Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông lương xã ngọc châu – huyện tân yên – tỉnh bắc giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen

Tình hình nhiễm bệnh đường hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn tân thái đồng hỷ thái nguyên

Tình hình nhiễm bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn tân thái  đồng hỷ  thái nguyên
... bệnh hấp, tiêu hóa đàn lợn thịt nuôi trại lợn Ánh Dương - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên " 2.2 Tổng quan tài liệu 2.2.1 Cơ sở khoa học 2.2.1.1 Hội chứng hấp lợn Bệnh đường hấp lợn ... pháp nghiên cứu tình hình mắc bệnh lợn - Thống kê toàn đàn lợn cần điều tra trại lợn trường Đại học nông lâm Thái Nguyên - Lập sổ theo dõi đàn lợn cần điều tra theo dõi, ghi chép lợn có biểu lâm ... nghiên cứu hội chứng hấp lợn cuối đến nhận định: Vi khuẩn nguyên nhân chủ yếu làm rối loạn hoạt động hấp lợn Một số vi khuẩn thường tham gia gây bệnh đường hấp lợn như: + Vi khuẩn Mycoplasma...
 • 61
 • 241
 • 1

Tình Hình Nhiễm Bệnh Đường Hấp Trên Đàn Lợn Nuôi Tại Trại Lợn Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Tình Hình Nhiễm Bệnh Đường Hô Hấp Trên Đàn Lợn Nuôi Tại Trại Lợn Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
... hấp lợn thịt nuôi trại lợn Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên 40 2.4.2 Kết điều tra tình hình nhiễm bệnh hấp lợn theo lứa tuổi 42 2.4.3 Kết điều tra tình hình nhiễm bệnh hấp lợn theo tháng ... Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên 2.1.1 Mục tiêu nghiên cứu - Xác định tỷ lệ lợn nhiễm bệnh đường hấp trại lợn Tân Thái Đồng Hỷ - Thái Nguyên - So sánh hiệu lực điều trị bệnh đường hấp loại thuốc ... Hanceft bệnh đường hấp lợn 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu 2.3.4.1 Phương pháp xác định tỷ lệ lợn bị mắc bệnh đường hấp đàn lợn nuôi thịt trại Tân Thái - Đồng Hỷ - Thái Nguyên Phát lợn nhiễm bệnh...
 • 66
 • 386
 • 1

Theo dõi tình hình m ắc bệnh đường hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn ông lương thuộc ngọc châu huyện tân yên tỉnh bắc giang so sánh hiệu lực điều trị b ệnh của thuốc tylosin 50 tulavitryl

Theo dõi tình hình m ắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại lợn ông lương thuộc xã ngọc châu  huyện tân yên  tỉnh bắc giang so sánh hiệu lực điều trị b ệnh của thuốc tylosin  50 và tulavitryl
... NễNG LM NGUYễN THị HUÊ Tờn ti: Theo < /b> dõi < /b> tình < /b> hình < /b> m< /b> c b nh < /b> đờng hô < /b> hấp < /b> đàn < /b> lợn < /b> nuôi < /b> trại < /b> lợn < /b> ông < /b> Lơng thuộc < /b> xã < /b> Ngọc < /b> Châu < /b> - huyện < /b> Tân < /b> Yên < /b> - tỉnh < /b> B c < /b> Giang < /b> So < /b> sánh < /b> hiệu < /b> lực < /b> điều < /b> trị < /b> b nh < /b> thuốc Tylosin ... lý theo < /b> phng phỏp ca Chu Vn Mn (2002) [17] , phn mm Microsoft Exell trờn m< /b> y vi tớnh Tng s mc bnh - T l mc bnh (%) = Tng s iu tra - T l mc bnh theo < /b> tớnh bit (%) = x100 S ln mc bnh theo < /b> tớnh bit ... mc bnh ng hụ hp theo < /b> tớnh bit 41 2.4.3 Kt qu theo < /b> dừi ln mc bnh ng hụ hp theo < /b> loi ln 42 2.4.4 Kt qu theo < /b> dừi ln mc bnh ng hụ hp theo < /b> thỏng nm 43 2.4.5 Kt qu theo < /b> dừi ln mc bnh ng hụ hp theo...
 • 65
 • 184
 • 0

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh đường hấp trên đàn lợn từ sau cai sữa đến xuất bán thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Đánh giá tình hình nhiễm bệnh đường hô hấp trên đàn lợn từ sau cai sữa đến xuất bán và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.
... Đánh giá tình hình nhiễm bệnh đường hấp đàn lợn từ sau cai sữa đến xuất bán thử nghiêm số phác đồ điều trị ” 2.1.2 Mục tiêu đề tài - Xác định tình hình nhiễm bệnh đường hấp đàn lợn từ sau ...  - HOÀNG VĂN NGHINH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NHIỄM BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN TỪ SAU CAI SỮA ĐẾN XUẤT BÁN VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... với hướng dẫn tận tình thầy cô, kỹ thuật trại tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tình hình nhiễm bệnh đường hấp đàn lợn từ sau cai sữa đến xuất bán thử nghiệm số phác đồ điều trị” Tuy nhiên,...
 • 77
 • 335
 • 1

khảo sát tình hình mắc bệnh đường hấp trên chó tại phòng khám chăm sóc thú cưng gaia, hà nội

khảo sát tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên chó tại phòng khám và chăm sóc thú cưng gaia, hà nội
... SÁT TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN CHÓ ĐẾN KHÁM TẠI PHÒNG KHÁM GAIA, HÀ NỘI 4.1.1 Tình hình mắc bệnh chó đến khám phòng khám Gaia Bảng 4.1 Tình hình mắc bệnh chó đến khám phòng khám ... cứu tình hình mắc bệnh viêm đường hấp chó khám phòng khám chăm sóc thú cưng Gaia, Nội để từ đưa phác đồ điều trị bệnh viêm đường hấp cho đàn chó cách có hiệu * Yêu cầu: Điều tra tình hình ... thể bệnh tìm phác đồ điều trị bệnh viêm phổi chó mang lại hiệu cao Do vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Khảo sát tình hình mắc bệnh đường hấp chó phòng khám chăm sóc thú cưng Gaia, Nội ...
 • 56
 • 2,236
 • 4

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh
... đề tài : Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Công ty TNHH thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh" Do thời gian thực ... tài: Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái nuôi trại lợn Công ty TNHH thành viên sản xuất kinh doanh thương mại Trường Thịnh thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh" 1.2 Mục tiêu yêu ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ HUYỀN Tên đề tài THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT KINH DOANH THƯƠNG...
 • 64
 • 268
 • 0

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại của gia đình ông đặng đình dũng huyện lương sơn tỉnh hòa bình một số phương pháp điều trị

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại của gia đình ông đặng đình dũng huyện lương sơn  tỉnh hòa bình và một số phương pháp điều trị
... HỌC NÔNG LÂM ĐINH TIẾN DŨNG Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI ÔNG ĐẶNG ĐÌNH DŨNG HUYỆN LƢƠNG SƠN TỈNH HÕA BÌNH VÀ MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ ... bệnh viêm tử cung đàn lợn nái ngoại trại lợn ông Đặng Đinh Dũng huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình Tình hình mắc bệnh viêm tử cung theo tháng,mùa năm số phương pháp phòng điệu trị bệnh lợn nái sinh ... Tại trại lợn nái ngoại ông Đặng Đình Dũng Huyện Lương Sơn Tỉnh Hòa Bình 3.2 Nội dung nghiên cứu - Khảo sát tỷ lệ viêm tử cung đàn lợn nái ngoại nuôi trại lợn ông Đặng Đinh Dũng huyện Lương Sơn Tỉnh...
 • 72
 • 194
 • 0

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà Tản Lĩnh huyện Ba Vì thành phố Hà Nội thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn Lộc Hà xã Tản Lĩnh – huyện Ba Vì – thành phố Hà Nội và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.
... - MA VĂN CHÙ Tên đề tài: TÌNH HÌNH BỆNH VIÊM TỬ CUNG LỢN NÁI SINH SẢN TẠI TRẠI LỢN LỘC HÀ, XÃ TẢN LĨNH, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... giáo hướng dẫn tiếp nhận sở, em tiến hành thực đề tài: Tình hình bệnh viêm tử cung lợn nái sinh sản trại lợn Lộc Tản Lĩnh Ba Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị” Do thời gian thực ... bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Lộc Tản Lĩnh huyện Ba thành phố Nội thử nghiệm số phác đồ điều trị” 2.1 Đặt vấn đề Hiện nay, Việt Nam thịt lợn chiếm tỷ lệ hàng đầu 70,4 -...
 • 72
 • 376
 • 0

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty DABACO Ngọc Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của công ty DABACO xã Ngọc Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.
... Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn công ty DABACO Ngọc Vân - huyện Tân Yên - tỉnh Bắc Giang thử nghiệm số phác đồ điều trị” 2.1.1 Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ viêm tử ... nhận sở, em tiến hành thực đề tài : Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Công ty DABACO thuộc Ngọc Vân - Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh" ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN - - LÊ VĂN VUI Tên đề tài: “TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY DABACO THUỘC XÃ NGỌC VÂN – HUYỆN TÂN YÊN – TỈNH...
 • 78
 • 426
 • 0

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn nái Tân Thành - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh.

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn nái xã Tân Thành - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh.
... HC NễNG LM BI MNH TUN Tờn ti: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn nai Tân Thành - huyện Phú Bình - tỉnh Thái Nguyên thử nghiệm số phác đồ điều trị KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI ... thỡ c t cung ln di 10 - 18 cm Thõn t cung: thõn t cung ln ngn, di khong - cm ni gia sng t cung v c t cung Niờm mc thõn v sng t cung l nhng np gp nhn nheo theo chiu dc Sng t cung: sng t cung ca ... cht dch t t cung Theo Trn Tin Dng v cs (2002) [4], õm o ca ln di 10 - 12 cm 25 * T cung (uterus) T cung ca ln cú hai sng, mt thõn v mt c t cung C t cung: l phn ngoi ca t cung, c t cung ca ln...
 • 68
 • 467
 • 1

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Viêm Tử Cung ở đàn lợn nái tại Trại Lợn Ngoại thuộc trung tâm giống vật nuôi thủy sản tỉnh Hòa Bình, thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh.

Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Viêm Tử Cung ở đàn lợn nái tại Trại Lợn Ngoại thuộc trung tâm giống vật nuôi và thủy sản tỉnh Hòa Bình, thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh.
... Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN NGOẠI THUỘC TRUNG TÂM GIỐNG VẬT NUÔI VÀ THỦY SẢN TỈNH HÒA BÌNH, THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ BỆNH” KHÓA ... tiến hành đề tài Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Viêm Tử Cung đàn lợn nái Trại lợn ngoại thuộc trung tâm giống vật nuôi thủy sản tỉnh Hòa Bình, thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh 2.1.1 Mục tiêu ... CỨU Tên đề tài: Nghiên cứu tình hình mắc bệnh Viêm Tử Cung đàn lợn nái Trại Lợn Ngoại thuộc trung tâm giống vật nuôi thủy sản tỉnh Hòa Bình, thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh 2.1 Đặt vấn đề...
 • 76
 • 281
 • 0

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của Công ty TNHH Phú Kỳ Ngọc Lương huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn của Công ty TNHH Phú Kỳ xã Ngọc Lương huyện Yên Thủy tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh
... lợn nái trại lợn Công ty TNHH Phú Kỳ - Ngọc Lương - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình thử nghiệm số phác đồ điều trị bệnh" 2 1.2 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ... sản đàn lợn, nâng cao hiệu phòng trị bệnh, tiết kiệm chi phí trại lợn Công ty TNHH Phú Kỳ - Ngọc Lương - huyện Yên Thủy - tỉnh Hòa Bình, thực chuyên đề: Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  LÊ THỊ MAY Tên đề tài TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI LỢN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ KỲ - XÃ NGỌC LƢƠNG HUYỆN YÊN THỦY - TỈNH HÒA BÌNH...
 • 59
 • 213
 • 0

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn trần thị mai tân cương thành phố thái nguyên thử nghiệm một số phác đồ điều trị

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trại lợn trần thị mai  xã tân cương – thành phố thái nguyên và thử nghiệm một số phác đồ điều trị
... Trần Thị Mai - Tình hình mắc bệnh viêm tử cung đànv lợn trạimột lợns Trần Tân Cương thành phố Thái Nguyên th nái nghiệm phácThị đ Mai điều- trị Tân Cương thành phố Thái Nguyên thử nghiệm ... mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Trần Thị Mai - Tân Cương thành phố Thái Nguyên thử nghiệm số phác đồ điều trị 2.1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung lợn nái ... hình mắc bệnh viêm tử cung đàn lợn nái trại lợn Trần Thị Mai - Tân Cương thành phố Thái Nguyên thử nghiệm số phác đồ điều trị 2.1 Đặt vấn đề 2.1.1 Tính cấp thiết đề tài Chăn nuôi lợn chiếm...
 • 76
 • 680
 • 0

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu phát triển động thực vật bản địa khảo nghiệm một số phác đồ điều trị.

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng từ sơ sinh đến 8 tháng tuổi nuôi tại Chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị.
... tài: “NGHIÊN CỨU HỘI CHỨNG BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP TRÊN ĐÀN LỢN RỪNG TỪ SƠ SINH ĐẾN THÁNG TUỔI NUÔI TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘNG THỰC VẬT BẢN ĐỊA VÀ KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU ... hấp đàn lợn rừng từ sinh đến tháng tuổi nuôi Chi nhánh công ty nghiên cứu phát triển động thực vật địa khảo nghiệm số phác đồ điều trị” Trong trình thực tập, nghiên cứu, thực đề tài em ... hấp đàn lợn rừng từ sinh đến tháng tuổi nuôi Chi nhánh công ty nghiên cứu & phát triển động thực vật địa khảo nghiệm số phác đồ điều trị” 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Việt Nam nước có nông nghiệp phát triển...
 • 71
 • 129
 • 0

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hấp trên đàn lợn rừng thuộc chi nhánh công ty nghiên cứu phát triển động thực vật bản địa khảo nghiệm một số phác đồ điều trị

Nghiên cứu hội chứng bệnh đường hô hấp trên đàn lợn rừng thuộc chi nhánh công ty nghiên cứu và phát triển động thực vật bản địa và khảo nghiệm một số phác đồ điều trị
... hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu Hội chứng bệnh đường hấp đàn lợn rừng nuôi Chi nhánh Công ty Nghiên cứu Phát triển động thực vật địa khảo nghiệm số phác đồ điều trị ” 19 2.1.1 Mục tiêu nghiên ... tên đề tài: "Nghiên cứu Hội chứng bệnh đường hấp đàn lợn rừng thuộc Chi nhánh Công ty Nghiên cứu Phát triển động thực vật địa khảo nghiệm số phác đồ điều trị " Sau thời gian thực tập tốt nghiệp, ... bệnh đường hấp Trại làm tư liệu nghiên cứu Hội chứng hấp Chi nhánh Công ty Nghiên cứu Phát triển động thực vật địa - Các kết nghiên cứu điều trị bệnh đánh giá hiệu điều trị số phác đồ góp phần...
 • 67
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biểu đồ 4 4 tình hình mắc bệnh đường hô hấp theo lứa tuổi4 7 tình hình mắc bệnh đường hô hấp của các loại chótình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái từ năm 2009 đến tháng 10 20114 4 tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái từ năm 2009 đến tháng 10 20114 5 tình hình mắc bệnh viêm tử cung trên đàn lợn nái từ tháng 6 10 20111 cơ cấu đàn lợn nuôi tại trại ông đồng văn dũng xã hợp thịnh huyện hiệp hoà tỉnh bắc giang từ năm 2008 đến tháng 8 2011khảo sát tình hình mắc bệnh viêm đường hô hấp trên chó đến khám tại phòng khám gaia hà nộitình hình nhiễm bệnh đường hô hấp ở lợn nuôi tại hợp tác xã phúc giang ngọc đường hà giang và biện pháp phòng trịkhảo sát tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại thái dương – tản lĩnh ba vì hà nội và biện pháp phòng trịkết quả tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ trong thời gian theo dõilay dich mui khi mac benh duong ho hapnhững người mắc bệnh đường hô hấptình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ nuôi tại trạitình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ qua 4 tháng đầu năm 20104 4 tình hình mắc hội chứng tiêu chảy trên đàn lợn con theo mẹ tại trại trong 4 tháng đầu năm 2010chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây