Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất đặc trưng của vật liệu tổ hợp cấu trúc micronano trên nền sắt điện định hướng ứng dụng trong lưu trữ thông tin

Đề tài: Chế tạo nghiên cứu một số tính chất vậtcủa vật liệu nền Zirconium Titanate

Đề tài: Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất vật lí của vật liệu nền Zirconium Titanate
... M4, M5 2.1.1 Chế tạo theo phương pháp phản ứng pha rắn a chất theo hợp phần Nung sơ Sơ đồ chế tạo mẫu M1 2.1.2 Chế tạo theo phương pháp sol-gel Sơ đồ chế tạo mẫu M2 M3 2.1.2 Chế tạo theo phương ... quang chất chịu nhiệt độ cao Vật liệu ứng dụng chế tạo thiết bị sensor độ ẩm Cấu trúc tinh thể vật liệu ZrTiO4 phụ thuộc mạnh vào điều kiện tổng hợp, đặc biệt nhiệt độ thời gian nung Với vào ... suất điện trường [50] 1.4 Các kết nghiên cứu tính điện môi [51] 1.5 Các kết nghiên cứu phổ Raman [47][48] Phương pháp chế tạo mẫu STT Phương pháp chế tạo Kí hiệu mẫu Phương pháp phản ứng phứ...
 • 22
 • 357
 • 3

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 pha tạp chất

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 pha tạp chất
... ni bc bay trc tip hoc giỏn tip chõn khụng, vt liu chuyn t pha rn sang pha lng, cui cựng sang pha hi hoc chuyn trc tip t pha rn sang pha hi (hin tng thng hoa), v mng nhn c trờn thu tinh hoc trờn ... tia X ca ba mu pha trờn (hỡnh 3.6 ) chỳng tụi nhn thy cú s tn ti ca hai pha: Sn v Zn 2Sn (c ỏnh du bng kớ hiu * ) Tuy lng Zn khụng nhiu nhng ó tỏch thnh mt pha khỏc pha nn Sn Vi mc pha 1% Zn, ph ... xut hin pha l, nhng lng tng lờn n 3% pha Zn 2Sn ó xut hin iu ny theo cỏc tỏc gi [16] ZnO hỡnh thnh quỏ trỡnh to mu ó liờn kt vi pha Sn to thnh mt pha hn hp (crystal texture) S hỡnh thnh pha Zn...
 • 57
 • 461
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc Nanomét
... ch to v ng dng cỏc cu trỳc, thit b v h thng bng vic iu khin hỡnh dỏng, kớch thc trờn thang nanomột (nm, nm = 10-9 m) Ranh gii gia cụng ngh nano v khoa hc nano ụi khụng rừ rng Tuy nhiờn, chỳng...
 • 50
 • 169
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của các màng mỏng bán dẫn dung dịch rắn a2b6

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của các màng mỏng bán dẫn dung dịch rắn a2b6
... din D l nhan dupe mang dung dich ran ban dan thi vat lieu bdc bay cd thi chinh la dung dich ran hoac cac hpp chit ban din phan cua dung dich Su bdc bay vat lieu xay dudi tic dung ciia nhiet dp Nhiet ... dd mang dung dich ran ban din Thanh phan cua mang d l dang thay ddi va dupe xac dinh bdi tuong quan giiia cac phan hpp chit tdn tai dung dich Khf nen dung d l tao ap suit d diu vdi phun dung dich ... 1.6, Tdng quan ve dung dich ran Zn^Cd^xS Nhfeu tic gia tren the gidi da quan tim d6*n viec ch^ tao, nghien ciiu va ling 39 dung dung dich ran ban din ZnxCdi.^S Dl nhan dupe dung dich rin ban...
 • 145
 • 138
 • 0

Chế tạo nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc nanomét

Chế tạo và nghiên cứu một số tính chất của hợp chất bán dẫn vùng cấm rộng có cấu trúc nanomét
... Thế Kiên CHẾ TẠO VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT BÁN DẪN VÙNG CẤM RỘNG CÓ CẤU TRÚC NANOMÉT Ngành: Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa ... trải khoảng từ vài nm đến vài trăm nm phụ thuộc vào chất vật liệu tính chất cần nghiên cứu ba sở khoa học để nghiên cứu công nghệ nano: Chuyển tiếp từ tính chất cổ điển đến tính chất lượng tử, ... Mật độ trạng thái Cơ chế tái hợp Liên kết điện tử - lỗ trống (exciton) Các chế phát huỳnh quang Vật liệu bán dẫn ZnO Cấu trúc tinh thể ZnO Cấu trúc vùng lượng Một số tính chất quang ZnO CHƯƠNG...
 • 12
 • 127
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " CHẾ TẠO NGHIÊN CỨU MỘT SỐ MÀNG MỎNG ITO MÀNG ĐA LỚP " doc

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... TIỄN VÀ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU − Các màng oxide kim loại ứng dụng nhiều lãnh vực khoa học kỹ thuật đời sống Để đa dạng hoá khả ứng dụng màng oxide, số nghiên cứu màng oxide ... Nghĩa, Màng đa thành phần màng đa lớp sở oxide Si Oxide Ti (Báo cáo Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần III-Nha Trang 8/2002) ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Thông qua đề tài nghiên cứu tập họp số ... triển Khoa học Công nghệ ĐHQG Tp HCM, Vol 7, No7 , 2004 5.2 Các báo cáo khoa học hội nghị [2] Trần Quang Trung Lê Khắc Bình Trương Quang Nghĩa, Ứng dụng phương pháp Sol-Gel tạo số màng oxide, (Báo...
 • 4
 • 249
 • 0

Thử nghiệm tổng hợp khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ

Thử nghiệm tổng hợp và khảo sát tính chất của vật liệu tổ hợp cấu trúc nano sắt điện - sắt từ dạng lõi vỏ
... cấu trúc lõi- vỏ tổ hợp vật liệu lõi bao phủ vật liệu vỏ bên Việc lựa chọn vật liệu vỏ tỉ lệ lõi/ vỏ thông số quan trọng ảnh hưởng tới tính chất cấu trúc lõi- vỏ Đây vật liệu chức cao với tính chất ... multiferroics – vật liệu tổ hợp đa pha sắt điện -sắt từ Tính chất đặc trưng vật liệu sắt từ thay đổi mômen từ vật liệu vào từ trường Vật liệu sắt điện đặc trưng thay đổi độ phân cực điện vào điện trường ... vật liệu lõi BaTiO3, vỏ 36 Fe3O4 không quan sát cấu trúc lõi- vỏ mong muốn Kết phân tích hệ vật liệu tổ hợp định hướng lõi- vỏ BaTiO3-Fe3O4 đưa phần sau c Tính chất điện Để khảo sát tính chất điện...
 • 67
 • 150
 • 0

CHẾ TẠO VẬT LIỆU NỀN ZnWO4 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬTCỦA CHÚNG

CHẾ TẠO VẬT LIỆU NỀN ZnWO4 VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CHÚNG
... tài: "Chế tạo vật liệu ZnWO4 nghiên cứu số tính chất vật chúng" Mục tiêu đề tài là: (i) chế tạo thành công vật liệu ZnWO phương pháp thủy nhiệt; (ii) nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện chế tạo mẫu ... hưởng lên tính chất phát huỳnh quang vật liệu ZnWO4 18 CHƯƠNG THỰC NGHIỆM Với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện chế tạo mẫu lên cấu trúc tính chất quang vật liệu ZnWO tiến hành chế tạo mẫu, ... tác ZnWO4 45 TÀI LIỆU THAM KHẢO A Tiếng Việt [1] Mầu Thị Trang Dung (2009), Chế tạo vật liệu Zn1-xCexWO4 nghiên cứu số tính chất vật chúng, Luận văn thạc sỹ khoa học Vật lý, Trường ĐHSP Hà...
 • 50
 • 417
 • 0

CHẾ TẠO VẬT LIỆU BaTi1-xCoxO3, Ba1-xSrxTi0,7Co0,3O3 NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬTCỦA CHÚNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT

CHẾ TẠO VẬT LIỆU BaTi1-xCoxO3, Ba1-xSrxTi0,7Co0,3O3 VÀ NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA CHÚNG     LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC VẬT LÝ
... phng phỏp thc nghim Cỏc mu lun u l cỏc mu bt c ch to bng phng phỏp gm ti Trung tõm khoa hc v Cụng ngh nano, Khoa Vt lý, Trng i hc S phm H Ni B cc ca lun gm cỏc phn: M u Ni dung Chng Tng quan Chng ... lm cho mt s tớnh cht vt ca chỳng thay i Bng 1.1 trỡnh by mt vi thụng s vt ca cỏc nguyờn t gc v nguyờn t c s dng th vo vt liu gc lun ny Bng 1.1 Mt vi thụng s vt ca mt s nguyờn t Cu ... lc la c bc súng hoc tn s vựng ú Phộp o ph hp th c thc hin trờn h JACO V-670 ti B mụn Vt cht rn khoa Vt trng Trng i hc S phm H Ni, vựng bc súng t 200 ữ 2200 nm i vi h mu BaTi1-xCoxO3 v vựng...
 • 62
 • 319
 • 1

chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) nghiên cứu một số tính chất của chúng bản tóm tắt tiếng anh

chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng bản tóm tắt tiếng anh
... "Preparation of SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) system and investigation some their properties" The purpose of thesis is: (i) Preparation of SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) systems by sol-gel and Pulsed ... the effect of transitional metals Fe, Co, Ni on electromagnetic responses and optical responses of SrTi1-xMxO3 STO materials doped with transition metal (Fe, Co, Ni) are not only interesting and ... = 0.0 ÷ 0.5), from which we define resistance value of grain local, grain boundary, (a): Sample x = 0.0 Data Fit Data Fit 15 (b): SrTi0.9Fe0.1O3 - Z (M ) '' Ω - Z (M ) '' Ω 0 10 10 10 20 Z' (M )...
 • 24
 • 228
 • 0

tóm tắt luạn án chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) nghiên cứu một số tính chất của chúng

tóm tắt luạn án chế tạo vật liệu điện môi họ srtimo (m = fe, co, ni) và nghiên cứu một số tính chất của chúng
... “Ch t o v t li u ñi n môi h SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) nghiên m t s tính ch t c a chúng M c tiêu c a lu n án: (i) Ch t o thành công h v t li u SrTi1-xMxO3 (M = Fe, Co, Ni) theo phương pháp ... th ion kim lo i chuy n ti p M (Fe, Co, Ni) lên tính ch t ñi n t c a h v t li u SrTi1-xMxO3 Chương 5: nh hư ng c a s th ion kim lo i chuy n ti p M (Fe, Co, Ni) lên tính ch t quang c a h v t li u ... SrTi1-xMxO3, ph thu c vào ch t thay th mà màng thu ñư c có tính ñ nh hư ng ưu tiên khác Chương NH HƯ NG C A S TH CÁC ION KIM LO I CHUY N TI P M (Fe, Co, Ni) LÊN PH TR KHÁNG VÀ TÍNH CH T T C A V T...
 • 24
 • 212
 • 0

chế tạo vật liệu zn1-xcexwo4 nghiên cứu một số tính chất vậtcủa chúng

chế tạo vật liệu zn1-xcexwo4 và nghiên cứu một số tính chất vật lý của chúng
... có số oxi hóa 4+ (Ce 4+) phương pháp gốm Từ lí trên, dựa điều kiện công nghệ có chọn đề tài: Chế tạo vật liệu Zn1-xCexWO4 nghiên cứu số tính chất vật chỳng” Mục đích nghiên cứu luận văn + Chế ... Thị Duyên, Chế tạo nghiên cứu tính chất quang nano ZnAl2O4: Eu3+, Luận văn thạc sỹ khoa học Vật lý, ĐHSPHN, (2008) 47 [3] Lục Huy Hoàng, Nghiên cứu tính chất quang iụn Cr3+ số vật liệu có cấu ... phương pháp gốm nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang vật liệu, Luận văn tốt nghiệp, (2009) [11] Trần Nam Trung, Chế tạo nghiên cứu số tính chất vật vật liệu Prussian Blue TM3[Cr(CN)6]2.nH2O...
 • 55
 • 289
 • 0

(Luận án tiến sĩ Vật lý) Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni Cu) bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng nghiên cứu một số tính chất.

(Luận án tiến sĩ Vật lý) Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni và Cu) bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng và nghiên cứu một số tính chất.
... dụng vật liệu vi c xử lí ô nhiễm môi trường Những lý sở để chọn đề tài luận án Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni Cu) phương pháp hóa hỗ trợ vi sóng nghiên cứu ... sóng nghiên cứu số tính chất” Mục đích luận án là: nghiên cứu, chế tạo vật liệu nano thuộc họ AWO4 (A: Mn, Co, Ni Cu) phương pháp hóa hỗ trợ vi sóng Phân tán vật liệu quang xúc tác MnWO4 CuWO4 ... nhiên, vi c phân tán vật liệu quang xúc tác SBA-15 biến tính bề mặt vật liệu carbon chưa tiến hành vật liệu AWO4 Vật liệu AWO4 cấu trúc nano mét khả quang xúc tác tốt tác dụng ánh sáng nhìn...
 • 154
 • 318
 • 0

Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni Cu) bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng nghiên cứu một số tính chất

Chế tạo vật liệu quang xúc tác cấu trúc nano mét AWO4 (A: Mn, Co, Ni và Cu) bằng phương pháp hóa có hỗ trợ vi sóng và nghiên cứu một số tính chất
... hiu ng quang xỳc tỏc phõn hy MB ca cỏc vt liu AWO4 (A: Mn, Co, Ni v Cu) di ỏnh sỏng ốn xenon sau gi (a) v s thay i nng ca MB cỏc quỏ trỡnh quang xỳc tỏc ca cỏc vt liu AWO4 (A: Mn, Co, Ni v Cu) ... ny l phự hp vi cỏc trng thỏi oxi húa ca cỏc nguyờn t A (A: Mn, Ni v Cu), W v O cụng thc phõn t AWO4 iu ú chng t, cỏc vt liu AWO4 (A: Mn, Ni v Cu) c ch to bng phng phỏp húa cú h tr ca vi súng cú ... vt liu CoWO4, NiWO4 v CuWO4 (A: Co, Ni v Cu) kt tinh n pha a tinh th cỏc nhit tng ng l 500, 450 v 500 0C Cỏc vt liu nano AWO4 (A: Co, Ni v Cu) c ch to bng phng phỏp húa cú h tr vi súng cho ht...
 • 23
 • 225
 • 0

Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT xBCT có hệ số áp điện lớn nghiên cứu một số tính chất của chúng

Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT xBCT có hệ số áp điện lớn và nghiên cứu một số tính chất của chúng
... tính chất cấu trúc vật liệu áp điện BZT- xBCT vật liệu chế tạo Viết báo cáo, seminar, viết báo gửi tạp chí nước Tải file Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT- xBCT hệ số áp điện lớn nghiên ... đề xuất đề tài Chế tạo vật liệu áp điện không chứa chì BZT- xBCT hệ số áp điện lớn nghiên cứu số tính chất chúng Chúng hoàn toàn tin tưởng thực thành công đề tài nghiên cứu đóng góp hữu ... quan tính chất vật liệu áp điện nói chung vật liệu áp điện không chứa chì nói riêng - Nghiên cứu phương pháp chế tạo vật liệu áp điện dạng mẫu khối màng mỏng - Nghiên cứu điều kiện công nghệ yếu...
 • 4
 • 722
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazitmột số tính chất đặc trưng của vật liệu 1 độ bềnmột số tớnh chất đặc trưng của cơ sở dữ liệutính chất đặc trưng của vật liệu cơ khíchế tạo nghiên cứu một số tính chất và khả năng ứng dụng của màng nano oxyt titannhững rủi ro pháp lý trong hoạt thanh toán quốc tế và giải pháp hạn chế rủi ro đề xuất nghiên cứu một số tình huống cụ thể ở việt nam pptnghiên cứu một số tình huống dạy học theo mô hình kiến tạo và ứng dụng phần mềm maple trong dạy học nội dung quot nguyên hàm tích phân và ứng dụng quotchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướichƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicanghiên cứu một số biến đổi bệnh lý của chó mắc bệnh care và ứng dụng kỹ thuật rtpcr để chuẩn đoán bệnhnghiên cứu một số tình huống cụ thểgiong cay tru va nghien cuu mot so bien phap ky thuat canh tac cay ho tieu vung tay nguyennghiên cứu một số tính chất của protease hiv 1 tái tổ hợpnghiên cứu một số tính chất lý hoá học cơ bản của đất tại khu vựcufma so kc 07 11 1522263ufma so kx 01 11 1522267(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H C(2017)THỜI KHÓA BIỂU KHÓA HÈ LỚP 10 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L10 HE 2017(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017uftai ve tai day22459uftai ve tai day22460Tài liệu Ashrae 62 1Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL2BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINT10. To trinh sua doi Dieu leQuy dinh ve the thuc va ky thuat trinh bay van ban ĐHGTVTKết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011Bai 2 ve gioi thieu mo hinh HTX tieu bieu3 ptd participatory technology developmentBia - Phu luc Chien luoc 2011-2020