Tom tat luan an tieng viet

tóm tắt luận án tiếng việt hệ thông đăng ký đất đai theo pháp luật đát đai việt nam và thủy điển

tóm tắt luận án tiếng việt hệ thông đăng ký đất đai theo pháp luật đát đai việt nam và thủy điển
... KINH NGHI M VÀ G I M CHO PHÁP LU T VI T NAM TRONG XÂY D NG T AI H TH NG ĂNG KÝ QUA NGHIÊN C U, SO SÁNH PHÁP LU T ĂNG KÝ T AI C A TH Y I N 5.1 So sánh h th ng ăng t theo pháp lu t Vi t Nam Th y ... ăng i u ã ng mb oh t có th theo k p nhu c u c a xã h i Chính m b o cho s thành công ho t th ng ăng ng hi u qu c a h t Chương H TH NG ĂNG KÝ T AI THEO PHÁP LU T VI T NAM – NGHIÊN C U VÀ ÁNH ... Chương H TH NG ĂNG KÝ T AI THEO PHÁP LU T TH Y I N – NGHIÊN C U VÀ ÁNH GIÁ 3.1 Sơ lư c l ch s phát tri n c a h th ng ăng 3.1.1 Quá trình thi t l p h th ng ăng t t 10 H th ng ăng thành lâu...
 • 32
 • 383
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt đặc trưng ngữ nghĩa nhóm tính từ chỉ kích thước (trên ngữ liệu tiếng nga và tiếng việt

tóm tắt luận án tiếng việt đặc trưng ngữ nghĩa nhóm tính từ chỉ kích thước (trên ngữ liệu tiếng nga và tiếng việt
... nằm ngang Xét đặc điểm hình thức ngữ nghĩa, tính từ kích thớc tiếng Nga tiếng Việt có nét phổ quát chung ngữ nghĩa, ngữ pháp, ngữ dụng Cụ thể là, ngữ nghĩa tính từ kích thớc hai ngôn ngữ tính ... đề ngữ nghĩa nhóm tính từ kích thớc, chế định vị kích thớc, chế tri nhận kích thớc cách dùng tính từ Nguồn t liệu đợc sử dụng luận án ngữ liệu đợc rút từ từ điển đối chiếu Nga - Việt, Việt - Nga ... tích ngữ nghĩa tính từ kích thớc tiếng Nga tiếng Việt sở ngữ liệu từ điển, làm rõ mối quan hệ có tính hệ thống từ ngữ nghĩa chúng b Đối chiếu nghĩa cách thức biểu đạt thuộc tính không gian nhóm tính...
 • 24
 • 324
 • 1

tóm tắt luận án tiếng việt hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật rsa và ứng dụng

tóm tắt luận án tiếng việt hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật rsa và ứng dụng
... chuẩn an toàn có nghiên cứu, xây dựng thêm tiêu chuẩn an toàn cho tham số RSA cần thiết Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên, luận án chọn đề tài "Hệ tiêu chuẩn tham số an toàn cho hệ mật RSA ứng dụng" ... quan nhằm nắm vững kiến thức hệ thống mật mã khoá công khai RSA tiêu chuẩn an toàn cho tham số RSA công bố số chuẩn giới; đề xuất hệ tiêu chuẩn an toàn cho tham số RSA (trên sở bổ sung tiêu chuẩn ... chuẩn an toàn cao cho việc bảo mật giao dịch Xây dựng hệ tiêu chuẩn an toàn cho tham số RSA gồm 10 tiêu chuẩn Xây dựng cài đặt thuật toán sinh tham số RSA an toàn thoả mãn tiêu chuẩn đưa Áp dụng...
 • 27
 • 267
 • 0

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo

tóm tắt luận án (tiếng việt) nghiên cứu, đánh giá độ tin cậy của trạm trộn và xác định một số thông số kỹ thuật hợp lý của buồng trộn thuộc trạm trộn btnn do việt nam chế tạo
... 512 trạm trộn BTNN, Việt Nam chế tạo 413 trạm, chiếm tỷ lệ 80% Chất lƣợng trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo không thua trạm nƣớc 2.2 Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN Việt Nam chế tạo ... tổng hợp số liệu thời gian làm việc tới hỏng thời gian phục hồi khối máy trạm trộn BTNN khảo sát Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm Trạm số số số số số số số số số số 10 Khối Thông số ... dẫn động buồng trộn độ đồng mẻ trộn thuyết nhƣ mô hình; đề xuất các thông số kỹ thuật hợp dùng thiết kế buồng trộn b/ Mục tiêu phần thuyết: - Khảo sát, đánh giá độ tin cậy trạm trộn BTNN...
 • 24
 • 310
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt kí như một loại hình diễn ngôn

tóm tắt luận án tiếng việt kí như một loại hình diễn ngôn
... trúc tạo phát ngôn văn cụ thể1 Tóm lại, ba cách tiếp cận diễn ngôn cung cấp ba định nghĩa khác diễn ngôn: diễn ngôn cấu trúc ngôn ngữ/ lời nói, diễn ngôn lời nói- tư tưởng hệ, diễn ngôn công cụ ... diễn ngôn thực khác 15 CHƯƠNG 4: KÍ VIỆT NAM 1945-1975 NHƯ MỘT LÁT CẮT LỊCH SỬ 4.1 Mã thể loại văn học 1945-1975 4.1.1 Sự vắng bóng phóng lên sự, tùy bút, bút kí, truyện Phóng thể loại ... thứ ngôn ngữ chiếm vị trí ưu trội sáng tác Mặt khác, mã thể loại chịu chi phối thể loại lời nói phổ biến văn hóa (kí trung đại chịu chi phối diễn ngôn lịch sử, đại lại chịu ảnh hưởng diễn...
 • 24
 • 207
 • 0

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị tóm tắt LUẬN án TIẾNG VIỆT

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống vận tải hành khách công cộng trong đô thị tóm tắt LUẬN án TIẾNG VIỆT
... pháp nâng cao hiệu hoạt động hệ thống sau CHƯƠNG 3: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG VTHKCC TRONG ĐÔ THỊ 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GTVT VÀ HỆ THỐNG VTHKCC TRONG CÁC ĐÔ THỊ LỚN VIỆT ... tài luận án: "Nâng cao hiệu hoạt động hệ thống VTHKCC đô thị " 2- MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Hệ thống hóa, làm sáng tỏ sâu sắc sở lý luận hiệu hoạt động hệ thống VTHKCC đô thị; Phân tích đánh ... 1.1.3 Hệ thống giao thông vận tải đô thị 1.1.3.1 Cấu trúc hệ thống giao thông vận tải đô thị - Hệ thống giao thông: Hệ thống giao thông động hệ thống giao thông tĩnh - Hệ thống vận tải đô thị: ...
 • 27
 • 339
 • 1

tóm tắt luận án tiếng việt thơ khuê phụ đời đường

tóm tắt luận án tiếng việt thơ khuê phụ đời đường
... mảng thơ khuê phụ đời Đường 1.2 Nghiên cứu thơ khuê phụ Việt Nam 1.2.1 Về tuyển thơ Cũng Trung Quốc, Việt Nam chưa có tuyển tập thơ riêng đề tài khuê phụ Những thơ khuê phụ có mặt tuyển tập thơ Đường ... thơ khuê phụ đời Đường Chương 3: Chủ thể trữ tình thơ khuê phụ đời Đường Chương 4: Nghệ thuật thể nhân vật thơ khuê phụ đời Đường Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Nghiên cứu thơ khuê phụ ... thuật thơ khuê oán đời Đường khám phá phương diện khách thể - nhân vật thơ phạm vi khảo cứu 45 thơ dịch Việt Nam 1.2.3 Bàn thơ khuê phụ sáng tác số nhà thơ tiêu biểu đời Đường Cũng Trung Quốc, thơ...
 • 25
 • 341
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn việt nam

tóm tắt luận án tiếng việt đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa của hành động chửi qua lời thoại nhân vật trong truyện ngắn việt nam
... vật truyện ngắn Việt Nam Cấu trúc hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam Chƣơng CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong ... loại hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam, Ngữ học toàn quốc, Hội Ngôn ngữ học Việt Nam Trần Thị Hoàng Yến (2013), Đặc điểm ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ... phong phú lý thuyết hội thoại Với lý lý luận thực tiễn nói trên, lựa chọn đề tài: Đặc điểm cấu trúc, ngữ nghĩa hành động chửi qua lời thoại nhân vật truyện ngắn Việt Nam ́ LỊCH SỬ VẤN ĐỀ NGHIÊN...
 • 28
 • 267
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l.)

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu phân lập và chuyển gen nac2 liên quan đến tính chịu hạn ở cây lạc (arachis hypogaea l.)
... đề tài: Nghiên cứu phân lập chuyển gen NAC2 liên quan đến tính chịu hạn lạc (Arachis hypogaea L.) nhằm thử nghiệm khả chuyển gen thị tiến tới chuyển gen chịu hạn để tạo dòng chuyển gen phục ... khả chịu hạn lạc kỹ thuật chuyển gen 25 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ THU NGÀ NGHIÊN CỨU PHÂN LẬP VÀ CHUYỂN GEN NAC2 LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỊU HẠN CÂY LẠC (Arachis hypogaea ... trình chuyển gen lạc qua mô sẹo phôi soma 3.4.3 Chuyển cấu trúc gen chịu hạn mang nhân tố phiên mã NAC2 lạc Từ kết nghiên cứu chuyển cấu trúc gen chịu hạn thuốc lá, chuyển gen thị GUS lạc, tiến...
 • 27
 • 252
 • 0

tóm tât luận án tiếng việt nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều hủy mô giáp

tóm tât luận án tiếng việt nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa bằng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp và các mức liều hủy mô giáp
... ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Đánh giá hiệu hủy giáp lại sau phẫu thuật cắt toàn tuyến giáp 131I với mức liều 30, 50, 75 100 mCi bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Đóng góp luận án: ... thống chưa quan tâm nghiên cứu nhiều Việt Nam Vì vậy, tiến hành đề tài: Nghiên cứu điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa phẫu thuật cắt toàn tuyến giáp mức liều 131I hủy giáp với mục tiêu: ... án: Luận án khẳng định vai trò quan trọng phẫu thuật cắt toàn tuyến giáp điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa Khối lượng giáp lại sau phẫu thuật ảnh hưởng rõ rệt đến kết điều trị, phẫu thuật...
 • 24
 • 297
 • 1

tóm tắt luận án tiếng việt dạy học giáo dục học ở đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện

tóm tắt luận án tiếng việt dạy học giáo dục học ở đại học sư phạm theo tiếp cận năng lực thực hiện
... ghép n i c a c p bánh r ng, c ánh s bánh r ng 1, bánh r ng hình 2.2b) bi u di n l i c u trúc v t lý c a V i gi thi t v t li u làm tr c bánh r ng có c ng t i, v t li u làm bánh r ng có b bi n ... , rL bán ng ng c a hai bánh r ng (bán kính ngoài), r01 , r02 bán kính z1 , z s r ng c a hai bánh r ng a) b) Md Jd Mms1 J1 DC Md x Mms2 y Hình 2.2: C u trúc v t lý c a h truy n m t c p bánh r ... (2.8) Mc M ms ó: J1 Jd J1 rL1 , rL bán kính vòng tròn l n c a hai bánh r ng L tr góc n kh p c a hai bánh r ng ánh giá khe h gi a bánh r ng Trong ng h p hai bánh r ng tiêu chu n L 200 khe h Khi...
 • 24
 • 132
 • 0

nghiên cứu so sánh một số truyện thơ nôm tày cùng cốt truyện với truyện thơ nôm kinh tom tat luan an tieng viet

nghiên cứu so sánh một số truyện thơ nôm tày cùng cốt truyện với truyện thơ nôm kinh tom tat luan an tieng viet
... đề truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh - gồm 26 trang) 3.1.1 Đề tài số truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh Do vay mượn từ tác phẩm người Kinh nên đề tài truyện ... đến đời truyện thơ Nôm Tày Nhưng riêng nhóm truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh, điều lại có nét khác biệt 2.4.3 Truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh Trong phần ... diễn biến tâm trạng nhân vật truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh, nhận thấy: đến truyện thơ Nôm Tày cốt truyện với truyện thơ Nôm Kinh tác giả người Tày có biện pháp nghệ thuật...
 • 26
 • 189
 • 0

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực sông gâm (phần lãnh thổ việt nam)

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực sông gâm (phần lãnh thổ việt nam)
... HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG GÂM (PHẦN LÃNH THỔ VIỆT NAM) 1.1 Tổng quan hướng nghiên cứu sử dụng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực giới Việt Nam Trên giới Việt ... VỆ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG GÂM (PHẦN LÃNH THỔ VIỆT NAM) 3.1 Đề xuất sử dụng hợp tài nguyên đất lưu vực sông Gâm 3.1.1 Xác định yêu cầu sử dụng hợp bảo vệ tài nguyên đất 3.1.1.1 Đánh giá ... LVS Gâm chi phối đặc điểm, diễn biến, trạng tài nguyên, môi trường vấn đề khai thác, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường lưu vực Chương ĐỀ XUẤT ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG HỢP LÝ TÀI NGUYÊN, BẢO VỆ MÔI...
 • 24
 • 323
 • 1

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh phú thọ

tóm tắt luận án tiếng việt nghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch tỉnh phú thọ
... 3.5 Đánh giá cảnh quan cho phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ 3.5.1 Đánh giá riêng dạng tài nguyên du lịch cấu trúc cảnh quan tỉnh Phú Thọ 3.5.2 Đánh giá điểm, tuyến du lịch địa bàn nghiên cứu Đối ... quan 1.2.3 Lý luận đánh giá cảnh quan (ĐGCQ) - Bản chất đánh giá cảnh quan: - Đối tượng đánh giá cảnh quan: - Phương pháp đánh giá cảnh quan Các phương pháp nghiên cứu đánh giá cảnh quan áp dụng ... điểm đánh giá chung thấp M: số cấp đánh giá (3 cấp) + Phương pháp đánh giá cảnh quan cho phát triển du lịch Để đánh giá mức độ thuận lợi cảnh quan cho phát triển du lịch, tiến hành đánh giá riêng...
 • 29
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổ chức trò chơi xây dựng nhằm phát triển tính sáng tạo cho trẻ khuyết tật trí tuệ nhẹ 5 – 6 tuổi tóm tắt luận án tiếng anhhướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng anhtóm tắt luận án tiến sĩ địa chất đặc điểm hoạt động kiến tạo trẻ vùng thềm lục địa đông nam việt nam và mối quan hệ với các tai biến địa chất trên cơ sở tài liệu địa chấntóm tắt luân án tiến sĩ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình sự việt namtóm tắt luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý luận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý quy trình ứng dụng internet marketing tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ việt namcác chữ viết tắt trong bản tóm tắt luận ántóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậttóm tắt luận ántóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiến ĩhướng dấn tóm tắt luận ántóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học