Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động và hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại văn môn, yên phong, bắc ninh (TT)

Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh (TT)

Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động và hiệu quả biện pháp can thiệp tại làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh (TT)
... làng nghề tái chế kim loại Với lý trên, thực đề tài "Thực trạng ô nhiễm môi trường, sức khoẻ người lao động hiệu biện pháp can thiệp làng nghề tái chế kim loại Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh" nhằm ... điểm trước can thiệp (p < 0,05) KẾT LUẬN Thực trạng môi trường lao động Môi trường lao động sở tái chế kim loại làng nghề Văn Môn bị ô nhiễm bụi kim loại nặng nề Vẫn tình trạng ô nhiễm nhiệt, ... giá thực trạng môi trường lao động sở tái chế kim loại Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh năm 2013 Mô tả tình hình sức khỏe, cấu bệnh tật mức độ thấm nhiễm kim loại nặng người lao động...
 • 27
 • 168
 • 0

Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng nguồn nước sinh hoạt 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình hiệu quả biện pháp can thiệp (2011 2012)

Thực trạng nhiễm mầm bệnh ký sinh trùng nguồn nước sinh hoạt ở 2 xã huyện Kiến Xương tỉnh Thái Bình và hiệu quả biện pháp can thiệp (2011 2012)
... PHNG NGHIÊN CứU THựC TRạNG NHIễM SINH TRùNG NGUồN NƯớC TạI HAI HUYệN KIếN XƯƠNG TỉNH THáI BìNH V HIệU QUả BIệN PHáP CAN THIệP (20 11- 20 12) Chuyờn ngnh: Y t cụng cng Mó s: 62. 72. 03.01 LUN N ... ng: NH4.Al2(SO4 )2. 12 H2O = NH4+ + Al3+ + 2SO 42- + 12H2O Al3+ + 2H2O = Al(OH )2+ + H3O+ Al(OH )2+ + 2H2O = Al(OH )2+ + H3O+ Al(OH )2+ + 2H2O = Al(OH)3+ H3O+ Kt ta to thnh di dng keo nhy sinh mi ni ... 4.1 .2 Yu t nh hng ti ụ nhim mm bnh sinh trựng ngun nc 101 4 .2 Hiu qu cỏc bin phỏp can thip 1 12 4 .2. 1 Hiu qu bin phỏp can thip bng truyn thụng 1 12 4 .2. 2 Hiu qu ca cỏc bin phỏp can...
 • 178
 • 727
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng hiệu quả biện pháp can thiệp

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp
... nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng đề xuất biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu - Xác định số đặc điểm dịch tễ học ... động 22 Kết luận Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng - Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng 3,8% khác nhóm nghề, ... mắc bệnh bụi phổi - silic Những đóng góp luận án - Nghiên cứu số đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic công nhân sản xuất vật liệu xây dựng: xác định tỷ lệ mắc, tỷ lệ mắc, số mật độ mắc -...
 • 28
 • 961
 • 12

Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm sán lá gan lớn (Fasciola spp.) hiệu quả biện pháp can thiệp tại huyện Đại Lộc – Quảng Nam

Nghiên cứu một số đặc điểm nhiễm sán lá gan lớn (Fasciola spp.) và hiệu quả biện pháp can thiệp tại huyện Đại Lộc – Quảng Nam
... trị đặc hiệu biện pháp truyền thông 2.4.2 Nội dung nghiên cứu 2.4.2.1 Nghiên cứu đặc điểm nhiễm sán gan lớn Đại Lộc Nghiên cứu số yếu tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến nhiễm SLGL • Xác định số ... CỨU 3.1 Một số đặc điểm nhiễm tỷ lệ nhiễm sán gan lớn cộng đồng 3.1.1 Nhiễm sán gan lớn người 3.1.1.1 Thông tin chung cá nhân đối tượng nghiên cứu điều tra cắt ngang Bảng 3.1 Một số đặc điểm chung ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu: Người dân, bệnh nhân, trâu bò, sán gan lớn, ốc Lymnaea, rau thủy sinh 2.2 Địa điểm nghiên cứu Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam 2.3 Thời gian nghiên...
 • 26
 • 625
 • 2

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại Phú Bình - Thái Nguyên.

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường , một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại Phú Bình - Thái Nguyên.
... (p2= 0,6 0); thay vo cụng th c ta cú: ( 1,9 6 1,2 8)2 n 0,3 8 (1 0,3 8) 0,6 0 (1 0,6 0) 10 3,1 5 ( 0,3 8 0,6 0)2 V y c m u t i thi u cho m i xó can thi p v - C m u can thi p ki n th c, thỏi l y p1 = 0,5 0 l ... S n - Phỳ Bỡnh, phớa Nam giỏp xó Thanh Võn - Hi p Ho - B c giang, phớa ụng giỏp xó Thanh Ninh - Phỳ Bỡnh, phớa Tõy giỏp xó - Xó D ng Tõn - Hi p Ho - B c Giang ng Thnh cú di n tớch 79 7,7 ha, s ... u Tr Sau can thi p c can thi p - Xỏc nh m t s y u t MTCN: VKH, - Xỏc nh m t s y u t MTCN: VSV, CO 2, NH 3, tr ng giun t VSV, CO 2, NH 3, tr ng giun t - Xỏc nh t l m c m t s b nh liờn quan - Xỏc nh...
 • 132
 • 545
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phú bình tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường, một số bệnh liên quan và giải pháp can thiệp đối với hộ gia đình chăn nuôi lợn tại phú bình tỉnh thái nguyên
... Candida B nh n m Candida phõn b kh p n i trờn th gi i, cú kho ng 90 ch ng loi Candida, ch cú 20 loi gõy b nh, ú hay g p nh t l Candida albicans chi m kho ng 90% Y u t thu n l i cho b nh n m candida ... - Tõn Yờn - B c Giang, phớa c - Phỳ Bỡnh, phớa Nam ụng giỏp xó Nam C t - Tõn Yờn - B c Giang, phớa tõy giỏp xó Phỳc S n - Tõn Yờn - B c Giang 2.1.3 Th i gian nghiờn c u Th i gian nghiờn c u ... Chi n l quan thỳ y cỏc n c ny liờn quan n phũng ch ng cỏc ng v t v b nh lõy t v t nuụi sang ng b nh truy n nhi m kh n c p c u cho r ng ng c i C i ch n nuụi h gia ỡnh gi m t vai trũ quan tr...
 • 132
 • 179
 • 0

THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN KIM TRẺ EM NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP MỘT SỐ XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG NHIỄM GIUN KIM Ở TRẺ EM NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO VÀ HIỆU QUẢ BIỆN PHÁP CAN THIỆP Ở MỘT SỐ XÃ HUYỆN VŨ THƯ TỈNH THÁI BÌNH
... tự nhà trẻ, mẫu giáo - Chọn nhà trẻ, mẫu giáo Chủ động chọn nhà trẻ, mẫu giáo trên: + Nếu số cháu học nhà trẻ, mẫu giáo tương đương với cỡ mẫu nghiên cứu chọn hết nhà trẻ, mẫu giáo ... cứu, tất số trên, khác biệt KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Thực trạng nhiễm giun kim trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo nghiên cứu - Tỷ lệ nhiễm giun kim trẻ em nhà trẻ, mẫu giáo cao (54,7%), (58,4% ... ác số cần nghiên cứu - Tỷ lệ nhiễm giun kim trước, sau can thiệp - Tỷ lệ nhận thức /thực hành bệnh giun kim - Hiệu can thiệp: + Chỉ số hiệu can thiệp tỷ lệ nhiễm giun kim + Chỉ số hiệu can thiệp...
 • 8
 • 273
 • 0

thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì sức khoẻ học sinh xã chỉ đạo - văn lâm - hưng yên năm 2008

thực trạng ô nhiễm môi trường của các cơ sở tái chế chì và sức khoẻ học sinh xã chỉ đạo - văn lâm - hưng yên năm 2008
... tế Trờng đại học y H Nội Lỗ văn tùng Thực trạng ô nhiễm môi trờng sở tái chế chì v sức khoẻ học sinh đạo - văn lâm - hng yên năm 2008 luận văn thạc sĩ y học Chuyên ngành : Y học dự phòng Mã ... 0,1 0, 1-0 ,3 0, 3-3 ,0 0,03 - 0,08 0,03 - 0,2 0,2 - 2,4 - 30 30 - 4.500 150 - 15.000 Bi ng ph (ppm) 80 - 130 100 - 5.000 25.000 Bi nh (ppm) 50 - 500 50 - 3.000 100 - 20.000 0,002 - 0,08 0,002 - 0,08 ... Vin YHL- - ụ xy hoỏ (mg/l) VSMT (B Y t, 2002 [18] Ly mu, bo qun, phõn tớch theo - NO2 (mg/l) - NO3 (mg/l) - NH4 (mg/l) - St TS (mg/l) - Mn++ (mg/l) - Asen (mg/l) - H2S (mg/l) - COD - BOD5 - Tng...
 • 81
 • 237
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA CÔNG NHÂN TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE, BỆNH TẬT CỦA CÔNG NHÂN TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP QUỐC PHÒNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
... khỏe, bệnh tật công nhân số nhà máy nghiệp quốc phòng- Đề xuất giải pháp khắc phục Viện Vệ sinh Phòng dịch Quân đội đợc giao nhiệm vụ thực nhánh Xác định ô nhiễm môi trờng lao động số nhà máy, ... lao ng cỏc nh mỏy, xớ nghip quc phũng Từ thực tế đó, năm 2008 Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Học viện Quân y thực Đề tài Độc lập cấp Nhà nớc Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trờng lao động sức ... cho ngi lao ng Trong giai đoạn 10 năm vừa qua (1998-2008) ngành công nghiệp quốc phòng có nhiều đổi mới, thay đổi công nghệ lao động sản xuất nhng tiềm ẩn yếu tố độc hại môi trờng lao động, có...
 • 148
 • 280
 • 0

Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi.doc

Thực trạng ô nhiễm môi trường tại các Khu công nghiệp - Khu chế xuất ở Việt Nam nhìn từ lý thuyết trò chơi.doc
... (15/11/2008), Ô nhiễm môi trường ô thị công nghiệp Việt Nam: Hiện trạng đáng lo ngại”, http://www.3dzip.net/forum/cac-van-de-ve-moi-truong/829-onhiem-moi-truong-va-do-thi-cong-nghiep-viet -nam- hien-trangdang-lo-ngai.html ... nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường KCN, KCX phạm vi nước 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu "Thực trạng ô nhiễm môi trường Khu công nghiệp - Khu chế xuất Việt Nam nhìn từ thuyết trò chơi" 1.5 ... động ô nhiễm môi trường khu cụm công nghiệp , http://www.haiduongnet.gov.vn/chinh-quyen/ubnd-tinh/kinhte/TNMT/HDVMT/Pages/Bao-dong-ve-o-nhiem-moi-truong-tai-cackhu-va-cum-cong-nghie-2 0-1 2-2 00 8-1 01358.aspx...
 • 25
 • 3,013
 • 11

Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam hiện nay

Tiểu Luận Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn ở Việt Nam hiện nay
... Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam Sự phát triển nông nghiệp nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm nông thôn, vấn đề sử dụng phân bón nông nghiệp có tác động xấu đến môi trường ... vực nông thôn không đầu tư công nghệ xử lý môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường, tác giả đề cập đến Nguyễn Thị Hạnh K52 – xã hội học Thực trạng ô nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam ... nhiễm môi trường nông thôn Việt Nam ba quản lý lỏng lẻo, yếu cấp quyền gây tình trạng nước thải động vật chăn nuôi trực tiếp thải môi trường sống Trong viết Ô nhiễm môi trường nông thôn: thực trạng...
 • 11
 • 16,205
 • 33

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Hà Tĩnh một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường ở thành phố Hà Tĩnh và một số giải pháp khắc phục
... nghiên cứu: Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh 6.2 Khảo sát đánh giá thực trạng ô nhiêm môi trương thành phố Tĩnh yếu tố ảnh hưởng tình trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh ... động môi trường khu công nghiệp” Đối tượng khách thể nghiên cứu 4.1 Đối tưọng nghiên cứu Thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục 3.2 Khách thể nghiên cứu Nghiên cứu ... ảnh hưởng lớn đến sống sức khỏe người dân thành phố Tĩnh Xuất phát từ vấn đề thực tiễn nói định chọn đề tài “ Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trường thành phố Tĩnh số giải pháp khắc phục ...
 • 29
 • 4,433
 • 25

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này

Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Hà Nội như thế nào, nguyên nhân tại sao và cần phải làm gì để hạn chế tình trạng này
... giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí thành phố II Thực trạng ô nhiễm môi trường không khí Nội Nồng độ bụi không khí vượt mức cho phép Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường không khí bụi ... I Nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí Nội Khái niệm ô nhiễm không khí Ô nhiễm không khí tượng làm cho không khí thay đổi thành phần tính chất bật nguyên nhân nào, có nguy gây ... I Nguyên nhân ô nhiễm môi trường không khí Nội .Error: Reference source not found Khái niệm ô nhiễm không khí Error: Reference source not found Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường không khí...
 • 13
 • 14,944
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng ô nhiễm môi trường đô thịnghiên cứu thực trạng ô nhiễm môi trườngthực trạng ô nhiễm môi trường không khí ở tphcmthực trạng ô nhiễm môi trường không khí hiện naythực trạng ô nhiễm môi trường không khí hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường tại việt namthực trạng ô nhiễm môi trường nước ở việt namthực trạng ô nhiễm môi trường đất ở việt namthực trạng ô nhiễm môi trường ở việt nam 2011thực trạng ô nhiễm môi trường đất ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường nước tại hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường nước ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường tại hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường ở hà nộithực trạng ô nhiễm môi trường dat ở việt namuftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh25995Tổng hợp tất cả lý thuyết Quản trị nguồn nhân lựcufcong nghe ky thuat hoa hoc26432Ngôn ngữ Anh ufngon ngu anh26007[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A2015 USFS Announcement VNThông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQ7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ4e2de 2014 2015 HK1 DHLTe6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 20167451c Noiqui hocduong utt[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) LCổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 37 dự lễ qua đài truyền hình hoặc truyền thanh có được coi là tham dự thánh lễ thật sự hay khôngĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Sinh 9 thiên thanh tiết 19 bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạngHỏi đáp 34 câu chúc kết thúc thánh lễ lễ đã xong