình thành hành vi thói quen - MQH khâu QTGD Tự giáo dục giáo dục lại 4.1 Tự giáo dục HĐ6 Nghiên cứu GT, tr 23-24 phát biểu khái niệm tự giáo dục Thông tin cho HĐ6 Khái niệm: Tự GD HĐ có ý thức, ... Giáo trình, tài liệu tham khảo Giáo trình: Trần Thị Tuyết Oanh ( Chủ biên) Giáo dục học Tập NXBĐHSP 2006 Tài liệu tham khảo: • Luật giáo dục NXB Chính trị Quốc gia...
 • 181
 • 551
 • 4

luận giáo dục và dạy học

Lý luận giáo dục và dạy học
... bao gồm phận: + Quá trình dạy học + Quá trình giáo dục theo nghĩa hẹp Hai trình phận (dạy học giáo dục học) lại hợp thành yếu tố khác + Dạy học: - Dạy - Học + Giáo dục: - Đạo đức - Lao động - ... công nghệ giáo dục Mối quan hệ GDH với khoa học khác: (Các ngành khoa học liên quan tâm học, sinh học, điều kiện, đạo đức học, triết, mĩ học) Chương II GIÁO DỤC VỚI SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT ... GIÁO DỤC CỤ THỂ - Nhóm - Nhóm - Nhóm Phần II LÝ LUẬN DẠY HỌC Chương I QUÁ TRÌNH DẠY HỌC I KHÁI NIỆM VỀ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Định Nghĩa - Quá trình dạy học tập hợp hành động liên tiếp thâm nhập vào...
 • 23
 • 360
 • 1

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LUẬN GIÁO DỤC doc

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC doc
... cấp giáo dục - Trong xã hội có giai cấp, giáo dục mang tính giai cấp Tính giai cấp giáo dục phản ánh lợi ích giai cấp hoạt động giáo dục, thể giáo dục cho ai? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục ... trình giáo dục, nhà giáo dục đóng vai trò chủ đạo, với tư cách chủ thể giáo dục, tiến hành tác động có định hướng đến người giáo dục - Người giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục ... là, giáo dục phải diễn theo qui trình, có vận động phát triển đồng thành tố (mục đích nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp phương tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo...
 • 92
 • 584
 • 6

BÀI GIẢNG LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx

BÀI GIẢNG LÝ LUẬN GIÁO DỤC THỂ CHẤT potx
... đấu Thể dục thể thao Y tế trường phối hợp với Bộ môn Giáo dục thể chất tiến hành Các hình thức Giáo dục thể chất: Giáo dục thể chất trường đại học phải tiến hành hình thức sau: - Giờ học thể dục ... niệm Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất: Là trình sư phạm nhằm giáo dục đào tạo hệ trẻ, hoàn thiện thể chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ người Hệ thống Giáo dục thể chất: ... tập thể lực thể dục thể thao – trò chơi Đến cuối kỷ XIX đầu kỷ XX, trò chơi -thể dục- thể thao tách biệt thành xu hướng phương pháp độc đáo Giáo dục thể chất; ngày hệ thống giáo dục thể chất...
 • 32
 • 440
 • 7

luận giáo dục hoà nhập

Lý luận giáo dục hoà nhập
... 12 = - 27 s 19 Bạn Minh: 11 + (-15) + = (- 4) + = 0đ Bài số Điền tiếp vào dấu chấm ' .' để kết luận a/ Hai số đối có tổng b/ Dấu tổng hai số nguyên khác dấu không đối dấu số hạng có giá trị...
 • 74
 • 422
 • 2

Ly luan giao duc va day hoc hoa nhap

Ly luan giao duc va day hoc hoa nhap
... tõm chuyờn bit sau b ỳp hai nm lin lp Kh nng giao tip ca N tt N rt hiu ng, nụn núng, thiu kiờn nhn, kh nng trung chỳ ý kộm, i hc thng xuyờn quờn hoc ỏnh mt sỏch v v dựng hc Hc lc cỏc mụn khụng ... -3 y u t c b n xỏc nh khuy t t t KL: HS khuyt tt l nhng hc sinh cú nhng khim khuyt v cu trỳc hoc cỏc chc nng c th hot ng khụng bỡnh thng dn n gp khú khn nht nh v khụng th theo c chng trỡnh...
 • 115
 • 94
 • 0

bài giảng luận giáo dục thể chất

bài giảng lý luận giáo dục thể chất
... niệm Giáo dục thể chất Giáo dục Thể chất: Là trình sư phạm nhằm giáo dục đào tạo hệ trẻ, hoàn thiện thể chất nhân cách, nâng cao khả làm việc kéo dài tuổi thọ người Hệ thống Giáo dục thể chất: ... pháp luận Giáo dục thể chất cúng với quan tổ chức thực kiểm tra công tác Giáo dục thể chất quốc dân Văn hóa Thể chất: phận văn hóa chung, loại hình hoạt động đặc biệt nhăm hình thành tố chất thể ... từ chế độ nông nô, Thể dục thể thao coi phương tiện phục vụ cho giai cấp thống trị Trong chế độ phong kiến, Giáo dục thể chất mang tính chất phục vụ chiến tranh Giáo dục thể chất hệ thống quân...
 • 4
 • 202
 • 2

Giáo trình LUẬN GIÁO DỤC

Giáo trình LÝ LUẬN GIÁO DỤC
... biện chứng giáo dục tự giáo dục Qu trình gi o d ột ộ phận ủ qu trình s phạ tổng thể 43 Quá trình giáo dục tổng thể thống trình phận trình dạy học trình giáo dục (theo nghĩa h p) Cả trình thực ... giáo dục, đồng thời chủ thể tự giáo dục + Kết giáo dục: trình độ phát triển nhân cách theo phương hướng mục đích giáo dục, tác nhân kích thích điều chỉnh trình giáo dục + Môi trường giáo dục: ... là, giáo dục phải diễn theo qui trình, có vận động phát triển đồng thành tố (mục đích nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp phương tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo...
 • 92
 • 294
 • 0

luận giáo dục thể chất

Lý luận giáo dục thể chất
... hấp nhân tạo 11.20.8 Giáo trình tài liệu tham khảo Tác giả TS Nguyễn Xuân Sinh , Lịch sử thể dục thể thao, năm 2003, NXB TDTT Tác giả TS Lưu Quang Hiệp , Sinh học thể dục thể thao, năm 2003, ... 4.1 Cơ thể hệ sinh học thống 4.2 Trao đổi chất lượng 4.3 Cơ thể môi trường Hệ thống tự điều chỉnh Chương Ảnh hưởng luyện tập thể dục thể thao tới phát triển hoàn thiện thể 5.1 Phần mở ... tập thể thao 8.2 Vệ sinh cá nhân Chương Y học thể dục thể thao 9.1.Phần mở đầu 9.2 Chấn thương học 9.3 Những chấn thương thường gặp tập luyện thể thao 9.4 Những bệnh thường gặp tập luyện thể...
 • 3
 • 104
 • 0

Tài Liệu Luận Giáo Dục

Tài Liệu Lý Luận Giáo Dục
... mục đích giáo dục Các phương pháp giáo dục thực hình thức giáo dục đa dạng lớp, trường trường Phương pháp giáo dục chịu chi phối nội dung giáo dục 2.4 Đối tượng giáo dục: Người giáo dục coi đối ... như: mục đích giáo dục, nội dung giáo dục, kết giáo dục PPGD tạo tác động qua lại tích cực nhà giáo dục người giáo dục. Trong đó, tác động nhà giáo dục chủ đạo, tác động người giáo dục thực cách ... nhiệm vụ giáo dục, nội dung giáo dục, phương pháp giáo dục phương tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục kết giáo dục 2.1 Mục đích nhiệm vụ giáo dục: Việt Nam giai đoạn mở cửa, kinh tế phát triển...
 • 32
 • 162
 • 0

Bài giảng luận giáo dục phần 2

Bài giảng lý luận giáo dục  phần 2
... 3.5 2. 5 2. 5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 2 1.5 1.5 2 2.5 2. 5 1.5 1 2 1.5 1.5 1.5 2 KH XHNV 3.5 Lp 12 C bn KH TN 3.5 3.5 2 2 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 35 tit/nm C bn Kh XHNV 3.5 2. 5 1.5 1,5 1.5 2 1.5 2 1.5 ... Lp Lp/Tit Lp Lp 4 1 1 2 1 2 1 2 Hot ủng giỏo dc 1 1 124 Tng s tit Lp 16 2 1,5 1,5 2 1,5 1,5 17 6 11 2 0,5 0,5 2 3,5 3,5 8 1 1 4 TS Sinh hot hng nghip Hot ủng GDNGLL * 25 * 27 * 30 * * 30 *1 bui/thỏng ... SP Lý- K2000-TTGDTX Kiờn Giang 12) Nm hc 20 00 -20 01 tụi ủc phõn cụng ch nhim lp 12G Tụi cng hi lo vỡ ủõy l lp hc cui cp, cỏc em ủó ln m tụi thỡ mi tui ngh Tụi ủó gp mt tỡnh gay cn cn phi x k...
 • 77
 • 181
 • 0

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG LUẬN GIÁO dục

ĐỀ CƯƠNG bài GIẢNG lý LUẬN GIÁO dục
... tiện giáo dục, nhà giáo dục, người giáo dục, kết giáo dục) + Hai là, giáo dục phải trước phát triển kéo theo phát triển người giáo dục, nghĩa giáo dục phải đưa yêu cầu cao, vừa sức người giáo dục ... giáo dục vừa đối tượng giáo dục, vừa chủ thể tự giáo dục 48 - Hoạt động giáo dục nhà giáo dục đạt hiệu hoạt động kích thích thống với hoạt động tự giáo dục người giáo dục Mặt khác hoạt động tự giáo ... giáo dục người giáo dục Nếu tác động qua lại thân trình giáo dục theo nghĩa Nói cách khác, trình giáo dục diễn tác động qua lại tích cực thống biện chứng giáo dục tự giáo dục b Quá trình giáo dục...
 • 92
 • 68
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề chung của lý luận giáo dụclý luận giáo dục tiểu họclý luận giáo dục học việt namlý luận giáo dục họcbài giảng lý luận giáo dụctài liệu lý luận giáo dụctạp chí lý luận giáo dụclý luận giáo dục thể chấtgiáo trình lý luận giáo dục tiểu họctài liệu môn lý luận giáo dụcgiáo trình lý luận giáo dụcđề cương bài giảng lý luận giáo dụcbài giảng lý luận giáo dục thể chấtđề cương lý luận giáo dụctrắc nghiệm lý luận giáo dụcmạng máy tính nâng caothuyết trình từ trường trái đấtNỮ QUYỀN và PHÁT TRIỂNChương 3 môi trường quản trịnghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nướcvật liệu cách nhiệt chịu lửa, vật liệu cách nhiệt lạnh, cách ẩmbài báo cáo về dầu dừalời giải bài tập phân tích thiết kế hệ thốngHoạt động quản lý tri thức trong doanh nghiệpVốn góp ở các doanh nghiệp VNSinh thời, không ít hơn hai lần bác hồ kể lại câu chuyện người dùng phong bì gửi công văn, thư từđảm bảo đầu tư, ưu đãi và hỗ trợ đầu tưPhân tích các hình thức hành nghề của Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hànhnghiên cứu hình thức chứng từ ghi sổkết cấu thép nhà cao tầngVật liệu vô cơquá trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học hiếu khíCẤU TRÚC và TÍNH CHẤT của vật liệucông nghệ sản xuất phân bón kaliCác giao thức định tuyến router CISCO