Bia giáo an 3

BIA GIAO AN 3

BIA GIAO AN 3
...
 • 4
 • 138
 • 0

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4

BÌA GIÁO ÁN TIN KHỐI 3+4
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/300/125144//BAGIOANTINKHI3%204.ppt) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 338
 • 0

GIAO AN 3 - tuan 31

GIAO AN 3 - tuan 31
... trở Pháp -Vì bà khách nghĩ Y-éc -xanh quên nớc Pháp? -Những câu nói lên lòng yêu nớc bác -Tôi ngời Pháp quốc tịch Pháp sĩY- éc xanh? - Ông muốn giúp ngời dân VN chống -Bác sĩ Y- éc-xanh ngời ... hái trồng - Học thuộc lòng thơ II- Đồ dùng dạy- học: Tranh minh hoạ đọc SGK III- Các hoạt động dạy - học: 13 A- KTBC: -Hãy đọc1 đoạn Bác sĩ Y- éc-xanh mà em thích nói rõ em thích? -Vì bà lão ... II- Đồ dùng dạy- học: Bảng con, bảng phụ III- Các hoạt động dạy- học: A-KTBC :- viết từ có tiếng bắt đầu ch/tr - HS viết bảng lớp - Gv nhận xét, cho điểm - Lớp viết bảng B- Bài mới: 1- Gtb:-...
 • 21
 • 284
 • 0

Bia giao an cuc dep

Bia giao an cuc dep
...
 • 1
 • 10,763
 • 400

Xem thêm