Bai 13 chinh sach giao duc va dao tao ppt

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA Chính sách giáo dục đào tạo Nâng cao chất lượng, hiệu GD&ĐT (khách quan) Mở rộng quy mô giáo dục Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Thực công xã hội giáo ... Bài 13 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA Chính sách giáo dục đào tạo Giữ gìn, phát triển truyền bá văn minh nhân loại ... đầu tư cho giáo dục Thực công xã hội giáo dục Xã hội hóa nghiệp giáo dục Tăng cường hợp tác quốc tế GD&ĐT Bài 13 CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, VĂN HÓA Nôi dung: Thực văn...
 • 5
 • 2,707
 • 20

Bài 13. Chính sách giáo dục đào tạo

Bài 13. Chính sách giáo dục và đào tạo
... giáo dục đào tạo, Nhà nước ta cần phải làm gì? Nhóm 4: Liên hệ trách nhiệm thân sách giáo dục đào tạo Thế Sách giáo dục? Giáo dục đào tạo có vò trí đất nước ta nay? ?  I.- Chính sách giáo dục ... NỘI DUNG BÀI HỌC 1.- Chính sách giáo dục đào tạo 2.- Chính sách khoa học công nghệ 3.- Chính sách văn hoá 4.- Trách nhiệm công dân I.- Chính sách giáo dục đào tạo Gia đình bạn A có ... 1: Thế sách giáo dục đào • • • tạo? Theo em, giáo dục đào tạo có vị trí nước ta nay? Nhóm 2: Đảng Nhà nước ta xác định tầm quan trọng giáo dục đào tạo nào? Nêu nhiệm vụ giáo dục đào tạo Nhóm 3:...
 • 40
 • 3,102
 • 18

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo
... Thế giáo dục đào tạo? -Giáo dục đào tạo hoạt động có tổ chức, có mục đích xã hội, nhằm bồi dưỡng phát triển phẩm chất lực người -Giáo dục bồi dưỡng phát triển toàn diện người từ bậc giáo dục ... t v giỏo dc Một số đề án đổi giáo dục (Năm 2008) Số TT Danh mục đề án Bộ Giáo dục Đào tạo Đề án lương cho đội ngũ giáo viên Đề án học phí Đề án phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2008 ... trình đào tạo theo nhu cầu xã hội Đề án nâng cao hiệu dạy sử dụng tiếng Anh hệ thống GDQD giai đoạn 2008- 2020 Đề án tài cho giáo dục Ngân sách Nhà Nước cho giáo Mức đầu tư cho dục dục VN chiếm giáo...
 • 18
 • 861
 • 1

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo
... giáo dục đào tạo, Nhà nước ta cần phải làm gì? Nhóm 4: Liên hệ trách nhiệm thân sách giáo dục đào tạo Thế Sách giáo dục? Giáo dục đào tạo có vò trí đất nước ta nay? ?  I.- Chính sách giáo dục ... NỘI DUNG BÀI HỌC 1.- Chính sách giáo dục đào tạo 2.- Chính sách khoa học công nghệ 3.- Chính sách văn hoá 4.- Trách nhiệm công dân I.- Chính sách giáo dục đào tạo Gia đình bạn A có ... 1: Thế sách giáo dục đào • • • tạo? Theo em, giáo dục đào tạo có vị trí nước ta nay? Nhóm 2: Đảng Nhà nước ta xác định tầm quan trọng giáo dục đào tạo nào? Nêu nhiệm vụ giáo dục đào tạo Nhóm 3:...
 • 44
 • 1,984
 • 18

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo
... đất nước.” CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • • • THẾ NÀO LÀ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ? Giáo dục bồi dưỡng phát triển toàn diện người từ bậc giáo dục mầm non đến trung học phổ thông Đào tạo bồi dưỡng ... lực người  Chính : Giáo dục đào tạo coi quốc sách hàng đầu” CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Một vài nét tình hình giáo dục nước ta:  Bối cảnh thuận lợi: • Trong lịch sử 1000 năm, giáo dục tiếp ... nghề, cao đẳng đại học Giáo dục đào tạo hoạt động có tổ chức có mục đích xã hội nhằm bồi dưỡng phát triển phẩm chất lực người CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO • Chính sách giáo dục chủ trương, biện...
 • 13
 • 1,512
 • 11

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
... triển khoa học công nghệ: Đổi chế quản lí khoa học công nghệ Tạo thò trường cho khoa học công nghệ Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ Tập trung vào nhiệm vụ tâm Chính sách văn hoá: a Nhiệm vụ văn ... để phát triển giáo dục đào tạo: Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo Mở rộng quy mô giáo dục Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Thực công xã hội giáo dục Xã hội hoá nghiệp giáo dục Tăng cường ... (Cơ cấu đào tạo, tỉ lệ) : Đại học Cao đẳng Công nhân Trung học kó thuật Việt Nam 1,5 3,5 Thế giới 10 Nội dung học Chính sách giáo dục đào tạo: a Nhiệm vụ giáo dục đào tạo: Nâng cao dân trí Đào tạo...
 • 5
 • 5,652
 • 39

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
... NỘI DUNG BÀI HỌC CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO a Nhiệm vụ giáo dục đào tạo b Phương hướng để phát triển giáo dục đào tạo Chính sách khoa học công nghệ a.Nhiệm vụ khoa học công nghệ b.Phương ... triển khoa học công nghệ Đổi chế quản lý khoa học công nghệ Tạo thị trường cho khoa học công nghệ Xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ Tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm - Đổi chế quản lý khoa học công ... tránh xa tệ nạn xã hội 2 Chính sách khoa học công nghệ a.Nhiệm vụ khoa học công nghệ  Vai trò khoa học công nghệ Vì Đảng Nhà nước ta coi khoa học công nghệ “quốc sách hàng đầu”? Tại Làm cho...
 • 44
 • 8,920
 • 77

bài 13: chính sách giáo dục đào tạo, khoa học, công nghệ văn hóa

bài 13: chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và văn hóa
... triển giáo dục đào tạo? b Phương hướng để phát triển giáo dục đào tạo - Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục đào tạo - Mở rộng quy mô giáo dục - Ưu tiên cho đầu tư giáo dục - Thực công xã hội giáo dục ... Vậy giáo dục đào tạo có vị trí nước ta nay? Có vị trí quan trọng quốc sách hàng đầu cho phát triển đất nước a Nhiệm vụ giáo dục đào tạo Nâng cao dân trí Đào tạo nhân lực Bồi ... Nâng cao chất lương, hiệu giáo dục đào tạo Trao học bổng Mở rộng quy mô giáo dục Mẫu giáo •Trung học phổ thông Trường tiểu học Trung học sở Đại học Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Trường học tạm Trường...
 • 14
 • 666
 • 5

Bài giảng GDCD lớp 11 bài 13 chính sách giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, văn hóa

Bài giảng GDCD lớp 11 bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ, văn hóa
... đức Trình độ học vấn Kĩ sống Cơng dân cần có trách nhiệm sách giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hóa? Trách nhiệm cơng dân với sách giáo dục đào tạo, khoa học cơng nghệ, văn hóa tưởng chấp ... trị văn hóa Chính sách văn hóa b Phương hướng để xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Một số biểu vi phạm chuẩn mực văn hóa Chính sách văn hóa b Phươngp ướng bhoaể xây hóa văn hóaloại ... dựng hoạt động văn hóa địa phương em ? Em người thân có tham gia vào hos t độ văn khơng? Xây dựng đời ạốngng đ hóa Hoạt động văn hóa Chính sách văn hóa b Phương hướng để xây dựng văn hóa tiên tiến,...
 • 34
 • 14,196
 • 27

bài giảng gdcd 11 bài 13 chính sách giáo dục đào tạo khoa học công nghệ văn hóa

bài giảng gdcd 11 bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa
... tựu khoa học với hàm lượng tri thức hàm lượng sáng tạo cao VD: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vũ trụ, cơng nghệ laser, công nghệ Nano, công nghệ máy tính … Vai trò khoa học ... nhỉ? Chính sách khoa học công nghệ a) Nhiệm vụ khoa học công nghệ Theo em hiểu khoa học gì? Cho ví dụ? Khoa học hệ thống tri thức tượng vật, quy luật tự nhiên, xã hội tư VD: khoa hoc tự nhiên, khoa ... để phát triển giáo dục đào tạo: • • • • • • Nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục Mở rộng quy mô giáo dục Ưu tiên đầu tư cho giáo dục Thực công xã hội giáo dục Xã hội hóa nghiệp giáo dục Tăng cường...
 • 35
 • 13,670
 • 2

bai 13 chinh sach giao duc va dao tao

bai 13 chinh sach giao duc va dao tao
... videoclip sau! Cõu hi Bng trớ nh em hóy túm tt ni dung on videoclip va xem? Cõu hi 1) Vai trũ v nhim v ca khoa hc v cụng ngh a) Vai trũ ca khoa hc v cụng ngh - L quc sỏch hng u Ti hi ngh Trung ng ... Cõu hi d quỏ! Cỏc em hóy cho bit cỏc hỡnh nh va xem núi v lnh vc no cuc sng ? BI 13: CHNH SCH GIO DC V O TO, KHOA HC V CễNG NGH,VN HểA (tit 2) I Chớnh sỏch giỏo ... v cụng ngh cú vai trũ nh th no s nghip cụng nghip húa - hin i húa nc ta hin nay? Khoa hc cụng ngh hin rt phỏt trin,c dựng mi lnh vc Vy nhim v ca Khoa hc Cụng ngh hin l gỡ ? 1) Vai trũ v nhim...
 • 25
 • 382
 • 0

Bài 13 - Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Bài 13 - Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
... vực khoa học xã hội, ứng dụng Phát triển nông nghiệp, nông thôn Chuyển giao công nghệ Phát triển công nghệ thông Phát triển công nghệ thông tin, công nghệ sinh học tin, công nghệ sinh học công ... khát Đảng ta xác định : khoa học công nghệ “quốc sách hàng đầu”, tảng động lực thúc đẩy nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Tiềm lực KHCN tăng cường phát triển - KHCN đóng góp tích cực ... sách kinh Đảng tế quốc dân Nhà nước quản lí, hiệu hoạt động khoa học công nghệ Giải đáp kịp thời vấn đề lí luận thực tiễn sống đặt Đổi chế quản lí khoa học công nghệ Tạo thị trường cho khoa học...
 • 15
 • 447
 • 3

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học bài 13 Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa môn Giáo dục công dân 11 ở trường Trung học phổ thông

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học bài 13 Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa môn Giáo dục công dân 11 ở trường Trung học phổ thông
... việc dạy học Giáo dục công dân Trong đề tài giới hạn: Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học 13: "Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa" môn Giáo dục công dân 11 trường Trung ... vận dụng vào giảng dạy 13 : "Chính sách giáo dục đào tạo khoa học công nghệ, văn hóa" môn Giáo dục công dân 11 trường Trung học phổ thông Chính sách giáo dục đào tạo 12 Chính sách khoa học ... DẠY BÀI 13: "CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ" MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Chính sách giáo dục - đào tạo, sách khoa học - công nghệ coi quốc sách...
 • 34
 • 321
 • 0

Bài 13: Chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa

Bài 13: Chính sách giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa
... thừa phát huy di sản truyền thống văn hóa dân tộc ∗ Tiếp thu tinh hóa văn hóa nhân loại ∗ Nâng cao mức hiểu biết mức hưởng thụ văn hóa Một số lễ hội di sản văn hóa nước ta ∗ Hội đền Hùng ∗ Hội ... lễ hội văn hóa năm có ý nghĩa gì? Lễ hội chọi trâu – Đồ Sơn Lễ hội Áo dài – Huế II.Nhiệm vụ ∗ Văn hóa tảng tinh thần xã hội, vừa mục tiêu vừa động lực thúc đẩy phát triển KT-XH ∗ Văn hóa khơi ... I Khái niệm Văn hóa toàn giá trị vật chất tinh thần người sáng tạo lịch sử Câu hỏi : ∗ Nếu thiếu văn hóa , người có tồn không? ∗ Nhu cầu sáng tạo, phát minh người có giới hạn...
 • 18
 • 323
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bài 13 chính sách giáo dục và đào tạobài 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóagiao an bai 13 chinh sach giao duc va dao tao khoa hoc va cong nge van hoaskkn vận dụng tư tưởng hồ chí minh vào dạy học bài 13 chính sách giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ văn hóa môn giáo dục công dân 11 ở trường trung học phổ thônggiáo án bài chính sách giáo dục và đào tạochính sách giáo dục và đào tạovai trò của chính sách giáo dục và đào tạochính sách giáo dục và đào tạo là gìchính sách giáo dục và đào tạo gdcd 11chính sách giáo dục và đào tạo việt namchính sách giáo dục và đào tạo hiện naychính sách giáo dục và đào tạo ở việt namchính sách giáo dục và đào tạo của việt namkhái niệm chính sách giáo dục và đào tạovai tro nhiem vuphuong huong cua chinh sach giao duc va dao taoTuần 27. Tranh làng Hồmau thong tin hoc sinhGIÁO ÁN LỚP 6 ( THI GV GIỎI)Bài 14. Thực hành: Nhận biết một số loại thuốc và nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, bệnh hạiBài 13. Môi trường đới ôn hòaPHƯƠNG PHÁP ĐỊA VẬT LÍ PHƯƠNG PHÁP THẾ TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP GAMMA TỰ NHIÊN PHƯƠNG PHÁP PHỔ GAMMAKiểm tra vật lí 8 45 phútHe thong De kiem tra 1 tiet mon GDCD 11đạo đức tự làm lấy việc của mình tiết 2tả về người bạn thân của emVận dụng linh hoạt các định luật bảo toàn phát hiện điểm đặc biệt của các Peptitde thi hóa hki khoi 9Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 học kỳ IBài 33. ôi, ơiBài 32. oi, aiBài 25. ng, nghBài 22. p-ph, nhtả về người chị gái của emLuyện tập Trang 26Bài 4. Chăm làm việc nhà