Bài tập tình huống môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

câu hỏi thi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
... đến tượng xung đột pháp luật mua bán quốc tế gì? 41 Hãy nêu điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 42 Theo quy định pháp luật Việt Nam, hàng hóa xem đối tượng hợp pháp hợp đồng mua ... hóa quốc tế thương nhân hai nước, bên lựa chọn khác? Giải thích 34 Phát biểu sau hay sai: hệ thống pháp luật nước chọn luật áp dụng cho hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế luật chuyên ngành luật liên ... hợp đồng Bộ luật dân sự? Giải thích 35 Trình bày khác biệt tập quán quốc tế thương mại hai nguồn luật: điều ước quốc tế thương mại luật quốc gia 36 Trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế có sử...
 • 8
 • 791
 • 6

câu hỏi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại FTU2

câu hỏi vấn đáp môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại FTU2
... trọng tài viên thường chuyên gia kinh tế đầu ngành, có kinh nghiệm chuyên môn sâu lĩnh vực hoạt động kinh tế đối ngoại Câu 86: So sánh đặc điểm việc giải tranh chấp ngoại thương đường Trọng tài thương ... phải tuân theo Luật thương mại pháp luật có liên quan Hoạt động thương mại đặc thù quy định luật khác áp dụng quy định luật Hoạt động thương mại không quy định Luật thương mại luật khác áp dụng ... thành lập; pháp nhân phải đăng ký hoạt động lực pháp luật dân pháp nhân phát sinh từ thời điểm ghi vào sổ đăng ký - - - - Năng lực pháp luật dân pháp nhân chấm dứt kể từ thời điểm chấm dứt pháp nhân...
 • 26
 • 179
 • 0

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pot

TỔNG QUAN VỀ PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pot
... Định nghĩa   Pháp luật Pháp luật hoạt động kinh tế đối ngoại Tập hợp, hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh mối quan hệ xã hội phát sinh từ có liên quan đến hoạt động kinh tế đối ngoại I KHÁI ... I KHÁI NIỆM CHUNG VỀ PHÁP LUẬT TRONG HĐ KTDN Định nghĩa Đặc điểm II NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN Những nguyên tắc Tư pháp quốc tế quy định Những nguyên tắc pháp luật quốc gia quy định I KHÁI ... KHÁI NIỆM CHUNG Đặc điểm a Đối tượng điều chỉnh - Đa dạng - Chủ thể có địa vị pháp lý, quyền, nghĩa vụ trách nhiệm khác - Hợp đồng công cụ pháp quan trọng để thực hoạt động KT ĐN I KHÁI NIỆM CHUNG...
 • 8
 • 483
 • 13

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1

TÀI LIỆU Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại Chương 1
... Các phương án sai 10 Để tăng vốn điều lệ, công ty TNHH tiến hành biện pháp sau: a Phát hành cổ phiếu b Phát hành trái phiếu c Đi vay vốn ngân hàng d Cả a,b,c sai 11 Theo pháp luật VN hành, công ... Theo luật DN năm 2005, người đại diện theo pháp luật công ty cổ phần là: a Chủ tịch HĐQT b Trưởng ban kiểm soát c Giám đốc (hoặc TGĐ) d A C Thứ tự chuyển nhượng vốn công ty TNHH theo quy định Luật ... Luật doanh nghiệp 2005 không thừa nhận loại hình DN sau pháp nhân? a Công ty TNHH b Công ty cổ phần c Công ty hợp danh d Không có lựa chọn Công ty TNHH có tư cách pháp nhân kể từ: a Ngày ĐK kinh...
 • 5
 • 480
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 1
... ý 3/4 số thành viên 30 Theo pháp luật nước TBCN, loại hình công ty có chế độ TNHH: a Công ty cổ phần b Công ty hợp danh c Các Hội buôn d Công ty giao vốn 31 Theo luật DN năm 2005, loại cổ phiếu ... nhân d Các đại lý mua bán hàng hóa 37 Theo quy định luật DN 2005, giám đốc công ty TNHH TH thành viên công ty phải có phần vốn góp bằng: a 10 % vốn pháp định b 10 % vốn điều lệ c 10 % vốn kinh ... hạn trong: a Vốn pháp định b Vốn điều lệ c Tổng vốn kinh doanh công ty d Tổng vốn mà công ty cổ phần huy động đc 22 Luật doanh nghiệp 2005 quy định công ty cổ phần phải có tối thi u: a thành viên...
 • 8
 • 1,993
 • 7

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 3

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 3
... phẩm chất 32 Người XK phải kiểm tra chất lượng hàng hóa trước XK TH: a HĐ có quy định b L/C có quy định c Luật nước người XK có quy định d Trong TH 33 Luật điều chỉnh HĐMBHHQT là: a Luật quốc ... b Công ước Viên năm 1980 HĐMBHHQT c Incoterms 2000 d Luật bên thỏa thuận lựa chọn luật áp dụng cho HĐ 34 Khi áp dụng chế tài nào, bên bị vi phạm chứng minh thi t hại: a Chế tài bồi thường thi t ... nguồn luật theo quy định của: a Cộng hòa Pháp b Hoa Kỳ c Nhật Bản d Việt Nam 58 Chủ thể tham gia giao kết HĐMBHHQT hợp pháp khi: a Có đủ tư cách pháp lý để giao kết HĐMBHHQT theo quy định luật...
 • 13
 • 1,838
 • 1

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 5

Bộ đề thi trắc nghiệm pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại các chương cô Hồng Ngọc chương 5
... chọn d Cả a, b, c sai 12 Việt Nam gia nhập công ước New York năm 1 958 về: a Công nhận định Tòa án nước b Công nhận thi hành định Tòa án nước c Công nhận cà thi hành định trọng tài nước d Cả a, b, ... kiện b Thời hạn pháp luật quy định, theo bên có quyền khởi kiện c Thời hạn bên thỏa thuận pháp luật quy định để bên có quyền khởi kiện d Cả a, b, c sai 10 Luật TM Việt Nam 20 05 quy định thời ... chuyển c Tranh chấp từ HĐ bảo hiểm d Tranh chấp từ HĐ dịch vụ tư vấn 25 Theo công ước NewYork năm 1 958 , Tòa án không công nhận thi hành phán trọng tài nước trường hợp: a Thỏa thuận trọng tài không...
 • 8
 • 1,912
 • 8

Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương hay

Bài tập tình huống môn Pháp luật đại cương hay
... trách nhiệm hình chịu trách nhiệm hành vi cố ý gây thương tích D CÁCH LÀM BÀI, TRÌNH BÀY BÀI TẬP TÌNH HUỐNG Pháp luật Đại cương áp dụng từ khoá CĐ11 Một đề thi gồm phần, phần trắc nghiệm gồm 25 ... Trong tình có chia di sản theo di chúc theo pháp luật chia theo di chúc trước, lại chia theo pháp luật Nếu di chúc, phần tài sản không định di chúc di chúc không hợp pháp chia theo pháp luật b ... (Trong trình làm sinh viên không bắt buộc phải nhớ điều luật) PHẦN V: LUẬT HÌNH SỰ Bài tập liên quan Bài tập 1: Xác định cấu thành vi phạm pháp luật A 30 tuổi, nhận thức bình thường B hàng xóm A...
 • 27
 • 1,002
 • 0

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở việt nam

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở việt nam
... việc lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Chơng I Một số vấn đề đầu t nớc hoạt động kinh tế đối ngoại lựa chọn đối tác đầU T trực tiếp nớc Việt Nam 1.1 Khái niệm đặc trng hình thức đầu ... vấn đề đầu t trực tiếp nớc hoạt động kinh tế đối ngoại lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam Chơng II: Thực trạng việc lựa chọn đối tác đầu t trực tiếp nớc Việt Nam thời gian qua Chơng III: ... nh lựa chọn đối tác thơng mại, lựa chọn nhà thầu xây dựng mua sắm vật t thiết bị, nh lựa chọn đối tác nhiều lĩnh vực hoạt động kinh tế khác Tuy nhiên, đặc điểm hoạt động FDI trình hoạt động kinh...
 • 73
 • 204
 • 0

THƯƠNG NHÂN VÀ CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI - CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pptx

THƯƠNG NHÂN VÀ CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI - CHỦ THỂ TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI pptx
... cho thương nhân c Quy chế xã hội: đăng ký vào sổ thương mại (đăng ký thương nhân) II CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC TBCN Khái niệm chung Công ty, Công ty thương mại Các loại hình công ty thương ... THƯƠNG NHÂN II CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở CÁC NƯỚC TBCN III CÁC CÔNG TY THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM I THƯƠNG NHÂN Khái niệm thương nhân Điều kiện trở thành thương nhân Quy chế thương nhân Khái niệm thương ... ty thương mại chủ yếu nước TBCN Khái niệm chung Công ty, Công ty thương mại - Dưới góc độ kinh tế: Công ty tổ chức kinh tế chuyên kinh doanh hoạt động thương mại hàng hoá dịch vụ” - Dưới góc...
 • 37
 • 383
 • 1

Chủ thể trong hoạt động kinh tế đối ngoại doc

Chủ thể trong hoạt động kinh tế đối ngoại doc
... d doanh nghi p h hi ng ký ki h d kinh doanh h 3.1 Quy n thành l p góp v n: 13 LDN 2005 Q y g p 3.2 ng ký kinh doanh - Trình t , th t c - Công b n i dung ng ký kinh doanh 4 T ch c l i d h doanh ... n ngh a v c a th ng nhân Quy n c a th ng nhân: quy n t kinh doanh, quy n t c nh tranh, quy n bình ng ,q y g Ngh a v c a th ng nhân: ng ký kinh doanh, công b công kh i h t ng, t â th pháp l t t ... ng m i Vi t Nam 2005, ng nhân bao g m t ch c kinh t thành l p h p pháp cá nhân ho t pháp, m t cách doanh.” c l p, th ng th ng xuyên có c ng m i ng ký kinh Th “Th ng nhân ng m i m t cách c i m c...
 • 48
 • 249
 • 0

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI VÀ LỰA CHỌN ĐỐI TÁC ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
... Vit Nam CHNG I MT S VN C BN V U T NC NGOI TRONG HOT NG KINH T I NGOI V LA CHN I TC U T TRC TIP NC NGOI VIT NAM 1.1 KHI NIM V C TRNG CA CC HèNH THC U T NC NGOI 1.1.1 Khỏi nim v u t hot ng kinh ... hot ng kinh doanh Chớnh cng ng doanh nghip quc t ny ó a th trng th gii n Vit Nam, a phong cỏch qun lý kinh doanh hin i n cho cỏc doanh nghip Vit Nam v l cu ni quan trng cho cỏc hot ng kinh doanh ... NC NGOI VIT NAM 3.1 NH HNG PHT TRIN HOT NG FDI V NHNG QUAN IM, NGUYấN TC CH YU TRONG VIC LA CHN I TC FDI TI VIT NAM 3.1.1 nh hng v kh nng phỏt trin hot ng FDI Vit Nam thi gian ti Trong 15 nm...
 • 73
 • 156
 • 0

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam

Lựa chọn đối tác đầu tư trong hoạt động kinh tế đối ngoại ở Việt Nam
... nc ngoi thc hin kinh doanh FDI Vit Nam ch yu di cỏc hỡnh thc liờn doanh vi i tỏc Vit Nam, hỡnh thc 100% nc ngoi v hp ng hp tỏc kinh doanh, ú hỡnh thc liờn doanh vi cỏc i tỏc Vit Nam chim t trng ... tng trng cỏc ngnh kinh t cng nh trờn c s xỏc nh tỏc ng ca cuc khng hong kinh t khu vc v xut phỏt im ca Vit Nam nm 2000 a cỏc phng ỏn tng trng kinh t quc gia Tỡnh trng Vit Nam thiu vn, nng lc ... - Doanh nghip 100% nc ngoi - Hp tỏc kinh doanh trờn c s hp ng hp tỏc kinh doanh - Hp ng xõy dng kinh doanh - chuyn giao (BOT), hp ng xõy dng chuyn giao kinh doanh (BTO), hp ng xõy dng chuyn...
 • 77
 • 160
 • 0

Vận dụng nguyên tắc lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

Vận dụng nguyên tắc lịch sử cụ thể của phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoại
... lịch sử- cụ thể Triết học MácLênin: Biện chứng phép biện chứng Phép biện chứng vật Cơ sở khách quan quan điểm lịch sử- cụ thể Yêu cầu quan điểm lịch sử- cụ thể Vận dụng nguyên tắc lịch sử - cụ thể ... điểm lịch sử- cụ thể vào trình đối kinh tế giúp cho kinh tế giới có hướng đắn Để đạt mục đích em xin chọn đề tài Vận dụng nguyên tắc lịch sử- cụ thể phép biện chứng vật hoạt động kinh tế đối ngoại ... thể, vừa thấy trình phát triển vật, tượng điều tất yếu 5/ Vận dụng nguyên tắc lịch sử- cụ thể phép biện chứng vật hoạt động kinh tế đối ngoại: Các hoạt động kinh tế đối ngoại có tầm quan trọng ảnh...
 • 15
 • 812
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngnhững bài tập tình huống môn pháp luật đại cươngbài tâp tình huống môn pháp luật đại cươngbài tập tình huống môn pháp luật ngân hàngcác bài tập tình huống môn pháp luật kinh tếbài tập tình huống môn pháp luật kinh tếgiải bài tập tình huống môn pháp luật kinh tếhung dan lam bai tap tinh huong mon phap luat dai cuong truong dai hoc cong nghiepbài tập tình huống môn pháp luật kinh doanhvận dụng phép biện chứng duy vật trong hoạt động kinh tế đối ngoạiđổi mới trong hoạt động kinh tế đối ngoạitrò của thanh toán quốc tế trong hoạt động kinh tế đối ngoạibài tập tình huống môn đàm phán trong kinh doanhbài tập tình huống của pháp luật đại cươngbài tập tình huống về pháp luật đại cươngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 14. Thân dài ra do đâu ?Bài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Ghép các nguồn điện thành bộUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUNeoweb Cellular Confinement SystemCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMKE HOACH NGHIEN CUUPPCT KHTN6 2017 2018IZOME hóa trong hóa dầunghiên cứu hiệu ứng kênh ngắn trong các tranzito trường xuyên hầm với cấu trúc dị chất Si/SiGe sử dụng phương pháp mô phỏng hai chiềuNGHIÊN cứu bào CHẾ VIÊN NGẬM sát TRÙNG sử DỤNG được CHO BỆNH NHÂN TIỂU ĐƯỜNGĐường gấp khúc và cách tính độ dài đường gấp khúcBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicTHIẾT KẾ VÀ TỐI ƯU HÓA CÔNG THỨC NƯỚC MẮT NHÂN TẠO10 chiến lược facebook marketingBáo Cáo Môn Gia Công Áp Lực (Công Nghệ Dập Tấm)Xây dựng phương pháp định lượng để kiểm nghiệm viên nén nifedipin TDKD