Bia giáo an 4

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/125144//BAGIOANTINKHI3%204.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 340
 • 0

giao an 4

giao an 4
... Phần kết thúc: 4- 6 b) Động tác hồi tónh: Đứng chỗ vỗ tay hát phút c) Nhận xét học, giao nhà Môn : Mó thuật hàng dọc chuyển vòng tròn hàng ngang hàng ngang Tiết : 01 Bài : VẼ TRANG TRÍ: MÀU SẮC ... Nêu trình trao đổi chất Bước 1: GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát thảo luận theo cặp: - Trước hết kể tên vẽ hình trang SGK Giáo viên Nguyễn Thò Minh Tâm Trang 24 Trường Tiểu học Đa Thiện Thiết kế ... thành tiếng trước lớp Cả lớp theo dõi Trang 34 Trường Tiểu học Đa Thiện - Hỏi : + Câu chuyện ba anh em có nhân vật nào? + Nhìn vào tranh minh họa em thấy ba anh em có khác nhau? - Yêu cầu HS đọc...
 • 37
 • 339
 • 1

giáo án 4 - tuần 5

giáo án 4 - tuần 5
... (tt) Sinh hoạt tuần TIẾT CT 05 09 21 05 09 09 22 05 05 05 10 05 23 10 05 09 24 10 10 05 25 05 GHI CHÚ PHÒNG GIÁO DỤC TP MỸ THO TRƯỜNG TH ĐẠO THẠNH B Kế hoạch dạy TUẦN : 05 (Từ : 15/ 09/2008 đến: ... cắt, dán cánh cờ đỏ vàng Hoạt động tiết nước tiểu Sinh hoạt tuần CT 21 09 05 05 09 22 05 09 05 23 10 04 24 10 05 25 05 10 05 PHÒNG GIÁO DỤC TP MỸ THO TRƯỜNG TH ĐẠO THẠNH B Kế hoạch dạy TUẦN : 04 ... : = 47 b) (36 + 42 + 57 ) : = 45 c) ( 34 + 43 + 52 + 39) : = 42 Bài 2: - Y/c HS đọc đề H/d HS hiểu rõ đề bài: + Bài toán cho biết ? + Bài toán yêu cầu tính ? - Y/c HS làm - Y/c HS trình bày - Nhận...
 • 32
 • 231
 • 1

giáo án 4 - tuần 6

giáo án 4 - tuần 6
... hoạt tuần TIẾT CT 06 11 26 06 11 11 27 06 06 04 12 06 28 12 06 11 29 12 12 06 30 06 GHI CHÚ PHÒNG GIÁO DỤC TP MỸ THO TRƯỜNG TH ĐẠO THẠNH B Kế hoạch dạy TUẦN : 06 (Từ : 22/09/2008 đến: 26/ 09/2008) ... b) 40 c) 45 – 25 = 15 d) Trung e) Hoà g) Trung h) (33 + 40 + 22 + 25) : = 30 Bài 3: - Y/c HS đọc đề - Y/c HS làm - Y/c HS trình bày - Nhận xét, chốt lời giải 18yến + 26yến = 44 yến ; 64 8 tạ - 75tạ ... sung - Nhận xét, chốt lời giải - Lắng nghe Bài giải Số huyện trồng tất là: 325 1 64 + 60 830 = 385 9 94 (cây) Đáp số: 385 9 94 Bài 4: - Y/c HS đọc đề - HS đọc Cả lớp đọc thầm - Y/c HS làm - HS lên...
 • 33
 • 232
 • 0

giáo án 4 - tuần 7

giáo án 4 - tuần 7
... làm - Y/c HS trình bày - Nhận xét, chốt lời giải a) 975 + 0 17 = 0 17 + 975 975 + 0 17 < 0 17 + 000 975 + 0 17 > 0 17 + 2900 b) 2 64 + 9 27 < 9 27 + 300 2 64 + 9 27 > 900 + 2 64 9 27 + 2 64 = 2 64 + 9 27 - Nêu ... 2 975 + 40 17 40 17 + 2 975 ? + Vì không thực phép tính điền dấu bé vào chỗ chấm 2 975 + 40 17 40 17 + 3000 ? - Vì biết 46 8 + 379 = 8 47 , mà ta đổi chỗ số hạng tổng tổng không thay đổi, 46 8 + 379 ... Luyện tập Sinh hoạt tuần TIẾT CT 07 13 31 07 13 13 32 07 07 07 14 07 33 14 06 13 34 14 14 07 35 07 GHI CHÚ PHÒNG GIÁO DỤC TP MỸ THO TRƯỜNG TH ĐẠO THẠNH B Kế hoạch dạy TUẦN : 07 (Từ : 29/09/2008...
 • 34
 • 263
 • 0

Bia giao an cuc dep

Bia giao an cuc dep
...
 • 1
 • 10,767
 • 400

Giáo an 4 tuổi

Giáo an 4 tuổi
... hạt xanh ? băng - Cô cho trẻ cất dần số hạt xanh đỏ HOẠT ĐỘNG TRẺ -Cháu tìm đồ vật xung quanh -Hạt xanh hạt đỏ -Cháu chọn hạt xếp thành hàng ngang -Trẻ lấy hai hạt đỏ -Trẻ xếp -Cháu thực 43 Hoạt ... tài - Các thích vẽ gì? - Gọi 3 -4 trẻ trả lời - Muốn vẽ dùng kĩ gì? Vẽ nét gì? Cô gợi nhiều kĩ vẽ, giáo dục trẻ sáng tạo 4/ Hoạt động 4: Trẻ thực - Cháu vẽ cô quan sát gợi ý cháu vẽ hoàn thành ... cầu: -Cháu biết tiêu chuẩn bé ngoan -Biết tự nhận xét nhận xét bạn ngoan hay chưa ngoan -Biết cháu lên cắm cờ không đẩy bạn 2/ Chuẩn bị: -Bảng bé ngoan, cờ bé ngoan 3/ Tiến hành Hoạt động cô 1/...
 • 115
 • 1,601
 • 7

Xem thêm