Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình

Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm lục bình

Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình
... sử dụng lục bình để sản xuất khí sinh học với mức tăng trưởng nghiên cứu từ 62 – 156 m lục bình cung cấp 300 – 500 L biogas.ngày-1 Kết nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp tiền xử lý rơm lục bình cho ... 1.5.1 Về khoa học Các số liệu khoa học luận án sử dụng tham khảo cho trình giảng dạy nghiên cứu khí sinh học từ rơm lục bình Luận án cung cấp số liệu khoa học suất sinh khí rơm lục bình điều kiện ... suất sinh khí lục bình loại bỏ 27,1 – 60,4% hàm lượng lignin so với không tiền xử lý Một số nhà khoa học Trường Đại học Cần Thơ nghiên cứu khí sinh học; sử dụng rơm, lục bình tạo khí sinh học...
 • 198
 • 250
 • 3

Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm lục bình (TT)

Nghiên cứu sản xuất khí sinh học từ rơm và lục bình (TT)
... dụng lục bình để sản xuất khí sinh học với mức tăng trưởng nghiên cứu từ 62 – 156 m2 lục bình cung cấp 300 – 500 L biogas.ngày-1 Rơm lục bình nguồn sinh khối dồi cung cấp cho q trình sản xuất khí ... lý rơm lục bình giúp đẩy nhanh q trình sinh khí sản lượng khí sinh học điều kiện in vitro - Nghiên cứu cho thấy kích cỡ rơm lục bình từ khơng cắt giảm đến 1cm khơng ảnh hưởng lớn đến khả sinh khí ... (iii) tỷ lệ phối trộn rơm/ lục bình với phân heo phù hợp để tạo khí sinh học từ rơm lục bình điều kiện in vitro; - Thử nghiệm sử dụng rơm lục bình để sản xuất khí sinh học mơ hình túi ủ polyethylene...
 • 24
 • 233
 • 0

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng giảm phát thải khí nhà kính ppt

Nghiên cứu sản xuất than sinh học từ rơm rạ và trấu để phục vụ nâng cao độ phì đất, năng suất cây trồng và giảm phát thải khí nhà kính ppt
... rm v tru, ngha l TC cao thỡ N v K cng tng IV Kết luận - Hm lng cacbon tng s, cacbon hu c v kali rm cao hn hm lng cú tru Ngc li hm lng nit v P2O5 rm thp hn so vi tru - Than sinh hc lm t tru theo ... cacbon hu c, nit v P2O5 cao hn cỏc phng phỏp t trc tip (PP1 v PP2) - Than sinh hc lm t rm r theo phng phỏp t giỏn tip (PP7) cng cho hm lng cacbon tng s, cacbon hu c, nit v K2O cao hn cỏc phng phỏp ... lng nit cú PP3 l cao nht, tip n l PP1 v thp nht l PP2, vi cỏc giỏ tr tng ng l 0,07%, 0,05% v 0,02% Vi cỏc phng phỏp to TSH t rm r: PP4, PP5, PP6, PP7 cho thy, hm lng nit cú PP7 l cao nht, tip n...
 • 5
 • 1,467
 • 45

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển nannochloropsis oculata ở quy mô phòng thí nghiệm
... Đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Nannochloropsis oculata quy phòng thí nghiệm mà thực bước tiếp nối nghiên cứu Phòng Công nghệ Tảo, Vi n Công nghệ sinh học sàng ... sinh học chất lượng cao từ sinh khối vi tảo biển Nannochloropsis oculata, làm sở cho cho cải tiến quy trình công nghệ để sản xuất thương mại diesel sinh học từ vi tảo biển quy lớn Công vi c ... tách chiết cao 1.6.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ dầu tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bước Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tương tự nguồn nguyên liệu...
 • 52
 • 579
 • 2

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris tetraselmis convolutae ở quy mô phòng thí nghiệm

Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển chlorella vulgaris và tetraselmis convolutae ở quy mô phòng thí nghiệm
... VÀ ĐÀO TẠO VI N SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LƢƠNG HỒNG HẠNH NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC TỪ VI TẢO BIỂN CHLORELLA VULGARIS TETRASELMIS CONVOLUTAE QUY MÔ PHÒNG ... hình nghiên cứu nƣớc đƣợc trình bày nêu trên, mong muốn đƣợc tiến hành nghiên cứu với đề tài Nghiên cứu sản xuất diesel sinh học từ vi tảo biển Chlorella vulgaris Tetraselmis convolutae quy phòng ... hiệu tách chiết cao 5.4 Chuyển hóa diesel sinh học từ tảo Quá trình sản xuất diesel sinh học từ tảo bao gồm số bƣớc Về bản, công nghệ sản xuất diesel sinh học từ tảo tƣơng tự nhƣ nguồn nguyên liệu...
 • 76
 • 296
 • 1

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalisx

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalisx
... gốc 344% Chất kháng sinh thu nhận từ dịch lên men tương đương với vancomycin chuẩn (Merck) Nguồn: www.khoahocphothong.com.vn Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces ... option=com_content&view=article&id=1106%3Anghiencu-quy-trinh-cong-ngh-sn-xut-khang -sinh- vancomycin- t-xkhun -streptomyces- orientalis&catid=37%3Atin-khcntrong-nc-&Itemid=34&lang=vi Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis ... nhiều loại kháng sinh thông dụng Bởi vậy, việc nghiên cứu sinh tổng hợp vancomycin quan tâm, phát triển, để từ hình thành nên hệ kháng sinh có hiệu chữa bệnh cao Hơn nữa, nghiên cứu lên men vancomycin...
 • 35
 • 1,590
 • 40

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh VANCOMYCIN từ xạ khuẩn STREPTOMYCES ORIENTALIS

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh VANCOMYCIN từ xạ khuẩn STREPTOMYCES ORIENTALIS
... tác dụng Vancomycin Quy trình công nghệ sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn Streptomyces orientalis 3.1 Chủng giống vi sinh vật Chủng xạ khuẩn Streptomycws orientalis 4912 chủng vi sinh vật ... vi sinh vật phân hủy quan trọng Chúng sản xuất nửa số thuộc kháng sinh giới sản phẩm có giá trò lớn lónh vực y tế 1.2 Streptomyces orientalis Một loài Streptomyces sản xuất thuốc kháng sinh Streptomyces ... tìm tòi để tìm phương thức để kháng bệnh, có “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG SINH VANCOMYCIN TƯ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ORIENTALIS của các cán thuộc Viện Công nghệ Sinh học thực hiện, đươc nhóm...
 • 16
 • 554
 • 2

Tìm hiểu về công nghệ sản xuất khí sinh học từ chất thải chăn nuôi

Tìm hiểu về công nghệ sản xuất khí sinh học từ chất thải chăn nuôi
... Tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm 2.2) Sơ lược đặc điểm chất thải chăn nuôi 2.3) Khả gây ô nhiễm chất thải chăn nuôi III) CÔNG NGHỆ BIOGAS) 3.1) Giới thiệu Biogas 3.2 Vai trò Biogas sản xuất đời ... tạo khí sinh học phương phapps cần thiết hợp lý.Nó góp phần phát triển nông thôn qua việc sử dụng khí sinh học, xử lý chất thải chăn nuôi, cung cấp lượng rẻ tiền cho bà nông dân, tạo them công ... Biogas khí sinh học khái niệm quen thuộc với nhiều người nhiên khái niệm mẻ Giữa biogas chất thải chăn nuôi có mối quan hệ nào? Để tìm hiểu làm rõ vấn đề tiến hành làm đề tài “Tìm hiểu về công...
 • 35
 • 508
 • 2

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH HỌC BÓN CHO ĐẬU NÀNH

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH HỌC BÓN CHO ĐẬU NÀNH
... NGHỊ Chất mang thích hợp cho phân sinh học đa chủng bón cho đậu nành với thành phần 50% than bùn + 50% mùn mía với 1% CMC làm chất dính để ép thành viên để bón (rải) cho đậu nành sạ lan hay rải thành ... 2004 Đa dạng sinh học vi khuẩn nốt rễ phân lập từ nốt rễ Đậu nành phía đông sông Hậu phương pháp PCR-ARDRA 16S-23S IGS Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ Denardin, ... khoa học phối hợp nhiều nhóm vi sinh vật để phát huy tác dụng tất nhóm vi sinh vật có ích (Dashti et al., 1997, 1998; Parmar Dadarwal, 1999) điều nhiều nhà khoa học sớm tổng hợp dạng phân bón sinh...
 • 11
 • 248
 • 0

Nghiên cứu thu hồi khí sinh học từ xử lý nước thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường

Nghiên cứu thu hồi khí sinh học từ xử lý nước thải chăn nuôi trên địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường
... Nghiên cứu thu hồi khí sinh học từ xử nước thải chăn nuôi địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường Nghiên cứu đề xuất giải pháp thu hồi khí sinh học ... K31KTMT 17 Nghiên cứu thu hồi khí sinh học từ xử nước thải chăn nuôi địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường Ứng dụng công nghệ khí sinh học huyện Hòa Vang ... Nguyễn Thu Phương – K31KTMT 15 Nghiên cứu thu hồi khí sinh học từ xử nước thải chăn nuôi địa bàn huyện Hòa Vang thành phố Đà Nẵng nhằm tiết kiệm lượng bảo vệ môi trường Một số thiết bị thu hồi...
 • 22
 • 304
 • 0

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalis

Nghiên cứu sản xuất kháng sinh vancomycin từ xạ khuẩn streptomyces orientalis
... công trình nghiên cứu đã chứng minh Streptomyces chi xạ khuẩn gồm nhiều loài có khả sinh tổng hợp kháng sinh đa dạng cấu trúc trúc đặc điểm kháng khuẩn Đặc biệt số có chất kháng sinh Vancomycin ... hỏi tìm tòi để tìm phương thức để kháng bệnh, có “NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KHÁNG SINH VANCOMYCIN TỪ XẠ KHUẨN STREPTOMYCES ORIENTALIS của cán thuộc Viện Công nghệ Sinh học thực hiện, nhóm tâm đắc ... lên men sản xuất kháng sinh vancomycin từ chủng xạ khuẩn Streptomyces orientalis 4912 ph hợp với nguyên liệu điều kiện môi trường khí hậu Việt Nam + Nội dung nghiên cứu : - Nghiên cứu đặc điểm...
 • 19
 • 319
 • 0

nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ

nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ
... 40% cellulose, rơm rạ nguồn ngun liệu thích hợp cho q trình sản xuất ethanol Luận văn nghiên cứu q trình sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ chia làm hai phần Phần đầu nghiên cứu ảnh hưởng yếu ... đề luận án: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT ETHANOL NHIÊN LIỆU TỪ RƠM RẠ Nhiệm vụ (u cầu nội dung số liệu ban đầu): Nghiên cứu q trình thuỷ phân rơm rạ qua tiền xử lý, sử dụng enzyme cellulase Nghiênu q trình ... .1 RƠM RẠ 1.2.1 Nguồn rơm rạ Việt Nam 1.2 1.2.2 Hiện trạng sử dụng lượng từ rơm rạ Việt Nam 1.3 BIOETHANOL TỪ RƠM RẠ 1.4 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ...
 • 127
 • 2,838
 • 12

Nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ

Nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ
... Nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạ Đề tài tốt nghiệp đại học, khoa Kỹ thuật hóa học, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh  Đề tài thạc sĩ nghiên cứu sản xuất etanol từ phụ ... BIOETANOL TỪ BIOMASS Trang Công nghệ sản xuất Etanol sinh học III.1 Quá trình tiền xử lý rơm rạ nổ để thuỷ phân tạo dịch đƣờng: (Trích từ “luận văn tốt nghiệp đại học, nghiên cứu sản xuất ethanol nhiên ... nghệ sản xuất Etanol sinh học III NGHIÊN CỨU QUI TRÌNH SẢN XUẤT ETANOL TỪ RƠM RẠ: Nguyên liệu Chuẩn bị Tiền xử lí Nấm men Thủy phân Nhân giống Lên men Chưng cất etanol QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT...
 • 23
 • 746
 • 4

Báo cáo thực tập Sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạ (thuyết trình)

Báo cáo thực tập Sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạ (thuyết trình)
... Nguyên liệu sản xuất III Phân xưởng Biomass Nằm khuôn viên trường ĐHBK TP.HCM Dựa hợp tác ĐHBK Viện nghiên cứu trường ĐH Tokyo Đầu năm 2010 phân xưởng bắt đầu hoạt động IV Quy trình sản xuất Phân ... 2010 phân xưởng bắt đầu hoạt động IV Quy trình sản xuất Phân xưởng Biomass 1.Tiền xử lý Máy cắt rơm Thiết bị nổ Quá trình lên men Quá trình lên men Quá trình chưng cất Quá trình chưng cất Quá...
 • 15
 • 864
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sản xuất xăng sinh học từ rơm rạnghiên cứu sản xuất ethanol nhiên liệu từ rơm rạquá trình sản xuất ethanol sinh học từ rơm rạquy trình sản xuất xăng sinh học từ rơm rạsản xuất ethanol sinh học từ rơm rạquy trình sản xuất dầu sinh học từ rơm rạsản xuất dầu sinh học từ rơm rạnghiên cứu khả năng sản xuất etanol sinh học từ phụ phẩm nông nghiệpnghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộnsản xuất khí sinh họcnghiên cứu thiết bị khí sinh họccông nghệ sản xuất khí sinh họcnghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomassphương pháp sản xuất khí sinh họcnghề sản xuất khí sinh họcBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 6. Tiêu hoá thức ănXây dựng mô hình tích hợp ABC và EVA trong việc đánh giá thành quả hoạt động tại công ty cổ phần cao su đà nẵngPhân tích hàm lượng chất không tan trong bột giặtChương I. §11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5Bài 19. Đường giao thôngBài 12. Đồ dùng trong gia đìnhTuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũTuần 4. Bím tóc đuôi samChương I. §18. Bội chung nhỏ nhấtgiáo án thủ công lớp 110698 castle10698 frog10698 mothers day10698 olympic10698 turkey thanksgivingChương III. §5. Tính chất tia phân giác của một góc